Advies ter plaatse

Onze lokale ondersteuners beantwoorden graag je vraag via e-mail en telefoon.
In sommige gevallen is de vraag echter te complex of te uitgebreid en spreken we ter plaatse af. 

Afhankelijk van het onderwerp duurt een advies ter plaatse tussen één en 2,5 uur. De adviezen ter plaatse worden begeleid door een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger. Ze staan met beide voeten in de speelpleinrealiteit en hebben de nodige opleiding en achtergrond meegekregen om aan de slag te gaan. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eigen ervaring.

Voorbeeldvragen

Vanuit onze visie, expertise en deskundigheid geven we rond alle praktische en inhoudelijke aspecten van speelpleinwerk een onderbouwde aanbeveling.

Over speelkansen

 

 • Hoe kunnen we de speelkansen die er zijn verbeteren en uitbreiden?
 • Hoe bezorgen we zoveel mogelijk kinderen een écht vakantiegevoel?
 • Hoe kunnen we een kleuter– of tienerwerking opstarten?
 • Op welke manier kan je een speelplein avontuurlijker maken?
 • ...
Over mijn speelpleinploeg

 

 • We willen onze stuurgroep nieuw leven inblazen? Hoe pakken we dit aan?
 • Waar en hoe kunnen we animatoren werven?
 • Op welke manier kan je animatoren langer betrekken bij de werking?
 • Mijn ploeg is op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor het speelplein en zichzelf.
 • ...
Over externe relaties

 

 • De speelpleinburen klagen over (geluids)overlast. Hoe pakken we dit aan?
 • Op welke manier kunnen we sociale media inzetten om over onze werking te communiceren?
 • ...
Over de (praktische) organisatie van je speelplein

 

 • Ons bestuur is helemaal veranderd.
  Hoe zorgen we ervoor dat we in orde zijn met de boekhouding of de statuten?
 • Mijn werking moet besparen. Welke keuzes maken we?
 • We willen ons inschrijfsysteem herbekijken. Welke mogelijkheden zijn ze?
 • ...
Over toegankelijkheid

 

 • We willen werk maken van een inclusieve speelpleinwerking. Hoe pakken we dit aan?
 • Een kind met een beperking wordt te oud voor het speelplein. Wat nu? 
 • Animatoren met een beperking op mijn speelplein, kan dat?
 • We willen een snoezelruimte. Hoe gaan we te werk?
 • ...
Over visie en beleid

 

 • Waar hou je rekening mee bij het opstarten van een speelpleinwerking?
 • Het aantal kinderen op onze werking daalt. Hoe zou dat komen?
 • Wat is de plaats van speelpleinwerk binnen het gemeentelijk (vrijetijds)aanbod?
 • Wat is het belang van een visie voor mijn speelpleinwerking?
 • We willen iemand die aan de zijlijn de juiste vragen stelt bij onze evaluatievergadering.
 • ...

Wat kost een advies ter plaatse?

 

Niet-leden

Lid van de VDS


Particulier speelplein

Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar

€200


Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar.

Vanaf het derde advies: 
automatisch 20% korting = €160


Gemeentelijk speelplein

Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar

€220


Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar. 

Vanaf het derde advies: 
automatisch 20% korting = €176


Alle prijzen zijn inclusief voorbereidings– en verwerkingstijd, maar exclusief vervoersonkosten. Bijkomende vervoersonkosten worden aan het maximaal wettelijk toegelaten tarief per kilometer doorgerekend, met een maximumbedrag van €60 per opdracht

Lees onze annulatie- & algemene voorwaarden.


Onze rol rond de tafel

Met wie we rond de tafel zitten, hangt af van de vraag. 
Een advies ter plaatse kan zowel individueel (bv. met een jeugddienstmedewerker, hoofdanimator, stuurgroeplid, schepen voor jeugd…) als in groep zijn. Op sommige momenten kan het aangewezen zijn om de hele speelpleinploeg te betrekken. Onze rol beperkt zich tot die van extern deskundige. Het is aan jullie om zelf keuzes te maken en met het advies aan de slag te gaan.


Vragen of info?

Je lokale speelplein- ondersteuner helpt je graag verder!


In 3 stappen staat de VDS aan je deur

 1. Neem contact op met je lokaal ondersteuner.
 2. Jullie proberen de vraag helder en scherp te krijgen. 
 3. We maken een afspraak en prikken een datum.

Ik ben geen speelplein-organisator

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) focust op het belang van spelen en speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Adviesvragen die niet-speelpleinwerk gerelateerd zijn speelt de VDS door aan familieledenSpeelmakers en 
Kind & Samenleving. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk.