Lidmaatschap 2023

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen voor élk kind op het speelplein.

Lokaal werken is onze sterkte. We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, vorming ter plaatse en we brengen speelpleinen bij elkaar. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 

www.speelplein.net/overons


DEADLINE VERLAAT: Bevestig voor 31/01/2023

Vertrouwen moet je verdienen. Dat beseffen we...

We vinden het niet vanzelfsprekend dat iedereen elk jaar opnieuw lid wordt.
Dat vertrouwen moet je verdienen en daar werken we elke dag kei-hard aan.
We sturen geen automatische factuur of verlengen je lidmaatschap stilzwijgend.
Uit respect vragen we in aanloop naar een nieuw jaar om je lidmaatschap opnieuw te bevestigen.

Speelpleinverantwoordelijken ontvangen een persoonlijke mail

Sinds enkele jaren werken we met een nieuw systeem. Op 28 november 2022 bezorgen we iedereen die op onze website als ‘beheerder’ aan een speelpleinorganisator is gekoppeld, een mail met een persoonlijke link. Met één klik kan je laten weten of je al dan niet lid wil worden. We vragen dat elke speelpleinorganisator reageert, ook al wil je niet aansluiten in 2023. 

Meer lezen...

Het formulier is namelijk gekoppeld aan de gegevens die we van jouw organisatie kennen. In tegenstelling tot vroeger moet je geen gegevens invullen, maar slechts nakijken. Wijzigingen die je aanbrengt worden automatisch aangepast op het organisatieprofiel van onze website. Zo zijn wij zeker dat alle gegevens van jouw organisatie kloppen en krijgen ouders die je speelplein zoeken via onze speelpleinzoeker de correcte info voorgeschoteld. Sneller, beter en gemakkelijker dus. 2 vliegen in 1 klap.

Bevestig je lidmaatschap voor 31/01/2023.
We ontvangen je bijdrage graag voor 31/01/2023.
Je kan een factuur op 2022 aanvragen, dat is een optie in het formulier tot eind december. Wat je krijgt als lid

Verbondenheid en slagkracht

Je bent deel van een groter geheel. In 2022 waren 341 speelpleinorganisatoren lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Samen vertegenwoordigen zij 547 van de 628 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. Je geeft ons het mandaat en slagkracht om op te komen voor het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm op bovenlokaal, Vlaams en Federaal niveau. Met acties als Dag van de Animator en andere (pers)campagnes zetten we speelpleinwerk op een positieve manier in de kijker bij een groot publiek.

 • Leden ontvangen na betaling een bordje “is lid van…” en digitale bestanden om het lidmaatschap op eigen drukwerk en website te communiceren. 

Extra ondersteuning

 • Je hebt recht op 2 gratis adviezen ter plaatse ter waarde van €350.
 • Gratis kennismakingsgesprekken met jouw schepen van jeugd, stuurgroep of (hoofd)animatoren.
 • Onze medewerkers zijn beschikbaar en bereikbaar, op vraag ook buiten de kantooruren.
  Elke vakantie kan je ons 24/7 bellen op het noodnummer bij een crisis, incident of ernstig ongeval.
 • We verdedigen de belangen van jouw speelplein bij problemen, bepaalde beleidskeuzes...
  We spreken ons netwerk aan en zorgen ervoor dat jouw speelpleinstem au serieux genomen wordt. 
 • Een apart luik op onze website voor particuliere werkingen met tips, belangrijke data en nuttige informatie (bv. rond vzw-wetgeving...).

Lees het volledige verhaal van Evy.

"Zondagavond 15 augustus 2021 kreeg ik het meest gevreesde bericht van elke jeugdconsulent deze zomer: een deelnemer van het speelplein heeft een positieve zelftest afgenomen. 

Ondertussen zijn we donderdag, hebben we twee dagen crisismanagement achter de rug en opende ons speelplein gisteren weer de deuren. Hoera! 

Nu de rust is weergekeerd wil ik toch even de tijd nemen om de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk uitvoerig te bedanken voor het werk dat jullie als koepelorganisatie het afgelopen anderhalf jaar geleverd hebben. Dankzij jullie heldere communicatie en doorverwijzingen wist ik vanaf het binnenkrijgen van het coronabericht meteen wat mij te doen stond en waar ik informatie en communicatiemateriaal kon vinden.

Bovendien was het gedurende het ganse proces een bijzonder fijn gevoel om te weten dat ik er als speelpleincoördinator niet alleen voor stond. En dat zélfs op zondagavond (laat). Dankzij jullie werk zijn we er glansrijk in geslaagd om onze mini-coronacrisis te verslaan. 

Een hele dikke dankjewel dus aan het hele team. Wij geven hier nog een week en twee dagen gas om onze (resterende) deelnemertjes de tijd van hun leven te bezorgen."

Evy Huybrechts
Jeugdconsulent Keerbergen - Speelplein 't Ravotterke
www.keerbergen.be


Extra informatie

 • Exclusieve toegang tot alle digitale producten voor jou en de rest van je speelpleinploeg via een persoonlijk profiel op onze website. (brochures, films, instrumenten…).
 • Volledig gebruik van www.speelplein.net/beterspelen. Het luik op onze website waar we alle producten, inhoud, wettelijke kantjes, nuttige links en speelpleinvoorbeelden volgens onderwerp bundelen. Elke maand voegen we nieuwigheden toe. Super handig!
 • Een apart luik op onze website voor particuliere werkingen met tips en nuttige info (bv. rond vzw-wetgeving...).
 • Jij en je schepen ontvangen 4x/jaar ons magazine Pit. rond een actueel speelpleinthema in de brievenbus en 10x/jaar onze digitale nieuwsbrief. Ook je animatoren ontvangen maandelijks de nieuwsbrief en 1x/jaar de Pit in hun brievenbus als zij hun gegevens doorgeven via: www.speelplein.net/pit. In de zomereditie zit een speelpleingadget als cadeautje.


Financiële voordelen

 • We sturen naar elke werking een standaard pakket met nieuwe cursusfolders voor animator, hoofdanimator en instructeur. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders zelf te bepalen. (bv. gratis 500 stuks voor je lokale wervingscampagne)
 • Korting op promotiemateriaal voor speelpleinwerk (sokken, lanyards, badges, veters, vlaggen...) en interessante aanbiedingen bij diverse leveranciers van gepersonaliseerde gadgets en textiel.
 • Daarnaast krijg jij en je animatoren automatisch minstens 20% korting op vorming en advies ter plaatse, een audit, een procesbegeleiding en bij deelname aan trefweekends, trefdagen en studiedagen.


Jaarlijkse bijdrage

We hebben lang geprobeerd alle prijsstijgingen die ons bereikten zelf te dragen, maar moesten helaas ook buigen voor de enorme financiële druk. We gingen noodgedwongen aan de slag met ons prijzenbeleid. We passen ook de jaarlijkse bijdrage om aan te sluiten bij de VDS aan. 

VTE = Voltijds equivalent: Iemand die 12 maanden voltijds werkt = 1 VTE.
Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking. 
    De VDS heeft een definitie speelpleinwerk die de vraag beantwoordt: “Wat is speelpleinwerk en wat niet?”.
Waarom prijsstijgingen?

De vele indexeringen van de personeelskosten, de meer dan verdubbelde energiefacturen, de stijgende kosten bij ons ganse aanbod (catering, verblijf...). Alleen al in het afgelopen jaar bedroeg de inflatie meer dan 12%. Het was daarnaast al meer dan 5 jaar geleden dat we onze lidmaatschapsbijdragen hadden aangepast.  

Anderzijds worden onze subsidies wel wat aangepast/geïndexeerd, maar in beperktere mate en voor maximaal de helft. We zijn daar dankbaar voor, maar het had ook meer kunnen zijn. Het ware een mooi statement geweest van de overheid om meer middelen te voorzien voor het jeugdwerk. #jeugdwerkwerkt, weetjewel. Op die manier zouden ze kinderen en jongeren volop alle kansen blijven geven, na de moeilijke coronajaren. Helaas.  

We kunnen dus moeilijk anders en dan ons prijzenbeleid aanpassen.

 
Belangrijke parameters bij ons prijzenbeleid

Voor ons gehele prijzenbeleid vertrekken we vanuit volgende principes:

 • Kleinere werkingen hebben kleinere budgetten en mogen niet de dupe worden. Grotere werkingen hebben iets meer financiële draagkracht.
 • De financiële drempel om aan te sluiten bij de VDS en volop gebruik te kunnen maken van alle voordelen, mag niet te hoog liggen en moet in verhouding staan met de grootte van de werking.
 • Individuen dragen zo min mogelijk prijsstijgingen.

Wat verandert er?

Prijzen 2022
 • Lage drempel: Nieuwe organisatoren of kleine werkingen moeten zonder al te veel financiële drempel makkelijk kunnen aansluiten. We laten daarom de bijdragen van de kleinste werkingen het minst stijgen.
 • Grootte-opdeling: Vanaf 50 animatoren in je ploeg maakten we vroeger geen onderscheid meer. Nochtans zit hierin soms het verschil tussen een middelgrote en grote tot zeer grote organisator. We delen daarom op in 5 nieuwe groottes: per 25 animatoren in je ploeg (met +100 als grootste categorie).
 • Fusies: We werden in de voorbije jaren geconfronteerd met meer en meer gemeentefusies (en dat worden er nog meer). Daardoor smolten ook organisatoren samen. Door de opdeling in meerdere grootte-categorieën vangen we deze schaalvergrotingen beter op.
 • Aanpassing categorieën ‘particulier’ - ‘gemeentelijk’: De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager. Een particuliere werking met minder dan 1 VTE personeel in dienst heeft minder budgettaire ruimte dan wanneer men personeel in dienst heeft. Daarom delen we voortaan op in deze 2 categorieën: ‘particulier (met op jaarbasis <1 VTE in dienst)’ of ‘gemeentelijk en particulier met 1 of meer VTE in dienst’.

wat blijft hetzelfde?

 • Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen. Een organisator draagt de eindverantwoordelijkheid over de volledige speelpleinwerking.
 • Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief.
 • Kortingen worden toegekend zodra de VDS de betaling van het lidgeld ontvangen heeft. Ongebruikte kortingscodes vervallen op 31 december en zijn niet overdraagbaar.

Overgangsmaatregel nodig? Als je niet op deze prijsstijging had gerekend en de betaling noodgedwongen moet spreiden, neem dan gerust contact op.Veel gestelde vragen

Wil je een factuur op 2022? Dat kan!

Ten laatste op 31/01/2023 betalen leden hun bijdrage.
Wil je echter een factuur op 2022, vul dan zeker voor eind december het formulier in achter de persoonlijke link.

Is de deadline om lid te worden (31 december), écht de deadline?

Tegen 31 december vragen we om het formulier op in te vullen. Dat kan ook later, maar door dit in bulk te verwerken help je ons de ledenadministratie zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij steken onze tijd liever in de ondersteuning van jullie speelplein ;).  

Je kan het hele jaar door lid worden van onze organisatie. Weet wel dat alle voordelen pas toegekend worden wanneer we ook effectief de betaling hebben ontvangen. We werken nooit met terugwerkende kracht. 

Wil je tijdens het jaar nog lid worden, stuur een mailtje naar  met je gegevens en een duidelijk vermelding naar het lidmaatschap. 

Ik heb een convenant met de VDS, moet ik dan toch nog het formulier invullen?

Ja, ook partners met wie we een overeenkomst sluiten waarin het lidmaatschap automatisch vervat zit moeten het formulier invullen. Het zorgt ervoor dat onze gegevens up to date blijven en we weten hoeveel cursusfolders, leden-bordjes... jullie willen ontvangen.

Kan ik aansluiten voor 'minder animatoren' en dus minder betalen?

De ledenbijdrage is gebaseerd op het totaal aantal animatoren van een speelpleinorganisator. Je betaalt slechts één bijdrage als organisator, ook al heb je meerdere werkingen. Je sluit aan voor het volledig aantal animatoren over alle werkingen heen.

Het totaal aantal animatoren is voor de VDS een middel om organisatoren in te delen qua grootte. De grootte van de animatorenploeg bepaalt de grootte van de bijdrage. Hoe groter het totaal aantal animatoren, hoe groter de ledenbijdrage. We streven naar een eerlijk tarief. Op die manier betaalt een grote speelpleinorganisator meer dan een kleine, dat vinden we verklaarbaar.

Het is niet de bedoeling om voor 'minder animatoren' dan er in realiteit zijn aan te sluiten. De VDS kan (en wil) dit niet controleren, maar we rekenen op de eerlijkheid van onze partners om het systeem evenwichtig te houden.

Wat wordt bedoeld met nieuwe leden?

We beschouwen een organisator als nieuw lid wanneer het de voorbije 5 jaar niet was aangesloten. Nieuwe leden kunnen, ongeacht de grootte van hun animatorenploeg, éénmalig aansluiten aan een goedkoper kennismakingstarief. 

Waar vind ik mijn kortingscodes voor het MateriaalMagazijn?

Speelpleinverantwoordelijken kunnen op elk ogenblik hun (on)gebruikte kortingscode bekijken op het profiel van hun organisatie bij het tabblad 'VDS'. 

Ik heb betaald, maar zie mijn kortingscodes voor MateriaalMagazijn niet verschijnen

Hou er rekening mee dat onze administratie tijd nodig heeft om de betalingen te verwerken en de jouw kortingscode toe te voegen op het profiel van je speelpleinorganisator. 

De deadline om je bijdrage te betalen ligt op 31 januari.
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wachten we tot die datum om de kortingcodes in bulk aan het profiel van de speelpleinorganisatoren op onze website toe te voegen. Wil je tussen 1 en 30 januari toch al iets bestellen op www.materiaalmagazijn.be neem dan gewoon even contact (015 / 28 73 90) op. We bezorgen je meteen je kortingscode. Dat spreekt!    

De betaling is nog niet in orde, maar wens al graag in te schrijven of te bestellen.

Zolang de bijdrage van het lidmaatschap niet is overgeschreven, ontvang je geen kortingscodes.
Je kan op dit ogenblik nooit inschrijven of bestellen met korting! 
Tracht de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je je codes alsnog kunt verzilveren.

Hou er rekening mee dat wij enkele dagen de tijd nodig hebben voor de verwerking van je betaling. Bij hoogdringendheid contacteer je ons secretariaat (015 / 28 73 90) om de betaling vroeger na te kijken en de codes sneller toe te kennen. 

Ik geraak niet op mijn organisatieprofiel.

Speelpleinverantwoordelijken kunnen als beheerder op elk ogenblik alle gegevens gekoppeld aan hun organisatieprofiel bekijken en aanpassen.  

Waarom willen speelpleinorganisatoren lid zijn van de VDS?

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) stelden wij aan alle speelpleinorganisatoren de vraag waarom zij lid zijn van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

De antwoorden:

 

2015

Aantal organisatoren


De korting bij het MateriaalMagazijn

69,1%

96


Het magazine ‘Pit.’

36%

50


Korting op diensten en producten

32,4%

45


2 gratis adviezen per jaar

72,7%

101


Het is altijd zo geweest

40,3%

56

 

We ondersteunen een koepel die onze belangen verdedigt, opkomt voor de methodiek speelpleinwerk en meer en betere speelkansen in de samenleving.

54,7%

76

 


Nog vragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.
Voor vragen rond facturatie mail je naar of bel je Evelyn (015/28 73 90).


334 x Bedankt!


334 speelpleinorganisatoren zijn in 2023 alvast lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
Samen vertegenwoordigen zij 538 van de 625 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. 
In 18 gemeenten is geen speelpleinwerking.

Bekijk het ledenoverzicht 2020.
Bekijk het ledenoverzicht 2021.
Bekijk het ledenoverzicht 2022.


Geen speelplein, wel een vakantie-werking? Word lid!

Breder dan speelpleinwerk, richt onze dienstverlening zich sinds 2022 ook op lokale initiatieven die:

 • Spelen centraal zetten
 • Werken met jongeren
 • Hoofdzakelijk in de vakantie werking hebben

Ook hier vertrekt onze dienstverlening steeds vanuit onze sterke visie op spelen en geloof in de jeugdwerkmethodiek. Voor deze speelinitiatieven werken we aan een dienstverlening op maat. In afwachting van een volwaardig aanbod, afgestemd op hun noden, kan je alvast met elke vraag bij ons terecht en kan je proeven van het lidmaatschap.

Ben je geen speelplein, maar denk je dat onze inhoud, producten en expertise ook interessant zijn voor jouw werking? Ook niet-speelpleinorganisatoren kunnen aansluiten. Zij betalen €200/jaar. Je ontvangt in ruil ons magazine Pit., 1 bordje ‘lid van’, onze digitale nieuwsbrief en toegang tot alle digitale producten.

Iets voor jou? Stuur een mail met je gegevens naar .

Meer lezen: speelplein.net/speelinitiatieven


Download de folder 'lid worden 2023'
Vrije bijdrage uit sympathie

Je hebt een hart voor speelpleinwerk en je wil de VDS in zijn ambitie steunen? Doe een gift en zorg ervoor dat jongeren die het financieel moeilijk hebben mee kunnen op cursus. Zij betalen de helft van de prijs, ons solidariteitsfonds de andere helft.

BE45 4263 1380 6189
BIC KREDBEBB
Je vermeldt 'solidariteitsfonds'. 


Jouw bijdrage maakt een verschil!

Slechts 5% van onze totale inkomsten halen we uit lidgeld, nl. € 104.000 (in 2022). Toch maakt dit bedrag een wezenlijk verschil in ons streven om zo dicht mogelijk bij elke werking te staan. We betalen hiermee het loon van 2 lokaal ondersteuners die voltijds aan de slag zijn. 


Het verschil tussen bv. een algemeen advies aan de telefoon of een advies ter plaatse, op maat, door iemand die je werking van dichtbij kent.Deze mensen staan voor je klaar in 2023