Algemene voorwaarden

05/04/2022


CURSUSSEN EN VERDIEPINGSWEEKENDS

1/ Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf wanneer de folders verspreid worden en de cursussen op de website staan, tot 3 werkdagen voor de cursus start. Je kan inschrijven via onze website www.speelplein.net/inschrijven. Het is niet mogelijk om in te schrijven zonder registratie op www.mijnkadervorming.be.

Uitzonderlijk kan er ook telefonisch ingeschreven worden, maar hierbij zal in eerste instantie altijd geopperd worden om de inschrijving via de eigen computer te begeleiden. Het is belangrijk dat cursisten en ouders de websites www.mijnkadervorming.be of www.speelplein.net leren kennen om later hun attest te kunnen raadplegen of in te schrijven voor een evaluatiemoment. Enkel indien de cursist niet in het bezit is van een eigen computer zal de stafmedewerker de inschrijving zelf ingeven.  

Enkel voor de Gentse kadervormingscursussen is er ook nog een aparte inschrijfstrook die je kan opsturen met de post. 

2/ Leeftijden en inschrijfvoorwaarden

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de cursus:

- animator: Bij de start van de cursus moet je 15 jaar zijn.

- hoofdanimator: Bij de start van de cursus moet je 16 jaar zijn en in het bezit van een attest animator of 100 uur ervaring in het jeugdwerk kunnen aantonen.

- instructeur: Bij de start van de cursus moet je 17 jaar zijn en in het bezit van een attest (hoofd)animator of 100 uur ervaring in het jeugdwerk kunnen aantonen.

De vooropgestelde leeftijdscategorieën worden strikt gerespecteerd, hierover is er geen onderhandeling mogelijk. 

3/ Wanneer ben je ingeschreven?

Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je het volledige inschrijvingsgeld overgeschreven hebt. Ten laatste 10 kalenderdagen na de digitale/telefonische inschrijving moet de VDS het inschrijvingsgeld op het opgegeven rekeningnummer ontvangen hebben. Het kunnen voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via mail, is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Opgelet: als je minder als 10 kalenderdagen voor de start van de cursus inschrijft, moet de betaling ons bereiken voor de start van de cursus.  

Wanneer we 10 dagen na de digitale/telefonische inschrijving jouw betaling niet ontvangen hebben, wordt je geschrapt van de deelnemerslijst. We brengen je hier via email van op de hoogte.

4/ Cursus volzet?

Wanneer een cursus volzet is, starten wij een wachtlijst. Van zodra er een plekje vrijkomt, contacteert de VDS de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven.

Opgelet: de wachtlijst biedt je geen enkele garantie. Enkel als je een aanvraag tot betaling ontvangt en deze betaling tijdig uitvoert ben je zeker van jouw plekje. 

5/ Betaling

Wanneer je inschrijft, telefonisch of via de website, ontvang je via mail een voorlopige bevestiging van inschrijving. In deze voorlopige bevestiging staat de cursus vermeld waarvoor je ingeschreven bent, het deelnamegeld, het rekeningnummer waarop het inschrijvingsgeld moet gestort worden en de mededeling die bij de overschrijving dient vermeld te worden. Vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld betaald hebt, ben je onderworpen aan onze annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 7.

Wanneer we 10 dagen na de digitale/telefonische inschrijving jouw betaling niet ontvangen hebben, wordt je geschrapt van de deelnemerslijst. We brengen je hier via email van op de hoogte.

6/ Recht op verhoogde tegemoetkoming

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' (ziekenfonds) aan de helft van de prijs kunnen deelnemen aan onze cursus animator, hoofdanimator, instructeur en verdere vorming. 

Een cursus Animator of Hoofdanimator kost op die manier €105 in plaats van €210. 
Voor een cursus Instructeur betaal je €90 in plaats van €180.

Hoe werkt het?

 • Betaal de inschrijfprijs nog niet.
 • Je gaat langs bij je ziekenfonds. 
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan maken zij een officieel attest op.
 • Bezorg de VDS een kopie via de post (Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen) of via . Voeg je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres toe. Maak duidelijk voor welke cursus je wil inschrijven of reeds ingeschreven bent.
 • Wij bevestigen dat je helft van de cursusprijs mag overschrijven.
 • Hierna voer je de betaling uit. 
7/ Annulering en wijziging van inschrijving

Opzegging door de VDS

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de VDS zich genoodzaakt zien een cursus te annuleren. Je wordt hiervan ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de cursus persoonlijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk biedt de VDS je een alternatief aan in dezelfde of een andere periode. Ga je daar niet op in, dan storten wij het volledige inschrijvingsgeld terug.  


Opzegging door de deelnemer

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

 • Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
 • Annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost
 • Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost + 50 % van het inschrijvingsgeld (max. de totale kostprijs)
 • Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = geen terugbetaling mogelijk
 • Niet komen opdagen op de cursus = geen terugbetaling mogelijk


Bij annulering door ziekte (mits voorleggen medisch attest) of door een overlijden in familie- of intieme kring (mits voorleggen rouwbrief) geldt volgende regeling:

 • Annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
 • Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = € 40 administratiekost. Indien je binnen de 365 dagen opnieuw voor hetzelfde type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het te betalen bedrag.
 • Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = 50 % van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Indien je binnen de 365 dagen opnieuw voor hetzelfde type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het te betalen bedrag.
 • Bij een overlijden in familie- of intieme kring begrijpen we dat de cursist de cursus tijdelijk verlaat voor het bijwonen van de rouwplechtigheid (mits voorleggen rouwbrief). Aangezien het gaat om een erkende cursus verplicht de overheid ons om gemiste cursusuren op te halen tijdens een ander moment (bv. regionale trefdag...). Dit gebeurt in onderling overleg.


Indien je de cursus definitief verlaat is er, zonder medisch attest, geen terugbetaling mogelijk. Bij een medisch attest betalen we een deel a rato van de nog te volgen cursusdagen terug. Aangezien het gaat om een erkende cursus verplicht de overheid ons om gemiste cursusuren op te halen tijdens een ander moment (bv. regionale trefdag...). Dit gebeurt in onderling overleg. Wanneer het aantal cursusuren oploopt, kan er vanuit de VDS besloten worden dat inhalen geen optie is en dat de cursus opnieuw moeten worden gevolgd. 

 • Op dag 1: 3/6 van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
 • Op dag 2: 3/6
 • Op dag 3: 3/6
 • Op dag 4: 2/6
 • Op dag 5: 1/6
 • Op dag 6, laatste dag: niets  


Wijziging van inschrijving

Indien je je inschrijving wilt verschuiven van de ene cursus naar een andere cursus, gelden volgende voorwaarden: 

 • Verschuiven tot 30 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
 • Verschuiven tot 10 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost
 • Verschuiven tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost + 50 % van het inschrijvingsgeld (max. de totale kostprijs), tenzij je plek op de oorspronkelijke cursus door een andere deelnemer kan ingevuld worden, dan betaal je enkel €40 administratiekost
 • Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = geen terugbetaling mogelijk, tenzij je plek op de oorspronkelijke cursus door een andere deelnemer kan ingevuld worden, dan betaal je enkel €40 administratiekost
 • Niet komen opdagen op de cursus = geen terugbetaling mogelijk

> Specifiek voor het cursusaanbod 2021 m.b.t. corona

Als je inschrijft voor het vernieuwde, coronaproof cursusaanbod animator, hoofdanimator of instructeur in 2021, dan hou je zowel rekening met het scenario dat de cursus fysiek als digitaal kan doorgaan.Wanneer de cursus digitaal doorgaat spreiden we de vormingsdagen. Enerzijds om te vermijden dat je op een korte periode 50u aan een scherm gekluisterd bent en anderzijds omdat we hopen dat het 2e deel alsnog fysiek kan doorgaan. Ongeveer 1 maand voor aanvang beslissen we per cursus , afgaande op de dan opgelegde coronamaatregelen door de regering in combinatie met wat de VDS zelf verantwoord en veilig vindt, in welke vorm jouw cursus definitief zal doorgaan.  

Al onze erkende cursussen worden volledig comform de actuele coronamaatregelen georganiseerd, zoals door de overheid specifiek voor de jeugdsector afgekondigt. We verduidelijken enkele zaken met betrekking tot annulatie:

 • Je houdt alle voorgestelde momenten vrij van de cursus, zowel fysiek als digitaal. De cursus gaat gegarandeerd door. Indien je annuleert tussen deel 1 en deel 2, uitgezonderd omwille van onmacht/ziekte, betaalt de VDS niets terug.
 • Bij annulatie voor aanvang van of tijdens de cursus gelden de algemene annulatievoorwaarden. (lees verder op deze pagina)
 • Combineren tussen cursussen is geen optie.
  (bv. in geval van het digitale alternatief aansluiten voor deel 2 bij een andere cursus kan dus niet, enkel bij overmacht of ziekte zijn uitzonderingen mogelijk) 
 • Je moet de volledige cursus volgen om recht te hebben op een erkend attest. Het is wettelijk, omwille van de reglementering door de overheid, niet mogelijk om later toe te komen, vroeger door te gaan of de cursus(locatie) tijdelijk te verlaten.
 • Bij ziekte of overmacht zoeken we samen naar een oplossing om de gemiste cursusuren alsnog, uitzonderlijk, in te halen. 
 • Deelnemers zijn zoals bij elke andere VDS-activiteit verzekerd voor ongevallen die het gevolg zijn van een cursusactiviteit. Ook tijdens de digitale cursusmomenten. 

We kunnen helaas voor deel twee geen alternatief aanbieden dan de periode waarvoor je hebt ingeschreven.
We hebben dit zeker in overweging genomen, maar hebben verschillende redenen om dit niet te doen:

 • We zetten sterk in op het groepsgevoel tussen de deelnemers, vandaar dat we de groepen ook online klein hebben gehouden en we met dezelfde groep deel 2 van de cursus doorlopen. Op die manier hoeven ze niet opnieuw iedereen te leren kennen, gaan ze sneller iets durven tonen en oefenen op cursus en groeien ze sterker in hun competenties.
 • Op deel 2 van de cursus zullen ook de begeleiders dezelfde zijn. Zij weten heel goed welke inhoud ze in deel 1 hebben kunnen aanleren en waar ze nog wat langer bij moeten blijven stilstaan. Ze kennen de deelnemers al waardoor die ook sneller zullen groeien door hun coaching en ondersteuning.   
 • Het is administratief veel werk om een wisselsysteem op te starten en dit later op te volgen
 • Indien we hiervoor kiezen moeten we iedereen deze kans kunnen geven (ongeacht de reden voor de annulering).
 • Indien we hiervoor kiezen moeten we iedereen een alternatief kunnen aanbieden. Dat kunnen we niet waarmaken.
 • Alle cursussen zijn volzet, dus ook de plaatsen voor de zomervakantie zijn reeds allemaal ingevuld. Het aantal deelnemers verhogen op bestaande zomercursussen doen we ook niet aangezien de overheid ons vorige zomer verplichtte om te werken in kleinere bubbels. We gaan voor deze zomer op dit moment ook uit van kleinere bubbels. Een extra cursus plannen voor mensen die een tweede deel op een ander moment willen volgen lukt helaas niet financieel, qua mankracht en logistiek.  

Indien onze cursus digitaal doorgaat tijdens de paasvakantie zal opnieuw dezelfde inhoud aangeboden worden als tijdens de krokusvakantie in deel 1.

Voor deel 2 van de cursus is er op dit moment nog geen digitaal alternatief uitgewerkt. We hopen dat die fysiek gaan mogen doorgaan in de zomervakantie en werken dat pas uit als we meer zicht hebben op de maatregelen dan. 

8/ Brief met praktische info

Ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus ontvang je een praktische brief via het e-mailadres dat je opgaf bij je inschrijving. De praktische brieven zijn dan ook beschikbaar via onze website.

9/ Attest van deelname

Deelnemers aan een cursus krijgen op het einde van de cursus een ‘attest van deelname’, waarmee je via sommige werkgevers, sommige mutualiteiten en de meeste Vlaamse en Brusselse jeugddiensten een deel van het inschrijvingsgeld kunt recupereren. Enkel deelnemers die tijdens de volledige cursus aanwezig waren, hebben recht op dit attest van deelname. Indien je dus om de één of andere reden vroeger de cursus hebt verlaten, dan kunnen wij geen attest van deelname bezorgen.

10/ Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Specifieke voorwaarden zoals verzekerde bedrage, vrijstelling,... kan je navragen via De kosten ten gevolge van ziekte, het aanbrengen van lichamelijke en materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Tijdens online cursussen: Deelnemers zijn zoals bij elke andere VDS-activiteit verzekerd voor ongevallen die het gevolg zijn van een cursusactiviteit. 

11/ Publicaties en privacy

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

12/ Stageplaats

De VDS draagt intens spelen en vakantiegevoel hoog in het vaandel. Deze kijk werd doorheen de jaren omgezet in DE speelvisie van de VDS. De speelvisie van de VDS doorspekt alle producten en initiatieven die we organiseren, zo ook onze vormingsinitiatieven. Na het volgen van een VDS-cursus zijn de deelnemers steeds zeer enthousiast over onze specifieke kijk op kinderen. We geven hen dan ook graag alle oefenkansen om met onze visie in de praktijk aan de slag te gaan. We zijn ervan overtuigd dat een speelinitiatief met open speelaanbod hiervoor de meest geschikte en stagemogelijkheid is. Deze werkingen onderschrijven onze visie volledig en bieden de beste oefenmomenten en groeikansen voor de cursisten.

Wil je echter je stage lopen bij een lokale jeugdbeweging of andere jeugdwerkvorm, dan kan dit ook. De VDS blijft echter wel je traject opvolgen en zal aan het einde van het traject jouw attest aanvragen.

Onderstaande organisaties worden NIET erkend als stageplek:

 • Kinderopvanginitiatieven (departement welzijn)
 • Vakantieparken
 • Sportclubs (departement sport – Bloso)

Een overzicht van alle erkende stageplaatsen kan je terugvinden op www.mijnkadervorming.be

13/ Opvolging traject

Op www.mijnkadervorming.be kan je als cursist jouw individueel traject volgen. Een traject bestaat uit twee onderdelen (cursus en stage). Je ontvangt, via het e-mailadres dat je registreerde op www.mijnkadervorming.be , verschillende (herinnerings-)mails om jouw traject goed te laten lopen. Je bent zelf verantwoordelijk om jouw contactgegevens te beheren zodat je tijdig op de hoogte bent om jouw traject af te ronden. Vanaf de start van de cursus heb je drie jaar de tijd om jouw traject tot een goed einde te brengen.


TREFMOMENTEN (trefdagen, studiedagen, infomomenten...)

1/ Hoe inschrijven?

Je kan enkel inschrijven via onze website www.speelplein.netInschrijven kan op twee manieren:

Individuele inschrijving

Je brengt zelf jouw inschrijving in orde via www.speelplein.net/inschrijven. Je ontvangt via e-mail een bevestiging van jouw inschrijving met overschrijvingsgegevens. Je betaalt als deelnemer zelf het volledige inschrijvingsgeld voor de start van de trefdag.

Groepsinschrijving

De verantwoordelijke van jouw speelplein schrijft je in via jullie speelpleinprofiel op www.speelplein.net. Het speelplein betaalt het inschrijvingsgeld voor jouw deelname via factuur en kan eventueel zijn of haar kortingscode (enkel voor leden) inzetten.

Neem ook zeker een kijkje bij de tutorials op onze website voor: 

 • Animatoren aan je organisatie te koppelen
 • Een groepsinschrijving voor trefmomenten uit te voeren
2/ Wanneer ben je ingeschreven?

Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je het volledige inschrijvingsgeld overgeschreven hebt. Ten laatste 10 kalenderdagen na de digitale inschrijving moet de VDS het inschrijvingsgeld op het opgegeven rekeningnummer ontvangen hebben.

Uitzondering: Als erkende medewerker of verantwoordelijke van een speelplein/jeugdwerkorganisatie gaan we er vanuit dat je liever een factuur ontvangt na afloop van jouw deelname gericht aan jouw organisatie. Je mag jouw inschrijving als definitief beschouwen. Hou rekening met onze algemene voorwaarden bij een annulering.

Opgelet: als je minder als 10 kalenderdagen voor de start van de trefdag inschrijft, moet de betaling ons bereiken voor de start van de trefdag.  

Indien je ingeschreven werd via het speelplein en hiervan een bevestigingse-mail ontving, ben je definitief ingeschreven. Het speelplein brengt jouw betaling in orde.

3/ Trefdag volzet?

Wanneer een trefdag volzet is, starten wij een wachtlijst. Van zodra er een plekje vrijkomt, contacteert de VDS de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven.

Opgelet: de wachtlijst biedt je geen enkele garantie. Enkel als je een aanvraag tot betaling ontvangt en deze betaling tijdig uitvoert ben je zeker van jouw plekje.

4/ Betaling - facturatie

Wanneer je inschrijft ontvang je via mail een bevestiging van inschrijving. In deze bevestiging staat de trefdag vermeld waarvoor je ingeschreven bent, het deelnamegeld, het rekeningnummer waarop het inschrijvingsgeld moet gestort worden en de mededeling die bij de overschrijving dient vermeld te worden. Vanaf het moment dat je hebt ingeschreven, ben je onderworpen aan onze annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 5.

Factuur?

Als erkende medewerker of verantwoordelijke van een speelplein/jeugdwerkorganisatie gaan we er vanuit dat je liever een factuur ontvangt na afloop van jouw deelname gericht aan jouw organisatie. Je mag jouw inschrijving als definitief beschouwen. Bezorg ons eventueel jouw bestelbon ten laatste via tegen de trefdag zelf. Hou rekening met onze algemene voorwaarden bij een annulering.

5/ Annulering en wijziging van inschrijving

Opzegging door de VDS

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de VDS zich genoodzaakt zien een trefdag te  annuleren. Je wordt hiervan ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de trefdag schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk biedt de VDS je een alternatief aan in dezelfde of andere periode. Ga je daar niet op in, dan storten wij het volledige inschrijvingsgeld terug.

Opzegging door de deelnemer

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via email) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

 • Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van het trefmoment = geen kosten
 • Annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang van het trefmoment= 50% van het inschrijvingsgeld
 • Niet komen opdagen op een betalend trefmoment = geen terugbetaling mogelijk. Je ontvangt nog steeds een factuur voor deze deelname bij nationaal georganiseerde trefmomenten.
 • Niet komen opdagen op een gratis trefmoment= Je ontvangt een factuur voor de annuleringskost van 25 euro bij nationaal georganiseerde trefmomenten.

Bij annulering door ziekte (mits voorleggen medisch attest) of overlijden in familie of intieme kring, geldt volgende regeling:

 • Annulering tot de dag van de trefdag = geen kosten
6/ Attest van deelname

Deelnemers krijgen na afloop van de trefdag een ‘attest van deelname’ toegestuurd via het e-mailadres dat ze opgaven bij de inschrijving. Via sommige werkgevers, sommige mutualiteiten en de meeste Vlaamse en Brusselse jeugddiensten kan een deel van het inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Enkel deelnemers die tijdens het volledige trefmoment aanwezig waren, hebben recht op dit attest van deelname. Indien je dus om de één of andere reden vroeger de trefdag hebt verlaten, dan kunnen wij geen attest van deelname bezorgen.

7/ Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Specifieke voorwaarden zoals verzekerde bedrage, vrijstelling,... kan je navragen via De kosten ten gevolge van ziekte, het aanbrengen van lichamelijke en materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

8/ Publicaties en privacy

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

NIEUW!

Indien je inschrijft voor een gratis, fysiek trefmoment van de VDS en je komt niet opdagen, ontvang je van ons alsnog een factuur van €25.

Dit is altijd zo voor trefmomenten die centraal worden georganiseerd. Het systeem kan ook voor regionale trefmomenten worden toegepast op voorwaarde dat het vooraf duidelijk vermeld staat bij de praktisch info. 


VORMING & ADVIES TER PLAATSE

1/ Annulering van een vorming ter plaatse

Het is een bewuste keuze van de VDS om te werken met vrijwilligers die zelf ervaring hebben op het speelplein. Zo kunnen we verzekeren dat onze vormingen vanuit de speelplein-realiteit vertrekken. Dit heeft tot gevolg dat we niet meteen kunnen verzekeren dat onze vorming kan doorgaan. We doen ons uiterste best om voldoende vrijwilligers te vinden en brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.

De VDS behoudt zich het recht om tot 2 weken op voorhand de vorming alsnog te annuleren. We rekenen in dat geval geen kosten aan voor de aanvrager. 

Voor annulering voor de aanvrager, na ondertekening van het contract, gelden volgende afspraken:

 • Annulering tot de dag voor de vorming ter plaatse: we rekenen €25 administratiekosten aan.
 • Annulering de dag zelf/ter plaatse: we rekenen de helft van het factuurbedrag aan + verplaatsingskosten van de sessiegever(s) wanneer die reeds onderweg is/zijn.  

 

2/ Annulering van een advies ter plaatse

De VDS behoudt zich het recht om tot 2 weken op voorhand het advies alsnog te annuleren. We rekenen in dat geval geen kosten voor de aanvrager. 

Voor annulering door de aanvrager, na ondertekening van het contract, gelden volgende afspraken: 

 • Annulatie tot de dag vóór de lokale ondersteuning ter plaatse: we rekenen €25 administratiekosten aan.
 • Annulering de dag zelf/ter plaatse: we rekenen de helft van het factuurbedrag aan + verplaatsingskosten van de sessiegever(s) wanneer die reeds ter plaatse is/zijn.

PROCESBEGELEIDING & AUDIT

1/ Annulering

De VDS behoudt zich het recht om, indien we geen geschikte procesbegeleider/auditeur vinden, de procesbegeleiding of audit alsnog te annuleren. Deze beslissing wordt ten laatste begin november van het werkjaar voor de begeleiding gecommuniceerd. 

Voor annulering door de aanvrager, na ondertekening van het contract, gelden volgende afspraken: 

 • Annulatie voor het tekenen van het contract: kosteloos
 • Annulatie na het tekenen van het contract of tijdens het proces: 1/3 van het totaalbedrag