Het speelplein op de politieke agenda

We zijn halverwege!

Op 14 oktober 2018 trok de 18-plusser naar de stembus en kozen we een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur, nl. het college van burgemeester en schepenen. Vanaf januari 2019 ging dit het nieuwe bestuur aan de slag om al haar plannen en doelstellingen voor de komende 6 jaar in een meerjarenplan te gieten.

Er zijn nu al enkele jaren gepasseerd en het toenmalig nieuw bestuur heeft zich toch al goed kunnen inwerken, tijd om de meerjarenplanning er een bij te halen! 


Kansen voor mijn speelpleinwerking

In dat meerjarenplan staan zaken die je speelpleinwerking rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen of beïnvloeden. Voor de verkiezingen denk je na over wat je graag in het meerjarenplan zou zien staan en helpt de VDS graag mee bij deze uitdaging (formuleren van prioriteiten . 

Nu we halverwege en is het interessant om het meerjarenplan erbij te nemen. Stel jezelf (en de schepen) enkele vragen: 

  • Zijn de voorziene plannen al tot uitvoering?
  • Wat moet er de komende jaren nog gebeuren? 
  • Zijn er enkele extra's die mee opgenomen dienen te worden? 

Besef goed genoeg dat eens we halverwege zijn, de druk op het bestuur begint te vergroten richting de verkiezingen. Het meerjarenplan wordt onder de loep gehouden door inwoners en het is de ideale kans als speelpleinverantwoordelijke om samen met het bestuur na te denken over de uitvoering zodat je op het einde van de legislatuur toch een mooi realisatiepakketje hebt!

Heb je hier graag ondersteuning voor? We zitten graag mee aan tafel bij deze gesprekken en denken graag mee na over de realisatie/bijsturing van de plannen. 

De VDS helpt

Onze lokale ondersteuners komen ter plaatse om jou, je stuurgroep, politici te helpen bij het analyseren van kansen voor je werking, om acties te verzinnen, om kennis te maken met je (nieuwe) schepen.


Foto's van onze studiedagen


Was je erbij? Bekijk de foto's.


Memorandum

Ons memorandum gericht aan speelpleinploegen én politici met 7 prioriteiten en concrete beleids-aanbevelingen.

Wat vragen we aan Europa en aan de gewestelijke en federale overheid?Als je wil dat er naar je geluisterd wordt, moet je met goede ideeën en onderbouwde argumenten afkomen die gedragen worden. Zorg ervoor dat iedereen wint bij je voorstel.

Wat doe je voor de verkiezingen?

Bereid je voor

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, tijd om je wakker te schudden. Dat doen we met een brok visie, achtergrond, tijdslijnen en ook werkvormen om deze zomer al eens te luisteren wat je speelpleinkinderen willen.

Kies je prioriteit(en)

De VDS schuift prioriteiten met bijhorende cijfers en argumentatie naar voor die de komende jaren op lokaal speelpleinwerk afkomen. Schrijf vooral je eigen verhaal, bepaal je eigen prioriteit(en). 

Maak ze kenbaar

Speelpleinwerk is een sterk merk! Tips en trics om te communiceren met politieke partijen en toekomstige schepenen. Jouw prioriteit op hun politieke agenda. Met wie kan je samenwerken?  


Wat doe je na de verkiezingen?

Je schepen is verkozen! Tijd om samen te zitten

Terug dezelfde schepen? Een nieuwe schepen? Andere partij? Kent hij/zij je speelplein en stuurgroep? Tips en trics om elkaar te leren kennen en samen te werken om je prioriteiten op de agenda van het college te krijgen. 

Verover een plek met je speelplein in het meerjarenplan

Meerjarenplan, wasmedatte?
Het ideale document om je speelpleinprioriteiten te laten realiseren.
Het is hier te doen! Hierin staat zwart op wit wat je bestuur zal uitvoeren. 

Ben je of word je zelf schepen?

Ben je zelf schepen of kandidaat-schepen? Lees meer over deze campagne naar aanleiding van de verkiezingen in 2018. 


Hoe nuttig vind je deze pagina?


Jong gespuis

Jong gespuis in het gemeentehuis informeert 
jongeren over de dagelijkse werking van de gemeente, intercommunales, politie, OCMW en verkiezingen. De brochure bevat een heleboel tips om het gemeentebeleid te beïnvloeden

www.debattle.be

Jongeren kunnen op Debattle terecht met al hun vragen over de gemeenteraadsverkiezingen. Hoogtepunt van Debattle wordt het weekend van 28 september 2018 met debatten tussen jongeren en lokale politici. 

Partners

De VDS vertaalt de acties van de Ambrassade en Bataljong op maat
van speelpleinwerk en maakt ze kenbaar.