2024: Hét verkiezingsjaar

2024 is een bijzonder jaar. Zowat alle mogelijke verkiezingen vallen samen in hetzelfde jaar. Er zijn dus best wat keuzes te maken. Elke stemgerechtigde burger van ons land mag dus enkele keren naar de stembus trekken. 

Het uitbrengen van je stem, daar komt best wat bij kijken. Je maakt mee beslissingen over wie er aan de macht komt en welk beleid zij dan gaan uitvoeren. 

Los van het stemmen kan je als animator, speelpleinverantwoordelijke of andere jeugdwerker dus ook wegen op dat beleid, zeker lokaal. Je kan informatie aanreiken aan politiekers zodat het spelen bij jou in de buurt gewaarborgd blijft. 


Welke verkiezingen zijn er allemaal?

Europese verkiezingen
 • Europees Parlement
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024
Federale verkiezingen
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024
Regionale verkiezingen
 • Vlaams Parlement
 • Waals Parlement
 • Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Parlement van de Franstalige Gemeenschap
 • Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • Om de 5 jaar
 • Volgende in 2024
Lokale verkiezingen
 • Gemeenteraad
 • Provincieraad
 • Districtsraden
 • Om de 6 jaar
 • Volgende in oktober 2024

Moet je verplicht gaan stemmen?

Je bent nooit verplicht om te stemmen. Voor de meeste verkiezingen ben je wel verplicht om naar het stemhokje te gaan. Dat is opkomstplicht, geen stemplicht

Ben je 18 jaar of ouder?

Je bent verplicht om naar het stemhokje te gaan voor de:

 • Vlaamse verkiezingen
 • Federale verkiezingen
 • Europese verkiezingen
 • Lokale verkiezingen in Brussel

Woon je in Vlaanderen? Dan mag je naar het stemhokje gaan voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen, maar je moet niet. Je hebt daar stemrecht. 

Ben je 16 of 17 jaar?

Dan mag je stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je moet niet. Je hebt stemrecht.

De eerste keer stemmen

1 miljoen jongeren mogen in 2024 voor het eerst gaan stemmen. Dat is meer dan ooit. Ben jij er daar één van of wil je jongeren die voor het eerst gaan stemmen op weg helpen? Op www.tisaanu.be vat De Ambrassade alles voor je samen.


Als je wil dat er naar je geluisterd wordt, moet je met goede ideeën en onderbouwde argumenten afkomen die gedragen worden. Zorg ervoor dat iedereen wint bij je voorstel.

Als speelplein aan de slag met de politieke agenda

9 JUNI 2024

Regionaal, Federaal en Europees

 
Op 9 juni 2024 vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Elke stemgerechtigde burger kan op de verschillende beleidsniveau's hun stem uitbrengen om politieke partijen en/of thematieken die hen genegen zijn. De VDS verzamelde alle beschikbare informatie om mee die keuze bewust te maken.

13 OKTOBER 2024

Lokaal


Op zondag 13 oktober 2024 vinden de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen plaats. De VDS neemt enkele standpunten in rond het speelbeleid. Dit wordt verspreid naar alle lokale mandatarissen, politieke partijen en speelpleinverantwoordelijken. Ook jij, als animator, verantwoordelijke of andere jeugdwerker, kan mee wegen op het beleid.