Administratie over kinderen

Op het speelplein komt heel wat kijken bij de registratie en verwerking van de gegevens van de kinderen. We geven een overzicht en proberen het hier en daar wat makkelijker te maken voor jullie.


Inschrijvingen

Speelpleinwerk is één van de meest laagdrempelige jeugdwerkvormen. De VDS pleit er voor dat elk kind op de dag zelf kan beslissen om naar het speelplein te komen. 

Bovendien zijn er sinds mei 2018 nieuwe regels (GDPR) over welke gegevens je wel en niet mag opvragen, bijhouden en gebruiken.

Meer informatie vind je terug op onze algemene pagina.


Fiscale attesten en attesten van de mutualiteit

Ouders kunnen in sommige gevallen een gedeelte van het inschrijvingsgeld terugkrijgen via het fiscaal attest. Daar komt een beetje administratie bij kijken vanuit het speelplein, maar het maakt jullie werking opnieuw toegankelijker.

Fiscale attesten

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk.  Sinds 20 december 2020 werd de regelgeving hierrond aangepast. Op 30 december werd dit in het Staatsblad gepubliceerd. 

  • De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een beperking beneden de 21 jaar. Deze leeftijden waren voordien respectievelijk 12 en 18. Goed nieuws dus. 
  • De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum 14 euro per kind per speelpleindag, ongeacht wanneer de dag aanvangt of eindigt. opgelet: dit bedrag is onderhevig aan indexering. Kijk dus steeds goed na of er geen verhoging van het bedrag is toegekend.  
  • De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven. Voor alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. Ouders kunnen daarom per kind aan de speelpleinorganisator een fiscaal attest vragen. Dat is goed ingeburgerd en bijna alle speelpleinwerkingen bieden het attest na afloop spontaan aan. Meer over fiscale attesten. Hier kan je ook het modelattest downloaden. 

 


Attesten van de mutualiteit

Bij heel wat mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen.

De voorwaarden

  • Lid zijn van de mutualiteit.
  • Speelplein erkend door de gemeente (of lid van de VDS bij de CM).

De terugbetaling (cijfers 2023)

De VDS werkte mee aan een standaardformulier dat voor elke mutualiteit kan gebruikt worden.


De medische fiche

Heel wat speelpleinen vragen aan ouders om een medische fiche in te vullen. Op die manier weet je als speelpleinverantwoordelijke meteen welke kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. Mocht er iets aan de hand zijn, heb je steeds alle info per kind bij de hand. 

Een voorbeeld van een medische fiche vind je hier.

Lees ook onze infofiche over medicatie op het speelplein.