07 aug 2019

Je speelplein een vzw? Het is UBO-tijd!

Deadline 30 september 2019

In september 2017 werden nieuwe bepalingen in de wet ingevoegd rond het UBO-register (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dat is een centraal register bij de FOD Financiën en kadert in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Alle niet-genoteerde Belgische vennootschappen, maar ook VZW’s moeten hun uiteindelijke begunstigden hieraan meedelen. In principe moesten de gegevens de eerste keer doorgegeven worden tegen 30/11/2018. Maar minister de Croo gaf uitstel tot 30 september 2019.


Systeembugs zouden opgelost zijn

Tegen uiterlijk 30 september 2019 moeten dus alle vzw’s voor de eerste maal de ‘uiteindelijk begunstigden’ van hun juridische entiteit registreren in een online-register.

Tot voor kort liepen vzw’s die het UBO-register probeerden in te vullen vaak vast op enkele bugs in het systeem. Nu zouden deze bugs van de baan moeten zijn. Vzw’s kregen een bericht van de FOD Financiën in hun MyMinFin-inbox om hen aan te zetten om de UBO-registratie in orde te maken.


Begin NU alvast met de volgende stappen te doorlopen :

  • Ga na of de informatie die in het KBO staat, klopt.
    Er is nu immers een link tussen het KBO en het UBO-register. De gegevens die reeds in het KBO zijn verschenen, worden nu via ‘preregistratie' overgenomen in het UBO-register. Die gegevens moeten in het UBO-register dan wel nogmaals bevestigd worden. Via deze link kan je opzoeken wat er van jouw vzw in het KBO staat. (Is de info niet actueel, dan zal je dit moeten rechtzetten door het indienen van de formulieren 1 en 2 bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zorg dan dat zeker ook het luik C (bedoeld voor het KBO) correct ingevuld is. Zie ook onze FAQ over neerlegging van de formulieren)

  • Laat de bevoegde personen inloggen in de online-applicatie.
    Zowel om te zien of het effectief lukt om in te loggen (en om eventueel een andere persoon te mandateren), als om de personen te leren werken met de applicatie zelf. 

  • Neem er de handleiding voor het mandateren van personen en de gebruikershandleiding voor het invullen van het register voor vzw’s bij.


Wettelijke kantjes samengevat

Meer actuele, wettelijke kantjes vind je hier


Op maat van particuliere werkingen

"Zijn we in orde?", een vaak gestelde vraag van particuliere speelpleinen. De wil is er maar het is een kluwen aan regels, verplichtingen en administratie. De VDS helpt jullie het bos door de bomen te zien met een apart luik op onze website voor particuliere speelpleinen.