28 mrt 2024

Registreer je werking bij de Vlaamse Overheid voor terugbetaling ouders

De Vlaamse Overheid en de vzw Sociale Dienst moedigen hun werknemers aan om hun kinderen in de vakantieperiodes deel te laten nemen aan speelpleinwerking en andere activiteiten. Hiervoor voorzien ze een financiële tussenkomst voor hun werknemers, op voorwaarde dat de speelpleinwerkingen en andere initiatieven bij hen geregistreerd zijn.

Ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen per gerechtigd kind een tussenkomst van maximaal 5 euro per dag (of 50% van de betaalde dagprijs) krijgen, en dit voor maximaal 20 dagen.

Hoe registreren?

Als speelpleinwerking of ander opvanginitiatief kan je je vanaf 14 maart tot en met 31 mei 2024 je aanmelden bij de vzw Sociale Dienst om die erkenning te krijgen. 

  1. Je meldt jouw werking aan via een eenvoudig formulier. Je leest daar eerst een leidraad met wat extra informatie en onderaan vind je dan het in te vullen formulier.
  2. Je dient te bewijzen dat jouw werking erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Vlaamse of Brusselse lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of het Vlaams Gewest
  3. Je dient te bewijzen dat je over een verzekeringspolis beschikt voor de medewerkers/begeleiders/animatoren en de aan de activiteiten deelnemende kinderen.
  4. Helemaal klaar? Dan mail je het door naar vakantieopvang@vlaanderen.be  (voor 31 mei) 

De vzw Sociale Dienst checkt vervolgens of een opvanginitiatief voldoet aan de vastgestelde criteria. Is dat het geval? Dan komt het opvanginitiatief in het vergunningenregister te staan.

Indien je bent goedgekeurd, geldt jouw registratie voor de komende 6 jaar. In 2030 zal je jouw werking dus opnieuw moeten aanmelden. 

De nieuwe regelgeving gaat in vanaf de herfstvakantie 2024.

Het is NIET verplicht om je hiervoor te registreren als speelplein of vakantiewerk. Je kan dit wel doen als hulpmiddel voor die ouders die werken bij de Vlaamse Overheid. 

Meer info

Meer informatie over de nieuwe regeling van de Vlaamse Overheid vind je via dit nieuwsbericht van de Sociale Dienst.


VDS-opinie

Als Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zijn wij enthousiast over elke stimulans waarbij ouders worden overtuigd van de kracht van speelpleinwerk én waar ze een financieel duwtje in de rug krijgen. Dat komt uiteindelijk ook het kind ten goede. 

Het is wel een doorn in het oog dat de Vlaamse Overheid dit initiatief zonder overleg neemt én verwacht van lokale werkingen een extra administratieve last op zich te nemen. Via ons Memorandum 'Politiek spel' namen we nog het standpunt in dat de (over)regulatie van speelplein- en vakantiewerk moet aangepakt worden

Hoewel we blij zijn dat er geen verplichting aan vast hangt, maken we ons wel zorgen over de mogelijke reacties van ouders op speelplein- en vakantiewerkingen die deze adminsitratie niet te in orde brachten.
Een werking die niet op de hoogte is of er bewust voor kiest om zich te focussen op speelplezier en niet op extra administratie, kan zo in een slecht daglicht komen te staan.  

We staan in nauw contact met De Ambrassade om dit dossier verder te bespreken met de desbetreffende diensten van de Vlaamse Overheid. 


Terug-betaling kader-vorming

Hoeveel betaalt jouw gemeente terug aan cursisten als ze bij ons een vorming of cursus volgen? We verzamelen het allemaal op een overzichtelijke kaart. Kijk zeker eens na of de gegevens voor jouw gemeente nog kloppen!