Advies ter plaatse

Onze lokale ondersteuners beantwoorden graag je vraag via e-mail en telefoon.
In sommige gevallen is de vraag echter te complex of te uitgebreid en spreken we ter plaatse af. 

Afhankelijk van het onderwerp duurt een advies ter plaatse tussen één en 2,5 uur. De adviezen ter plaatse worden begeleid door een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger. Ze staan met beide voeten in de speelpleinrealiteit en hebben de nodige opleiding en achtergrond meegekregen om aan de slag te gaan. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eigen ervaring.

Voorbeeldvragen

Vanuit onze expertise en deskundigheid geven we rond alle praktische en inhoudelijke aspecten van speelpleinwerk een onderbouwde aanbeveling.

Over visie en beleid

 

 • Waar hou je rekening mee bij het opstarten van een speelpleinwerking?
 • Het aantal kinderen op onze werking daalt. Hoe zou dat komen?
 • Wat is de plaats van speelpleinwerk binnen het gemeentelijk (vrijetijds)aanbod?
 • Wat is het belang van een visie voor mijn speelpleinwerking?
 • We willen iemand die aan de zijlijn de juiste vragen stelt bij onze evaluatievergadering.
 • ...
Over speelkansen

 

 • Hoe kunnen we de speelkansen die er zijn verbeteren en uitbreiden?
 • Hoe bezorgen we zoveel mogelijk kinderen een écht vakantiegevoel?
 • Hoe kunnen we een kleuter– of tienerwerking opstarten?
 • Op welke manier kan je een speelplein avontuurlijker maken?
 • ...
Over mijn speelpleinploeg

 

 • We willen onze stuurgroep nieuw leven inblazen? Hoe pakken we dit aan?
 • Waar en hoe kunnen we animatoren werven?
 • Op welke manier kan je animatoren langer betrekken bij de werking?
 • Mijn ploeg is op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor het speelplein en zichzelf.
 • ...
Over externe relaties

 

 • De speelpleinburen klagen over (geluids)overlast. Hoe pakken we dit aan?
 • Op welke manier kunnen we sociale media inzetten om over onze werking te communiceren?
 • ...
Over de (praktische) organisatie van je speelplein

 

 • Ons bestuur is helemaal veranderd.
  Hoe zorgen we ervoor dat we in orde zijn met de boekhouding of de statuten?
 • Mijn werking moet besparen. Welke keuzes maken we?
 • We willen ons inschrijfsysteem herbekijken. Welke mogelijkheden zijn ze?
 • ...
Over toegankelijkheid

 

 • We willen werk maken van een inclusieve speelpleinwerking. Hoe pakken we dit aan?
 • Een kind met een beperking wordt te oud voor het speelplein. Wat nu? 
 • Animatoren met een beperking op mijn speelplein, kan dat?
 • We willen een snoezelruimte. Hoe gaan we te werk?
 • ...

Wat kost een advies ter plaatse?

 

Niet-leden

Lid van de VDS


Particulier

€180

Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar.
Vanaf het derde advies: €80 met kortingscode.


Gemeentelijk

€200

Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar.
Vanaf het derde advies: €120 met kortingscode.


Advies ter plaatse kan ook aangevraagd worden door ander jeugdwerk. 
De prijs per sessie bedraagt dan €260.

Alle prijzen zijn inclusief voorbereidings– en verwerkingstijd, maar exclusief vervoersonkosten. Bijkomende vervoersonkosten bedragen €0,30 per kilometer, met een maximumbedrag van €60 per opdracht. 


Onze rol rond de tafel

Met wie we rond de tafel zitten, hangt af van de vraag. 
Een advies ter plaatse kan zowel individueel (bv. met een jeugddienstmedewerker, hoofdanimator, stuurgroeplid, schepen voor jeugd…) als in groep zijn. Op sommige momenten kan het aangewezen zijn om de hele speelpleinploeg te betrekken. Onze rol beperkt zich tot die van extern deskundige. Het is aan jullie om zelf keuzes te maken en met het advies aan de slag te gaan.

Vragen of info?

Je lokale speelplein- ondersteuner helpt je graag verder!


In 3 stappen staat de VDS aan je deur

 1. Neem contact op met je lokaal ondersteuner.
 2. Jullie proberen de vraag helder en scherp te krijgen. 
 3. We maken een afspraak en prikken een datum.