We spelen een spel vanavond!

Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet

Dit spel zorgt ervoor dat jeugdwerkers zich bewust worden van hun eigen manier om naar mensen en situaties te kijken. Deze 'bril' leren ze af te zetten en met een open blik naar nieuwe situaties te kijken.

Bewust van je eigen referentiekader

Iedereen heeft een bril waarmee zij/hij/die naar de wereld kijkt. Die bril wordt beïnvloed door je omgeving... Het bepaalt je waarden en normen. Die bril is je referentiekader. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben vaak een ander referentiekader dan hun jeugdwerkers. Wil je een mix bekomen in je speelplein dan moet je je bewust zijn van je eigen referentiekader en dat van je werking. 
Dit spel maakt de spelers zich bewust van hun eigen bril. Ze leren door dit rollenspel om in de toekomst bepaalde situaties met een open blik te benaderen.Praktisch

  • van 9 tot 30 spelers
  • 1 begeleider
  • speelduur ca. 100 minuten voor 5 rondes

 

Dit spel is een samenwerking tussen Uit de Marge, provincie Antwerpen, provincie Oost-Vlaanderen, ARKTOS, Jeugdwerk voor allen en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.


Downloaden of ontlenen?

Leden kunnen de inhoud zelf downloaden, printen en de speldoos in elkaar knutselen. Maak een afspraak via je ondersteuner

Niet-leden betalen €12 voor printversie.
De fysieke doos is helaas uitgeput, maar kan wel nog ontleend worden. 
Stuur .


Meer lezen?


De VDS vat alle informatie en voorbeelden over maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren op het speelplein samen op www.speelplein.net/beterspelen