Kwetsbare kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare situatie leven, ervaren vaker de negatieve aspecten van maatschappelijke instellingen (bv. onderwijs, welzijnswerk, kampen…), doordat verwachtingen niet afgestemd zijn en normen anders liggen. 

Het speelpleinwerk wil voor deze kinderen wél een positieve ervaring zijn. Door de laagdrempeligheid en de open werking hebben speelpleinen heel wat troeven in handen. Dat is een proces om met de hele animatorenploeg aan te pakken. En dat loont de moeite, want: vakantie op het speelplein is er voor iedereen!


Speelpleinwerk wil een positieve ervaring zijn! Speelpleinen hebben alle troeven in handen.

Hoe toegankelijk is je werking voor kwetsbare kinderen en jongeren?

Je wil werk maken van een toegankelijker speelplein voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? We geven je enkele richtvragen mee die je naar mogelijke werkpunten kunnen leiden. 

Visie
 • Is er een visie rond werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren?

Hier kan je meer lezen over een visie op maatschappelijke kwetsbaarheid.

Speelkansen
 • Wordt er gespeeld vanuit speelimpulsen?
 • Participeren de kinderen en jongeren aan het aanbod?
 • Wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een positieve relatie met de kinderen? Is er een ‘babbelcultuur’?
 • Hebben kinderen inspraak in de speelmogelijkheden?

Hier kan je meer tips vinden om met speelkansen aan de slag te gaan.

Speelpleinploeg
 • Kunnen de animatoren gepast omgaan met conflictsituaties?
 • Wordt aandacht besteed aan de begeleiding, coaching en ervaringsuitwisseling van de animatoren?
 • Zijn de animatoren zich bewust van hun eigen referentiekader en hebben ze de mogelijkheid om te reflecteren over andere kaders?
 • Kunnen maatschappelijk kwetsbare jongeren makkelijk animator worden?

Hier kan je dieper ingaan op deze vragen rond de speelpleinploeg.

Organisatorische onderbouw
 • Is er een flexibel inschrijfsysteem?
 • Kunnen kinderen op verschillende momenten van de dag instromen?
 • Is de communicatie eenvoudig en eenduidig?
 • Wordt ingespeeld op /  rekening gehouden met meertaligheid op het speelplein?
 • Is er een duidelijk kader van regels en afspraken?

Meer info over de organisatorische onderbouw lees je hier.

Externe relaties
 • Komt het speelplein op een positieve manier naar buiten?
 • Is er direct contact met ouders, worden er huisbezoeken gedaan?
 • Heeft het speelplein contact met andere organisaties uit de buurt?
Toegankelijkheid
 • Is het speelplein vlot bereikbaar (speelplein in de wijk, busvervoer…)
 • Is er een lage prijs? Is er een kortingsysteem dat geen administratieve rompslomp vergt of stigmatiserend is?

Hoe je aan de slag kan gaan met deze vragen lees je hier.

Onze visie

over speelpleinwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Wat is maatschappelijk kwetsbaarheid? Wat zijn de troeven van het speelpleinwerk? En voor welke uitdagingen staan we? Lees de volledige visietekst.

Specialistenwerk

Deze organisaties zijn gespecialiseerd in jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren:

 


Map 'Wij spelen mee!'

De map 'Wij spelen mee!' geeft je praktische handvaten bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de kinderen, de organisatie van je speelplein onder de loep te nemen en het uitbouwen van een sterk netwerk. Een publicatie van Uit de Marge vzw.Film 'Betonne Jeugd'

In de documentaire 'Betonne Jeugd' worden 3 jonge twintigers gevolgd in hun dagelijks leven. Wat ze gemeen hebben is dat ze sinds enkele jaren hun toevlucht vinden bij Betonne Jeugd, een organisatie voor en door jongeren in armoede. Reeds op jonge leeftijd werden, en worden ze nog steeds, geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. Een inspirerend verhaal voor iedereen die met het thema 'maatschappelijk kwetsbaarheid' aan de slag gaat.

Ontleen de volledige film (gratis) - vraag ernaar bij je lokaal ondersteuner


Handig!

Straffe gasten? Toffe gasten!De poster 'Straffe gasten? Toffe gasten!' bevat bruikbare tips voor een betere begeleidershouding van animatoren.

Brochure voor animatoren

Speelplein De Gouden Leeuw maakte voor de animatorenploeg een brochure 'een andere blik op het speelplein' met tips, goede spelmethodieken en raad met betrekking tot kinderen die moeilijk gedrag stellen.

Vormingspakket Er op UiT

'Er op UiT' gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren wanneer zij willen deelnemen aan vrije tijd. Het bestaat uit 3 instrumenten om concreet na te denken hoe je drempels kan verlagen: een foto-expo, tips-kaartjes en een vormingsaanbod door armoedeverenigingen.


Voorbeeldacties

We maakten een overzicht van allerlei acties rond maatschappelijk kwetsbaarheid die speelpleinen ondernamen om hun werking toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Lezen

Mobiel speelpleinwerk (2013)

Mobiel speelpleinwerk is een vorm van vindplaatsgericht werken waarmee je jongeren in hun natuurlijke speelomgeving gaat opzoeken. Je vermijdt zo heel wat drempels van het klassieke speelpleinwerk. Deze brochure bekijkt verschillende redenen waarom je mobiel speelpleinwerk zou kunnen organiseren en staat vol praktische tips voor de uitwerking ervan.

Inzicht in armoede

Presentatie over armoede door Tao-armoede. Wat is armoede? Wat zijn de effecten? Hoe kan je hier als vrijetijdsinitiatief rekening mee houden?

Getuigenis van een moeder in armoede

Ikzelf ben moeder van 2 kinderen. Jordi is nu 18 jaar oud. Jordi had zware gezondheidsproblemen. Toen Jordi 10 maanden was heeft  zijn papa mij verlaten.  Weg was mijn droom om mijn kind een normaal gezinsleven te geven. Ik had een grote schuldenberg. Meer lezen ...


Pit 28 - Jeugdwerk vs. Jeugdwelzijnswerk

In Pit. 28 geven we onze visie over kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van het speelplein? Wat is het ondescheid tussen meldings- en discretieplicht? Hoe pakken andere werkingen het aan?

We reiken heel wat tools aan om je eigen werking onder de loep te nemen en lijsten op welke organisaties voor je klaar staan.Spel: Ik zie, ik zie... wat jij niet ziet

Iedereen heeft een bril waarmee zij/hij naar de wereld kijkt. Die bril wordt beïnvloed door je omgeving... Het bepaalt je waarden en normen. Die bril is je referentiekader. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben vaak een ander referentiekader dan hun jeugdwerkers.

Wil je een mix bekomen in je speelplein dan moet je je bewust zijn van je eigen referentiekader en dat van je werking. Dit spel helpt je op weg!

Dit spel is een samenwerking tussen Uit de Marge, provincie Antwerpen, provincie Oost-Vlaanderen, ARKTOS, Jeugdwerk voor allen en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.


Financiële drempels verlagen

Ouders kunnen een deel van de kosten van het speelplein recupereren via het ziekenfonds en de belastingen. Informeer hen hier duidelijk over. Straffer is natuurlijk dat de je inkomprijs van je speelplein sowieso laag probeert te houden.  

Terugbetaling door mutaliteiten

Tot mei 2016 had elke mutualiteit zijn eigen formulier voor de terugbetaling van speelpleinwerk en moest een speelpleinorganisator dit handmatig invullen. Een administratieve last. Sinds juni is er één standaardformulier gemaakt met goedkeuring van alle mutualiteiten.

Inschrijving fiscaal aftrekbaar

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 14 jaar inbrengen in hun belastingaangifte. Kinderopvang is ruim opgevat. Ook onkosten voor speelpleinwerk komen in aanmerking voor fiscale aftrek.
Meer lezen ...

UiTPAS

Een spaar- en voordelen-programma voor je vrije tijd!
Met UiTPAS sparen vandaag al meer dan 100.000 pashouders punten en ruilen die om voor leuke voordelen. Punten sparen doe je bij één van de 1.300 verschillende vrijetijdsorganisaties die UiTPAS aanvaarden. Per deelname kan je UiTpunten sparen. Heb je voldoende punten verzameld, dan kan je die omruilen voor een voordeel naar keuze. Bovendien kunnen mensen in armoede bij elke UiTPASactiviteit genieten van speciale kortingen of reductietarieven. 
Meer lezen ...


Recepten om te werken rond armoede

Voor de opmaak van dit 'receptenboek', waaraan de VDS meeschreef,  gingen we aan de slag met veel gestelde vragen die leven in het jeugdwerk rond het thema armoede. Het boek bestaat uit drie grote delen:

Voorgerechten: Theoretisch kader om een draagvlak te creëren

1. Wat je zeker moet weten over armoede

2. Openheid creëren om rond armoede te werken

3. Referentiekader in vraag stellen, maar eigenheid behouden

4. Draagkracht van je werking bepalen

5. De doelgroep bepalen

6. Laat het thema leven in een positief klimaat

Hoofdgerechten: kinderen en jongeren in armoede, praktische tips en voorbeelden.

1. Signalen die op armoede kunnen wijzen

2. Het activiteitenaanbod van je werking

3. Kinderen, jongeren en ouders een goed gevoel geven

4. communicatie binnen de werking

5. Kan de prijs naar omlaag?

6. Betalen binnen de werking

7. Respectvol wijzen op kortingsmogelijkheden

8. Hulpverlener of jeugdwerker?

9. Open houding binnen het jeugdwerk

Bijgerechten om kinderen en jongeren in armoede te bereiken

1. Je aanbod bekend maken

2. Waar en wie promo laten maken voor je werking?

3. Welke informatie meegeven?

4. Een lokaal netwerk uitbouwen

5. Communiceren met een voorziening

6. Bereikbaarheid verbeteren


Download het boek
 | Bekijk online | 


Vorming ter plaatse

Hoe gedraag je je het best als begeleider van kinderen en jongeren?

Gedurende 2,5u dompelt de VDS, op jouw vraag, de ploeg onder in de wereld van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren met een speelse vorming. We bekijken samen je vormingsvraag en werken een vorming uit die aan jullie nood voldoet. Voor beginnende animatoren tot ervaren speelbeesten.

Meer weten... 

Advies ter plaatse

Je wil werk maken van een toegankelijker speelplein voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? 
Je toets je ideeën graag eens af of gaat samen met ons op zoek naar nieuwe invalshoeken?

Een advies ter plaatse neemt 1 à 2,5 uur in beslag. De adviezen ter plaatse worden begeleid door een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer weten...


Vraag een procesbegeleiding aan

Procesbegeleiding is de meest doorgedreven vorm van ondersteuning, stapt de VDS tijdens het werkjaar actief mee in je werking. Eén van de mogelijke thema's is 'werk maken van een toegankelijk speelplein voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren'. Zo begeleiden we jaarlijks speelpleinwerkingen op deze manier rond inclusie. 


Nog vragen?

Vragen over maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren of op zoek naar ondersteuning?
Neem contact op met onze medewerker inclusie, .