Audit van je speelplein

Een externe audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je speelpleinwerking.
Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria.

Keuze uit 2 verschillende invalshoeken

1. Kinderen

De VDS bekijkt de kwaliteit van je speelpleinwerking vanuit de kinderen zelf. We stellen dat een speelpleinwerking kwaliteit levert als ze haar voornaamste doelstellingen nastreeft: een rijke speelomgeving creëren om elk kinderen een écht vakantiegevoel te bezorgen.

2. Animatoren

Het spelen van kinderen wordt op het speelplein begeleid door jongeren, met de nadruk op engagement, betrokkenheid en plezier. We bekijken de kwaliteit van je animatorenwerking. Hun enthousiasme, dynamiek, participatie, … is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het spelen.


Verloop

Intakegesprek

Een eerste gesprek om kennis te maken met je werking. 
Tijdens de intake stemmen we de bedoeling van de externe audit af.
We bekijken samen hoeveel observatiemomenten we nodig zullen hebben om het beoogde resultaat te behalen. Dit wordt neergeschreven in een offerte. 

We koppelen data aan de volgende stappen en lichten onze manier van werken toe.

Observatie en vragen

Tijdens de paas- en/of zomervakantie komen één of meerdere medewerkers (vrijwilligers en stafmedewerkers) samen het afgesproken aantal dagdelen langs op je speelpleinwerking. Zij observeren de dagelijkse gang van zaken en peilen naar de beleving van kinderen of begeleiders via een vaste methodiek. Onze auditeurs zijn ervaren speelpleinmensen en bekijken je werking kritisch vanuit objectieve criteria.

Opmaak verslag

Op basis van de analyse schrijft een stafmedewerker een verslag. 
Daarin wordt de beleving van kinderen of begeleiders getoetst aan de objectieven en de praktijk van je speelpleinwerking.

Voorstelling verslag

Wij komen de analyse en het verslag ter plaatse voorstellen aan een groep mensen die jezelf samen stelt: de stuurgroep, ploeg, jeugddienst, schepen…


Voorbeeld eindverslag


In 2010 deed de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) een audit op de Speelkriebels (Brecht). Bekijk het auditverslag als voorbeeld. Schepen Daan De Veuster en zijn team kozen resoluut voor meer keuze én variatie! 

Anno 2017 maakt een krantenartikel duidelijk dat Brecht onze audit niet vergeten is en een écht tastbaar verschil heeft gemaakt!"Ik coördineerde al 2 jaar de speelpleinwerking in Harelbeke en vond dat het tijd was voor een grondige evaluatie. Als verantwoordelijke zie je wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar als dit door externen kon, dan was ik er zeker van dat dit objectief en degelijk zou gebeuren. Ik koos voor een audit door VDS, omdat ze volgens mij nog altijd over de meeste speelpleinexpertise beschikken. Ik sta achter hun visie en daardoor vond ik het een vanzelfsprekende keuze. Het leuke is dat het uiteindelijke verslag van de audit zowel een werk- als evaluatiedocument is. In de stuurgroepen die daarop volgden, hebben we veel aandacht besteed aan het zoeken naar gepaste acties om die doelstellingen te bereiken. De audit was redelijk uitgebreid, waardoor we voor een aantal jaar aan de slag kunnen om de kwaliteit van de speelpleinwerking te verbeteren." 

Andries, jeugddienst Harelbeke


Wat kost een audit?

Per audit maken we een offerte op.
Deze offerte is op maat en gebaseerd op 2 zaken:

  • De duur van de audit
    Het aantal uren dat wij ter plaatse komen observeren. In de prijs is voorbereidings- en verplaatsingstijd inbegrepen. 

    Over het algemeen kunnen we stellen dat we ongeveer 48uur nodig hebben om een gemiddelde audit af te ronden. Vraag je een combinatie of een uitgebreide audit aan, zal het aantal eerder rond 60-72 uren. 
  • Het profiel van de aanvrager
    Leden van de VDS genieten van een ledenkorting. We maken ook een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De VDS vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.

 

We werken steeds met een uurprijs. Deze uurprijs varieert tussen €50 en €90. Een speelplein dat lid is van de VDS krijgt +/- 20% korting, de uurprijs varieert dan tussen €40 en €70.

Bovenop de vaste uurprijs komt er een maximum kilometervergoeding van €30 per auditmoment waarvoor er dus een verplaatsing werd gemaakt. 

!! De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ontvangt jaarlijks subsidies vanwege de Vlaamse Overheid om speelpleinwerkingen en andere speelinitiatieven te ondersteunen. Hierdoor kan de VDS een audit 30% goedkoper aanbieden. Het is een bewuste keuze om de prijs laag te houden zodat begeleiding voor elke werking toegankelijk blijft! 


Interesse? Vraag je audit aan!

Je kan een audit op elk moment van het jaar aanvragen. De observatiemomenten liggen traditioneel wel in de paas- en/of zomervakantie. 

Neem contact op met jouw lokaal ondersteuner om te bespreken wanneer voor jullie het ideale moment is! 

Audit aanvragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner


Referenties

Deze speelpleinen deden in het verleden reeds beroep op de VDS voor een audit. 

Heverlee, Machelen, Bavikhove, Blankenberge, Deerlijk, Destelbergen, Herselt, Lichtervelde, Steenokkerzeel, Beveren, Brecht, Torhout, Wervik, Zonhoven, Joepie (Halle), Brugge, Herne, Borsbeek, Destelbergen, Heist o/d Berg, Kindervreugd (Antwerpen), Stabroek, Lint… 


Ik ben geen speelplein-organisator

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) focust op het belang van spelen en speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Daarnaast breiden we, stap voor stap, ons aanbod uit naar speelinitiatieven. Ook speelinitiatieven zijn dus meer dan welkom om een audit aan te vragen. 

Auditvragen die niet-speelpleinwerk of niet-speelinitiatief gerelateerd zijn speelt de VDS door aan familieleden: Speelmakers en Kind & Samenleving. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk. 


Op zoek naar iets anders?

Een procesbegeleiding wordt uitgevoerd door een stafmedewerker of een freelancer met VDS-roots en speel(plein)kennis.

In een proces worden we begeleider en inhoudelijke coach rond een bepaald thema. We bereiden alle stappen samen met jou voor vanuit onze ervaring en deskundigheid, documenteren met goede voorbeelden en ondersteunen je ploeg in het nemen van beslissingen.

De VDS neemt zelf geen eindbeslissingen voor het speelplein. Jij blijft eigenaar van het geheel. 

Meer lezen...