Taalspelerbox

Het speelplein is er voor alle kinderen. Omwille van de lage drempels trekt speelpleinwerk een divers publiek aan en zijn er kinderen die meerdere talen (min of meer) machtig zijn. Op deze manier ontstaat er een meertalige context. Het vergt extra aandacht om binnen deze context te gaan spelen. Sinds 2014 is er de Taalspelerbox die je daarbij helpt.

Meertaligheid op het speelplein


Wat zit er in deze doos?

Meer lezen?

De VDS bundelde alle info rond meertaligheid op het speelplein op de website bij beter spelen > toegankelijkheid.


Downloaden, aankopen of ontlenen?

Is je speelplein lid van de VDS dan kan je de Taalspelerbox gratis downloaden en gebruiken.

Liever ontlenen? Maak een afspraak via je lokale speelpleinondersteuner.

Koop een handpop aan bij het MateriaalMagazijn.  


Voor het uitgeven van deze publicatie werkt de VDS samen met het Materiaal-Magazijn. • Een kaartspel om tijdens de voorbereiding van activiteiten aan taalstimulering te denken
 • Tien tips om met handpoppen te spelen + een handpop
 • Een stempel om activiteiten ‘taalspeler-proof’ te maken - Alternatief: print de stempel af op stickervellen. 
 • Een netwerkbundel over meertaligheid
 • Tien tips om met animatoren rond meertaligheid te werken
 • Een poster met 6 taalspeler-interactietips.
 • pictogrammen om meertalige kinderen goed te ontvangen op je speelplein: WC, spelen, kuisen, verzamelen, opruim en eten.
 • DNA 26 "Taalspeler. Meertaligheid op het speelplein"
  In deze brochure reiken we handvaten aan om van je werking een plek te maken waar kinderen graag zijn, ongeacht welke taal ze spreken of goed beheersen. Via interactie als sleutelconcept gebruiken we het Nederlands als speeltaal, waardoor kinderen zich thuis voelen en intens kunnen spelen.
 • Neem de handpop(pen) van het speelplein erbij als je met Taalspeler aan de slag gaat