Cursusdocumenten

Brief praktische info

Ten laatste 2 weken voor aanvang van de cursus of 5 dagen bij een evaluatiemoment ontvang je een praktische brief via het e-mailadres dat je opgaf bij je inschrijving. Je kan de brief ook terugvinden op jouw persoonlijk profiel op onze website.

Hier vind je een overzicht van de pagina's waarop je deze praktische brieven zal kunnen terugvinden:

Van komende cursussen


Van komende evaluatiemomenten

INSTRUCTEUR

TRAJECTBOEKJE


Het trajectboekje is het belangrijkste document om je stage op het speelplein tot een goed einde te brengen. Het dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de stagiair en de stagebegeleider. De stagiair breng het ingevulde boekje mee naar het evaluatiemoment, de laatste stap in het behalen van je attest!

trajectboekje animator
trajectboekje hoofdanimator
trajectboekje instructeur
trajectboekje co-animator


Bewijs van deelname

Het bewijs van deelname krijg je ten laatste twee weken na afronding van je cursus toegestuurd via e-mail op het e-mailadres waarmee je inschreef. Je kan het vanaf dan ook steeds terugvinden op jouw persoonlijk profiel op onze website. 

Met het attest krijg je een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald door de gemeente of stad waar je woont. Elke gemeente heeft een ander reglement en betaalt verschillende bedragen terug (overzicht). Om zeker te zijn informeer je bij de jeugddienst van jouw gemeente of stad.


Vragen over jouw stage?

Een stage omvat minimum 50 uur op een erkende stageplaats, voorbereiding niet meegerekend. Hier lees je alles over stage lopen en begeleiden


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
T 015 28 73 90