29 mei 2021

Monitorenstatuut en behoud groeipakket

De afgelopen maanden kregen we verschillende vragen over het monitorenstatuut en het groeipakket (de vroegere 'kinderbijslag').

"Behoudt een meerderjarige student die meer dan 80 uren werkt in een contract 'tewerkstelling socio-culturele sector' (artikel 17 | 25-dagenregel | monitorenstatuut) het recht op het groeipakket?"

De VDS ging aan de slag om deze onduidelijkheid uit te klaren. We kunnen je met plezier meedelen: "Een meerderjarige student die meer dan 80 uren werkt in een contract 'tewerkstelling socio-culturele sector' behoudt het recht op het groeipakket voor die maand."


Hoe zit de vork aan de steel?

Tot de leeftijd van 18 jaar heeft een kind of jongere onbeperkt recht op het groeipakket. Dat betekent dat minderjarigen altijd recht hebben op het groeipakket, ongeacht statuut, activiteiten of inkomsten van de minderjarige. 

Vanaf de leeftijd van 18 moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te blijven hebben op het groeipakket: Je moet studeren, mag niet teveel werken, ... We spreken van het voorwaardelijk recht op het groeipakket.

Volgens de regels van het groeipakket mag een student die ouder is dan 18 jaar maximaal 80 uren per maand presteren in een arbeidsovereenkomst. Werkt de student méér dan die 80 uren, dan verliest die het recht op het groeipakket voor die maand.

Voor studentenarbeid bestaat er een uitzondering: Een student kan onbeperkt werken in een 'overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten' en tegelijk het recht voor het groeipakket behouden (tot 600 uren per jaar).

Dit wordt in het decreet en op de officiële website van het groeipakket op een verschillende manier uitgelegd:

  • Op de website van het groeipakket gaat het om 'een "gewoon contract" (onderworpen aan gewone sociale bijdragen)'
  • In de tekst van het decreet over het groeipakket gaat het om 'Alle arbeid die geen studentenarbeid is'

Het statuut 'tewerkstelling socio-culturele sector' is niet onderworpen aan sociale bijdragen. Tegelijk is het ook geen studentenarbeid. Dat betekent dat volgens de website van het groeipakket de uren niet moeten meegerekend worden, volgens het decreet moeten ze wél meegerekend worden.

De VDS ging dus op onderzoek uit. We lieten een lokale ondersteuner de teksten uitpluizen, wonnen juridisch advies in en namen contact op met de bevoegde kabinetten.

Gisteren, op 27 mei, kregen we de officiële bevestiging van het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: Wie meer dan 80 uren werkt in het monitorenstatuut, behoudt het groeipakket voor die maand.

Dat betekent dat wat we lezen op de website de juiste lezing is: Gewone sociale bijdragen zijn inderdaad het criterium om prestaties al dan niet mee te tellen in die 80 uren.


We kregen de officiële bevestiging van het kabinet: Wie meer dan 80 uren werkt in het monitorenstatuut, behoudt het groeipakket voor die maand.

Vanwaar dan die verwarring?

Om te bepalen of een student meer dan 80 uren gewerkt heeft, baseert een uitbetaler van het groeipakket zich op de 'RSZ-databank DMFA'.

Dat is een databank die gebruikt wordt om je sociale bijdragen te bereken, maar ook voor sociale toelagen: pensioendiensten, werkloosheid, ... en dus ook door de uitbetalers van het groeipakket.

Een werkgever dient in deze databank de loon- en arbeidstijdsgegevens van hun personeel in.

De prestaties binnen het contract 'Tewerkstelling socio-culturele sector' worden niet ingegeven in deze databank, werkgevers moeten geen DMFA-aangifte doen voor deze types contracten.

Dat betekent dat ze dus ook door de aanbieders van het groeipakket niet gebruikt worden om te berekenen of iemand meer dan 80 uren werkte in die maand.


van 25 naar 50 dagen?

Opgelet: Op de ministerraad werd beslist dat in 2021 het maximaal aantal dagen dat je mag werken binnen het monitorenstatuut eenmalig zal worden opgetrokken tot 50 dagen.

Tot op heden werd dit nog niet geofficialiseerd in een ministrieel besluit.

Wanneer dat besluit er komt, brengt de VDS je op de hoogte.


Geprikkeld?

Lees alles over vergoedingen op onze beter-spelen-pagina over het vergoeden van animatoren.