Financiële druk

De covid-pandemie, alsook de economische gevolgen daarvan, toonden hun effect op de maatschappij en in het bijzonder op kinderen en jongeren. Met welke steun helpen we speelpleinwerkingen vooruit?

Niemand had kunnen voorspellen hoe de huidige legislatuur eruit zou zien. De covid-pandemie, alsook de economische gevolgen daarvan, toonden hun effect op de maatschappij en in het bijzonder op kinderen en jongeren. Lokale besturen haalden het onderste uit de kan om hun burgers te beschermen en de boel draaiende te houden. 

Daarnaast leggen ingrijpende gebeurtenissen als de financiële crisis een enorme druk op lokale besturen. Overal werden eigen in- en uitgaven grondig omgegooid. Hoewel er niet zo’n grote besparingsronde wordt aangekondigd als tijdens de vorige legislatuur, staan budgetten rond vrije tijd toch sterk onder druk. Enkel inzetten op behoud van budgetten en/of niet investeren in jeugdwerk komt op dit moment bijna overeen met besparen. 

 

Toen we in 2021, tijdens onze vijfjaarlijkse speelpleinenquête, vroegen naar de verwachtingen rond besparingen, voorspelden 88% van de speelpleinen dat ze niet zouden moeten besparen in de toekomst. De Covid-pandemie was net gedaan, maar de financiële crisis moest nog beginnen. Vandaag zijn we er bijgevolg van overtuigd dat dat cijfer erg is gezakt.

De kost van een speelpleinwerking: enkele cijfers

 • De maximale vrijwilligersvergoeding was in 2018 €34,03 per dag. In 2023 is dat €49,67. Een stijging van bijna 20%.
 • Een stadsspel met de tieners? Dan betaalde je voor een busreis met groepsticket in 2018 €1,30 per tiener. Vandaag is dat €1,70. Een stijging van 30%.
 • Door indexeringen stegen de lonen van animatoren die via een arbeidscontract werken in het afgelopen jaar alleen al met 8%.
 • Een groot pak toiletpapier kostte in 2019 €15,68. Vandaag is dat €29,50, ofwel 88% meer.

Iemand dient die rekening te betalen

Er zijn enkele opties om die prijsstijgingen aan te kunnen en je werking draaiende te houden. Ofwel bespaar je op je animatoren (niet meer investeren in hun jaarwerking, het middageten schrappen, het aantal animatoren per dag verminderen …), ofwel presenteer je de rekening aan de kinderen en ouders (dagprijzen verhogen, uitstappen annuleren, vieruurtjes of busvervoer schrappen …). 

Laat ons duidelijk zijn: we hopen dat kinderen en jongeren die rekening niet hoeven te betalen. Dan rest er enkel nog de laatste optie: de rekening presenteren aan het lokale bestuur. Als lokaal bestuur verplicht je zo jezelf om meer of blijvend te investeren in het gemeentelijk speelplein, of de subsidies voor het particuliere speelplein significant omhoog te trekken. Daarnaast kan je als gemeente ook op andere manieren speelpleinwerk ondersteunen, zonder dat daar geld op de rekening bij komt kijken.

In 2021 bevroegen we speelpleinorganisatoren over de ondersteuning die ze ontvangen vanuit het gemeentebestuur in 2021. Opvallend: tegenover 2015 zien we een dalende trend in de financiële ondersteuning en een stijging van andere vormen van ondersteuning (terreinen, hulp van gemeentepersoneel en logistieke steun).


Financiën op het speelplein

Benieuwd waar speelpleinwerkingen hun middelen vandaan halen en welke uitgaven ze allemaal hebben? Neem een kijkje op onze webpagina over werkingsmiddelen.


Laat ons duidelijk zijn: we hopen dat kinderen en jongeren die rekening niet hoeven te betalen.

Lokale politiekers kunnen hier een positieve impact op hebben

Als politieker kan je werk maken van heel wat vormen van ondersteuning voor gemeentelijke en/of particuliere speelpleinwerkingen. Enkele tips. 


Actualiseer je toegekende budgetten en je subsidiereglement 

 • Zijn de subsidies of budgetten die jullie toekennen aan het speelpleinwerk in lijn met de huidige realiteit? Wat zijn de noden van het speelplein en wat is daarvoor nodig?
 • Vraag geen overdreven uitgebreide subsidieverantwoording aan particuliere speelpleinen. Vertrek vanuit vertrouwen. 
 • Zorg voor een loonbeleid op het speelplein dat ondersteund wordt vanuit de gemeente. 

Houd rekening met met financiële drempels bij kinderen

 • Zorg voor een sterke financiële ondersteuning zodat de werking ook financieel kwetsbare kinderen een plek kan geven. Ondersteun samenwerkingen met het OCMW of andere partners. 
 • Zorg voor een gemeentelijk breed systeem van kortingstarieven voor kinderen in een minder sterke financiële situatie. Zo kunnen ook zij terecht op een fijne werking, zonder dat de werking daar zelf de kosten voor draagt.

Ga op zoek naar andere vormen van ondersteuning 

 • Voorzie kosteloze of goedkope gebouwen voor de werking.
 • Zorg ervoor dat de werking kosteloos of aan een gereduceerde prijs gebruik kan maken van gemeentelijke faciliteiten (het zwembad, busvervoer ...) 
 • Voorzie een uitleendienst zodat de werking zelf geen groot materiaal hoeft aan te kopen (tenten, speelkoffers ...) of bekijk hoe je de werking kan ondersteunen met gemeentelijk materiaal (hekken, afvalcontainers ...) 
 • Laat de werking gebruik maken van gemeentepersoneel (poetshulp, onderhoud gebouwen...)