Producten van de VDS

Deze pagina geeft een overzicht van alle producten die je downloaden, ontlenen en/of aankopen. 


BIJGEWERKT(2021): Inschrijfprogramma's voor speelpleinwerkingen

In ons 'overzicht inschrijfprogramma's' verzamelden we de voorbije jaren enkele mogelijke inschrijfprogramma's waar speelpleinen mee kunnen werken. We lieten de makers enkele objectieve vragen beantwoorden zodat je als speelpleinverantwoordelijke een (niet-exhaustief) lijstje hebt van de mogelijkheden die bestaan. In mei 2021 werden 3 nieuwe aanbieders toegevoegd aan het lijstje: Speelpleinbeheer, Stamhoofd en Eventalix. Ken je zelf nog interessante systemen die niet in het lijstje staan? Laat het ons weten.  


VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN, VERANDERING VAN SPEL DOET SPELEN

Speelkansen creëren!

Gids tot intens spelen - Pocketboek dat alles zegt over de bergen speelkansen die het open speelaanbod creëert. Deze publicatie is er voor iedereen die zich afvraagt hoe je het spelen van kinderen écht centraal kunt zetten in een speelaanbod. 

Intens spelen in de praktijk - Pocketboek dat volgt op de Gids tot intens spelen. Dit boek bevat 13 praktische dossiers vol speelkansen over onder andere avontuurlijk spelen, speelhoeken, kleuters, tieners, snoezelen, wachtmomenten en speelwinkels.

Speldoos speelimpulsen - Praktische werkvormen om speelimpulsen en prikkels voor te bereiden met het hele team.

Speldoos activiteiten voorbereiden – Praktische werkvormen om activiteiten op basis van thema en speelstructuur op een manier voor te bereiden met het hele team.

Speelhoekenmap – Een infobundel legt je alles uit over speelhoeken. Tientallen foto’s en het speelhoeken-ABC inspireren je ploeg tijdens een vergadering om zelf aan de slag te gaan.

De 20 – Dit complete pakket aan tips en werkinstrumenten zorgt voor meer en beter verkleden op jouw speelpleinwerking! Per onderdeel krijg je 20 tips, vandaar 'de 20'. Bevat ook de poster 'inkleden op het speelplein'. 

Speelfiches – Voorbereidingsfiches voor activiteiten, impulsen, speelhoeken en animatie.

DIY-vergaderingen speelkansen - Kant-en-klare vergaderingen om de speelkansen op je werking naar een hoger niveau te tillen.

De VDS-spelletjesencyclopedie - een pdf boordevol spelletjes: energizers, kringspelletjes, tikspelletjes, fopspelletjes ... om meteen te gebruiken op het speelplein. Nu ook in coronaproof edition!


Speelkansen verhogen

Evaluatie-instrument – Gebruik tijdens de vakantie de speelsfeermeter en breng na de vakantie je speelkansen vanuit materiaal, infrastructuur, animatoren en kinderen in kaart.

Speelmeter – Een poster om de sfeer gedurende heel de zomervakantie te meten. Simpel, maar bruikbaar!


Over speelpleinploeg

Carrièreplanningstool – Helpt je bij de uitdaging om animatoren zo lang mogelijk te houden op je speelplein. Het brengt verschillende groeilijnen in kaart en doorgroeikansen die er liggen.

Cultuurmuur - Instrument om de sfeer binnen de ploeg te gaan meten. Aan de hand van 9 indicatoren kan je de cultuur van je ploeg nauwkeurig vaststellen en oplossingen zoeken voor dingen in de ploeg die minder goed gaan.

Infoundel stagebegeleiding - Om stagebegeleiders te ondersteunen ontwikkelde we een bundel 'stagebegeleiding' met concrete ‘tips & tricks’, voorbeeldvragen, planning...

Evaluatie-instrument – Gebruik deel III van het evaluatie-instrument om de samenstelling van je animatorenploeg én je animatorenwerking onder de loep te nemen. Inclusief competitief spelelement.

Inspiratiebundel "Speelpleinwerk is jeugdwerk" - Een verzamelwerk boordevol inzichten, indrukken en tips om jongeren aan je speelplein te binden. Uitgebracht naar aanleiding van het congres in 2020. Te bestellen aan €10 (inclusief verzendkosten) via  ");

Het kleine GROTE DREMPEL-boek - Een klein boek met een oplijsting van drempels die heel groot kunnen zijn voor anderstalige nieuwkomers op het speelplein. Ook interessant bij het verwelkomen en begeleiden van eender welke jongere in het jeugdwerk. 


Over visie & beleid

Gids tot intens spelen - Pocketboek dat alles zegt over de bergen speelkansen die het open speelaanbod creëert. Deze publicatie is er voor iedereen die zich afvraagt hoe je het spelen van kinderen écht centraal kunt zetten in een speelaanbod. Bevat o.a. visie en onderzoek over spelen, informatie over de verschillende soorten speelaanbod en een hoop praktische tips om concreet een speelomgeving te organiseren. 

Doe-het-zelf visievergadering 
– Een uitgewerkte vergadering op maat van je ploeg of stuurgroep met kant-en-klare werkvormen om je eerste stappen te zetten richting een eigen speelpleinvisie.

Overdrachtbox – Garandeert de kennisoverdracht tussen wisselende voorzitters/besturen. - vernieuwd in 2018!

Bundel besparingen -  Een instrument om, samen met je speelpleinploeg, de juiste keuze te maken en doordacht te knippen in tijden van besparingen. Als er al bespaard moet worden, helpt deze bundel om de meerwaarde van speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm binnen jouw gemeente te verduidelijken en de kern ervan als streefdoel naar voor te schuiven.

Speelpleinbasisschema - Een schema dat alle onderwerpen waar speelpleinen mee bezig zijn structureert in vijf overzichtelijke pijlers. Elk speelplein is uniek, maar alle speelpleinen houden zich in meer of mindere mate bezig met visie & beleid, speelkansen, speelpleinploeg, organisatorische aspecten, externe relaties en toegankelijkheid. Te gebruiken als houvast om je te organiseren of als inspiratie om beleid te maken en je werking te verbeteren.  

Poster 'Vakantie? Op het speelplein! - In 2014 bezorgde de VDS deze affiche "ik kies voor vakantie, op het speelplein!" aan alle speelpleinwerkingen om op te hangen of te drukken in hun programmabrochure. Ze toont op een eenvoudige manier de typische kenmerken van speelpleinwerk en haar troeven. De VDS wil werkingen motiveren om een positieve dialoog aan te gaan met ouders en beleidsmakers en duidelijk te maken waarvoor jouw speelplein staat én niet staat. Deze basistekst speelpleinwerk helpt je de poster te begrijpen en uit te leggen.


Over toegankelijkheid

Taalspelerbox - Helpt je om aan de slag te gaan met meertaligheid op het speelplein. Deze box omvat een inhoudelijke brochure, een kaartspel, een poster, een handpop, pictogrammen…

Map "Wij spelen mee!" – Handvaten bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het uitbouwen van een sterk netwerk en bij het onder de loep nemen van je werking rond maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Spel "Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet!" – Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben vaak een ander referentiekader dan hun jeugdwerkers. 'Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet', is een spel waarmee jij en je ploeg bewust stilstaat bij je referentiekader. 

Handicap infomap
- Een praktisch en concreet instrument. Stap voor stap helpt de map je op weg om je werking toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren met een handicap.

Wijsboekje - Voor kinderen en/of ouders die nog niet zo goed Nederlands spreken op jouw speelplein ontwikkelde de VDS een aanwijsboekje met foto's en pictogrammen om elkaar beter te begrijpen.

Poster "Komen Spelen" - Speelpleinwerk is er voor alle kinderen. Lukt dat ook in de praktijk? Werken aan toegankelijkheid is werken aan houding van animatoren, afspraken en regels, je speelaanbod aanpassen, terrein, visualisatie, communicatie, speelmateriaal…Ga aan de slag met deze 20 tips om drempels voor alle kinderen te verlagen.

Recepten om te werken rond armoede - Armoede is voor veel kinderen en jongeren dagelijkse kost. Het jeugdwerk kan geen kant-en-klare oplossingen bieden. Maar dit receptenboek helpt je stapsgewijs op weg in de goeie richting.

Evaluatie-instrument – Helpt je bij je speelpleinevaluatie, ook op vlak van toegankelijkheid. Analyseer na de vakantie welke drempels je speelplein al aanpakt, welke je gemakkelijk kan overwinnen en welke je op lange termijn wil aanpakken. 


praktische organisatie van je speelplein

Noodbox voor crisissituaties - We wensen het niemand toe, maar het is niet uitgesloten dat er op jouw speelplein op een gegeven moment een crisis kan voorvallen. Een gaslek, brand, een overlijden, grensoverschrijdend gedrag ... Je hebt deze dingen niet altijd in de hand, maar je kan wel voorbereid zijn. Downloadt de invulbare crisisdossiers die volledig uitgewerkt zijn, om ze aan te vullen met je eigen speelpleininformatie. 

Websitetest - In 2016 lichtte VDS Antwerpen de website van alle Antwerpe speelpleinorganisatoren door en bezorgde hen een rapport. Hiermee wilde zij het belang van een goede speelpleinwebsite voor verschillende doelgroepen benadrukken en een handvol tips aanreiken ter verbetering. Samen met een extern expert werden vragen opgesteld om elke speelpleinwebsite objectief te analyseren. Doe de test en ontdek hoe je website scoort op deze test.  

Infobundel inschrijfsystemen - Kinderen die op het speelplein toekomen willen zo snel mogelijk gaan en ouders willen liefst vlotjes de inschrijving van hun kind kunnen afronden. In deze bundel nemen we alle aspecten van het inschrijven onder de loep. De bundel wordt vervolledigd met fiches van verschillende inschrijfsystemen, ingevuld door de makers ervan. Op die manier kan je verschillende systemen makkelijk vergelijken.

Externe relaties

Werkvormen om ouders van animatoren te betrekken bij je speelplein - Je hebt er alle belang bij dat ouders van animatoren het reilen en zeilen van je speelplein kennen, weten wie jullie zijn, wat jullie doen én vooral waarom jullie het doen. "Wat doe jij daar toch op dat speelplein tot tien uur 's avonds?" is een uitspraak die we zo de wereld kunnen uithelpen. 

Je stoep onder de loep - Met deze DIY-vergadering maak je een analyse van je buurt. Wie en wat leeft er rondom het speelplein? Welke samenwerkingen gaan we al aan? Waar liggen nieuwe kansen? Met kant-en-klare werkvormen kan je samen met alle geïnteresseerde animatoren, de stuurgroep of een werkgroepje deze denkoefening aangaan. We zetten je ook nog op weg om dit om te zetten in actie.