Wat kan je van een co-animator verwachten?

Er wordt altijd op maat gewerkt

Er is geen standaard takenpakket van een co-animator. Er wordt altijd op maat gewerkt. Uitgangspunt daarbij zijn de talenten van de co-animator. Deze vormen de rode draad doorheen het hele traject. Vanaf het intakegesprek gaan we op zoek naar de dingen die de co-animator graag en goed doet en wat hij graag nog wil bijleren.

Om een takenpakket op maat van de talenten van de co-animator te kunnen bepalen, moet je uiteraard zicht krijgen op die talenten. Je start hier best al mee bij een eerste kennismakingsgesprek, omdat het voor de co-animator ook zal verduidelijken wat er allemaal van hem kan worden verwacht. Co-animatoren die het traject volgen, krijgen bij het intakegesprek een stapel foto’s voorgeschoteld. Hierop staan alledaagse taken of activiteiten op een speelplein afgebeeld.


Deze visuele manier maakt het echt begrijpelijk voor de co-animator.

Aangeven wat je (niet) graag doet of wil uitproberen

We vragen aan de co-animator om aan te geven of dit dingen zijn die ze graag doen, helemaal niet graag doen of die ze wel eens willen uitproberen. Deze visuele manier van werken maakt het echt begrijpelijk voor de co-animator. 

Dit is het lijstje van taken en activiteiten dat we gebruiken

 

 • Bouwhoek bemannen
 • Dansen
 • Knutselen met de kinderen
 • Kookactiviteiten begeleiden
 • Go-carts: parcours uittekenen, kinderen laten afwisselen zodat iedereen de kans krijgt om te rijden, politieagent spelen …
 • Snoezelen
 • Meespelen met spontaan spelende kinderen 
 • Strips lezen, verhalen voorlezen
 • Waterspelletjes spelen
 • Spelen met zand 
 • Zwemmen
 • Uitleenwinkel bemannen
 • Meespelen in de speeltuin en een oogje in het zeil houden 
 • Inschrijvingen beheren
 • Onthaal van de ouders
 • EHBO: kinderen verzorgen
 • Spelen met kleuters 
 • Spelen met lagere school kinderen
 • Spelen met tieners
 • Boterhammen en vieruurtje: helpen uitdelen, mee aan tafel zitten, erover waken dat ze worden opgegeten
 • Kuisen en opruimen
 • Materiaallokaal op orde houden
 • Uitstappen mee begeleiden
 • Toiletbezoek begeleiden
 • Toneel spelen
 • Verkleden
 • Vergaderen: vertellen hoe de dag is geweest, volgende dagen plannen
 • Voorbereiding activiteiten: ideeën geven, mee denken, materiaal klaarzetten 
 • Ontspanning met animatoren 

Foto's maken het duidelijk

Sommige zaken zijn misschien niet van toepassing op jouw speelplein. En je zal nog wel extra activiteiten of speelhoeken kunnen bedenken waar animatoren aan de slag kunnen. Maak voor je eigen werking een lijstje op van de meest voorkomende taken en activiteiten voor animatoren. Een bijhorende foto op je eigen speelplein zal het beste werken. Je kan ook gebruik maken van onze fotoreeks die je hier vindt.

Meer tips om co-animatoren op te nemen in de ploeg

Zoë Van Schelstraete interviewde jongeren die de afgelopen jaar het traject co-animator hebben gevolgd. Ze bevroeg ook hun speelpleinverantwoordelijken en mede-animatoren. Zo kwam ze tot aanbevelingen voor speelpleinen die het welbevinden van co-animatoren willen verhogen.

Een eerste kennismaking met animatoren organiseren.
 • Dit neemt angsten en onzekerheden weg bij zowel animatoren als co-animatoren
 • Ideaal zou zijn om dit te organiseren voor de eerste speelpleindag. Dit is laagdrempeliger dan midden in de stress om een speelpleindag op te starten.
 • Door kennis te maken in een meer ontspannen setting krijgen de animatoren een beeld van de co-animator en zijn beperkingen, waardoor ze ook beter kunnen inschatten wat ze wel en niet van de co-animator kunnen verwachten.
Werken met één aanspreekpunt
 • Dit bevordert de vertrouwensband tussen de co-animator en het aanspreekpunt.
 • Het aanspreekpunt heeft een overzicht over de mogelijkheden en beperkingen van de co-animator en kan daardoor beter inschatten welk takenpakket gepast zou zijn.
 • De animatoren en co-animatoren weten sneller bij wie ze terecht kunnen met vragen.
 • Het aanspreekpunt heeft een duidelijk zicht over het leerproces dat de co-animator doorgemaakt heeft en kan op basis hiervan extra adviezen geven aan zowel de co-animator, de animatoren en de stuurgroep.
Een duidelijke briefing geven aan de animatoren.
 • In deze briefing is het belangrijk om het takenpakket van de co-animator te vermelden, wie het vaste aanspreekpunt is en welke verantwoordelijkheden de animatoren hebben tegenover de co-animator.
 • Herhaling is hierbij ook een belangrijk sleutelwoord. Door herhaling krijgen de animatoren die vorige briefing gemist hebben toch ook de nodige info mee en wordt de informatie bij de animatoren die de briefing wel al hebben gehoord opgefrist.
Open communicatie

De co-animator is degene met de meeste ervaring met zijn of haar beperking. Door open te communiceren over wat de co-animator verwacht van de animatoren, is de verantwoordelijkheid van de animator tegenover de co-animator duidelijk. Andersom kunnen animatoren ook vragen stellen over hoe zij om kunnen gaan met de co-animator en zijn of haar beperkingen en mogelijkheden.

Evaluatieboekje
 • Animatoren werken enkel met een trajectboekje tijdens hun cursus en stage. Voor co-animatoren is dit een extra hulpmiddel om op een eenvoudige manier te reflecteren over hun dag.
 • Doordat niet alle co-animatoren kunnen lezen of schrijven is het belangrijk om hierbij zeer visueel te werken.
 • Door dit samen met het aanspreekpunt in te vullen is er een mogelijkheid om te zeggen wat iemand goed doet of extra informatie te geven over hoe ze zaken beter kunnen doen.
Het takenpakket van de co-animatoren
 • Een visuele voorstelling maken van de taken die de co-animator kan uitvoeren. Zo kan men bijvoorbeeld een bord maken met pictogrammen van alle taken die van de co-animator verwacht worden. Er kunnen op dit bord ook twee kolommen gemaakt worden, één kolom met taken die nog gedaan moeten worden en de andere kolom met taken die zijn afgewerkt. Zo kan de co-animator in één oogopslag zien wat hij of zij nog kan doen en de animatoren hebben direct een overzicht op welke taken de co-animator reeds heeft uitgevoerd
 • Het takenpakket blijven evalueren en bijsturen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen taken waarbij de co-animator succeservaringen kan opdoen en waarbij de co-animator de kans krijgt om zaken bij te leren.
Aangepaste momenten waarop co-a wel en niet aanwezig moet zijn

Van animatoren wordt verwacht dat zij steeds de volledige week aanwezig zijn en alle bijkomstige verplichte momenten zoals voorbereidingsmomenten of opruimdagen. In het werken met co-animatoren is het aangewezen om met een aangepaste uurregeling te werken. Hierdoor is er meer ruimte en flexibiliteit voor de co-animator om sneller tot rust te komen.

Bespreken binnen de stuurgroep

De verwachtingen tegenover de co-animator en de vergoeding die de co-animator zal krijgen bespreken binnen de stuurgroep. Op die manier wordt er een breder draagvlak gevormd voor deze beslissing waardoor dit ook minder tot frictie zal leiden.


Onze foto's


Inzetten op talent op het speelplein


In deze brochure Co-animator (2017) lees je alles over talenten en hoe je er mee aan de slag kan op het speelplein bij al je animatoren. Het tweede deel is een praktische toepassing met het co-animatorverhaal van kennismaking tot evaluatie.


Word co-animator

Ben je tussen de 15 en 26 jaar oud? Hou je van spelen op het speelplein en plezier maken met leeftijdsgenoten? Wil je deel uitmaken van een animatoren-ploeg? En heb je een verstandelijke beperking? Dan is de cursus co-animator iets voor jou!