Producten van de VDS

Deze pagina geeft een overzicht van alle producten die je downloaden, ontlenen en/of aankopen. 


NIEUW: Brochure 'Kattenkwaad voorbij'

De vernieuwde DNA-brochure over grensoverschrijdend gedrag op het speelplein gaat over het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. We zoomen ook in op een aantal vaak voorkomende situaties (pesten, agressie, niet willen meespelen, beenplakken, racisme, weglopen) en hoe je daar als begeleider best mee omgaat. We hebben het over correct gedrag aanleren via straffen en belonen. En tot slot, wat doe je als het echt de spuigaten uitloopt?

Wordt verwacht

Een nieuw dossier in de handleiding speelaanbod organiseren geeft je een boost van inspiratie. Spelen met losse onderdelen is creatief, vernieuwend en een bron van speelplezier. 

Een uitbreiding van 'het evaluatie-instrument' met een analyse om je begeleidersploeg te evalueren. 


Speelkansen creëren!

Handleiding speelaanbod organiseren - Handleiding die alles zegt over de bergen speelkansen die het open speelaanbod creëert. Deze publicatie is er voor iedereen die zich afvraagt hoe je het spelen van kinderen écht centraal kunt zetten in een speelaanbod. De handleiding bevat 17 dossiers vol speelkansen over onder andere avontuurlijk spelen, speelhoeken, kleuters, tieners, snoezelen, wachtmomenten en speelwinkels.

Speldoos speelimpulsen - Praktische werkvormen om speelimpulsen en prikkels voor te bereiden met het hele team.

Speldoos activiteiten – Praktische werkvormen om activiteiten op basis van thema en speelstructuur op een manier voor te bereiden met het hele team.

Speelhoekenmap – Een infobundel legt je alles uit over speelhoeken. Tientallen foto’s en het speelhoeken-ABC inspireren je ploeg tijdens een vergadering om zelf aan de slag te gaan.

De 20 – Dit complete pakket aan tips en werkinstrumenten zorgt voor meer en beter verkleden op jouw speelpleinwerking! Per onderdeel krijg je 20 tips, vandaar 'de 20'.

Speelfiches – Voorbereidingsfiches voor activiteiten, impulsen, speelhoeken en animatie.


Speelkansen verhogen

Evaluatie-instrument – Gebruik tijdens de vakantie de speelsfeermeter en breng na de vakantie je speelkansen vanuit materiaal, infrastructuur, animatoren en kinderen in kaart.

Speelmeter – Een poster om de sfeer gedurende heel de zomervakantie te meten. Simpel, maar bruikbaar!


Over speelpleinploeg

Carrièreplanningstool – Helpt je bij de uitdaging om animatoren zo lang mogelijk te houden op je speelplein. Het brengt verschillende groeilijnen in kaart en doorgroeikansen die er liggen.

Cultuurmuur - Instrument om de sfeer binnen de ploeg te gaan meten. Aan de hand van 9 indicatoren kan je de cultuur van je ploeg nauwkeurig vaststellen en oplossingen zoeken voor dingen in de ploeg die minder goed gaan.

Bundel stagebegeleiding - Om stagebegeleiders te ondersteunen ontwikkelde we een bundel 'stagebegeleiding' met concrete ‘tips & trics’, voorbeeldvragen, planning...


Over visie & beleid

Handleiding speelaanbod organiseren - Visie en onderzoek over spelen, informatie over de verschillende soorten speelaanbod en een hoop praktische tips om concreet een speelomgeving te organiseren. Deze publicatie is er voor iedereen die zich afvraagt hoe je het spelen van kinderen écht centraal kunt zetten in een speelaanbod. De handleiding bevat aanvullende dossiers over snoezelen, wachtmomenten, tieners, speelimpulsen voorbereiden… en vanaf oktober over de taak van de animatoren in het open speelaanbod! 

Doe-het-zelf visievergadering 
– Een uitgewerkte vergadering op maat van je ploeg of stuurgroep met kant-en-klare werkvormen om je eerste stappen te zetten richting een eigen speelpleinvisie.

Overdachtbox – Garandeert de kennisoverdracht tussen wisselende voorzitters/besturen. - vernieuwd in 2018!

Bundel besparingen -  Een instrument om, samen met je speelpleinploeg, de juiste keuze te maken en doordacht te knippen in tijden van besparingen. Als er al bespaard moet worden, helpt deze bundel om de meerwaarde van speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm binnen jouw gemeente te verduidelijken en de kern ervan als streefdoel naar voor te schuiven.


Over toegankelijkheid

Taalspelerbox - Helpt je om aan de slag te gaan met meertaligheid op het speelplein. Deze box omvat een inhoudelijke brochure, een kaartspel, een poster, een handpop, pictogrammen…

Map "Wij spelen mee!" – Handvaten bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het uitbouwen van een sterk netwerk en bij het onder de loep nemen van je werking rond maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Spel "Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet!" – Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben vaak een ander referentiekader dan hun jeugdwerkers. 'Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet', is een spel waarmee jij en je ploeg bewust stilstaat bij je referentiekader. 

Handicap infomap
- Een praktisch en concreet instrument. Stap voor stap helpt de map je op weg om je werking toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren met een handicap.

Wijsboekje - Voor kinderen en/of ouders die nog niet zo goed Nederlands spreken op jouw speelplein ontwikkelde de VDS een aanwijsboekje met foto's en pictogrammen om elkaar beter te begrijpen.

Poster "Komen Spelen" - Speelpleinwerk is er voor alle kinderen. Lukt dat ook in de praktijk? Werken aan toegankelijkheid is werken aan houding van animatoren, afspraken en regels, je speelaanbod aanpassen, terrein, visualisatie, communicatie, speelmateriaal…Ga aan de slag met deze 20 tips om drempels voor alle kinderen te verlagen.

Recepten om te werken rond armoede - Armoede is voor veel kinderen en jongeren dagelijkse kost. Het jeugdwerk kan geen kant-en-klare oplossingen bieden. Maar dit receptenboek helpt je stapsgewijs op weg in de goeie richting.

Evaluatie-instrument – Helpt je bij je speelpleinevaluatie, ook op vlak van toegankelijkheid. Analyseer na de vakantie welke drempels je speelplein al aanpakt, welke je gemakkelijk kan overwinnen en welke je op lange termijn wil aanpakken. 

 


praktische organisatie van je speelplein

Noodbox voor crisissituaties - We wensen het niemand toe, maar het is niet uitgesloten dat er op jouw speelplein op een gegeven moment een crisis kan voorvallen. Een gaslek, brand, een overlijden, grensoverschrijdend gedrag ... Je hebt deze dingen niet altijd in de hand, maar je kan wel voorbereid zijn. Downloadt de invulbare crisisdossiers die volledig uitgewerkt zijn, om ze aan te vullen met je eigen speelpleininformatie. 

Websitetest - In 2016 lichtte VDS Antwerpen de website van alle Antwerpe speelpleinorganisatoren door en bezorgde hen een rapport. Hiermee wilde zij het belang van een goede speelpleinwebsite voor verschillende doelgroepen benadrukken en een handvol tips aanreiken ter verbetering. Samen met een extern expert werden vragen opgesteld om elke speelpleinwebsite objectief te analyseren. Doe de test en ontdek hoe je website scoort op deze test.  

Infobundel inschrijfsystemen - Kinderen die op het speelplein toekomen willen zo snel mogelijk gaan en ouders willen liefst vlotjes de inschrijving van hun kind kunnen afronden. In deze bundel nemen we alle aspecten van het inschrijven onder de loep. De bundel wordt vervolledigd met fiches van verschillende inschrijfsystemen, ingevuld door de makers ervan. Op die manier kan je verschillende systemen makkelijk vergelijken.