Infofiches op maat van speelpleinwerk

 

 

Rond bepaalde thema's komen zoveel vragen binnen dat we er een infofiche over ontwikkelden waarin we de vertaling maken op maat van speelpleinwerk. Voorzien van achtergrondinfo, regelgeving, tips & tricks, standpunt van de VDS... De informatie in onze infofiches is betrouwbaar en accuraat.
Over speelkansen

Voedsel op het speelplein

Over eten, blijven eten en spelen met eten op het speelplein. In deze infofiche bespreken we wat er wettelijk mag en niet mag en geven we ook de mening van de VDS mee over voedsel op het speelplein.

Download deze infofiche

Op uitstap met het speelplein

Elke zomer trekken heel wat speelpleinen met kinderen op uitstap, al dan niet naar een pretpark, als feestelijke afsluiter van een week of vakantieperiode. In deze infofiche vind je een antwoord op vragen als:

 • Hoeveel animatoren voorzie je best?
 • Laten we onze kinderen zomaar vrij rondlopen?
 • Wat als we een kind niet op tijd terugvinden?
 • Op stap in het buitenland 

Download deze infofiche

Opvangmomenten

Veel speelpleinen voorzien naast hopen speelplezier overdag ook voor-en na-opvang voor de kinderen. Hoe kan je die opvangmomenten praktisch aanpakken en waar sta je best even bij stil als je hiermee aan de slag gaat?

 • Opvang op het speelplein of niet?
 • Opvang op het speelplein of elders in de gemeente?
 • Aandachtspunten bij het organiseren van voor- en na-opvang

Download deze infofiche

Containers op het speelplein

We gaan dieper in op het gebruik van containers op het speelplein. We zetten je op weg met een heleboel praktijkvoorbeelden en geven we achtergrondinformatie die handig is als je interesse hebt om een container te plaatsen op je speelplein.

 • Er zit meer in een container dan je denkt!
 • De zoektocht naar een geschikte container
 • Container versus ruimtelijke ordening

Download deze infofiche

Muziek op het speelplein

Ieder speelplein zet regelmatig muziek op. Soms is dat gewoon om een dood moment op te leuken, als verzamellied, op een animatorenactiviteit of zelfs op een echte speelpleinfuif.

Maar hoe zit dat nu met het betalen van auteursrechten? Mag je muziek zomaar kopiëren? En wat verstaan we nu onder ‘kindvriendelijke muziek’?

 • SABAM en Billijke vergoeding
 • CD’s kopiëren
 • Muziek downloaden
 • Muziek Streamen
 • Kindvriendelijke muziek

Download deze infofiche

Speelaanbod op openbaar terrein

Heel wat speelpleinen spelen (noodgedwongen) op een openbaar terrein. Geen eigen stek, onaangepaste infrastructuur, tussenoplossing of een positieve keuze. Deze infofiche helpt je op weg.

 • Afsluiten van het terrein
 • Niet afgesloten terrein
 • Speelaanbod op open terrein
 • Weglopen

Download deze infofiche

Over praktische organisatie

Centralisatie vs decentralisatie

Als organisator kan je op één centrale locatie speelplein organiseren of kan je werkingen hebben op verschillende locaties binnen de (deel)gemeenten. Deze infofiche geeft je inzichten mee als je wil nadenken over centralisatie versus decentralisatie.

 • Hoe organiseren speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel zich?
 • Voor- en nadelen van centralisatie en decentralisatie
 • Speelpleinwerk in een bredere context van lokaal speelbeleid

Download deze infofiche

Gedeeld gebruik

Gedeeld gebruik is het samenbrengen van verschillende activiteiten in dezelfde ruimte. Dat kan gelijktijdig of achtereenvolgend zijn. Het gaat ons om de infrastructuur maar evenzeer de buitenruimte

Download deze infofiche

Ruimte per kind

Regelmatig krijgen wij de vraag hoeveel ruimte er voorzien moet worden per kind op het speelplein. In deze infofiche een antwoord…

 • Wetgeving
 • Regels in andere sectoren
 • De mening van de VDS
 • Gelinkte VDS-producten

Download deze infofiche

Statuut van verzelfstandiging

In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking met de jeugdambtenaren. Het “gemeentedecreet” stelt dat steden en gemeenten inspraak moeten krijgen in ‘verenigingen met een opdracht van gemeentelijk belang’. Op welke manieren dit kan gebeuren lees je in deze infofiche.

 1. Waarover gaat het precies?
 2. Een bewuste keuze
 3. De verschillende statuten uitgelegd
 4. FAQ
 5. De visie van de VDS

Download deze infofiche

Medicatie op het speelplein

Mag je kinderen een placebo geven? Mag je medicijnen op doktersvoorschrift aan animatoren geven?

In deze infofiche:

 • Het toedienen van medicatie
 • Een verhaal van aansprakelijkheid
 • Een medicatiebeleid
 • Medicijnen toedienen aan een animator
 • Medische handelingen
 • Het gebruik van isobetadine

Download deze infofiche

Vooraf Inschrijven

Speelpleinwerk en vooraf inschrijven. Geen makkelijk verhaal. Heel wat speelpleinen kiezen ervoor om vooraf inschrijvingen te houden. Soms is dat zelf de enige manier om in te schrijven. In deze infofiche:

 • De visie van de VDS: Een ‘en-verhaal’
 • Voordelen van vooraf inschrijven
 • Nadelen van vooraf inschrijven
 • Vereenvoudigen is de sleutel
 • Inschrijvingsstop

Download deze infofiche

Een juiste prijs bepalen

We krijgen bij de VDS vaak de vraag naar de « juiste » prijs voor een dagje speelplein. Gemeentes willen prijzen aanpassen aan de huidige realiteit, willen een eerlijke prijs, willen het verlies minderen, moeten besparen…

In deze infofiche kleven we geen bedrag op deze vraag maar hebben we het wel over

 • Visie
 • Cijfers
 • Prijsbepaling
 • Terugbetalingsystemen
 • De mening van de VDS
 • Gelinkte VDS-producten

Download deze infofiche

Extra subsidies

Speelpleinen kunnen initiatieven nemen die hun dagelijkse werking overstijgen. De opstart van een mobiele werking, een tienerwerking, een inclusieproject… Deze brengen ook kosten met zich mee die de normale werkingsmiddelen overstijgen. Hoe en waar kan je op zoek naar extra potjes die je een financieel duwtje in de rug kunnen geven?

Onze samenleving hecht veel belang aan toegankelijkheid, de ontwikkeling van jongeren en andere thema’s waar je een speelpleinproject onder zou kunnen plaatsen. De overheid, banken, stichtingen, openbare instellingen en privé-organisaties, zoals serviceclubs, geven extra financiële ondersteuning aan dergelijke projecten.

 • Waar kan ik een project indienen?
 • Kan een gemeentelijk speelplein een project indienen?
 • Hoe schrijf ik een goed project?
 • Andere manieren om aan geld te geraken

Download deze infofiche

Over externe relaties

Media aandacht trekken

Positief in beeld komen met je speelplein. Goed voor de promo en het imago, maar niet altijd even makkelijk. Deze infofiche zet je op weg met…

 • Wanneer maak je een mediamove?
 • Wie nodig je uit?
 • Hoe de pers uitnodigen?
 • Persberichten
 • Pers ontvangen
 • Het interview
 • Opgelet: crisiscommunicatie

Download deze infofiche

Crisiscommunicatie

Een klacht, een ongeval of een incident op het speelplein, we wensen het geen enkel speelplein toe, maar het gebeurt. Welke voorzorgen je ook neemt, een crisis kan overal voorkomen.

Op deze 'beter spelen'-pagina rond crisiscommunicatie overlopen we de belangrijkste stappen bij interventies en bij communicatie

Door de bril van ouders

Hoe kijken ouders naar het speelplein? Wat verwachten ze van de animatoren? In deze infofiche vind je de belangrijkste resultaten uit het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk' uit 2015 door Odisee en KULeuven.

Download deze infofiche

Decreet Kinderopvang

Op 1 januari 2021 treedt een nieuw decreet kinderopvang van de Vlaamse overheid in werking. Ook op het speelpleinwerk zal dit decreet een impact hebben.

In deze infofiche lees je onder meer:

 • Een introductie op het decreet zelf
 • Kansen in samenwerking
 • Communicatie naar de buitenwereld
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • De rol van de VDS

Download deze infofiche

Overige wetgeving

Infofiche zakelijke aspecten

Deze infofiche geeft een overzicht van relevante reglementering voor het speelpleinwerk. Veel zaken zal je ook terugvinden in specifieke infofiches over dat thema.

De laatste nieuwtjes over wetgeving vind je op deze pagina

je vind er handvaten over:

 • Spelen in en met water
 • Actieve ontspanningsevenementen
 • Spelen in een natuurreservaat
 • Verplaatsbare doelen
 • Speeltoestellen
 • Ambulante ruil- en handelstochten
 • Met kinderen naar het buitenland
 • Verzekering op het speelplein
 • Wie bepaalt de (gemeentelijke) inschrijvingsprijs?
 • Fiscale aftrekbaarheid van het speelplein
 • Animatoren: de verschillende statuten
 • VZW en feitelijke verzekering
 • SABAM en billijke vergoeding
 • Cd’s kopiëren voor eigen gebruik
 • Vertonen van films
 • Wet op privacy
 • Portretrecht
 • Rustverstoorders
 • Voedselinspectie
 • Rookverbod
 • Met een groep in het verkeer
 • Vervoer van kinderen

Download deze infofiche

Gegevensbescherming - GDPR

Alle informatie over GDPR en privacy verzamelden we op een aparte pagina.

Je vind er onder andere filmpjes, voorbeelden, veel gestelde vragen en een infofiche over de zaken die je animatoren moeten weten over privacy.

Ga naar de pagina


Over kinderen

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) is een fenomeen dat in alle sectoren voorkomt waar een gezags- of machtsrelatie speelt. Helaas dus ook in het speelpleinwerk. Er bestaan geen oplossingen die GOG altijd en overal kunnen vermijden. Elk speelplein doet er wel goed aan om een hierover een beleid te voeren en het thema bespreekbaar te houden. Deze infofiche heeft als doel om speelpleinen hierin te ondersteunen.

Download deze infofiche

Kinderen weigeren

Er zijn omstandigheden te bedenken waarbij speelpleinen niet alle kinderen die naar de werking willen komen kan ontvangen. De draagkracht van de werking wordt overschreden, individuele gedragingen maken dat je als speelplein bepaalde kinderen moeilijk kan ontvangen… Het is dan ook een ingrijpende beslissing om een of meerdere kinderen niet op het speelplein toe te laten. Deze infofiche geeft handvaten en zet je op weg met:

 • Onze visie
 • Ingekaderd in de speelpleinwerking
 • Kans op een weigering zo klein mogelijk houden
 • Wat als je een kind toch moet weigeren
 • Welke acties ouders kunnen ondernemen als hun kind geweigerd wordt
 • Handige link ‘gelijke kansen’
 • Besluit

Download deze infofiche

Evalueren van je werking

Evalueren: we hebben er vaak de mond van vol. Maar hoe zorg je dat de evaluatie ook leidt tot verandering op het speelplein?

Waarom evalueren?

Informatie verzamelen

 • Kinderen
 • Ouders
 • Speelpleinploeg
 • Derden

Van evaluatie naar actie

Download deze infofiche

Kindermis(be)handeling

Iedere zomerdag spelen er zowat 50000 kinderen op de speelpleinen in Vlaanderen en Brussel, vaak onder begeleiding van minderjarige animatoren.

Het is realistisch om aan te nemen dat sommige van hen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Kindermishandeling en –verwaarlozing zijn alle situaties waarin een minderjarige slachtoffer is van fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dat kan zowel passief als actief zijn.

Als animator of als (speelplein)werking hiermee omgaan is geen evidente kwestie. Het is belangrijk om rationeel te handelen en vooraf de gevolgen in te schatten van de stappen die je onderneemt. Wij zetten de mogelijkheden op een rijtje op maat van het speelpleinwerk.

Download deze infofiche

Over toegankelijkheid

Co-animatoren

In 2016 lanceerde de VDS het pilootproject ‘co-animator op het speelplein’. Jongeren met een verstandelijke beperking gingen mee op cursus en kregen op het speelplein een takenpakket op maat van hun talenten. In deze infofiche bundelen we de meest voorkomende vragen van de speelpleinwerkingen.

Download deze infofiche

Speelpleinwerk & vluchtelingen

Er komen ieder jaar vluchtelingen naar België. Ook het speelpleinwerk trekt zich hun lot aan.

In deze infofiche bundelen we dingen die je kan doen als speelplein om vluchtelingen te ondersteunen en drempels op jouw werking te verlagen.

Download deze infofiche

Vragen rond inclusie

Het speelpleinwerk is een laagdrempelige vorm van jeugdwerk dat wil en kan open staan voor iedereen, ook al brengt dit af en toe heel wat vragen met zich mee.

In deze infofiche geven we de vaakst voorkomende vragen. Vanuit de visie van de VDS proberen wij hier een antwoord op te formuleren.

Download deze infofiche

Over de speelpleinploeg

Minimumleeftijd animatoren

Meermaals bereiken ons vragen of tieners van 14 of 15 jaar mogen meedraaien als volwaardig animator of als hulpanimator (zoals speelpleinen dat zelf af en toe benoemen) in de dagdagelijkse werking van een speelplein. Speelpleinverantwoordelijken willen weten wat het standpunt is van onze organisatie en of het überhaupt wettelijk is om deze jongeren in te schakelen als animator.

Een antwoord!

Download deze infofiche

Terugbetalingssystemen

In zowat alle Vlaamse gemeenten bestaan systemen om een tegemoetkoming te voorzien voor jongeren die deelnemen aan kadervorming. De ene gemeente is echter de andere niet, en de gemeentelijke reglementen kennen een grote verscheidenheid aan voorwaarden, procedures, doelgroepen, percentages, enzovoort. Deze infofiche geeft een overzicht van verschillende mogelijkheden:

 • Om het doelpubliek af te bakenen
 • De hoogte van het subsidiebedrag te bepalen
 • De timing van de terugbetaling
 • Aard van de vorming die in aanmerking komt

Ben je eerder op zoek naar hoe het zit in je eigen gemeente? Kijk dan zeker eens op het kaartje met terugbetalingssystemen of www.speelplein.net

Download deze infofiche

Cursus stimuleren

Heel wat werkingen ondervinden moeite om animatoren te overhalen een cursus animator in het jeugdwerk te volgen. In deze infofiche bespreken we een aantal acties die je kan ondernemen om animatoren te stimuleren op cursus te gaan.

Download deze infofiche

Het lukt niet met een animator

Animator zijn op het speelplein is niet zo eenvoudig als het lijkt en dat blijkt ook in de praktijk.

Niet iedereen is in de wieg gelegd om met een groep kinderen aan de slag te gaan.

Deze tekst is een hulpmiddel om te voorkomen dat animatoren niet functioneren zoals verwacht en om op een correcte manier in te grijpen wanneer het mis gaat.

 • Het belang van een goede stagebegeleider
 • De slechte boodschap overbrengen
 • Ongewenst gedrag voorkomen
 • Wanneer beslis je om een animator weg te suren?
 • Hoe pak je het aan?

In deze tekst gaan we uit van structurele problemen of herhaaldelijk gedrag. Het gaat hier dus niet om een animator die eenmalig met wat minder enthousiasme op het plein staat.

Download deze infofiche

Alles over vergoedingen

Er bestaan verschillende manieren om animatoren te vergoeden voor hun engagement op het speelplein.

In deze infofiche geven we je een overzicht van de verschillende systemen: van vrijwilliger tot jobstudent.

 

 • Een onkostenvergoeding voor vrijwilligers
 • Vergoeden als jobstudent
 • Vergoeden via het monitorenstatuut
 • Vergoeding via het semi-agoriaal statuut (verenigingswerk)
 • Combineren van vergoedingen
 • De visie van de VDS
 • Relevante info

Download deze infofiche

 

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister staat beter bekend onder de naam ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Het is een afschrift, te verkrijgen bij de gemeente, waarop veroordelingen door een strafrechtbank vermeld staan. Sommige speelpleinen opteren ervoor om het ‘leeg’ blad als voorwaarde te stellen voor het (hoofd)animatorschap op het speelplein.

Wat onze visie hierop is kan je lezen in deze infofiche. Volgende zaken komen aan bod: 

 • C'est quoi ca?
 • De wettelijke kantjes
 • De visie van de VDS
 • De rol van de VDS

Onder 'De visie van de VDS' gaan we ook verder in op volgende zaken:

 • De relevantie van dergelijk attest op het speelplein
 • "Ken je animator"

Download deze infofiche


Waar wil jij graag een extra infofiche over?

Mis je nog een thema?
Wil je dat we iets extra onderzoeken?
We doen dat met plezier!

Geef een seintje aan jouw lokaal ondersteuner en we gaan met jouw vraag aan de slag.

Want samen blijven we werken aan sterk speelpleinwerk!