Het evaluatie-instrument

De vakantie zit erop en je wil de werking evalueren?
Dan is het evaluatie-instrument ideaal om je daarbij te helpen, individueel of samen met je speelpleinploeg.

Het evaluatie-instrument bestaat uit twee delen:

  • DEEL 1: Analyseer de speelkansen op jouw speelplein. Sta stil bij gemiste speelkansen en ga op zoek naar mogelijkheden om je speelkansen  uit te breiden.
  • DEEL 2: Analyseer de toegankelijkheid van je speelplein. Sta stil bij de openheid van je werking en bekijk welke kansen je nog wil aanpakken. 

DEEL 3

NIEUW! In 2019 breiden we het evaluatie-instrument uit met een derde deel: een analyse van de begeleidersploeg. Zo kan je heel je speelplein onder de loep nemen.

Meer lezen?

De VDS bundelde alle info rond evalueren op het speelplein op de website bij beter spelen > visie & beleid.


Aan de slag

Is je speelplein lid van de VDS dan kan je het Evaluatie-instrument gratis downloaden op deze pagina en gebruiken.

Liever geen knip- en plakwerk? Ontleen de tool via je speelpleinondersteuner

Vraag een advies ter plaatse aan en je lokale ondersteuner kan de tool komen begeleiden op een stuurgroep-of hoofdanimatorenvergadering.

Bestellen? Via het MateriaalMagazijn (€ 30,00)


Voor het uitgeven van deze publicatie werkt de VDS samen met het Materiaal-Magazijn.


Wat zit er in deze doos?

Is je speelplein lid van de VDS dan kan je het evaluatie-instrument gratis downloaden en zelf samenstellen.

De coverfoto (plak deze vanvoor op de doos)

De algemene speluitleg (plak deze zichtbaar aan de binnenkant van de doos)

De inhoudstafel (plak deze op de achterkant van de doos)

1 intentieverklaring om op het einde in te vullen met je animatoren


Deel 1: analyse van je speelaanbod

Is jullie aanbod interessant en uitdagend voor elk kind?

De speluitleg (van de analyse van je speelaanbod)

Er zijn 4 thema's om de speelkansen op jouw speelplein te analyseren:

  • Vanuit kinderen: vinden alle kinderen hun gading in het aanbod?
  • Vanuit animatoren: de invloed van de ingrepen die animatoren op het speelplein doen.
  • Vanuit materiaal: de invloed die de aanwezigheid en beschikbaarheid van materiaal hebben.
  • Vanuit infrastructuur: de speelkansen die de aanwezige infrastructuur biedt. 

Methodiek-uitleg 'speelkansen vanuit kinderen'

44 kinderkaarten (differentiatie in leeftijd, interesse, ...) om te gebruiken voor de 'speelkansen vanuit kinderen'-methodiek

Methodiek-uitleg 'speelkansen vanuit animatoren'

De speelsfeermeter om tijdens de vakantie te gebruiken

Methodiek-uitleg 'speelkansen vanuit materiaal'

7 speelfiches rond materiaal

Methodiek-uitleg 'speelkansen vanuit terrein en gebouwen'

Deel 2: analyse van je toegankelijkheid

De speluitleg (van de analyse van je toegankelijkheid)

Door de stellingenkaarten in het juiste kwadrant in het raster te plaatsen kan je de toegankelijkheid van je speelplein analyseren. 

Het raster met 4 kwadranten

De 25 stellingenkaarten om in het raster te plaatsen

extra: Organisaties in de buurt: een invullijstje om na te gaan bij welke buurtorganisaties nog kansen liggen.

Deel 3: analyse van je begeleidersploeg

Wordt verwacht in 2019.