Cursus ter plaatse

Een erkende cursus (hoofd)animator in jouw gemeente

Ervaar je drempels om jongeren mee te sturen op een erkende cursus (hoofd)animator in het jeugdwerk?  Bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk kan je een cursus ter plaatse aanvragen.

Wij komen met onze kadervormingsexpertise naar jou toe, op een locatie in jouw stad of gemeente. Op deze cursus zonder overnachting gaan jongeren elke avond naar huis en volgen ze cursus in hun eigen buurt. We hebben daarbij ervaring en aandacht voor specifieke doelgroepen (bv. OKAN-jongeren). Een cursus ter plaatse is net als onze andere cursussen een erkende kadervormingscursus en leidt tot een erkend attest.   

Cursus ter plaatse als antwoord op veranderende nood

Al 50 jaar is de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk koploper op vlak van kadervorming in het jeugdwerk. Elk jaar leiden we meer dan 1500 jongeren op als animator en zo'n 350 jongeren als hoofdanimator in het jeugdwerk. Goed voor 1/4 van alle behaalde attesten in Vlaanderen. Daarvoor kunnen we rekenen op het enthousiasme en de praktijkervaring van onze beroepskrachten en vrijwillige instructoren. De Vlaamse Overheid, het Departement Jeugd, erkend onze cursussen en controleert onze inhoud en aanpak.

Zowel de inhoud als aanpak van onze cursussen worden voortdurend geëvalueerd en aangepast aan veranderde noden van onze doelgroep en maatschappij. We krijgen de laatste jaren van heel veel speelpleinverantwoordelijken, deelnemers en instructoren volgende signalen:

 • Meer en meer modulewerk op scholen legt hypotheek op vakanties en weekends.
  Niet alleen voor deelnemers, ook voor instructoren. 
 • Geëngageerde jongeren voor het speelplein vinden wordt moeilijker.
  Laat staan hen op cursus krijgen. Ze stellen eisen: flexibiliteit is het sleutelwoord wanneer we vandaag praten over jonge animatoren en vrijwilligers om cursussen te begeleiden. 
 • Internaatsverband, afstand, €… zijn voor vele jongeren een drempel.
 • Organisatoren willen een cursus ‘op maat’ > cursisten meteen onderdompelen in ‘hun’ realiteit (locatie, materiaal, afspraken…) en investeren in ‘bonding’. 
 • Het aantal geattesteerde jongeren op het speelplein daalde voor het eerst in de vijfjaarlijkse speelpleinenquête 2021 van 57% (in 2015) naar 53%. 
 • ...

In onze zoektocht naar een antwoord op bovenstaande signalen,
kwam de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk uit bij cursussen ter plaatse. 
De noden van sommige jongeren, deelnemers en begeleiders, stroken niet met onze klassieke cursusformules. Er wordt gewerkt aan een transitie van ons aanbod kadervorming waarbij het doel niet per sé is om meer cursusplaatsen aan te bieden, maar wel om hetzelfde aantal cursusplaatsen op verschillende manieren aan te bieden. We willen zoveel mogelijk jongeren de kans geven om een erkende cursus te volgen en drempels waar het kan weg te werken. 

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met externaatscursussen in Gent, experimenteert de VDS vanaf 2019 met lokale externaatscursussen elders in Vlaanderen. Sinds 2022 willen we iedereen de kans geven om gebruik te maken van die expertise. Elke gemeente of organisatie kan tegen betaling een lokale, erkende cursus aanvragen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Naast cursussen ter plaatse zullen we ook verder met andere vormen van cursus experimenteren: bv. animatorcursus in weekendformule. Uiteraard blijven onze ‘klassieke’ cursussen in internaatsverband ook een belangrijk onderdeel binnen het totale cursusaanbod. 

Vraag jouw offerte aan

Interesse?
Vraag je offerte aan via .

Referenties:
Ondertussen gaven wij al cursus ter plaatse in Aalst, Diegem, Drogenbos, Kluisbergen, Knokke-Heist, Machelen, Middelkerke, Turnhout, Vilvoorde...Een cursus ter plaatse is net als onze andere cursussen een erkende kadervormingscursus en leidt tot een erkend attest.

Wat mag je verwachten?

 • Een gemeente of organisatie kan tegen betaling een lokale, erkende cursus aanvragen in een externaats- of internaatsformule die 6 dagen duurt in een periode die jou interessant lijkt. 
 • Per cursus voorzien we 3 ervaren begeleiders.
 • Aangezien het om een cursus gaat erkend door de Vlaamse Overheid zijn we wettelijk verplicht de cursus ook open te stellen voor andere deelnemers. Maximaal kunnen er 30 deelnemers mee, daarvan zijn er 15 plaatsen voorbehouden voor de aanvrager. 15 plaatsen kunnen worden opgevuld door andere deelnemers.  
 • Om de cursus te laten doorgaan is een minimum van 15 deelnemers vereist.
 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk voorziet catering voor alle begeleiders en deelnemers + basismateriaal eigen aan de cursus (bv. trajectboekjes, prints, ...).
 • Samen met de aanvrager bekijken we of er inhoudelijk bepaalde klemtonen gelegd kunnen worden.
  (bv. thema tijdens een keuzesessie, langskomen op cursus, extra cursusuren met eigen inhoud.)  

Bekijk een voorbeeld van het cursusschema tijdens een cursus ter plaatse. 

Sla de handen in elkaar

Heb je in jouw werking een kleine groep geïnteresseerden, hoor dan gerust eens bij andere jeugdwerkinitiatieven in je buurt om samen een cursus ter plaatse te organiseren en de prijs te delen. Uit ervaring weten we dat het zeker voor een hoofdanimatorcursus niet zo evident is om het aantal plaatsen makkelijk op te vullen. 

 


 Een sterk voorbeeld van een samenwerking is de organisatie van een cursus ter plaatse door Middelkerke en Oostende samen met de VDS.

We zijn goede buren met dezelfde ervaring. En we kampen met dezelfde uitdagingen. Waarom dan niet middelen en krachten bundelen? En met de VDS hebben we een sterke partner om te slagen in ons doel.

Jij zorgt voor

Een cursuslocatie met ...

 • Minstens 2 dagzalen
 • Een buitenlocatie waar gespeeld kan worden
 • Plaats voor materiaalopslag
 • Keuken
 • Eetzaal
 • Basisvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming, sanitair)

Een overnachtingslocatie voor onze begeleiders ...

 • Dichtbij de cursuslocatie
 • Met slaapplaats voor minstens 5 personen (bedden of plaats voor veldbedden/matjes)
 • Verwarming
 • Douche en toilet

(Speel)materiaal van de werking voor de cursus.

Promo naar lokale jongeren om minstens de voorbehouden cursusplaatsen zoveel mogelijk te vullen


Nog vragen?

Phaedra Van Driessche
Medewerker cursus ter plaatse

GSM 0477 98 74 84
T 015 28 73 90