Bereid je voor

In oktober 2024 is het zover. In alle gemeentes worden nieuwe gemeenteraden verkozen. Zij bepalen tot 2030 het beleid in hun gemeente en dus ook over jouw speelplein. Grijp de kansen die deze verkiezingen met zich mee brengen. En om dat te doen, bereid je je best even voor.

Voorbereid, kies je nu prioriteit(en)


Informeer

Informeer je stuurgroep en bij uitbreiding de rest van je ploeg.

 • Waarom zijn de verkiezingen belangrijk?
 • Waarom nu al mee bezig zijn?

Maak gebruik van de poster die je vindt in de september-editie van ons magazine Pit

Kijk op de website van Debattle of vraag nu het boekje "Jong gespuis in het gemeentehuis" aan. 


Verzamel materiaal

Als je wil dat er naar je geluisterd wordt, moet je stevig in je schoenen staan. Je moet afkomen met goede en onderbouwde argumenten die gedragen worden. Om je prioriteiten voor de komende jaren te bepalen zal je dus eerst op zoek moeten gaan naar zoveel mogelijk informatie. Voor het meerjarenplan gaan veel gemeentes in 2024 aan de slag voor hun omgevingsanalyse. Voorzie jij ook info? 

Het evaluatieverslag van de afgelopen zomer(s)
 • Misschien is het nuttig om de evaluatie dit jaar een pak grondiger en uitgebreider aan te pakken?
 • Of duiken er nieuwe inzichten op als je de evaluatieverslagen van de afgelopen jaren naast elkaar te legt?
 • Ex-animatoren uitnodigen levert nieuwe inzichten en een schat aan informatie op?
Statistieken en cijfers

Bv. aantal kinderen en animatoren, verhouding jongens/meisjes, wanneer meer/minder, kinderen en jongeren met een beperking…

Breng in kaart hoeveel unieke kinderen er nu al aan je speelplein deelnemen. Hoeveel percent is dat van het totaal aantal kinderen in je gemeente? Check het hier.

Hoeveel jongeren geven jullie kansen op jullie werking? 

Is het interessant om te vergelijken met ander jeugdwerk in je gemeente?

Want sommige jongeren mogen al stemmen en hun ouders zeker!

Op de gemeentemonitor vind je ook een aantal interessante economische ontwikkelingen per gemeente. 

Nog een paar weetjes:

 • Tegen 2027 worden er 7,6% meer 0-3jarigen verwacht en 4% meer kleuters. Ben jij voorbereid?
 • Op dit moment groeit bijna 1 op 5 van de kinderen op in armoede. Hoe zit het in jouw gemeente?
Een bevraging of enquête

Stel een bevraging of enquête op voor ouders, kinderen, buren met de focus op de verkiezingen: online, ga de straat op, trek naar scholen, stuur een brief…

 • Op www.speelplein.net/evaluatie vind je kant-en-klare werkvormen, voorbeelden van enquêtes, gebundelde inhoud... over evalueren en bevragen van ouders, kinderen, animatoren...
 • 'De jeugdmonitor' is een online bevragingstool waarmee je groepen kinderen en tieners vanaf het 3e leerjaar t.e.m. het 2e middelbaar bevraagt over hoe zij wonen en leven in hun buurt en jouw stad of gemeente ervaren. Spelen, buiten zijn... is één van de thema's die je apart kan bevragen.
 • Debattle zorgde voor een google form die het makkelijk maakt om digitaal kinderen en jongeren te bevragen. 
Bedenk een evaluatiespel

Bedenk een plezant en eenvoudige evaluatie-instrument dat je kan uittesten met de kinderen en/of de animatoren. Bv. spel: “Wat als jij de speelpleinbaas zou zijn?”

Enkele voorbeelden

De Klaagmuur: 
In het echt nagemaakt met grote kartonnen flappen, ergens centraal op het speelplein. Waarheidsgetrouw zitten er in de muur gaatjes waar de kinderen hun klachten kunnen deponeren. Heilige melodieën klinken van achter de muur. Wierookstokjes stoten heilige walmen uit en kaarsen vlammen aan het offerblok. Op regelmatige tijdstippen staat Rabbijn Gezegma met de Koran aan de heilige plaats. Uit zijn gezangen klinken woorden als ‘spelen’, ‘vriendschap’, ‘broeders en zusters’ ... Indien gewenst neemt hij de biecht af. Na het kruisverhoor vraagt hij de kinderen één kaars per rij aan te steken of uit te blazen naargelang de positieve of negatieve geladenheid bij het onderwerp. ’s Avonds vraagt de rabbijn aan de leiding de offers te gedenken en spijst hij de droge kaarsenaantallen in sappige verhalen uit de kindermonden. In de gezangen van morgen zal weerklinken wat God Onze Vader allemaal heeft verbeterd.

Speelmeter Mariette: ‘The best a taart can get’ 
Aan het einde van de speeldag komt de speelmeter het speelterrein op gewandeld. Mariette Gateau, vandaag gekleed in een kleurige bloemenjurk met bijpassende schort, een netje in het haar, de typische keukenklompen, is volledig in de lijn met de laatste nieuwe marktmode. Zoals steeds heeft ze haar grote taartvorm in haar rechterhand, een mandje fruit in de linkerhand, een pollepel in de voorzak en de bloemsuiker onder de arm. Jawel haar favoriete hobby is taarten bakken en vandaag bakt ze een taart met en voor de kinderen.

Haar fruitmandje bestaat uit verschillende fruitsoorten die iets zeggen over...

 • Krieken >Het spelen
 • Aardbei > De vriendjes
 • Appels > De begeleiding
 • Druiven > Het tempo

Ze pikt 10 kinderen uit de speelpleinpopulatie. Aan hen om te beslissen hoeveel van elke fruitsoort erop komen. Met 5 fruitstukken per persoon, heb je een heus gevulde fruittaart, en met 1 stuk per persoon valt te hopen dat het deeg lekker genoeg is. Tijd om de taart te bakken en Mariette gaat dat direct doen. De speelmeter telt de fruitstukken en presenteert de taart aan de leiding. Aan hen om te bepalen hoe lang ze de oven in mag. De scores worden op de affiche gezet en terwijl de taart aan het rijzen is in de oven, is er even tijd voor een gezellige discussie.

De Fantastische Grote Beker-evaluatie-machine. 
Wil je na elke (halve) speelpleindag een beeld krijgen over hoe kinderen het speelplein ervaren? Laat de kids hun lege bekers van het 4-uurtje naar de Fantastische Grote Beker-evaluatie-machine brengen en in de juiste 'afwas'- buis steken. Een lachend, half-lachend of triestig mannetje geeft aan hoe de dag volgens hen verlopen is. Welke buis heeft de meeste bekers verzameld? En zal de machine morgen ook weer dezelfde vraag stellen?

Haal je eigen speelpleinvisie erbij of schrijf er één
 • Wat stond daar alweer in?
 • Waar kunnen op inzetten?
 • Wat moeten we zeker bewaken?

Op www.speelplein.net/speelpleinvisie inspireert de VDS met gebundelde inhoud, werkvormen en filmpjes over het ontwikkelen en verspreiden van een eigen speelpleinvisie.    

Snuister door oude documenten

Ga op zoek naar de partijprogramma’s van vorige gemeenteraadsverkiezingen. Snuiter door het huidige meerjarenplan of neem de, inmiddels afgeschafte, jeugd(werk)beleidsplannen van je gemeente erbij. Misschien vind je goede, nog onuitgevoerde ideeën. Ontdek je belangrijke nuances. Loze beloftes van politici...

Trends in speelpleinland

Speelpleinwerk zit niet stil, da's duidelijk.

Een paar van de thema's waar heel wat speelpleinen mee bezig zijn of in de toekomst mee zullen bezig zijn:

 • Een nieuwe decreet over buitenschoolse kinderopvang
 • GDPR (privacy)
 • Plaats in het gemeentelijk organogram en meerjarenplan
 • Stijgend aantal kinderen in de gemeente
 • Diversiteit
 • Brede school
 • Instrumentalisering van vrijwilligerswerk
 • Nieuwe vzw-wetgeving
 • Werven en houden van vrijwilligers

Elke vakantie gaan onze lokaal ondersteuners op pad om speelpleinen te bezoeken. Vraag bij hen na wat er leeft in jullie regio.

Ideeën sprokkelen op www.speelplein.net/beterspelen

Neem je pc en surf naar www.speelplein.net/beterspelen.
Op deze pagina’s rond verschillende speelpleinthema’s vind je massa’s inspiratie en voorbeelden van andere werkingen.

 • Welke zaken zouden een vooruitgang betekenen voor jouw werking? 
 • Waar kan jullie speelplein nog iets van leren? Of op welk gebied hebben jullie blijkbaar al een straffe werking…   
Wat staat er in de programma's van de politieke partijen?

Debattle verzamelde een aantal partijprogramma's. Laat jou inspireren en ga op zoek naar de partijprogramma's in jouw gemeente.

Of gebruik één van de Debattle-tools

Debattle geeft jou graag nog wat inspiratie.

En ontwikkelde daarnaast ook het Debattle-spel:

Per ploeg bedenk je 4 ideeën die je in jouw gemeente anders zou willen zien. Je verfijnt je idee en zoekt draagvlak om van je idee een echte beleidsdoelstelling te maken. Heb je voldoende stemmen van de gemeenteraad, dan wordt jouw idee goedgekeurd. De ploeg die de meeste beleidsdoelstellingen kan laten goedkeuren wint het spel. Onderweg kom je allerhande boeiende vragen over gemeenteraadsverkiezingen en de werking van de gemeente tegen.

Je kan het hier bestellen.

Echt samenwerken vertrekt vanuit een gelijke waardering

Wauter Temmerman (Lokaal ondersteuner Brussel)


Visie

De VDS dacht na en schreef een visietekst: de plaats van speelpleinwerk na de gemeenteraadsverkiezingen.

Kind en Samenleving interviewde onze lokale ondersteuners over wat voor hen speelplein is. Deze keer meer inspraak

Participatie leidt tot meer betrokkenheid bij jongeren wat leidt tot meer kwaliteit op een speelpleinwerking. Daar zijn we bij de VDS al jaren van overtuigd. Uit een onderzoek naar jeugdsbeleidsvoering van lokale besturen blijkt dat de participatie van kinderen en jongeren dramatisch daalt. Ook op het speelplein: uit cijfers van de speelpleinenquête 2015 zien we het aantal animatorenwerkingen en stuurgroepen dalen. Er zijn minder stuurgroepen met beleid bezig in vergelijking met 2010. 28% geeft ook aan dat ze helemaal geen invloed hebben op het gemeentelijke beleid. 

Bij de komende verkiezingen en de opmaak van het volgende meerjarenplan wilen we deze cijfers terug zien stijgen. Tijd voor actie!
De Vlaamse overheid ontwikkelde een tool om ook de jongsten inspraak te geven via de Jeugdmonitor. Of volg het voorbeeld van Steenokkerzeel waar de kinderen hun zegje mogen doen over de speelpleinwerking.