27 jun 2017

Jeugd moet fout kunnen makenEen Chirogroep trok zondag per trein naar Oostende en liet kinderen en jongeren van 9 tot pakweg 15 jaar in zee zwemmen ter hoogte van de strekdam. Er stonden verbodsborden en er hing een rode vlag. De oproep van gouverneur Decaluwé om de Chiro zelf te laten opdraaien voor een reddingsoperatie in Oostende raakt gisteren een gevoelige snaar.


Reactie van minister Sven Gatz

'Jammer dat dit gebeurd is, en gelukkig dat erger voorkomen is. De Chiroleiding mag op het matje geroepen worden, maar zeggen dat ze de kosten van de hulpverlening moeten betalen, is een brug te ver. De gouverneur zal het niet zo bedoeld hebben, maar als je dergelijke reddingsacties op de jongeren zelf verhaalt, maak je het jeugdwerk kapot. Dat is er alleszins de consequentie van'

Toen ik mijn eigen kinderen naar de scouts bracht, bedacht ik: potverdikke, die leiders zijn wel erg jong! Die drempel moeten we over. De jeugd verdient ons vertrouwen.

Roep niet te snel, maar bedank ze!

Zonder ons uit te spreken over het incident zelf, is de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) zeer blij met de reactie van de minister. Straks gaan 22.000 animatoren op de speelpleinen aan de slag met 150.000 verschillende kinderen. Een hele verantwoordelijkheid waar animatoren, hoofdanimatoren en speelpleinverantwoordelijken zich bewust van zijn.

Zelden gebeurt er wat. Dat vinden we evident. Dan hoor je niemand. Loopt het toch eens mis dan staan we te roepen aan zijlijn. Je kan proberen om problemen vermijden, maar uitsluiten lukt niet. We zijn allemaal mensen en speelpleinanimatoren in het bijzonder zijn jonge mensen. Op het speelplein leren jongeren uit fouten en mogen ze opnieuw proberen. Speelpleinwerk is jeugdwerk. Jonge mensen moeten de kans krijgen om te groeien. Wees dus niet de schepen, ouder of buurman die zich laat verleiden om te roepen: "Zie je wel!? Onverantwoord! Ze zijn te jong!", maar kijk in de eerste plaats naar alle fantastische dingen die deze jongeren de komende 2 maanden realiseren en bedank hen; bv. met een tekening tijdens de Dag van de Animator op 27 juli.    

Loopt het toch een keer mis...

Is jouw speelpleinwerking goed verzekerd?  


Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als je met vrijwilligers werkt is verplicht door de vrijwilligerswetgeving. De VDS raadt aan ook een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen! Met jobstudenten ben je sowieso verplicht om beide verzekeringen af te sluiten. Rond verzekering van kinderen wordt wettelijk niks bepaald, maar ook daarvoor adviseert de VDS beide verzekeringen in orde te brengen.  

Gouden tip! Vraag bij je verzekeringsagent of de bevoegde diensten zeker na of alles in orde is en waarvoor je al dan niet gedekt bent door de verzekeringen.

Meer lezen over 
verzekeringen in het jeugdwerk


Noodnummer tijdens de vakantie

Je lokaal ondersteuner is deze vakantie het eerste aanspreek-punt voor een tweede opinie, om samen na te denken, hulp te bieden of naar oplossingen te zoeken. Daarnaast is er permanentie tijdens de kantooruren op het algemeen nummer: 015 28 73 90.

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis naast de kantooruren kan je de VDS bereiken op het noodnummer: 0494 79 09 65


Crisiscommunicatie in een notendop

Op speelplein.net/infofiches vind je een document ‘crisis-communicatie’ met meer telefoonnummers, een stappenplan en tips die je op weg kunnen helpen.