Advies ter plaatse

Onze lokale ondersteuners beantwoorden graag je vraag via e-mail en telefoon.
In sommige gevallen is de vraag echter te complex of te uitgebreid en spreken we ter plaatse af. 

Afhankelijk van het onderwerp duurt een advies ter plaatse tussen één en 2,5 uur. De adviezen ter plaatse worden begeleid door een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger. Ze staan met beide voeten in de speel(plein)realiteit en hebben de nodige opleiding en achtergrond meegekregen om aan de slag te gaan. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eigen ervaring.

Voorbeeldvragen

Vanuit onze visie, expertise en deskundigheid geven we rond alle praktische en inhoudelijke aspecten van een vakantiewerking een onderbouwde aanbeveling.

Over speelkansen

 

 • Hoe kunnen we de speelkansen die er zijn verbeteren en uitbreiden?
 • Hoe bezorgen we zoveel mogelijk kinderen een écht vakantiegevoel?
 • Hoe kunnen we een kleuter– of tienerwerking opstarten?
 • Op welke manier kan je een speelplein avontuurlijker maken?
 • ...
Over mijn ploeg

 

 • We willen onze stuurgroep nieuw leven inblazen? Hoe pakken we dit aan?
 • Waar en hoe kunnen we animatoren werven?
 • Op welke manier kan je animatoren langer betrekken bij de werking?
 • Mijn ploeg is op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor het speelplein en zichzelf.
 • ...
Over externe relaties

 

 • De speelpleinburen klagen over (geluids)overlast. Hoe pakken we dit aan?
 • Op welke manier kunnen we sociale media inzetten om over onze werking te communiceren?
 • ...
Over de (praktische) organisatie van je werking

 

 • Ons bestuur is helemaal veranderd.
  Hoe zorgen we ervoor dat we in orde zijn met de boekhouding of de statuten?
 • Mijn werking moet besparen. Welke keuzes maken we?
 • We willen ons inschrijfsysteem herbekijken. Welke mogelijkheden zijn ze?
 • ...
Over toegankelijkheid

 

 • We willen werk maken van een inclusieve speelpleinwerking. Hoe pakken we dit aan?
 • Een kind met een beperking wordt te oud voor het speelplein. Wat nu? 
 • Animatoren met een beperking op mijn speelplein, kan dat?
 • We willen een snoezelruimte. Hoe gaan we te werk?
 • ...
Over visie en beleid

 

 • Waar hou je rekening mee bij het opstarten van een speelpleinwerking?
 • Het aantal kinderen op onze werking daalt. Hoe zou dat komen?
 • Wat is de plaats van speelpleinwerk binnen het gemeentelijk (vrijetijds)aanbod?
 • Wat is het belang van een visie voor mijn speelpleinwerking?
 • We willen iemand die aan de zijlijn de juiste vragen stelt bij onze evaluatievergadering.
 • ...

Het was zeer nuttig. Ik was zeer tevreden met de inbreng van de animatoren en het sturen van jullie. Er zijn goede zaken uitgekomen waarmee we als speelplein aan de slag kunnen.

Laurens Meheus (jeugdambtenaar kinderen en jongeren - Deinze)


Wat kost een advies ter plaatse?

 

 

Niet-leden

Leden van de VDS


Particuliere speelpleinwerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst.* 

€240
Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar.


€192
Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar


Gemeentelijke speelpleinwerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking.

€290
Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar


€232
Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar


Je bent organisator van een vakantiewerking die geen speelpleinwerking is (meer lezen).

€320

€256


Je bent geen speelplein- of vakantiewerking 

€380

/

 

Bijkomend op de eindfactuur: 
Alle prijzen zijn inclusief voorbereidings– en verwerkingstijd, maar exclusief vervoersonkosten. Bijkomende vervoersonkosten worden aan het maximaal wettelijk toegelaten tarief per kilometer doorgerekend met een maximumbedrag van €75 per opdracht.


Niet zeker of je lid bent? Of je wil lid worden van onze organisatie? Klik hier
Lees onze annulatie- & algemene voorwaarden.


Onze rol rond de tafel

Met wie we rond de tafel zitten, hangt af van de vraag. 
Een advies ter plaatse kan zowel individueel (bv. met een jeugddienstmedewerker, hoofdanimator, stuurgroeplid, schepen voor jeugd…) als in groep zijn. Op sommige momenten kan het aangewezen zijn om de hele speelpleinploeg te betrekken. Onze rol beperkt zich tot die van extern deskundige. Het is aan jullie om zelf keuzes te maken en met het advies aan de slag te gaan.


Vragen of info?

 

Je lokale speelplein- ondersteuner helpt je graag verder!

Geen speelpleinwerking, maar wel een vakantiewerking? Collega Wauter beantwoordt al je vragen.


In 3 stappen staat de VDS aan je deur

 1. Neem contact op met je lokaal ondersteuner.
 2. Jullie proberen de vraag helder en scherp te krijgen. 
 3. We maken een afspraak en prikken een datum.