Wettelijke kantjes & regelgeving

Actueel


Modeldocumenten fiscale attesten (06/10/2021)Begin dit jaar werd duidelijk er aanpassingen zouden komen bij de fiscale attesten voor speelplein en andere kinderopvanginitiatieven. Momenteel zijn de fiscale attesten van 2021 nog steeds in opmaak bij de Federale overheid. Er zijn onduidelijkheden omtrent hoe dit attest er zal uitzien en hoe deze ingediend moet worden. We raden jullie aan om nog geen attesten op te maken en te versturen, in afwachting van het modelattest. 

Groeipakket en 25-dagenregel (15/06/2021)

Worden de uren in een contract 'Tewerkstelling socio-culturele sector' meegerekend in de 80 uren die een student (18+) mag werken om het recht op het groeipakket te behouden? Neen! Lees hier onze zomerupdate over de 25-dagenregel.

Aangepaste kilometervergoeding (01/07/2021)

Het maximumtarief voor kilometervergoedingen voor vrijwilligers stijgt op 1 juli 2021: tot 30 juni 2022 bedraagt het 0,3707 euro (voorheen 0,3542 euro) per kilometer. Zorg ervoor dat je de spelregels inzake kostenvergoedingen altijd goed toepast.


Maximale onkostenvergoeding vaccinatievrijwilligers verhoogd (22/04/2021)

De federale overheid verhoogde de maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra tijdelijk en uitzonderlijk. Dat betekent concreet een maximum van 35,41 euro per dag en 2600,9 euro voor het volledige jaar 2021.

Meer lezen ...  

Verhoging leeftijd en uitbetaling bij fiscale attesten (06/01/21)

De leeftijden voor het toekennen van fiscale attesten voor de terugbetaling van kinderopvanginitiatieven werden verhoogd, ook voor speelpleinwerk. Het betreft reeds het inkomstenjaar 2020! En de maximumbedragen die ouders kunnen terugkrijgen zijn ook opgetrokken. Pas jullie formulieren dus aan!
Meer lezen ... 

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli (25/06/20)

Vanaf 1 juli 2020 wordt het bedrag van de kilometervergoedingen voor vrijwilligers verhoogd naar maximum  0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag is geldig tot 30 juni 2021.  Dat bedrag is lager dan vorig jaar, dus opletten! Zorg ervoor dat  je de spelregels inzake kostenvergoedingen altijd goed toepast. 

Statuut onbelastbaar bijverdienen = volledig geschrapt (23/04/2020)

Er was even sprake dat het 'nieuwe' statuut 'onbelast bijverdienen' (of 'bijklussen in het vrijetijdswerk') vanaf 1 januari 2018 ook voor speelpleinanimatoren zou gelden, maar de regering haalde dit uit het ontwerp op 20/06/2018. Voor andere taken bv. conciërge, begeleiden van uitstappen, opvang, hulp bij administratie... was het statuut nog wel bruikbaar.  

Tot nu. Op 23/04/2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar ook ongrondwettelijk verklaard. Daarmee is onbelastbaar bijverdienen niet langer mogelijk. 
Meer lezen ...

Corona virus: waar moet jouw speelplein op letten? (03/03/2020)

Sinds 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen (fase 2) voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de eerder aangekondigde individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen (fase 1). Ook de VDS neemt zijn voorzorgen en informeert. We volgen ‘corona’ op en updaten op basis van beslissingen van overheidswege (niet op basis van geruchten of debat in media). We bundelen alle info op deze plek en houden ook hier alle updates bij. 

Heb je vragen over het coronavirus?

Dan kun je terecht bij de FOD Volksgezondheid via of via 0800 14 689. 


Overzicht per thema

De belangrijkste wettelijke kantjes voor het speelplein bundelden we in een beknopt overzicht

Vrijwilligers en jobstudenten op het speelplein

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Als vrijwilliger:

Wat betreft alles rond vrijwilligers en vrijwilligerswerk is de VDS aangesloten bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. We halen onze mosterd bij hen. Zij volgen voortdurend de actualiteit rond dit thema en zo kan de VDS op zijn beurt het speelpleinwerk correct informeren.

In 2019 maakte ze dit boekje rond de vrijwilligerswet.
Alle antwoorden in heldere taal in 'slim vrijwilligen'

Als werknemer:
Als jobstudent of met een contract tijdelijke tewerkstelling binnen de sociaal-culturele sector
(ook wel monitorenstatuut of 25-dagenregel genoemd) 

VZW-wetgeving

In 2014 ontwikkelde de VDS een eigen infobundel 'vzw-wetgeving', gezien de vele vragen. 
Bijlagen voor infobundel vzw-wetgeving:

                          - Ledenregister                          
                          - Vereenvoudigde Boekhouding
                          - Aanvraagformulier I
                          - Aanvraagformulier II
                          - Model organisatienotia
                          - Model nominatieve lijst

Je kan ook terecht op de website van de Federale overheidsdienst Justitie. 
Zij ontwikkelde eveneens een uitgebreide brochure rond 'de VZW'.

En ook op de website van SCWITCH (een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie en de federatie sociaal-cultureel werk) vind je een hapklare toolkit op maat van een VZW.

In 2019 werd een nieuwe vennootschappenwetboek goedgekeurd. Alle nieuwigheden hebben we hier verzameld. 

Praktische organisatie & administratie
Privacy & Geluidsoverlast

De zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking vanaf mei 2016, verplicht organisaties tegen eind mei 2018 zich aan te passen aan deze nieuwe bindende regelgeving. Deze heeft betrekking op het dataregister, de privacyverklaring, de rechten van de betrokkene waarover u gegevens bewaart, de verzoeken tot toegang, de toestemming voor gegevens van kinderen, datalekken en de opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Meer lezen: www.speelplein.net/gdpr

(Eigen) speelpleininfrastructuur

Gebouw:

Voor alle andere informatie over (eigen) speelpleininfrastructuur verwijzen we naar www.jeugdlokalen.be: brandveiligheid, verhuren, (ver)bouwen, inbraakpreventie, beheer, financiën, voorbeelden van overeenkomsten... 

Terrein/beplanting:

1 op 3 speelpleinwerkingen speelt op een schoolspeelplaats. Het speelpleinwerk heeft alle belang bij gedeelde infrastructuur en een avontuurlijke, groene speelplaats. Sinds 2014 participeert de VDS aan het project Pimp je Speelplaats. In 2016 lanceerde een expertgroep een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen.

Veilig en correct in het verkeer

Sinds 2014 werkt de VDS samen met de VVV (Verenigingen voor Verkeersveiligheid) om speelpleinwerkingen te informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. www.veiligopstap.be verzamelt alle info én handige downloads voor een veilige tocht in groep.

Spelen in de openbare ruimte

Infofiche van de VDS over dit thema:

_____________________________________

Feesten en fuiven

Infofiches

Rond bepaalde thema's komen zoveel vragen binnen dat we er een infofiche over ontwikkelden waarin we de vertaling maken op maat van speelpleinwerk. 33 infofiches om precies te zijn. Voorzien van achtergrondinfo, regelgeving, tips & tricks, standpunt van de VDS... De informatie in onze infofiches is betrouwbaar en accuraat. 


Nog vragen?


Foutje gevonden? Of ontbreekt er volgens jou een belangrijk onderwerp. Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner.