Word co-animator

Voor wie?

Ben je tussen de 15 en 26 jaar oud? Hou je van spelen op het speelplein en plezier maken met leeftijdsgenoten? Wil je deel uitmaken van een animatorenploeg? En heb je een extra ondersteuningsnood? Dan is de cursus co-animator iets voor jou!

Op een cursus co-animator van de VDS

 • Zal je zelf volop kunnen spelen.
 • Leer je bij over omgaan met kinderen.
 • Leer je wat het is om animator te zijn op het speelplein.
 • Vertrekken we vanuit jouw talenten.
 • Leer je mensen kennen, maak je plezier en nieuwe vrienden!
 • Word je begeleid door een team van straffe instructeurs die zelf met beide voeten in het speelpleinwerk staan.

In 5 afleveringen volgde het programma '1000 zonnen' Liam en Feline als co-animator van cursus tot op het speelplein.

Alle talenten welkom op het speelplein!

Waar en wanneer gaat deze cursus door?

Wat kost deze cursus?

230 euro, verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding, verzekering en evaluatiemoment inbegrepen. 
Is het bedrag of de betaling een probleem? Dan zoeken we samen naar een oplossing

Via een bewijs van deelname dat je krijgt op cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van je inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' hoeveel je gemeente terugbetaalt.

Als je het inschrijvingsgeld betaalt, ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Recht op verhoogde tegemoetkoming?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' korting krijgen op een cursus animator. Zij mogen mee aan halve prijs: 115 euro in plaats van 230.


Het verhaal van Evy

Evy ging enkele jaren geleden mee op animatorcursus voor een traject tot co-animator.

Wanneer we haar vragen wat haar favoriete moment is van die cursus, zegt ze dat het er te veel zijn om op te noemen! Verder vertelt ze het volgende over de cursus: "Het was heel interessant en ik heb veel bijgeleerd, er waren toffe cursusgevers en toffe cursisten!"

Vandaag is ze animator op speelplein Joepla in Lochristi. Daar vindt ze het naar eigen zeggen supertof!

Speelpleinverantwoordelijke Gwynn over Evy

“Ze kwam als kind al naar het speelplein, maar ik vond het wel spannend of ze het animator zijn ook fijn zou vinden. Ze heeft ons echter echt positief verrast en bloeide helemaal open als animator. Nog veel meer dan als kind, is het ons duidelijk dat ze hier echt graag is!"

"Ze komt doorheen het jaar ook naar heel wat activiteiten voor animatoren. Voor de knutseldag volgende week was ze bijvoorbeeld de eerste die liet weten dat ze er zal zijn. Ze is heel erg opengebloeid en kan haar talenten echt ontwikkelen op het speelplein. Ze voelt zich goed in de groep. En dat is niet meteen evident in een groep met 50 animatoren die bruisen van energie. Toch is ze niet overdonderend. Ze wordt vooral meegetrokken in die energie!”    

Evy is niet de enige co-animator op speelplein Joepla. Ook bij de andere co-animatoren is het volgens Gwynn een succesverhaal:    

“We vinden het altijd spannend of onze co-animatoren de weg uitgaan die we hopen. Maar we stellen vast dat dat echt positief uitpakt. Ze overtreffen meestal onze verwachtingen ruimschoots!”    Co-animator in de pers

Van alle jeugdwerkvormen hebben speelpleinen het grootste bereik naar kinderen met een fysieke of mentale beperking. 6,7% van het speelpleinpubliek zijn kinderen en jongeren met een beperking. Net zoals vele anderen, willen jongeren met een beperking deel uit maken van de animatorenploeg als ze zestien worden. In 2016 sloegen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Miex de handen in elkaar voor het project co-animator. Jongeren met een extra ondersteuningsnood kunnen daardoor mee op een reguliere cursus animator zonder onderscheid, zonder speciale behandeling. Na een geslaagd proefproject, krijgt co-animator vanaf 2017 een volwaardige plek binnen het totale VDS-aanbod.


In 2021 stonden de co-animatoren in de kijker op de Dag van de Animator

Veelgestelde vragen

Cursusdocumenten: Praktische brief, Trajectboekje, Bewijs van deelname

Binnenkort op cursus en geen brief met praktische informatie ontvangen?
Net op cursus geweest en jouw bewijs van deelname of trajectboekje kwijt?

Alle nodige informatie vind je onder onze cursusdocumenten.

 

Wat is begin- en einduur van mijn cursus animator?

Alle cursussen animator starten op de eerste cursusdag om 13.30 uur en eindigen op de laatste cursusdag om 12.00 of 15.00 uur. Het concrete einduur staat in jouw praktische brief. Deze ontvang je ten laatste twee weken voor de start van de cursus.

Zit ik in de groep met mijn vriend/vriendin?

Alle deelnemers ingeschreven voor dezelfde cursus vormen een groep. Afhankelijk van de activiteiten wordt deze opgesplitst in kleinere groepjes. Onze instructeurs stellen deze zo samen dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen in contact komt. Daarnaast zijn er vrije momenten waarop je zelf kiest met wie je in een groep zit. Je bepaalt bij het begin van de cursus zelf met wie je op de kamer ligt.

Is de verblijfsaccommodatie voor elke cursus hetzelfde?

De VDS probeert haar cursuslocaties geografisch zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor vergroot de kans dat je in jouw buurt een VDS-cursus kan volgen. Dit basisprincipe staat steeds voorop bij het selecteren van cursuslocaties. Daardoor kan het comfort op onze verblijfslocaties verschillen: aantal douches, bedden of eigen veldbedjes... Indien dit voor jou belangrijk is en je zeker wil zijn van bepaalde zaken, mag je ons vooraf zeker contacteren. 

Slapen jongens en meisjes samen?

Op onze cursussen (co-)animator slapen jongens en meisjes op aparte kamers. Het is ook niet toegestaan om doorheen de dag elkaars kamers te betreden. Het kan wel zo zijn dat de locatie niet voorzien is van kleine slaapkamers, maar beschikt over slaapzalen. Ook in deze gevallen trachten we jongens en meisjes van elkaar te scheiden.

Op verdiepingsweekends en onze cursussen hoofdanimator en instructeur verwachten wij een zekere verantwoordelijkheid en maturiteit van de deelnemers en bepalen zij zelf met wie ze op de kamer liggen. Mocht dit toch een probleem vormen, gelieve dit dan vooraf door te geven aan de cursusverantwoordelijke.

Hoe gaat de VDS om met alcohol op cursus?

De VDS heeft een alcoholbeleid met principes die voor onze volledige organisatie van kracht zijn: 

 • Het is verboden zelf alcohol mee te nemen op cursus. 
 • Voor cursisten jonger dan 16 geldt een algemeen verbod op alcohol.
 • Op sommige cursussen wordt er zelfs helemaal geen alcohol geschonken.

waar dat wel het geval is krijgen jongeren ouder dan 16 krijgen de kans om binnen een goed gemonitorde omgeving een biertje te consumeren. Dit wordt bewaakt door het gebruik van polsbandjes en drankkaarten. Op geen enkel moment wordt er sterke drank aangeboden. Indien een jongere de grenzen overschrijdt zal hij/zij hierop, op de gepaste wijze, worden over aangesproken.

De VDS ziet het als haar taak om jongeren te beschermen en te sensibiliseren rond het gebruik van alcohol. Voor veel jongeren is op cursus gaan vaak een eerste vrijgeleide en daar moeten ze mee leren omgaan. Onze instructeurs waken er over dat jongeren hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Net zoals ze enkele weken/maanden later ook verantwoordelijkheid zullen opnemen op het speelplein naar de kinderen toe.

Publicatie en privacy van cursisten

Op VDS-initiatieven worden foto’s genomen en filmpjes gemaakt door VDS-medewerkers (vrijwilligers en/of beroepskrachten). Deze beelden kunnen gebruikt worden op onze website, op sociale media of in publicaties. 

Door deel te nemen aan een VDS-initiatief (cursus, trefdag, vormingsmoment, studiedag…) aanvaard je onze algemene voorwaarden en stem je daarmee in. Word je liever niet in beeld gebracht of zie je bepaalde beelden liever niet gepubliceerd? 

Laat het ons dan weten zodat we al het nodige kunnen doen.

De persoonsgegevens van alle deelnemers worden opgeslagen in een database, uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en om u op de hoogte te houden van toekomstige cursussen. Je hebt steeds het recht op inzage en correctie van de door de VDS bewaarde informatie.

Is de cursus in elke provincie hetzelfde?

De VDS kiest ervoor om in elke regio met hetzelfde competentieschema en cursusschema te werken. Het kader is met andere woorden hetzelfde, maar regionaal krijgen onze cursusploegen (instructeurs met beide voeten in de speelpleinrealiteit) de vrijheid en ruimte om accenten te leggen, werkvormen te bepalen en flexibel in te spelen op de cursisten. Je leert dus op elke cursus hetzelfde, maar de weg er naartoe kan regionaal verschillen.

Kan ik doorheen de cursus de locatie verlaten?

 In principe niet. Je blijft doorheen de hele cursus op de cursuslocatie.

Enige uitzonderingen kunnen gemaakt worden als dit voor jou noodzakelijk zou zijn om toch de cursus te kunnen volgen. Dit moet op voorhand worden besproken en duidelijk zijn voor jou, je ouders en de cursusverantwoordelijke.

Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.

Opzegging door de VDS

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de VDS zich genoodzaakt zien een cursus te annuleren. Je wordt hiervan ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de cursus persoonlijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk biedt de VDS je een alternatief aan in dezelfde of een andere periode. Ga je daar niet op in, dan storten wij het volledige inschrijvingsgeld terug.

Opzegging door de deelnemer

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

 • Annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
 • Annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost
 • Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = €40 administratiekost + 50 % van het inschrijvingsgeld
 • Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = geen terugbetaling mogelijk
 • Niet komen opdagen op de cursus = geen terugbetaling mogelijk

Bij annulering door ziekte (mits voorleggen medisch attest) of door een overlijden in familie- of intieme kring (mits voorleggen rouwbrief) geldt volgende regeling:

 • Annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus = geen kosten
 • Annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus = € 40 administratiekost
 • Annulering vanaf dag 3 voor aanvang van de cursus = 50 % van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Indien je binnen de 365 dagen opnieuw voor hetzelfde type cursus inschrijft, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht van het te betalen bedrag.

Indien je de cursus verlaat, zonder ziekte of overmacht, dan is er geen terugbetaling mogelijk.n terugbetaling mogelijk.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens ingeschreven (digitaal of telefonisch) ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin vind je een rekeningnummer om het inschrijvingsgeld te storten. Je inschrijving is pas definitief na betaling (maximum 10 dagen na inschrijving). Het voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via e-mail is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien we de betaling niet tijdig ontvangen, word je inschrijving geschrapt. We brengen je hiervan op de hoogte via e-mail. 2 weken voor de start van de cursus ontvang je op hetzelfde e-mailadres de nodige praktische informatie over de cursus (juiste adres, wat je moet meebrengen...).

Wat als de cursus volzet is?

We voorzien op elke co-animatorcursus 2 of 3 plaatsen voor co-animatoren. Als deze plaatsen volzet zijn, vermelden we dit hierboven (bij 'waar en wanneer gaat deze cursus door').

We starten dan een wachtlijst waarvoor je je kan inschrijven. Van zodra een plekje vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven. De wachtlijst biedt echter geen garantie dat je aan deze cursus ook effectief kan deelnemen. 

Wil je 100% zeker zijn van jouw plaats op een cursus van de VDS?
Schrijf dan in voor een andere cursus die nog niet volzet is.

Kan de VDS jongeren na een cursus ervan weerhouden om de stage aan te vangen?

Speelpleinwerk is jeugdwerk, voor én door jonge mensen. Elk met zijn talenten en mogelijkheden. De VDS beseft dat je nog veel te leren hebt en zal je op basis van kennis of vaardigheden nooit weerhouden om stage te doen. Bij ernstige feiten of ongepast gedrag tijdens de cursus kan de VDS jongeren wel beletten om het traject verder te zetten.

Waarvoor ben ik verzekerd?

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Wat houdt mijn stage juist in?

Na de cursus ga je als co-animator aan de slag op een speelplein in je buurt. Je stage is een proefperiode, waar je intensief begeleid wordt.

Je bekijkt samen met je speelplein hoe je stage als co-animator eruit ziet. Je vertrekt vanuit jouw talenten en hoe je die het beste kan inzetten op het speelplein. Hoe lang de stage juist duurt, op welke momenten je aanwezig moet zijn, wat jouw takenpakket is...bepaal je samen met het speelplein.


Co-animator?

Een co-animator is een jongere met een extra ondersteuningsnood die op basis van eigen talenten en met de nodige ondersteuning een aantal deeltaken op het speelplein op zich neemt. Als co-animator ben je een meerwaarde voor de animatorenploeg.

In 5 stappen naar een getuigschrift!

Intakegesprek

We organiseren een intakegesprek samen met jou en de verantwoordelijke van jouw speelplein. We willen op dit gesprek graag weten:

 • wat jij verwacht van de cursus co-animator;
 • wat jouw ervaringen zijn op je speelplein;
 • wat je graag zou doen op het speelplein.
Kennismaking

Je komt samen met de andere co-animatoren van jouw cursus. Ook de begeleiders van de cursus zijn erbij. Je leert elkaar kennen. We geven je meer uitleg over de cursus.

Cursus

Je volgt onze cursus (samen met andere animatoren en co-animatoren) die 6 dagen duurt, overnachtingen inbegrepen.

Stage

Je loopt stage op jouw speelplein. Je krijgt een takenpakket op maat van jouw talenten en een aangepast trajectboekje.


Schrijf je in

Je bent 15 jaar op het ogenblik dat de cursus start? Schrijf je dan nu in voor een cursus co-animator. Mail naar met daarin;

 • je naam
 • adres
 • geboortedatum
 • eventueel je speelplein
 • de cursus die je het liefste wil volgen
 • een telefoonnummer waarop jij of je ouders bereikbaar zijn.

 Nog geen speelplein? Dan gaan we samen op zoek naar een stageplaats in je buurt.


Niet op het speelplein?

Heb je wel zin om co-animator te worden, maar dan liever in de jeugdbeweging of op kamp? Dan kan je ook bij deze organisaties cursus volgen:

Bekijk het cursusschema


Op het cursusschema kan je de planning voor de hele week terugvinden. Sommige van onze cursussen hebben een afwijkend cursusschema, de grote lijnen blijven echter dezelfde.


Wat kan je verwachten van een co-animator?

Er is geen standaard takenpakket van een co-animator. Er wordt altijd op maat gewerkt. Uitgangspunt daarbij zijn de talenten van de co-animator. Meer lezen ...


Infofiche

In 2016 lanceerde de VDS het pilootproject ‘co-animator op het speelplein’. Jongeren met een extra ondersteuningsnood gingen mee op cursus en kregen op het speelplein een takenpakket op maat van hun talenten. In deze infofiche bundelen we de meest voorkomende vragen van de speelpleinwerkingen.

Download deze infofiche


Nog vragen?


In afwachting van nieuwe medewerker externe toegankelijkheid kan je contact opnemen met Bert.

Bert Breugelmans
Coördinator dienstverlening

T 0494 79 09 65