In -en uitschrijven op het speelplein

Vanuit organisatorisch standpunt spelen veel werkingen met het idee om resoluut te kiezen voor vooraf-inschrijvingen. Op het eerste zich lijkt vooraf-inschrijven misschien het ideaal scenario; het grootste administratieve gedeelte is gebeurd voor de dag van start gaat, animatoren hebben minder last en kinderen hebben meer tijd om te spelen. Vanuit de VDS willen we ook het klantgerichte nog even voorop zetten. Indien je enkel vooraf kan inschrijven voor het speelplein, verliest dat speelplein een groot stuk van waar speelpleinwerking eigenlijk voor staat: een bijzonder, open manier van werken met kinderen en jongeren.

Kinderen, jongeren en ouders moeten op elk moment tijdens de vakantieperiodes kunnen beslissen of ze naar het speelplein gaan, of dat nu 5 dagen, of 5 minuten op voorhand is. Anders gezegd: een systeem van vooraf-inschrijven kan, en heeft zijn voordelen, maar mag niet in de weg staan van het ‘spontaan’ of ‘op den bots’ naar het speelplein komen. Zo denken we erover. 

Filter


Hoe nuttig vind je deze pagina?


Geen inschrijfstress voor speelpleinwerk. Op 77% van de speelpleinen hoef niet vooraf in te schrijven. Je komt als je zin hebt, er is plaats!

Waarom wel/niet inschrijven?

  • Voor de verzekeringen is dit niet nodig. Je geeft aan de verzekeraar aan hoeveel kinderen er gemiddeld naar het speelplein komen en bij een ongeval, geef je aan dat het kind deelnemer is van het speelplein.
  • Wel handig om te weten hoeveel kinderen er aanwezig (zullen) zijn/waren.
  • Voor fiscale attesten en attesten van de mutualiteit.
  • In sommige gevallen, voor de verantwoording van de gemeentelijke subsidies.
  • Voor promotie en werving.
  • Een dag waarop ouders hun kind kunnen registreren, bespaart werk op het speelplein zelf.
  • Om info te verzamelen over zorg en ondersteuning voor kinderen.

De rush op de zomerkampen

"Moeilijker dan tickets scoren voor Tomorrowland", kopte een krant begin februari. Het was maar een van de vele reacties op de sociale media van ouders die probeerden hun kinderen in te schrijven voor een van de vele zomerkampen. 

Enkele speelpleinen reageerden en speelden de eigenheid van speelpleinwerk uit in de (sociale) media: "Geen inschrijfstress op het speelplein. Altijd plaats, vooraf inschrijven is niet nodig!" 

Geen inschrijfstress voor speelpleinwerk!

Altijd plaats op een speelpleinwerking in je buurt

Op het hoogtepunt in de zomervakantie vinden 150.000 verschillende kinderen de weg naar het speelplein. Als koepel van speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel zijn we enorm bekommerd over de laagdrempeligheid van speelpleinwerk.

We trachten de lokale speelpleinwerkingen die we ondersteunen steeds te overtuigen om zo min mogelijk te werken met vooraf inschrijven. De toenemende nood aan opvang maakt dat principe voor sommige besturen moeilijk, maar de VDS is fier om te zeggen dat kinderen op 77% van de speelpleinwerkingen niet vooraf hoeven in te schrijven. Ze kunnen de dag zelf beslissen of ze zin hebben om mee te spelen.

Lang leve vakantie!


Op maat van speelpleinwerk

Brochure in- en uitschrijven op het speelplein

Naam en voornaam, een gegevensfiche, cash geld of ‘speelbonnen’, wachtrijen aan de inschrijvingsstand. In- en uitschrijven voor het speelplein betekent in vele gevallen een hele administratie, rompslomp en (speel)tijdverlies... Niet verwonderlijk dat sommige speelpleinen de voor– en nadelen van verschillende programma’s en systemen tegenover elkaar afwegen. Met de brochure 'in- en uitschrijven op het speelplein' wil de VDS speelpleinen helpen om die afweging te maken. Eerst worden de verschillende inschrijfsystemen weergegeven, dit op vlak van geld, gegevens en aanwezigheden. Hierna wordt kort het belang van het inschrijfmoment geschetst. Vervolgens hebben we het nog even over uitschrijven op het speelplein. Bij elk onderdeel staat er ook stuk visie van de VDS. 

Alle inschrijfprogramma's naast elkaar

De verschillende inschrijfprogramma’s die we in de speelpleinwereld tegenkwamen, hebben we gebundeld in een apart overzicht 'inschrijfprogramma's en mogelijkheden', zodat we dit makkelijker up to date kunnen houden. Het ideale en perfecte inschrijfprogramma voor het speelpleinwerk zijn we nog steeds niet tegengekomen. Helaas... Maar met deze bundel geven we alvast wat inspiratie.


Kinderen moeten ‘op den bots’ kunnen deelnemen. Enkel en alleen werken met vooraf inschrijven strookt niet met de eigenheid van speelpleinwerk. Elk speelplein moet de ambitie hebben om inschrijfstops weg te werken.

Wat mag een dagje speelplein kosten?

We krijgen bij de VDS vaak de vraag naar de juiste prijs voor een dagje speelplein. Gemeentes willen prijzen aanpassen aan de huidige realiteit, willen een eerlijke prijs, willen het verlies minderen, moeten besparen...

In deze infofiche 'prijsbepaling' kleven we geen bedrag op deze vraag maar hebben we het wel over factoren die prijs bepalen, cijfers, terugbetalingsystemen... 

Administratieve drempels vermijden

Hoeveel administratieve drempels moeten ouders overwinnen om hun kind ingeschreven te krijgen? En kan je daar iets aan doen?

Deze presentatie helpt je om deze denkoefening ten gronde te maken.

een INSCHRIJFSTOP

Sommige speelpleinen passen het systeem van vooraf inschrijven toe omdat ze slechts een beperkte locatie of aantal animatoren hebben en op die manier een inschrijfstop ‘moeten’ houden. Gezien de openheid waar speelpleinwerk voor staat, kunnen we hiermee als de VDS niet gelukkig zijn.

Begrip, maar mikken op een divers publiek

Desondanks begrijpen we in sommige gevallen wel de realiteit waarin deze speelpleinen hun werking runnen. Indien er gewerkt wordt met een inschrijfstop, raden we deze speelpleinen aan op zijn minst een systeem uit te werken waarin een divers publiek de kans krijgt om zich in te schrijven en dat op verschillende momenten en plaatsen om de toegankelijkheid te bevorderen.

Ambitie om inschrijfstop weer weg te werken

Daarnaast blijft het een ‘must’ als werking om niet te berusten in deze situatie, maar blijvend op zoek te gaan naar meer animatoren, eventuele grotere locaties of andere manieren om meer kinderen toe te laten (bv. door het aanpassen van het speelsysteem). Het uiteindelijke doel moet zijn dat de inschrijfstop wordt afgeschaft en dat elk kind de kans krijgt om spontaan te komen meespelen!