Bundel rond besparingen

2 basisvoorwaarden

De VDS erkent dat middelen efficiënt moeten worden ingezet, maar wil duidelijk stellen dat dit steeds dient te gebeuren;

  • in onderling overleg met de speelpleinploeg –en verantwoordelijke(n).
  • zonder aan de eigenheid van speelpleinwerk te raken: grote openheid, focus op spelen om te spelen en speelplein is jeugdwerk.

Maak de juiste keuzes

De bundel 'doordacht knippen' geeft handvaten om met alle speelpleinactoren aan de slag te gaan rond (eventuele) besparingen op jouw werking zonder die eigenheid van speelpleinwerk uit het oog te verliezen. Het is een instrument om samen de juiste keuze te maken en (eventueel) doordacht te knippen! 

De bundel bestaat uit drie delen:

  1. Een beknopte visietekst over wat speelpleinwerk wel en niet is.
  2. Voorbeelden van besparingsmaatregelen door andere werkingen. 
  3. Een beslissingsboom met concrete werkvormen om in te spelen op (eventuele) besparingen.

do's and don'ts


De aanleiding voor deze bundel

In 2014 bespaart 40% van de speelpleinorganisatoren op hun werking. 
Sommige besparingsmaatregelen bedreigen de eigenheid van het speelpleinwerk: 

  • Deelnameprijzen worden opgetrokken tot ver boven het gemiddelde. 
  • Het aantal animatoren wordt afgebouwd of aangepast aan het aantal kinderen die enkel nog via voorinschrijving konden deelnemen.
  • Er wordt een meerprijs gevraagd voor kinderen uit andere gemeenten.
  • Subsidies voor particuliere speelpleinen worden drastisch teruggeschroefd terwijl de verwachtingen naar kwantiteit en kwaliteit volgens het reglement dezelfde blijven.
  • Budgetten voor materiaal, uitstappen, koek en drank, incentives voor animatoren worden in vraag gesteld.De VDS reageert met de campagne 'speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven' en de bijhorende bundel 'doordacht knippen' om speelpleinen te ondersteunen en de eigenheid van speelpleinwerk in de verf te zetten!   

Uitleggen wat speelpleinwerk wel én niet is


Het is altijd belangrijk dat je kan zeggen waarvoor je werking staat én niet staat, maar zeker in tijden van besparingen. Het helpt om keuzes te maken, om een standpunt in te nemen en vast te houden aan jullie eigen kernwaarden. Deze affiche legt op een eenvoudige manier uit wat de meerwaarde en de eigenheid van speelpleinwerk is. De VDS wil werkingen motiveren om een positieve dialoog aan te gaan met ouders en beleidsmakers.


Weten waarvoor je staat!

Gebruik de visietool. Een uitgewerkte doe-het-zelf-vergadering op maat van je ploeg of stuurgroep met kant-en-klare werkvormen om je eerste stappen te zetten richting een eigen speelpleinvisie. 


Persbericht

Op 5 april 2014 lanceert de VDS het persbericht '4 op de 10 speelpleinwerkingen bespaart, de kern van speelpleinwerk bedreigd'.