We helpen je op weg bij de verkiezingen

Jouw speelplein op de politieke agenda!

Verkiezingen 2024

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. Op 09/06/2024 zijn het de regionale, federale en europese Europese verkiezingen. Op 13 oktober 2024 trek je dan weer naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Als animator kan je, z├ęker op de lokale verkiezingen, gaan wegen om bepaalde (speelse) thema's naar voor te schuiven. 

Verkiezingen 2019

Op 26/05/2019 staan we opnieuw in het stemhokje. Ditmaal stemt de 18-plusser een nieuw Vlaams, Federaal en Europees parlement. Net zoals bij de lokale verkiezingen wil de VDS opnieuw wegen op de beleidsthema's en keuzes van onze politici met een memorandum dat het belang van spelen en speelpleinwerk onderstreept. 

Verkiezingen 2018

Op 14/10/2018 trok de 18-plusser naar de stembus en kozen we een nieuwe gemeenteraad. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur, nl. het college van burgemeester en schepenen. Nu gaat het nieuwe bestuur aan de slag om al haar plannen en doelstellingen voor de komende 6 jaar in een meerjarenplan te gieten.