Je schepen is verkozen!Tijd om samen te zitten. Terug dezelfde schepen? Een nieuwe schepen? Andere partij? Kent hij/zij je speelplein en stuurgroep? Tips en trics om elkaar te leren kennen en samen te werken om je prioriteiten op de agenda van het college te krijgen. 

Verover een plek in het meerjarenplan


4 Mogelijkheden

Na de verkiezingen zijn er vier mogelijkheden:

 1. De huidige schepen is herverkozen. Je bent redelijk zeker dat het beleid hetzelfde blijft. Bekijk samen nieuwe ambities en jullie prioriteiten.
 2. Er is een andere schepen, maar uit zelfde partij, die opnieuw de meerderheid heeft. Zet in op kennismaking, maar je mag er wel van uit gaan dat het beleid op een zelfde manier zal verlopen.
 3. Zelfde schepen of andere schepen, uit zelfde partij, maar heeft geen meerderheid meer. Kennismaking is (niet meer) nodig, maar beleid kan er dus wel anders gaan uitzien, door andere meerderheid.
 4. Andere schepen, andere partij die nu de meerderheid heeft. Tijd voor een uitgebreide kennismaking.

Leer elkaar kennen

De nieuwe schepen is aangesteld. Tijd om hem/haar te leren kennen.

 • Wie is hij/zij?
 • Heeft hij/zij speelplein- of jeugdwerkkennis?
 • Wat zijn de visie en de standpunten over het speelplein en jullie prioriteiten?
 • Wat stond er ook al weer in zijn/haar partijprogramma?
 • Wat worden de eerste acties van jouw nieuwe schepen?

Grijp de gelegenheid aan om jullie speelpleinwerking voor te stellen.  

 • Wie zijn jullie animatoren?
 • Wat is speelpleinwerk?
 • Waar staan jullie voor?
 • Hoe werkten jullie met de vorige schepen samen: wat behouden/wat kan beter?
 • Waarom kozen jullie voor deze prioriteiten?

Bv: Nodig de nieuwe schepen uit op je stuurgroep, op het speelplein, ga langs met ontbijtkoeken, laat hem/haar raden wat de betekenis is van een woord uit het speelplein-ABC, geef hem/haar een bonnetje voor een gratis dagje speelplein…

Bereid je gesprek voor met de tools van Debattle.

 

Gebruik je waardebon


Gebruik de gratis waardebon die je vindt in ons magazine Pit van september. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk kan samen met jullie het gesprek voorbereiden of meegaan. 

Tip

Je schepen heeft vaak nog andere bevoegdheden dan jeugd alleen (bv cultuur, onderwijs, sport...) Stimuleer het inzicht om beleidsoverschrijdend te werken en andere bevoegdheden in te zetten ifv je speelpleinwerk.

Welke kansen zie jij liggen?