Regulitis

Speelpleinwerk is jeugdwerk. Dat lijkt de logica zelve. Maar is dat nog steeds zo? Blijft speelpleinwerk jeugdwerk als er steeds meer professionalisering en administratieve lasten aan vasthangen?  

Speelpleinwerkingen worden gedragen door jongeren en hun engagement om speelkansen te creëren en garanderen voor kinderen in hun omgeving. Maar zelden zit daar een jongere tussen die bewust kiest voor het administratieve deel van zo’n werking. Helaas wil dat niet zeggen dat die kant van een werking niet dient te gebeuren.

Het is logisch dat er administratie komt kijken bij een speelplein- of vakantiewerking. Het vormt wél een probleem als er meer bij komt kijken dan er eigenlijk nodig is, of - concreter - als de administratieve kant van een werking niet meer rechtstreeks bijdraagt aan de organisatorische kant. Daarnaast is er ook heel wat regulitis die niet rechtstreeks verbonden is aan de praktische kant van een werking, maar enkel draait rond het voldoen aan wetgeving of verplichtingen. We geven een kleine greep uit die twee soorten administratie weer.  

 

Administratie - rechtstreeks verbonden aan de organisatorische kant van een werking


Elk van deze administratieve lasten neemt tijd in beslag. Tijd die jongeren anders in hun eigen werking, in het creëren van speelkansen kunnen steken. Daarnaast legt het een druk op het engagement van jongeren; het maakt een werking sterk houden er niet makkelijker op. 

Een deel van die administratie heb je als lokaal bestuur niet in de hand. Je kan echter wel het verschil maken via gepaste ondersteuning. Een ander deel heb je wel in de hand. Al de administratie die werkingen op jouw grondgebied moeten volbrengen om erkend te worden, om centjes te krijgen, om aanvragen te doen voor materiaal of om evenementen te organiseren ... zijn allemaal zaken waar je makkelijk het verschil kan maken.


Wetgeving

Verzekeringen, contracten en fiscale attesten: het zijn maar enkele van de vele administaratieve lasten voor speelpleinwerkingen. Benieuwd wat er nog allemaal op hun to-do-lijst staat? Neem een kijkje op onze pagina over wetgeving.


Alle administratie rond krijgen, is onze grootste uitdaging. Onze inschrijvingen zijn momenteel volledig op papier. Ook fiscale attesten en de UiTPAS zijn zaken waar momenteel veel tijd in kruipt.

- Shana Verbiest - Speelpleinwerking ‘t Ha-We’tje (Zonhoven)


Lokale politiekers kunnen hier een positieve impact op hebben

Zorg voor een goed geïnformeerde, capabele en voldoende uitgeruste jeugdambtenaar, naar werkdruk én werktools, zodat die kan

  • Luisteren - naar de frustraties en zorgen van jongeren
  • Erkennen - dat administratie niet fijn is maar wel noodzakelijk en dat alles wat je samen doet al een pak aangenamer is.
  • Informeren - niets zo ontmoedigend als niet weten waar je info te halen.
  • Faciliteren - werk samen met andere (gemeentelijke) diensten om administratie te verlichten.
  • Bemiddelen - om zaken recht te trekken of schade te beperken als het fout loopt (bv. een deadline niet gehaald).
  • Signaleren - ijver mee voor meer toegankelijkheid, begrip of flexibiliteit …

Vermijd onnodige administratie en verlicht waar mogelijk

  • Zorg voor makkelijke terugbetalingsystemen, derdebetalersystemen, kortingscodes die de werking kan aanbieden aan de doelgroep zonder zichzelf extra te belasten. Zorg voor een eigen subsidiereglement dat vertrekt vanuit vertrouwen, vermijd zoveel mogelijk verantwoording. 
  • Leg geen onnodige regels op; vraag bv. enkel aan animatoren die via een contract worden tewerkgesteld een uittreksel uit het strafregister; vrijwilligers zijn vrijgesteld in het jeugdwerk. 
  • Regel zoveel mogelijk via de gemeentelijke administratie: de lonen, de verzekeringen, Sabam-aanvragen ... 
  • Geef zoveel mogelijk digitale ondersteuning: voorzie wifi op het speelplein, werk aan een overkoepelend systeem voor inschrijvingen, neem de fiscale attesten over ...