Evalueren van je werking

Evaluatie is essentieel om te bouwen aan jouw kwalitatieve speelpleinwerking. Met evaluatie geef je voeding aan visie en beleid en werk je aan een sterkere werking. Denk vooraf goed na:

 • Wie betrek je bij de evaluatie?
  Animatoren, kinderen, ouders, buren, de VDS…
 • Welk onderdeel evalueer je?
  De speelkansen, het terrein, de sfeer in de ploeg, de praktische organisatie? Alle speelpleinthema’s vind je in het speelpleinbasisschema!
 • Wanneer ga je evalueren?
  Kort na elke speelpleindag, na elke week, na een vakantie of ook doorheen het jaar?

Laat je hier inspireren door werkvormen, achtergrond en praktische voorbeelden.


De kwaliteit van een werking wordt niet gemeten adhv het aantal kinderen, maar in welke mate kinderen écht vakantie hebben beleefd.

tIJDENS DE VAKANTIE

Werkvormen dagevaluatie

Op het einde van elke speelpleindag evalueren we kort het verloop van de dag: het vrije speelaanbod, de geleide activiteiten, het verloop van het eten… met deze leuke en interactieve werkvormen:

Korte versie - Dagevaluatie
Uitgebreide versie - Dagevaluatie

 


Evaluatie van animatoren

Ben je eerder op zoek naar manieren om je individuele speelpleinbegeleiders te evalueren? Klik hier!


Infofiche: evalueren van je speelpleinwerking

Waarom zou je evalueren? Wie bevraag je dan en hoe?
Suggestievragen, evaluatie-werkvormen met de kinderen... in deze korte infofiche.

Na de vakantie

Evalueren om te evolueren

Een evaluatievergadering, een enquête, een jaarverslag… Het lijkt misschien allemaal wat veel rompslomp aan het einde van de zomer. Toch kan een formele en grondige evaluatie je speelplein veel deugd doen. 

 1. Alles netjes op een rij: het kan helpen om die veelheid aan indrukken vanuit verschillende invalshoeken en doelgroepen (animatoren, kinderen, ouders, buren…) in kaart te brengen en te objectiveren. Een ‘onoverkomelijk probleem’ blijkt beter mee te vallen dan gedacht en een ‘futiliteit’ blijkt toch sterker te leven dan je had vermoed.

 2. Betrokkenheid creëren: als je het evalueren van je speelplein goed aanpakt, dan vormt dit een uitgelezen kans om iedereen die met het speelplein te maken heeft te betrekken bij het speelplein. Immers, als je ergens je mening kwijt kunt en je merkt dat daar rekening mee gehouden wordt, heb je een zekere impact op een werking. Voor jongeren is dat een sterke motivatie om zich verbonden te voelen met het speelplein.

 3. Dynamiek en ambitie: een evaluatie kan nieuwe energie geven en nieuwe ambities blootleggen. Net die gedrevenheid om het beter te doen, is essentieel om de kwaliteit van je werking hoog te houden. ‘Stilstaan is achteruit gaan’ is een waarheid als een koe die ook voor het speelplein geldt.

Maak een grondige evaluatie

Statistieken en cijfers

Buikgevoel is buikgevoel, maar cijfers en feiten liegen nooit.
Het is belangrijk om de werking zoveel mogelijk te objectiveren.

 • Verzamel daarom cijfers van bv. aantal kinderen en animatoren, verhouding jongens/meisjes, wanneer meer/minder, kinderen en jongeren met een beperking…
 • Breng in kaart hoeveel unieke kinderen er nu al aan je speelplein deelnemen. Hoeveel percent is dat van het totaal aantal kinderen in je gemeente? Check het hier.
 • Hoeveel jongeren geven jullie kansen op jullie werking?
 • Is het interessant om te vergelijken met ander jeugdwerk in je gemeente of met speelpleinen uit buurgemeenten?

Op de gemeentemonitor vind je ook een aantal interessante economische ontwikkelingen per gemeente. 

Nog een paar weetjes:

 • Tegen 2027 worden er 7,6% meer 0-3jarigen verwacht en 4% meer kleuters dan in 2017. Zijn jullie voorbereid op meer kleuters? 
 • Op dit moment groeit bijna 1 op 5 van de kinderen op in armoede. Hoe zit het in jouw gemeente? Bereik je hen?
Een bevraging of enquête

Stel een bevraging of enquête op. 
Klassiek bevraag je de ouders, maar als je speelplein een grondige evaluatie maakt vergeet dan ook niet de kinderen, je (oud-)animatoren, de buurt, partners: online, ga de straat op, trek naar scholen, stuur een brief…

 • Op deze pagina onderaan bij het titeltje "voorbeelden van enquêtes" enkele kant-en-klare werkvormen, voorbeelden van enquêtes, gebundelde inhoud... over evalueren en bevragen van ouders, kinderen, animatoren...
 • 'De jeugdmonitor' is een online bevragingstool waarmee je groepen kinderen en tieners vanaf het 3e leerjaar t.e.m. het 2e middelbaar bevraagt over hoe zij wonen en leven in hun buurt en jouw stad of gemeente ervaren. Spelen, buiten zijn... is één van de thema's die je apart kan bevragen.
 • Debattle zorgde voor een google form die het makkelijk maakt om digitaal kinderen en jongeren te bevragen. 
Bedenk een evaluatiespel

Bedenk een plezant en eenvoudige evaluatie-instrument dat je kan uittesten met de kinderen en/of de animatoren. Bv. spel: “Wat als jij de speelpleinbaas zou zijn?”

Enkele voorbeelden

De Klaagmuur:
In het echt nagemaakt met grote kartonnen flappen, ergens centraal op het speelplein. Waarheidsgetrouw zitten er in de muur gaatjes waar de kinderen hun klachten kunnen deponeren. Heilige melodieën klinken van achter de muur. Wierookstokjes stoten heilige walmen uit en kaarsen vlammen aan het offerblok. Op regelmatige tijdstippen staat Rabbijn Gezegma aan de heilige plaats. Uit zijn gezangen klinken woorden als ‘spelen’, ‘vriendschap’, ‘broeders en zusters’ ... Indien gewenst neemt hij de biecht af. Na het kruisverhoor vraagt hij de kinderen één kaars per rij aan te steken of uit te blazen naargelang de positieve of negatieve geladenheid bij het onderwerp. ’s Avonds vraagt de rabbijn aan de leiding de offers te gedenken en spijst hij de droge kaarsenaantallen in sappige verhalen uit de kindermonden. In de gezangen van morgen zal weerklinken wat God Onze Vader allemaal heeft verbeterd.

Speelmeter Mariette: ‘The best a taart can get’
Aan het einde van de speeldag komt de speelmeter het speelterrein op gewandeld. Mariette Gateau, vandaag gekleed in een kleurige bloemenjurk met bijpassende schort, een netje in het haar, de typische keukenklompen, is volledig in de lijn met de laatste nieuwe marktmode. Zoals steeds heeft ze haar grote taartvorm in haar rechterhand, een mandje fruit in de linkerhand, een pollepel in de voorzak en de bloemsuiker onder de arm. Jawel haar favoriete hobby is taarten bakken en vandaag bakt ze een taart met en voor de kinderen.

Haar fruitmandje bestaat uit verschillende fruitsoorten die iets zeggen over...

 • Krieken >Het spelen
 • Aardbei > De vriendjes
 • Appels > De begeleiding
 • Druiven > Het tempo

Ze pikt 10 kinderen uit de speelpleinpopulatie. Aan hen om te beslissen hoeveel van elke fruitsoort erop komen. Met 5 fruitstukken per persoon, heb je een heus gevulde fruittaart, en met 1 stuk per persoon valt te hopen dat het deeg lekker genoeg is. Tijd om de taart te bakken en Mariette gaat dat direct doen. De speelmeter telt de fruitstukken en presenteert de taart aan de leiding. Aan hen om te bepalen hoe lang ze de oven in mag. De scores worden op de affiche gezet en terwijl de taart aan het rijzen is in de oven, is er even tijd voor een gezellige discussie.

De Fantastische Grote Beker-evaluatie-machine.
Wil je na elke (halve) speelpleindag een beeld krijgen over hoe kinderen het speelplein ervaren? Laat de kids hun lege bekers van het 4-uurtje naar de Fantastische Grote Beker-evaluatie-machine brengen en in de juiste 'afwas'- buis steken. Een lachend, half-lachend of triestig mannetje geeft aan hoe de dag volgens hen verlopen is. Welke buis heeft de meeste bekers verzameld? En zal de machine morgen ook weer dezelfde vraag stellen?

Ideeën sprokkelen op www.speelplein.net/beterspelen

Neem je pc en surf naar www.speelplein.net/beterspelen.
Op deze pagina’s rond verschillende speelpleinthema’s vind je massa’s inspiratie en voorbeelden van andere werkingen. Vergelijken kan inspirerend werken.

 • Welke zaken zouden een vooruitgang betekenen voor jouw werking? 
 • Waar kan jullie speelplein nog iets van leren?
 • Of op welk gebied hebben jullie blijkbaar al een straffe werking…   
Haal je eigen speelpleinvisie erbij of schrijf er één
 • Wat stond daar alweer in?
 • Waar kunnen op inzetten?
 • Wat moeten we zeker bewaken?

Kortom, heb je de afgelopen vakantie je visie ook waargemaakt?
Waar wel en waar ben je tekort geschoten. Tussen zeggen en zijn is een groot verschil.

Op www.speelplein.net/speelpleinvisie inspireert de VDS met gebundelde inhoud, werkvormen en filmpjes over het ontwikkelen en verspreiden van een eigen speelpleinvisie.    

Het evaluatieverslag van de afgelopen zomer(s)

Misschien duiken er nieuwe inzichten op als je de evaluatieverslagen van de afgelopen jaren naast elkaar legt?


Kant-en-klaar om te gebruiken

Evaluatie-instrument

De vakantie zit erop en je wil de werking evalueren? 
Dan is het evaluatie-instrument ideaal om je daarbij te helpen, individueel of samen met je speelpleinploeg. 

Analyseer de speelkansen op jouw speelplein. Sta stil bij gemiste speelkansen en ga op zoek naar mogelijkheden om je speelkansen  uit te breiden. Gebruik tijdens de vakantie de speelsfeermeter en breng na de vakantie je speelkansen vanuit materiaal, infrastructuur, animatoren en kinderen in kaart. 

Speelmeter: evalueren met de kinderen erbij

Het plezier van het spelende kind blijft de parameter voor een kwalitatieve speelpleindag. 
Maar hoe ga je dat na? 

De VDS geeft een duwtje in de rug en ontwierp de speelmeter: een methodiek om het spelen op het speelplein tijdens de vakantie te evalueren mét de kinderen. Met de 
Speelmeter, een poster (incl. handleiding), meet je de sfeer en kan je bijsturen waar nodig. Simpel, maar bruikbaar!

Kijk je door de ogen en op hoogte van kinderen, dan zie je plots heel andere dingen!

Werkvormen-databank

Deze website presenteert een heel scala aan werkvormen voor het jeugdwerk, onder andere met een categorie ‘evalueren en reflecteren’.
Heb je ze liever op papier bij de hand, dan bestaat er deze bundel met evaluatiemethodieken (2009).

Andere interessante: Methodieken voor groepsevaluatie (KLJ), Reflectieactiviteiten (Chiro), Evaluatiemethodiekjes cursus (VDS)


Evalueren om te evolueren

Ons magazine de Pit. stond in september 2018 (bekijk) in het teken van evalueren van je speelplein. Een evaluatievergadering, een enquête, een jaarverslag… Het lijkt misschien allemaal wat veel rompslomp en het verplichte nummertje aan het einde van de zomer. Toch kan een formele evaluatie je speelplein veel deugd doen. Leg je kwaliteiten bloot, ken je zwakheden en koppel alles aan een straf plan van aanpak voor de toekomst.

<< inclusief poster met enkele hapklare evaluatiemethodieken voor
      een 
vergadering met je speelpleinploeg!


Speelplein-basisschema


Dit speelpleinbasisschema geeft een overzicht van alle onderdelen van een speelpleinwerking gegroepeerd in 6 pijlers. Elk van deze pijlers en onderdelen kan je evalueren: visie & beleid, speelkansen, speelpleinploeg, organisatorische onderbouw, externe relaties en toegankelijkheid.  

Leesvoer op maat van speelpleinwerk

The S-files (2014)

Het speelpleinbasisschema van Animator tot Zandbak.

In deze DNA-brochure zochten (en vonden) we een overzicht van alle ingrediënten voor een kwalitatieve speelpleinwerking. Aan de hand van het SpeelpleinBasisschema bieden we je een compleet overzicht van alle aspecten van speelpleinwerk die de kwaliteit bepalen. Een ideale brochure om je te herbronnen, grondig te evalueren, op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen.

Hoe beleven kinderen jouw speelplein? (2013)

Dossier 6 van het boek 'Intens spelen in de praktijk' is het resultaat van een belevingsonderzoek dat de VDS uitvoerde bij kinderen op het speelplein in Zemst en Kalmthout. De uitspraken en ervaringen van de kinderen prikkelen om op je eigen speelplein aan de slag te gaan. Verder in het dossier vind je concrete methodieken om te ontdekken hoe kinderen over jouw speelplein denken, welke betekenis ze eraan geven en hoe ze ermee omgaan.

Meer lezen ...

Goe Gezien! (2012)

Externe relaties op het speelplein.

Deze DNA-brochure geeft jouw speelpleinwerking handvaten om communicatie op te zetten met alle externe partners. In het eerste deel hebben we het vooral over ‘jezelf’. Betere communicatie begint bij de speelpleinwerking zelf. In een tweede deel bakenen we jouw doelgroepen af en kijken we waar de communicatieprioriteiten liggen. Daarna bouwen we verder en zien hoe je met communicatie, imago, zichtbaarheid en public relations aan de slag kan gaan. In de laatste twee delen wordt het praktisch: we gaan in op enkele belangrijke doelgroepen en geven je als kers op de taart een aantal wauw-voorbeelden uit de speelpleinpraktijk.

Eindelijk vakantie! (2003)

Hoe kinderen het speelplein beleven.

In de zomer van 2000 gingen 4 VDS'ers op onderzoek hoe kinderen het speelplein beleven. Ze observeerden, interviewden en filmden, en gingen ook met de kinderen zelf aan de slag, bv. om hun favoriete speelpleinhoekje te beschrijven. In 11 thema’s, gaande van ‘animatoren’, tot ‘speelmateriaal’ en ‘sfeer op het speelplein’ wordt geschetst wat kinderen zelf vinden van het speelplein. En dat is soms ontroerend, soms grappig, soms ontnuchterend. Echt een must voor wie al enkele jaren ervaring heeft en de speelpleinwerking beter wil afstemmen op de kinderen!


Ideeën evaluatie-systemen bij vakantiewerking

Binnen de sessie “permanente evaluatie als middel voor kwaliteitsverbetering” kregen de deelnemers op Plankuren (VVJ) de kans om uit te wisselen over verschillende evaluatiesystemen voor verschillende doelgroepen: (hoofd)animatoren, ouders, kinderen, schepen, buurt... 

 

Voorbeelden van enquêtes

Hieronder vind je enkele voorbeelden van evaluatieverslagen en evaluatieformulieren voor kinderen, animatoren en ouders. Misschien kan je er zelf de gepaste vragen voor jouw speelpleinevaluatie uitvissen? 

Bij ouders

Ouders weten het best hoe hun kind het speelplein beleeft. Vaak kiest men voor een enquête om ouders te bevragen, maar je kan ook hun mening vragen op de afsluiter van de zomer, op de OpenSpeelpleinDag, op een open evaluatievergadering... Sommige ouders leven mee met het speelplein en dan kan het goed zijn om hen bij het speelplein te betrekken. Maar soms vertolken de ‘luidste’ sprekers niet noodzakelijk de mening van iedereen. Dan brengt een enquête een goed evenwicht.

Enkele suggesties wat je aan ouders kan vragen in een enquête :

 Wat zijn de drijfveren voor uw kind om naar het speelplein te komen?
 Welke vond u de opmerkelijkste reactie van uw kind toen hij/zij thuis kwam?
 Wat vond uw kind van ons activiteitenaanbod?
 Wat zou er volgens u aan onze terreinen en lokalen mogen veranderen?
 Welke indruk had u van de ploeg animatoren en hoofdanimatoren?
 Hoe verliep voor u de administratie en communicatie?
 Welke reputatie heeft het speelplein bij de mensen in uw omgeving?
 Welke opmerkingen, suggesties of ideeën moeten u nog van het hart?

Evalueren kan je ook permanent doen in bvb de dagboekkamer voor ouders. Ouders kunnen hier hun opmerkingen kwijt op een ogenblik dat het hen uitkomt, bvb tijdens het wachten op de kinderen. Een schrijfmuur, een ideeënbus ... prikkelen de ouders om iets achter te laten (voorzie ook een schrijvende pen, die hebben ze niet altijd zelf bij). Leuk is dat je hier ook wel positieve feedback krijgt die je anders vaak misloopt.

Bij animatoren
Bij kinderen

Volg het voorbeeld van Steenokkerzeel

Geef kinderen inspraak over de speelpleinwerking op een apart overleg of via de kindergemeenteraad. 


Audit

Een externe audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je speelpleinwerking. Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Op basis van de analyse schrijft een stafmedewerker een evaluatieverslag waar je de komende jaren mee aan de slag kan om je werking te verbeteren.
Meer lezen ...

Advies ter plaatse

 • Iemand nodig die mee de juiste vragen stelt tijdens een evaluatievergadering?
 • Samen een grondige evaluatievergadering in elkaar steken?

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen ...