Verkiezingen 2019

Spelen en speelpleinwerk op de politieke agenda!

Ons memorandum

De VDS schreef een memorandum voor de verkiezingen in 2019. 

Het memorandum focust op "de kracht van het speelpleinwerk" en schuift 12 strijdpunten naar voor om kracht bij te zetten.

Het volledige document kan u hier vinden.

 

Wat vragen we aan lokale besturen?

Wat kiezen we precies?

Op 26/05/2019 stonden we opnieuw in het stemhokje. Ditmaal stemde de 18-plusser een nieuw regionaal (Vlaams, Brussels en Waals), Federaal en Europees parlement. Net zoals bij de lokale verkiezingen wil de VDS opnieuw wegen op de beleidsthema's en keuzes van onze politici met een memorandum dat het belang van spelen en speelpleinwerk onderstreept.


Speelpleinwerk is een sterk merk

De kracht van speelpleinwerk

563 speelpleinwerkingen. Één voor één heel divers. Verschillen in statuut, grootte, infrastructuur, periode… maar wel met een gemeenschappelijke kracht.

De kracht van speelpleinwerk zit namelijk in:

 • Focus op spelen.
 • Speelpleinwerk is jeugdwerk.
 • Toegankelijkheid.

Deze drie elementen maken speelpleinwerk uniek in Vlaanderen en Brussel, in België en in Europa. Ze vormen het DNA van speelpleinwerk. Je leest er hier alles over.


Waar ligt speelpleinwerk wakker van?

Lokaal
 • Autonomie van de gemeenten vergroot.
 • Speelpleinwerk vindt een plaats in het meerjarenplan van de gemeente.
 • Intensere samenwerking tussen de jeugddienst en andere gemeentelijke diensten.
Vlaams
 • Een nieuw decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.
 • Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.
 • Projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur”
 • Huizen van het kind.
 • Kindvriendelijke steden en gemeenten.
 • Gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
 • Aanpak grensoverschrijdend gedrag.
 • Decreet kadervormingstrajecten.
 • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
Federaal
 • Een nieuw statuut semi-agorale arbeid.
 • Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Europees
 • Europese richtlijn over privacy (GDPR).
 • European Solidarity Corps.
 • Een nieuwe Europese jeugdstrategie.
 • Europees charter over lokaal jeugdwerk.
Maatschappij
 • Stijgend aantal kinderen die naar het speelplein komen.
 • Nieuwe verwachtingen van ouders en samenleving.
 • Wijzigingen in engagementen van jongeren.
 • Diversiteit als standaard.
 • Informatisering en stijgend belang van sociale media.
 • Kinderen spelen minder buiten.
 • Overprogrammering van de vrije tijd van kinderen.
 • Stijgend aantal kinderen die opgroeien in armoede.
 • Nieuwe vormen van participatie en inspraak.
 • Wijzigingen in de academische kalender.
 • Te grote focus op veiligheid ontneemt kansen op avontuurlijk en risicovol spelen.
 • Opstart van een eerste avontuurlijke bouwspeelplaats in Kortrijk.

Zet kracht bij

We vragen aan politieke partijen en alle verkozenen om extra kracht bij te zetten.

Laten we  onze krachten bundelen en samen speelpleinwerk uitbouwen.

 

WAAROM?

Politici hebben de opdracht en de middelen om ideeën en opportuniteiten om te zetten in een krachtdadig beleid. Zo kunnen de lokale overheden nieuwe kansen creëren voor kinderen en jongeren en die kracht verder uitbouwen.

Wanneer?

Bij het opmaken van bestuursakkoorden, tijdens de beleidsperiode, bij de opmaak van nieuwe wetten en decreten of bij de oproepen voor nieuwe projecten.

Wie?

Zowel Vlaams, federaal als Europees kunnen beleidsmakers het verschil maken en lokaal kansen creëren. Niet alleen de minister van Jeugd, maar elkeen vanuit zijn of haar bevoegdheid. Opdat kinderen meer kunnen spelen om te spelen, opdat jongeren volwaardige burgers in de maatschappij kunnen worden en opdat alle kinderen en jongeren een plek kunnen vinden.