Lidmaatschap 2022

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen voor élk kind op het speelplein.

Lokaal werken is onze sterkte. We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, vorming ter plaatse en we brengen speelpleinen bij elkaar. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 

www.speelplein.net/overons


Bevestig voor 31/12/2021 - Betaal voor 31/01/2022

Vertrouwen moet je verdienen. Dat beseffen we...

We vinden het niet vanzelfsprekend dat iedereen elk jaar opnieuw lid wordt.
Dat vertrouwen moet je verdienen en daar werken we elke dag kei-hard aan.
We sturen geen automatische factuur of verlengen je lidmaatschap stilzwijgend.
Uit respect vragen we in aanloop naar een nieuw jaar om je lidmaatschap opnieuw te bevestigen.

Speelpleinverantwoordelijken ontvangen een persoonlijke mail

Sinds enkele jaren werken we met een nieuw systeem. Op 25 oktober 2021 bezorgen we iedereen die op onze website als ‘beheerder’ aan een speelpleinorganisator is gekoppeld, een mail met een persoonlijke link. Met één klik kan je laten weten of je al dan niet lid wil worden. We vragen dat elke speelpleinorganisator reageert, ook al wil je niet aansluiten in 2022. 

Meer lezen...

Het formulier is namelijk gekoppeld aan de gegevens die we van jouw organisatie kennen. In tegenstelling tot vroeger moet je geen gegevens invullen, maar slechts nakijken. Wijzigingen die je aanbrengt worden automatisch aangepast op het organisatieprofiel van onze website. Zo zijn wij zeker dat alle gegevens van jouw organisatie kloppen en krijgen ouders die je speelplein zoeken via onze speelpleinzoeker de correcte info voorgeschoteld. Sneller, beter en gemakkelijker dus. 2 vliegen in 1 klap.

Bevestig je lidmaatschap voor 31/12/2021.
We ontvangen je bijdrage graag voor 31/01/2022.
Je kan een factuur op 2021 aanvragen, dat is een optie in het formulier tot eind december. Wat je krijgt als lid

Verbondenheid en slagkracht

Je bent deel van een groter geheel. In 2021 waren 310 speelpleinorganisatoren lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Samen vertegenwoordigen zij 500 van de 618 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Je geeft ons het mandaat en slagkracht om op te komen voor het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm op bovenlokaal, Vlaams en Federaal niveau. Met acties als Dag van de Animator en andere (pers)campagnes zetten we speelpleinwerk op een positieve manier in de kijker bij een groot publiek.

  • Leden ontvangen na betaling een bordje “is lid van…” en digitale bestanden om het lidmaatschap op eigen drukwerk en website te communiceren. 

Extra ondersteuning


Lees het volledige verhaal van Evy.

"Zondagavond 15 augustus 2021 kreeg ik het meest gevreesde bericht van elke jeugdconsulent deze zomer: een deelnemer van het speelplein heeft een positieve zelftest afgenomen. 

Ondertussen zijn we donderdag, hebben we twee dagen crisismanagement achter de rug en opende ons speelplein gisteren weer de deuren. Hoera! 

Nu de rust is weergekeerd wil ik toch even de tijd nemen om de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk uitvoerig te bedanken voor het werk dat jullie als koepelorganisatie het afgelopen anderhalf jaar geleverd hebben. Dankzij jullie heldere communicatie en doorverwijzingen wist ik vanaf het binnenkrijgen van het coronabericht meteen wat mij te doen stond en waar ik informatie en communicatiemateriaal kon vinden.

Bovendien was het gedurende het ganse proces een bijzonder fijn gevoel om te weten dat ik er als speelpleincoördinator niet alleen voor stond. En dat zélfs op zondagavond (laat). Dankzij jullie werk zijn we er glansrijk in geslaagd om onze mini-coronacrisis te verslaan. 

Een hele dikke dankjewel dus aan het hele team. Wij geven hier nog een week en twee dagen gas om onze (resterende) deelnemertjes de tijd van hun leven te bezorgen."

Evy Huybrechts
Jeugdconsulent Keerbergen - Speelplein 't Ravotterke
www.keerbergen.be


Extra informatieFinanciële voordelen

  • We sturen naar elke werking een standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders zelf te bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je lokale wervingscampagne)
  • Korting op promotiemateriaal voor speelpleinwerk (sokken, lanyards, badges, veters, vlaggen...) en interessante aanbiedingen bij diverse leveranciers van gepersonaliseerde gadgets en textiel.
  • Daarnaast krijg jij en je animatoren automatisch minstens 20% korting op vorming en advies ter plaatse, een audit, een procesbegeleiding en bij deelname aan trefweekends, trefdagen en studiedagen.


Jaarlijkse bijdrage

We maken een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.
De jaarlijkse bijdrage blijft hetzelfde als vorige jaren.

Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking.
    De VDS heeft een definitie speelpleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”.
 
  • Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.
  • Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
  • Kortingen worden toegekend zodra de VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn niet overdraagbaar.


Veel gestelde vragen

Wil je een factuur op 2021? Dat kan!

Ten laatste op 31/01/2022 betalen leden hun bijdrage.
Wil je echter een factuur op 2021 vul dan zeker voor eind december het formulier in achter de persoonlijke link.

Is de deadline om lid te worden (31 december), écht de deadline?

Tegen 31 december vragen we om het formulier op in te vullen. Dat kan ook later, maar door dit in bulk te verwerken help je ons de ledenadministratie zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij steken onze tijd liever in de ondersteuning van jullie speelplein ;).  

Je kan het hele jaar door lid worden van onze organisatie. Weet wel dat alle voordelen pas toegekend worden wanneer we ook effectief de betaling hebben ontvangen. We werken nooit met terugwerkende kracht. 

Wil je tijdens het jaar nog lid worden, stuur een mailtje naar  met je gegevens en een duidelijk vermelding naar het lidmaatschap. 

Ik heb een convenant met de VDS, moet ik dan toch nog het formulier invullen?

Ja, ook partners met wie we een overeenkomst sluiten waarin het lidmaatschap automatisch vervat zit moeten het formulier invullen. Het zorgt ervoor dat onze gegevens up to date blijven en we weten hoeveel cursusfolders, leden-bordjes... jullie willen ontvangen.

Kan ik aansluiten voor 'minder animatoren' en dus minder betalen?

De ledenbijdrage is gebaseerd op het totaal aantal animatoren van een speelpleinorganisator. Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

Het totaal aantal animatoren is voor de VDS een middel om organisatoren in te delen qua grootte. De grootte van de animatorenploeg bepaalt de grootte van de bijdrage. Hoe groter het totaal aantal animatoren, hoe groter de ledenbijdrage. We streven naar een eerlijk tarief. Op die manier betaalt een grote speelpleinorganisator meer dan een kleine, dat vinden we verklaarbaar.

Het is niet de bedoeling om voor 'minder animatoren' dan er in realiteit zijn aan te sluiten. De VDS kan (en wil) dit niet controleren, maar we rekenen op de eerlijkheid van onze partners om het systeem evenwichtig te houden.

Wat wordt bedoeld met nieuwe leden?

We beschouwen een organisator als nieuw lid wanneer het de voorbije 5 jaar niet was aangesloten. Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief. 

Extra voordeel: terugbetaling speelplein door CM op basis van VDS-lidmaatschap

De Christelijke Mutualiteit betaalt €2,50 per dag per kind aan ouders terug uitsluitend van speelpleinorganisatoren die lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (max. €100/jaar). Medewerkers van de CM baseren zich voor de terugbetaling op de ledenlijst die je op www.speelplein.net/lidworden vindt. 

Ook andere mutualiteiten hebben formules waarbij het inschrijfgeld voor speelpleinwerk deels terugbetaald wordt aan ouders, maar zij hanteren andere bronnen. 

Waar vind ik mijn kortingscodes voor het MateriaalMagazijn?

Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik hun (on)gebruikte kortingscode bekijken op het profiel van hun organisatie bij het tabblad 'VDS'. 

Ik heb betaald, maar zie mijn kortingscodes voor MateriaalMagazijn niet verschijnen

Hou er rekening mee dat onze administratie tijd nodig heeft om de betalingen te verwerken en de jouw kortingscode toe te voegen op het profiel van je speelpleinorganisator. 

De deadline om je bijdrage te betalen ligt op 31 januari.
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wachten we tot die datum om de kortingcodes in bulk aan het profiel van de speelpleinorganisatoren op onze website toe te voegen. Wil je tussen 1 en 30 januari toch al iets bestellen op www.materiaalmagazijn.be neem dan gewoon even contact (015 / 28 73 90) op. We bezorgen je meteen je kortingscode. Dat spreekt!    

De betaling is nog niet in orde, maar wens al graag in te schrijven of te bestellen.

Zolang de bijdrage van het lidmaatschap niet is overgeschreven, ontvang je geen kortingscodes.
Je kan op dit ogenblik nooit inschrijven of bestellen met korting! 
Tracht de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je je codes alsnog kunt verzilveren.

Hou er rekening mee dat wij enkele dagen de tijd nodig hebben voor de verwerking van je betaling. Bij hoogdringendheid contacteer je ons secretariaat (015 / 28 73 90) om de betaling vroeger na te kijken en de codes sneller toe te kennen. 

Ik geraak niet op mijn organisatieprofiel.

Speelpleinverantwoordelijken kunnen als beheerder op elk ogenblik alle gegevens gekoppeld aan hun organisatieprofiel bekijken en aanpassen.  

Waarom willen speelpleinorganisatoren lid zijn van de VDS?

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) stelden wij aan alle speelpleinorganisatoren de vraag waarom zij lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

De antwoorden:

 

2015

Aantal organisatoren


De korting bij het MateriaalMagazijn

69,1%

96


Het magazine ‘Pit.’

36%

50


Korting op diensten en producten

32,4%

45


2 gratis adviezen per jaar

72,7%

101


Het is altijd zo geweest

40,3%

56

 

We ondersteunen een koepel die onze belangen verdedigt, opkomt voor de methodiek speelpleinwerk en meer en betere speelkansen in de samenleving.

54,7%

76

 


Nog vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.
Voor vragen rond facturatie mail je naar of bel je Evelyn (015/28 73 90).


310 x Bedankt!


310 speelpleinorganisatoren zijn in 2021 lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
Samen vertegenwoordigen zij 505 van de 618 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. 
In 18 gemeenten is geen speelpleinwerking.

Bekijk het ledenoverzicht 2020.
Bekijk het ledenoverzicht 2021.
Bekijk het ledenoverzicht 2022.


Download de folder 'lid worden 2022'


Lid worden als niet-speelplein

Ben je geen speelplein, maar denk je dat onze inhoud, producten en expertise ook interessant zijn voor jouw werking? Ook niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten. Zij betalen €150.

Je ontvangt ons magazine, Pit., 1 bordje ‘lid van’, onze digitale nieuwsbrief en toegang tot alle digitale producten. Stuur een mail met je gegevens naar .
Vrije bijdrage uit sympathie

Je hebt een hart voor speelpleinwerk en je wil de VDS in zijn ambitie steunen? Doe een gift en zorg ervoor dat jongeren die het financieel moeilijk hebben mee kunnen op cursus. Zij betalen de helft van de prijs, ons solidariteitsfonds de andere helft.

BE45 4263 1380 6189
BIC KREDBEBB
Je vermeldt 'solidariteitsfonds'. 


Jouw bijdrage maakt een verschil!

Slechts 5,3% van onze totale inkomsten halen we uit lidgeld, nl. € 102.000 (in 2021). Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij elke werking te staan. We betalen hiermee het loon van 2 lokaal ondersteuners die voltijds aan de slag gaan. 


Het verschil tussen bv. een algemeen advies aan de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, door iemand die je werking van dichtbij kent.Deze mensen staan voor je klaar in 2022


In de pijplijn

Deze projecten komen eraan in 2022: een campagne rond de meerwaarde van geattesteerde hoofdanimatoren, een lerend netwerk voor particuliere speelpleinen, ondersteuning voor speelinitiatieven, een ontmoetingsmoment voor gemeentes rond het decreet kinderopvang, werkvormen rond flexibele engagementen bij jongeren en speelkansen bij kinderen ontwikkelen, een campagne rond speelvisie en risicovol spelen, de zesde editie van “Dag van de animator”...