Hulp & advies


Kort advies

Voor iedereen gratis

Je zit met een vraag, bv. een wettelijk kantje.
Hoe zat dat precies? Je wil kort iets aftoetsen of onze mening horen bij je aanpak? Je bent op zoek naar ideeën en interessante input, maar je weet niet waar eerst beginnen? ...

Iedereen kan ons bellen of mailen.
Elke vraag is welkom!

Uitgebreid advies

2x gratis per jaar voor leden

De éne vraag is de andere niet. Sommige vragen een uitgebreidere aanpak: extra opzoekwerk, vertaling op maat, situatie beter in kaart brengen, advies op vraag uitschrijven, rol van bemiddelaar...

We stemmen af via e-mail, telefoon, video call of spreken ter plaatse af. 


Elke vraag is welkom!

Contacteer je speelpleinondersteuner
Ben je een verantwoordelijke van een vakantiewerking, contacteer 
.

Een ernstig ongeval, crisis of incidenten?
Tijdens elke vakantieperiode zijn we 24/7 bereikbaar via het noodnummer.


Boek uitgebreid advies op maat

Vanuit onze visie, expertise en deskundigheid bieden we rond
alle praktische en inhoudelijke aspecten van een vakantiewerking ondersteuning en advies. 
Dit basisschema biedt een totaaloverzicht van al deze aspecten ondergebracht in 6 pijlers.  
Liever intekenen op een hapklaar advies dat je ploeg doet nadenken? 

Over speelkansen

 

 • Hoe kunnen we de speelkansen die er zijn verbeteren en uitbreiden?
 • Hoe bezorgen we zoveel mogelijk kinderen een écht vakantiegevoel?
 • Hoe kunnen we een kleuter– of tienerwerking opstarten?
 • Op welke manier kan je een speelplein avontuurlijker maken?
 • ...
Over mijn ploeg

 

 • We willen onze stuurgroep nieuw leven inblazen? Hoe pakken we dit aan?
 • Waar en hoe kunnen we animatoren werven?
 • Op welke manier kan je animatoren langer betrekken bij de werking?
 • Mijn ploeg is op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor het speelplein en zichzelf.
 • ...
Over toegankelijkheid

 

 • We willen werk maken van een inclusieve speelpleinwerking. Hoe pakken we dit aan?
 • Een kind met een beperking wordt te oud voor het speelplein. Wat nu? 
 • Animatoren met een beperking op mijn speelplein, kan dat?
 • We willen een snoezelruimte. Hoe gaan we te werk?
 • ...
Over de (praktische) organisatie van je werking

 

 • Ons bestuur is helemaal veranderd.
  Hoe zorgen we ervoor dat we in orde zijn met de boekhouding of de statuten?
 • Mijn werking moet besparen. Welke keuzes maken we?
 • We willen ons inschrijfsysteem herbekijken. Welke mogelijkheden zijn ze?
 • ...
Over visie en beleid

 

 • Waar hou je rekening mee bij het opstarten van een speelpleinwerking?
 • Het aantal kinderen op onze werking daalt. Hoe zou dat komen?
 • Wat is de plaats van speelpleinwerk binnen het gemeentelijk (vrijetijds)aanbod?
 • Wat is het belang van een visie voor mijn speelpleinwerking?
 • We willen iemand die aan de zijlijn de juiste vragen stelt bij onze evaluatievergadering.
 • ...
Over externe relaties

 

 • De speelpleinburen klagen over (geluids)overlast. Hoe pakken we dit aan?
 • Op welke manier kunnen we sociale media inzetten om over onze werking te communiceren?
 • ...

Onze rollen bij advies...

Afhankelijk van de aard van het advies nemen onze medewerkers verschillende rollen op. Voorbeelden:

 • inspirator
 • adviseur
 • moderator
 • bemiddelaar
 • klankbord
 • ...

Euhm... wat is het verschil met een vorming?

Een vorming ter plaatse versterkt het individu. Je tracht (hoofd)animatoren te versterken in hun taken door kennisoverdracht, intervisie, reflectie...

Een advies ter plaatse vertrekt vanuit de werking: hoe kunnen we samen nadenken over de werking om deze als geheel te versterken, te verbeteren...   


Het was zeer nuttig. Ik was zeer tevreden met de inbreng van de animatoren en het sturen van jullie. Er zijn goede zaken uitgekomen waarmee we als werking aan de slag kunnen.

Laurens Meheus (jeugdambtenaar kinderen en jongeren - Deinze)


Wat kost een advies ter plaatse?

 

 

Niet-leden

Leden van de VDS


Particuliere speelpleinwerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst.* 

€240
Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar.


€192
Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar


Gemeentelijke speelpleinwerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking.

€290
Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar


€232
Je hebt recht op 2 gratis adviezen per jaar


Je bent organisator van een vakantiewerking die geen speelpleinwerking is (meer lezen).

€320

€256 
Je hebt recht op 1 gratis advies per jaar.


Je bent geen speelplein- of vakantiewerking 

€380

/

 

Bijkomend op de eindfactuur: 
Alle prijzen zijn inclusief voorbereidings– en verwerkingstijd, maar exclusief vervoersonkosten. Bijkomende vervoersonkosten worden aan het maximaal wettelijk toegelaten tarief per kilometer doorgerekend met een maximumbedrag van €75 per opdracht.


Gratis
Speelpleinwerkingen hebben recht op 2 gratis adviezen ter waarde van €350, andere vakantiewerkingen 1 gratis advies. Vanwege overheidssubsidies kunnen we speelpleinwerkingen een groter voordeel toekennen.


Niet zeker of je lid bent? Of je wil lid worden van onze organisatie? Klik hier
Lees onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Advies met wie?

Met wie we rond de tafel zitten bij een uitgebreid advies, hangt af van de vraag. 
Een advies ter plaatse kan zowel individueel als in groep, bv. verantwoordelijke van de werking, diensthoofd, een groep (hoofd)animatoren, stuurgroep, schepen…

Op sommige momenten kan het aangewezen zijn om het hele team te betrekken. Onze rol beperkt zich tot die van extern deskundige. Het is aan jullie om zelf keuzes te maken en met het advies aan de slag te gaan.

Mag het wat meer zijn?

Wil je graag structureler werken aan een thema op je speelplein? Dan is een ondersteuningstraject op maat misschien iets voor jou. Lees er meer over op deze pagina