Lidmaatschap 2021

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen voor élk kind op het speelplein.

Lokaal werken is onze sterkte. We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, vorming ter plaatse en we brengen speelpleinen bij elkaar. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 

www.speelplein.net/overons


Bevestig voor 31/12/2020 - Betaal voor 31/01/2021

Vertrouwen moet je verdienen. Dat beseffen we...

We vinden het niet vanzelfsprekend dat iedereen elk jaar opnieuw lid wordt.
Dat vertrouwen moet je verdienen en daar werken we elke dag kei-hard aan.
We sturen geen automatische factuur of verlengen je lidmaatschap stilzwijgend.
Uit respect vragen we in aanloop naar een nieuw jaar om je lidmaatschap opnieuw te bevestigen.

Speelpleinverantwoordelijken ontvangen een persoonlijke mail

Sinds vorig jaar werken we met een nieuw systeem. Op 27 oktober 2020 (voormiddag) bezorgen we iedereen die op onze website als ‘beheerder’ aan een speelpleinorganisator is gekoppeld, een mail met een persoonlijke link. Met één klik kan je laten weten of je al dan niet lid wil worden. We vragen dat elke speelpleinorganisator reageert, ook al wil je niet aansluiten in 2021. 

Meer lezen...

Het formulier is namelijk gekoppeld aan de gegevens die we van jouw organisatie kennen. In tegenstelling tot vroeger moet je geen gegevens invullen, maar slechts nakijken. Wijzigingen die je aanbrengt worden automatisch aangepast op het organisatieprofiel van onze website. Zo zijn wij zeker dat alle gegevens van jouw organisatie kloppen en krijgen ouders die je speelplein zoeken via onze speelpleinzoeker de correcte info voorgeschoteld. Sneller, beter en gemakkelijker dus. 2 vliegen in 1 klap.

Bevestig je lidmaatschap voor 31/12/2020.
We ontvangen je bijdrage graag voor 31/01/2021.
Je kan een factuur op 2020 aanvragen, dat is een optie in het formulier tot eind december. Wat je krijgt als lid

Verbondenheid en slagkracht

Je bent deel van een groter geheel. In 2019 waren 297 speelpleinorganisatoren lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Samen vertegenwoordigen zij 453 van de 557 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Je geeft ons het mandaat en slagkracht om op te komen voor het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm op bovenlokaal, Vlaams en Federaal niveau. Met acties als Dag van de Animator en andere (pers)campagnes zetten we speelpleinwerk op een positieve manier in de kijker bij een groot publiek. 

  • Leden ontvangen na betaling een bordje “is lid van…” en digitale bestanden om het lidmaatschap op eigen drukwerk en website te communiceren. 

 

Extra ondersteuning


Lees het volledige verhaal van Johan.

Dat belangenbehartiging bij de VDS geen loze belofte is, hebben we dit jaar aan den lijve kunnen ondervinden!

Al decennia brengt De Lijn dagelijks 200 kinderen vanuit de Stad Mechelen op een veilige en efficiënte manier met bussen naar ons domein in Rijmenam. In april 2019 kregen we onverwachts te horen dat vervoer op maat geen onderdeel meer zou uitmaken van het aanbod van De Lijn. We kregen een lijstje doorgestuurd met busbedrijven en moesten halsoverkop voor de zomer zelf voor een betaalbare oplossing zorgen. Daar stonden we dan. Dit zou de eigenheid, onze budgetten en misschien zelfs de toekomst van ons speelplein op de helling kunnen zetten. 

Gelukkig konden we rekenen op de VDS. Ons verhaal werd meteen opgepikt en alles werd in het werk gesteld om een oplossing te vinden. Naast onze werking hadden nog 2 andere speelpleinorganisatoren, Koraal (Antwerpen) en Wollebos (Turnhout), hetzelfde nieuws gekregen. De VDS bracht ons met elkaar in contact en sprak zijn netwerk aan: dezelfde dag vertrokken er mailtjes naar kabinetten, werd er gebeld met schepenen, medewerkers bij De Lijn en De Ambrassade. Het werd snel duidelijk dat de beslissing bij De Lijn definitief zou zijn, maar de acties konden er wel voor zorgen dat De Lijn haar gelede bussen voor deze zomer nog ter beschikking zou stellen voor het privé-busbedrijf waarmee we in zee zouden gaan. In de hoop ook een duidelijke oplossing voor de komende jaren uit de brand te slepen, vatte de VDS onze bezorgheden en de impact van deze beslissing samen in een overzichtelijk document. Tijdens een overlegmoment kon een medewerker van de VDS de strategisch manager van De Lijn overtuigen van de ernst en omvang. Er kwam de belofte om dit mee te nemen naar de bevoegde Vervoersregioraden met het oog op een ‘gentlemens agreement’ voor de toekomst. We zijn de VDS erg dankbaar voor de snelle, professionele aanpak en het resultaat waar we vandaag staan. Dit hadden we zelf niet gekund.


Johan Cornière
Voorzitter Speelplein Weyneshof vzw
www.weyneshof.be


Extra informatieFinanciële voordelen

  • We sturen naar elke werking een standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders zelf te bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je lokale wervingscampagne)
  • Korting op promotiemateriaal voor speelpleinwerk (sokken, lanyards, badges, veters, vlaggen...) en interessante aanbiedingen bij diverse leveranciers van gepersonaliseerde gadgets en textiel.

  • De Christelijke Mutualiteit (CM) betaalt €2,5/dag van het inschrijfgeld terug aan ouders.
    CM baseert zich op onze ledenlijst voor de terugbetaling van speelpleinwerk
  • Daarnaast krijg jij en je animatoren automatisch 20% korting op vorming en advies ter plaatse, een audit, een procesbegeleiding en bij deelname aan trefweekends, trefdagen en studiedagen.

Jaarlijkse bijdrage

We maken een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.
De jaarlijkse bijdrage blijft hetzelfde als vorige jaren.

Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking.
    De VDS heeft een definitie speelpleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”.
 
  • Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.
  • Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
  • Kortingen worden toegekend zodra de VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn niet overdraagbaar.


Veel gestelde vragen

Wil je een factuur op 2020? Dat kan!

Ten laatste op 31/01/2021 betalen leden hun bijdrage.
Wil je echter een factuur op 2020 vul dan zeker voor eind december het formulier in achter de persoonlijke link.

Is de deadline om lid te worden (31 december), écht de deadline?

Tegen 31 december vragen we om het formulier op in te vullen. Dat kan ook later, maar door dit in bulk te verwerken help je ons de ledenadministratie zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij steken onze tijd liever in de ondersteuning van jullie speelplein ;).  

Je kan het hele jaar door lid worden van onze organisatie. Weet wel dat alle voordelen pas toegekend worden wanneer we ook effectief de betaling hebben ontvangen. We werken nooit met terugwerkende kracht. 

Wil je tijdens het jaar nog lid worden, stuur een mailtje naar  met je gegevens en een duidelijk vermelding naar het lidmaatschap. 

Ik heb een convenant met de VDS, moet ik dan toch nog het formulier invullen?

Ja, ook partners met wie we een overeenkomst sluiten waarin het lidmaatschap automatisch vervat zit moeten het formulier invullen. Het zorgt ervoor dat onze gegevens up to date blijven en we weten hoeveel cursusfolders, leden-bordjes... jullie willen ontvangen.

Kan ik aansluiten voor 'minder animatoren' en dus minder betalen?

De ledenbijdrage is gebaseerd op het totaal aantal animatoren van een speelpleinorganisator. Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

Het totaal aantal animatoren is voor de VDS een middel om organisatoren in te delen qua grootte. De grootte van de animatorenploeg bepaalt de grootte van de bijdrage. Hoe groter het totaal aantal animatoren, hoe groter de ledenbijdrage. We streven naar een eerlijk tarief. Op die manier betaalt een grote speelpleinorganisator meer dan een kleine, dat vinden we verklaarbaar.

Het is niet de bedoeling om voor 'minder animatoren' dan er in realiteit zijn aan te sluiten. De VDS kan (en wil) dit niet controleren, maar we rekenen op de eerlijkheid van onze partners om het systeem evenwichtig te houden.

Wat wordt bedoeld met nieuwe leden?

We beschouwen een organisator als nieuw lid wanneer het de voorbije 5 jaar niet was aangesloten. Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief. 

Extra voordeel: terugbetaling speelplein door CM op basis van VDS-lidmaatschap

De Christelijke Mutualiteit betaalt €2,50 per dag per kind aan ouders terug uitsluitend van speelpleinorganisatoren die lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (max. €100/jaar). Medewerkers van de CM baseren zich voor de terugbetaling op de ledenlijst die je op www.speelplein.net/lidworden vindt. 

Ook andere mutualiteiten hebben formules waarbij het inschrijfgeld voor speelpleinwerk deels terugbetaald wordt aan ouders, maar zij hanteren andere bronnen. 

Waar vind ik mijn kortingscodes voor het MateriaalMagazijn?

Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik hun (on)gebruikte kortingscode bekijken op het profiel van hun organisatie bij het tabblad 'VDS'. 

Ik heb betaald, maar zie mijn kortingscodes voor MateriaalMagazijn niet verschijnen

Hou er rekening mee dat onze administratie tijd nodig heeft om de betalingen te verwerken en de jouw kortingscode toe te voegen op het profiel van je speelpleinorganisator. 

De deadline om je bijdrage te betalen ligt op 31 januari.
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wachten we tot die datum om de kortingcodes in bulk aan het profiel van de speelpleinorganisatoren op onze website toe te voegen. Wil je tussen 1 en 30 januari toch al iets bestellen op www.materiaalmagazijn.be neem dan gewoon even contact (015 / 28 73 90) op. We bezorgen je meteen je kortingscode. Dat spreekt!    

De betaling is nog niet in orde, maar wens al graag in te schrijven of te bestellen.

Zolang de bijdrage van het lidmaatschap niet is overgeschreven, ontvang je geen kortingscodes.
Je kan op dit ogenblik nooit inschrijven of bestellen met korting! 
Tracht de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je je codes alsnog kunt verzilveren.

Hou er rekening mee dat wij enkele dagen de tijd nodig hebben voor de verwerking van je betaling. Bij hoogdringendheid contacteer je ons secretariaat (015 / 28 73 90) om de betaling vroeger na te kijken en de codes sneller toe te kennen. 

Ik geraak niet op mijn organisatieprofiel.

Speelpleinverantwoordelijken kunnen als beheerder op elk ogenblik alle gegevens gekoppeld aan hun organisatieprofiel bekijken en aanpassen.  

Waarom willen speelpleinorganisatoren lid zijn van de VDS?

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) stelden wij aan alle speelpleinorganisatoren de vraag waarom zij lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

De antwoorden:

 

2015

Aantal organisatoren


De korting bij het MateriaalMagazijn

69,1%

96


Het magazine ‘Pit.’

36%

50


Korting op diensten en producten

32,4%

45


2 gratis adviezen per jaar

72,7%

101


Het is altijd zo geweest

40,3%

56

 

We ondersteunen een koepel die onze belangen verdedigt, opkomt voor de methodiek speelpleinwerk en meer en betere speelkansen in de samenleving.

54,7%

76

 


Nog vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.
Voor vragen rond facturatie mail je naar of bel je Evelyn (015/28 73 90).


309 x Bedankt!


309 speelpleinorganisatoren zijn in 2021 lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
Samen vertegenwoordigen zij 500 van de 618 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. 
In 25 gemeenten is geen speelpleinwerking.

Bekijk het ledenoverzicht 2019.
Bekijk het ledenoverzicht 2020.
Bekijk het ledenoverzicht 2021.Lid worden als niet-speelplein

Ben je geen speelplein, maar denk je dat onze inhoud, producten en expertise ook interessant zijn voor jouw werking? Ook niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten. Zij betalen €150.

Je ontvangt ons magazine, Pit., 1 bordje ‘lid van’, onze digitale nieuwsbrief en toegang tot alle digitale producten. Stuur een mail met je gegevens naar .

In de loop van 2020 bekijkt de VDS hoe ze speel-initiatieven die zichzelf geen speelplein noemen, kan en wil ondersteunen. Vrije bijdrage uit sympathie

Je hebt een hart voor speelpleinwerk en je wil de VDS in zijn ambitie steunen? Doe een gift en zorg ervoor dat jongeren die het financieel moeilijk hebben mee kunnen op cursus. Zij betalen de helft van de prijs, ons solidariteitsfonds de andere helft.

BE45 4263 1380 6189
BIC KREDBEBB
Je vermeldt 'solidariteitsfonds'. 


Jouw bijdrage maakt een verschil!

Slechts 5% van onze totale inkomsten halen we uit lidgeld, nl. €98.490 (in 2020). Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij elke werking te staan. We betalen hiermee het loon van bijna 2 lokaal ondersteuners die voltijds aan de slag gaan. 


Het verschil tussen bv. een algemeen advies aan de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, door iemand die je werking van dichtbij kent.In de pijplijn

Deze projecten komen eraan in 2020: een studiedag over het decreet kinderopvang, ondersteuning bij de nieuwe vzw-wetgeving, de 5-jaarlijkse speelpleinenqûete, het congres “speelpleinwerk is jeugdwerk”, een campagne naar ouders over speelpleinwerk, nieuw materiaal om animatoren te werven, de vierde editie van “Dag van de animator”, de kans om mee te werken aan de volgende beleidsnota van de VDS: bv. de VDS bekijkt of ze en hoe ze organisatoren die wel de methodiek speelpleinwerk 

gebruiken, maar zichzelf geen speelplein noemen in de toekomst ondersteunt. De folder 'lid worden 2021'