Werk mee aan het meerjarenplan

Meerjarenplan, wasmedatte? 
Het ideale document om je speelpleinprioriteiten te laten realiseren. 
Het is hier te doen! Hierin staat zwart op wit wat je bestuur zal uitvoeren.

Beleid maken, doe je samen. Jullie werken dagelijks aan de kwaliteit van de werking, zij hebben de opdracht en de middelen om ideeën en opportuniteiten om te zetten in een krachtdadig beleid.


Samen met de politiek

Vergeet niet: de schepen van jeugd maakt het beleid niet alleen. Om bepaalde doelstellingen te realiseren moeten zijn/haar collega’s ook overtuigd zijn. Bovendien belangt het thema “Jeugd” iedereen aan. Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Elke schepen is schepen van jeugd. Nodig hen uit (bv. voetbalwedstrijd speelpleinkinderen versus schepencollege), plan een gesprek, spreek hen aan op bijeenkomsten. 

Lobbyen heeft soms een negatieve bijklank maar dat hoeft niet. Je adviseert en probeert de ander vooruit te helpen door argumenten of oplossingen aan te reiken. Een goede lobbyist kent de spelers, analyseert hun beleid en prioriteiten, vertelt over het belang van zijn/haar verhaal, zoekt steun en vindt het juiste moment om kansen te grijpen. Meer info op www.debattle.be


Elke schepen is schepen van jeugd!

Samen met jeugdambtenaren

Niet alleen de speelpleinverantwoordelijke maar ook zijn/haar collega's op de jeugd- of vrijetijdsdienst spelen een verbindende rol tussen de jongeren, de politiek en de andere diensten. Zij zien het groter geheel en plaatsen speelpleinwerk in een ruimer aanbod voor kinderen en jongeren.


Samen met managementteam

Het managementteam (MAT) in een gemeente neemt een steeds grotere rol op en neemt ook beslissingen die invloed hebben op speelpleinwerk. Het MAT bestaat meestal uit de diensthoofden van de verschillende beleidsdomeinen. In sommige gemeentes zit iemand van de dienst jeugd/vrijetijd mee aan tafel, in andere gemeentes niet. Belangrijk dus dat jullie werking en jullie vragen bij hen gekend zijn. Zij zien het grotere plaatje en plaatsen jeugd(-werk) in een ruimer aanbod in de gemeente.


Stel: de diensten hebben geen andere taken meer dan je speelpleinwerking ondersteunen, wat zouden ze doen?

Samen met andere diensten

Een groot deel van het meerjarenplan wordt voorbereid door de diensten. De jeugd- of vrijetijdsdienst kennen jullie al. Maar hoe zit het met de ambtenaren op de financiële of personeelsdienst en de secretaris? Het speelt in jullie voordeel als ook zij weten wat speelpleinwerk is en ze jullie prioriteiten kennen. 

Beleidsoverschrijdend werken of integraal jeugdbeleid is voor de VDS een én-én-verhaal. We pleiten voor:

 • Specifieke jeugdambtenaren.
 • Een kind- en jeugdreflex bij alle ambtenaren van alle diensten.
 • Een overkoepelende vergadering/netwerk van ambtenaren waar beleidsoverschrijdende thema's besproken worden die invloed hebben op of kansen leveren voor kinderen en jongeren.

Stap dus naar hen toe om speelpleinwerk duidelijk te maken of organiseer overleg om te horen hoe jullie samen een kwalitatieve werking kunnen uitbouwen. Zoek uit in welke fase van kennis zij zich bevinden. Ontwikkel gemeenschappelijke taal. (bv via het speelplein-ABC). Leer hen de eigenheid van speelpleinwerk kennen om beter samen te werken en kansen te benutten.

Samenwerken leidt tot beter speelpleinwerk! Welke kansen op samenwerking kunnen er in jullie gemeente nog straffer speelpleinwerk opleveren?

Samenwerking met

 • Sport: infrastructuur, materiaal, meer variatie in activiteiten...
 • Mobiliteit: fietspoolsysteem, trage wegen aan het speelplein...
 • Ruimtelijke ordening: speelzones, speelgroen...
 • Cultuur: uitstapjes, voorstellingen...
 • Onderwijs: infrastructuur, materiaal, brede school...
 • Groendienst: onderhoud speelterrein, groenafval als speelmateriaal...
 • Technische dienst: vervoer materiaal, opslagruimte, decors bouwen...
 • Bibliotheek: voorleesssies, oude boeken, uitleensysteem...
 • Toerisme: uitstapjes, blotevoetenpad, uitwisseling met buitenland... 

Speelpleinwerk in 2026?

Het meerjarenplan is een document dat de strategische doelstellingen voor de komende zes jaar bepaalt voor de hele gemeente. Het wordt voorbereid door de diensten, de politiek hakt de moeilijke (inhoudelijke en financiële) knopen door.

De timing ziet er als volgt uit:

 • Voorjaar 2025: opmaak omgevingsanalyse en keuze prioritaire doelstellingen.
 • Net voor/na zomer 2025: laatste advies van de adviesraden (dus ook jeugdraad).
 • Najaar 2025: doelstellingen en acties bepalen.
 • Oktober/november 2025: goedkeuring meerjarenplan door de gemeenteraad.
 • December 2025: deadline om het in te dienen bij de Vlaamse overheid.
 • 1/01/2020: start nieuw meerjarenplan.

Mag het iets concreter?

Het meerjarenplan is niet altijd even transparant of concreet. Het is niet per se zo dat ‘speelpleinwerk’ als dusdanig benoemd wordt. Het zijn eerder algemene doelstellingen. Jeugd en/of speelplein is soms maar een klein onderdeel.

Een goed idee dus om bepaalde algemene doelstellingen concreet te maken voor het speelplein. Maak samen een eigen mini-beleidsplan voor de komende 6 jaar.  

Voorbeelden van andere speelpleinen vind je hier.