Taken, afspraken en evaluatie

Afspraken, taakverdelingen en evaluatie zijn de basis voor een positieve sfeer op het speelplein. 

De basis voor taakverdelingen is het profiel van een (stagiair) animator en een hoofdanimator. In zo’n profiel staat wat je van een animator of hoofdanimator verwacht.

Niet elke animator heeft dezelfde rol: je kan werken met verschillende taken, volgens hun talenten en goesting. 

Zorg ervoor dat de taken op elkaar afgestemd zijn. Zo doet niemand te veel of te weinig en is er geen overlap of kloof tussen de verschillende taken. Dit zorgt voor duidelijkheid in de praktijk, en zo draait de speelpleinwerking een stuk vlotter. 

Hier vind je heel wat tools en achtergrond om taakverdelingen logisch op te bouwen en animatoren te evalueren. Zo zorg je ervoor dat iedereen op het speelplein weet wat hen te doen staat. 


Verwachtingen zijn een leidraad. Geef je animatoren de tijd om te groeien. Laat hen de vrijheid om talenten te ontdekken. Fouten maken mag...

Onze visie

Taken en basishouding van een animator

Een animator neemt een heleboel taken op en doet dat in een team met andere animatoren. Deze taken hebben betrekking op de werking met kinderen, de medeanimatoren en de praktische organisatie van de werking. 

Lees onze visietekst... 

Een echte animator...

... is voor de kinderen een combinatie van een dame, een zot en een heer. Voor het speelplein en de andere animatoren een fijne collega. 

Een echte hoofdanimator...

... is een speel-en speelpleinmotor. Hij/zij/die doet het speelplein draaien, maar blijft ook meespelen. Volgens de VDS vervult een hoofdanimator 6 rollen.
Meer lezen ...


Speelpleinvoorbeelden

Functiebeschrijvingen

Enkele voorbeelden van speelpleinen die de taken van hun animator en hoofdanimator op papier zetten. Functiebeschrijvingen zijn richtlijnen om groei aan af te toetsen niet om meteen van dag één verwachtingen op af te stemmen. In zo’n profiel staat wat je van een animator of hoofdanimator verwacht.

Speelpleinvoorbeelden

Zoals je ziet zijn dit voornamelijk oudere voorbeelden. Heb je zelf een handig documentje dat jullie op de werking gebruiken? Stuur het door naar en hij zet het hier mee op de lijst! 

 


Evaluatieformulieren

Op elk speelplein is evaluatie van animatoren en hoofdanimatoren een vast onderdeel. Van rapporten tot bolletjes kleuren, emoticons en zoveel meer. Elk speelplein bedenkt zijn eigen aanpak en systeem. Hieronder een hoop evaluatieformulieren van lokale speelpleinen die kunnen dienen als inspiratiebron. 

Speelpleinvoorbeelden

Deze roos met bijhorende vragen is een goed instrument om door de animator te laten invullen en als leidraad te gebruiken bij een evaluatiegesprek!

Ben je op zoek naar evaluatiemethodieken voor je ganse werking of voor een fijne dagevaluatie? Klik hier!

Taakverdeling en afspraken in kaart brengen

Dit sjabloon kan je gebruiken om zelf een taakverdeling tussen verschillende partners op het speelplein op papier te zetten: jeugddienst, (hoofd)animatoren, stuurgroep: een voorbeeld van speelplein Wuustwezel. Heel wat speelpleinen schrijven verwachtingen en taken neer in een animatorenbrochure:

Animatorenbrochures van speelpleinen

Zoals je ziet zijn dit voornamelijk oudere voorbeelden. Heb je zelf een handig documentje dat jullie op de werking gebruiken? Stuur het door naar  en hij zet het hier mee op de lijst! 


Of je nu werkt met vrijwilligers of jobstudenten, het blijven dezelfde jongeren!


Specifiek voor stagiairs

Oude stageboekjes van de VDS

Sinds 1 oktober 2015 veranderde de wetgeving rond geattesteerde kadervorming. Alle organisaties die erkende cursussen animator en hoofdanimator aanbieden, waaronder de VDS, dienen verplicht vanwege de overheid hetzelfde trajectboekje aan cursisten uit te delen. Daardoor is de inhoud (verwachtingen, evaluatievragen, aanpak...) in het nieuwe trajectboekje veel breder en minder toegespitst op speelpleinwerk. Onze oude stageboekjes zijn wel gebaseerd op het dame, zot, heer-verhaal voor animatoren en de 6 rollen die we toeschrijven aan hoofdanimatoren. De oude stageboekjes blijven op die manier een mooie inspiratiebron om jongeren te ondersteunen bij hun taken en verwachtingen op speelpleinmaat.

Oude stageboekjes van speelpleinen

Ook speelpleinen maakten destijds eigen stageboekjes voor stagiairs. Ook deze documenten kunnen nog steeds inspireren. De vragen op speelpleinmaat kunnen als leidraad gebruikt worden bij stagegesprekken.


Meer weten over stagewww.speelplein.net/stage
Je vindt er onder meer een brochure een 'stagebegeleiding' (2016)
met concrete tips en handvaten voor de begeleiding van een stage.


Leesvoer op maat van speelpleinwerk

DNA 29 'inzetten op talent'

In het eerste deel van deze brochure lees je alles over talenten en hoe je er mee aan de slag kan op het speelplein bij alle animatoren. In het tweede deel vind je een praktische toepassing van het co-animatorverhaal; van kennismaking tot evaluatie. 

Interesse in een co-animatorcursus? Klik hier.

DNA 9 'werken met een stuurgroep '

Een speelpleinwerking is er in de eerste plaats om kinderen te laten spelen. We kunnen er niet omheen dat de begeleiders een cruciale rol spelen. Die jongeren blijven motiveren, verantwoordelijkheid laten dragen en betrekken bij de ganse werking is niet altijd eenvoudig. Deze brochure kan je helpen om jongeren de plaats te geven die zij verdienen.

DNA 30 'hoofdanimatoren op het speelplein'

In deze DNA zetten we de hoofdanimator in de schijnwerpers. Doorloop het traject van een hoofdanimator en laat je inspireren door voorbeelden van andere speelpleinen. Daarnaast vind je handige tips voor het invullen van het takenpakket en de verschillende rollen van de hoofdanimator op je speelplein.


Carriereplanningstool

De carrièreplanningstool brengt verschillende groeilijnen in kaart en doorgroeikansen die er liggen. Elke vrijwilliger wil en kan andere dingen. Deze tool stelt je in staat om aangepaste trajecten uit te werken voor elke vrijwilliger, gebaseerd op kwaliteiten en graad van verantwoordelijkheden. Een interessante manier om uitdaging te bieden op elk niveau.

Masterproef werkdruk bij animatoren

In 2019 schreef Celien Goyvaerts haar masterproef "Welke verwachtingen stellen speelpleinverantwoordelijken naar hun animatoren?" Ze bevroeg 41 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant. Een van de bevindingen is dat speelpleinverantwoordelijken willen dat animatoren spelen (taak), maar ook dat ze verantwoordelijk zijn (verwachting). Een verschil tussen hoofd en hart. Dat veel “druk” komt van ouders en dat het beleid moet opletten met verwachtingen die ze stellen. Lees de volledige masterproef

Toolbox 'Aantrekkelijk Bestuur'

  • Hoe motiveer je vrijwilligers om in je bestuur te komen?
  • Hoe verdeel je de taken beter?
  • Wat zijn onze prioriteiten als stuurgroep?

Rond die vragen ga je alleen of in groep aan de slag met onze toolbox 'Aantrekkelijk Bestuur'. In maximaal 2 uur geef je richting aan je bestuur en bepaal je wie welke taken op zich neemt.


Wanneer taken op elkaar zijn afgestemd, doet niemand te veel of te weinig. Er is geen overlap of er ontstaat geen kloof.

JE STUURGROEP PROFESSIONEEL ONDERSTEUNEN: DE BASISPRINCIPES

Een evenwicht tussen sturen en ondersteunen

De taak van een speelpleinverantwoordelijke naar de stuurgroep bestaat erin om:

  • De bestaande dynamiek te zien en te ondersteunen;
  • Een dynamiek te creëren waar die er niet is door te sturen.

We gaan ervan uit dat in elke groep een bepaalde mate van sturing nodig is (voorgesteld door de horizontale lijn). Die sturing kan komen vanuit de stuurgroep (links) of vanuit de verantwoordelijke (rechts). Hoe sterker de sturing van de groep, hoe meer sprake er is van participatie. Het schema hiernaast schept duidelijkheid over functioneel ondersteunen en sturen.


Rol van de ploegbaas

Of een ploeg draait heeft héél veel te maken met de juiste persoon op de juiste plaats. De rol van de ploegbaas is essentieel. Het moet klikken en alles moet kloppen: timing, stijl, aanpak... In de tekst 'rol van een ploegbaas' gaan we na welke rollen een ploegbaas kan opnemen en welke invloed de invulling van die rollen heeft. Vanuit een bepaalde stijl zijn sommige dingen makkelijker en andere zaken moeilijker.

Meer lezen over het betrekken van jongeren bij het speelplein...

Interview met 3 'ploegbazen'

3 speelpleinverantwoordelijken vertellen over hun aanpak:

  • Bruno Smet, speelpleinverantwoordelijke van speelplein Rollebolle (Laarne)
  • Roos Eeckhout, speelpleinverantwoordelijke van speelplein 't Hemelrijk (Zottegem).
  • Sven Vanderrusten, speelpleinverantwoordelijke van speelplein 't Foensjskje (Gooik)

Het lukt niet met een animator

In onderstaande infofiche gaan we uit van structurele problemen of herhaaldelijk gedrag. Het gaat hier dus niet om een animator die eenmalig met wat minder enthousiasme op het plein staat.

Download deze infofiche