Congres 2020

4 jaar na ons vorige congres, organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op 29 september 2020  opnieuw een congres met als thema "speelpleinwerk is jeugdwerk". 

Gezien de corona-crisis zal dit congres volledig online doorgaan. We werken momenteel volop achter de schermen om er een inspirerend congres van te maken. We brengen schepenen van jeugd, speelpleinverantwoordelijken, beleidsmakers en jongeren samen om antwoorden te formuleren op uitdagingen voor het speelpleinwerk. Op het programma

Het programma ziet er als volgt uit maar zal hier en daar nog wijzigen in opvolging van de Corona-maatregelen.

Wordt vervolgd...

9u30: onthaal en ondersteuning bij Zoom.

10u: intro in plenum

10u45: keuzesessies

#Jeugdwerkwerkt (1A)

#Jeugdwerkwerkt vandaag en in de toekomst. Maar waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? Het antwoord daarop geven we in de vorm van een DNA en missie van het jeugdwerk en 5 uitdagingen die samen de agenda voor de toekomst van jeugdwerk vormen.

In deze sessie zoeken we samen naar hoe het typisch DNA van de jeugdwerker en de (gedeelde) missie van jeugdwerk invulling krijgt, ook in het speelpleinwerk. Na deze workshop weet je dus perfect waarom nu eigenlijk #Jeugdwerkwerkt, of je zelf ook wat van dat jeugdwerk DNA in je lijf hebt zitten en hoe speelpleinwerk kan bijdragen aan de missie van het jeugdwerk. We geven je de nodige taal hiervoor, reflecteren samen en zoeken naar die typische voorbeelden uit het speelpleinwerk die zorgen dat #Jeugdwerkwerkt of #Speelpleinwerkwerkt.

Meer weten? Dan je hier terecht en in het bijzonder deze folder.

Spreker: Timmy Boutsen van de Ambrassade.

Opgroeien in tijden van crisissen (1B)

Werd maar eens geboren na 2000... Hoeveel crisissen maakte je niet mee? Je was misschien te jong voor 9/11, maar er volgden aanslagen genoeg om je schrik aan te jagen. Er was de wereldwijde financiële crisis vanaf 2008, SARS en corona, en de klimaatcrisis, zeker ook die mag je niet vergeten. Of misschien lag je wel wakker van de migratiecrisis? Ondertussen deelden je ouders je foto's op Facebook en dat was nog het minste van je privacyzorgen.

Of nee wacht...
Geboren worden in de jaren negentig van vorige eeuw, dat is pas erg. Je moest werk beginnen zoeken net in die financiële crisis, je zat thuis met je jonge kinderen tijdens corona, en al de rest.

Of nee wacht...
Het lijkt wel alsof jongeren constant geconfronteerd worden met crisissen en dat hen helpen opgroeien moeilijker wordt. In dit boek staan we stil bij wat de impact is ten goede en ten kwade van de huidige samenleving op onze jongeren en vooral hoe je als ouder, opvoeder, leraar en beleidsmaker hier goed kan op inspelen.
Misschien zijn de echte crisissen die we moeten aanpakken wel andere dan je dacht...

Pedro De Bruyckere gaat in zijn lezing in op hoe je kinderen en jongeren kan helpen bij het opgroeien in tijden van crisissen, onder andere gebaseerd op zijn boek Serieuzeneuzen.

 

Spreker: Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool.

Verwachtingen van ouders (1C)

Speelpleinvrijwilligers zetten vakantie na vakantie hun beste beentje voor om kinderen op te vangen, te begeleiden, te animeren en te vormen. Maar wat met die ouders? Soms hebben wel eens het gevoel met ouders op een andere golflengte te zitten. Of misschien is er de schrik om dat telefoontje te plegen naar een boze ouder.

Denken we aan ouderbetrokkenheid, dan gaat het al snel over de vraag of en hoe we ouders inspraak moeten geven. Maar moet dat wel? Willen we dat ook? Hoe kunnen we best contact aangaan? Gaan we best op huisbezoek? 

In deze sessie gaan we in op de resultaten van de onderzoeken ‘Ouders en jeugdwerk: Zijn ouders tevreden? Wat verwachten ze van het speelplein (cf. kwaliteitsvereisten)? Hoe willen en kunnen ouders betrokken zijn bij het speelplein? We maken ook kennis met de tool die uit het onderzoek voortvloeide. ‘Meet the parents?!’ werd specifiek voor en met het jeugdwerk ontwikkeld en wil jeugdwerkingen en hun begeleiders in groep laten zoeken hoe contact en communicatie met ouders te verbeteren.

Spreker: Evelyn Morreel, onderzoekster bij de Odisee Hogeschool.

Het Europees charter voor lokaal jeugdwerk (1D)

Benieuwd naar wat kwaliteitsvol lokaal jeugdwerk overal in Europa verbindt? Ontdek dan samen met JINT het ‘Europese charter voor lokaal jeugdwerk’. 

In deze sessie zoomen we in op de uitgangspunten in het charter voor sterk lokaal jeugdwerk en kijken we hoe ze ook speelpleinwerkingen kunnen inspireren. 

Sprekers: Koen Lambert & Inez Adriaensen van Jint vzw.

De rollen van de speelpleinverantwoordelijke (1E)

In deze sessie hebben we het over de verschillende rollen die een verantwoordelijke moet opnemen op het speelplein. We horen verwachtingen van een jongere, een verantwoordelijke zelf, een coach van speelpleinverantwoordelijken en een schepen van jeugd.

Sprekers: Peter Van den Berge (ex-schepen van jeugd uit Overijse), Pieterjan Beheydt (speelpleinverantwoordelijke uit Avelgem) en Bruno Smet (coach van speelpleinverantwoordelijken in Evergem) hebben al bevestigd.

Moderator: Filip Stallaert van Bataljong.

De speelpleinploeg in tijden van Corona, een balans van de zomer. (1F)

Onze lokale ondersteuners staken na talloze zomerbezoeken de koppen bijeen om de balans op te maken van een bijzondere speelpleinzomer. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste trends en we zoomen dieper in op de pijler 'speelpleinploeg'. Wat was de impact van de bubbelwerking op de motivatie van de (hoofd)animatoren of op de de sfeer binnen het team? En hoe gingen de speelpleinen hier elk op hun eigen manier mee om? Laat je inspireren door enkele praktijkvoorbeelden. 

Sprekers: Simon Knaeps en Tessa Verberckmoes

Druk op jongeren (1G)

Celien deed voor de VDS onderzoek naar de oorzaken waarom jongeren druk ervaren op het speelplein. In deze sessie stelt ze haar resultaten voor en geeft ze aanbevelingen om de druk te doen dalen.

Spreker: Celien Goyvaerts, studente aan de VUB.

 

12u: lunch in een aparte Zoom-kamer met je lokaal ondersteuner

13u: voorstelling inspiratiebundel "speelpleinwerk is jeugdwerk". Stefan (Bornem), Anke (Zwijndrecht), Amy (Halle) en Naomi (Dilsem-Stokkem) mochten als eerste de bundel lezen en delen hun bevindingen.

13u30: keuzesessies

 

Open jeugdwerk (2A)

Formaat vertaalde de Europese definitie van "Open Youth Work" naar Vlaanderen en reikt de hand uit om samen te werken.

Maar wat is Open jeugdwerk en wat kan dit voor speelpleinwerk betekenen?

Deze sessie bestaat uit twee delen.

Sprekers: Ken Van Roose, beleidsmedewerker bij Formaat.

Tieners van vandaag zijn de animatoren van morgen (2B)

Tieners, hoe zitten die eigenlijk ineen? In deze sessie pluizen we samen uit wat tieners tot tieners maakt, waarom het belangrijk is om ook hun onderlinge verschillen te zien, en hoe je daarop inspeelt als speelpleinwerking. Want betrokken tieners zijn later enthousiaste animatoren! 

Spreker: Johan Meire van Kind en Samenleving vzw.

Diversiteit in de ploeg (2C)

Animatorenploegen worden, net als de hele maatschappij, steeds diverser. Dit biedt kansen én ook heel wat uitdagingen. We bekijken hier hoe we die kansen ten volle kunnen benutten. Daarnaast staan we stil bij mogelijke drempels en hoe je om kan gaan met spanningen in de ploeg. En hoe zorg je voor een betere doorstroom van animator naar hoofdanimator?

Sprekers: Hannes Vanhee van Uit de marge vzw en Aline Dusabe van Demos vzw.

Passie voor het jeugdwerk (2D)

Ayna wist ons op haar sollicitatie voor ploegondersteuner in Antwerpen te overtuigen, mede dankzij haar enorme passie voor het jeugdwerk. Ze vertelt in geuren en kleuren wat de meerwaarde is van het jeugdwerk en waarom zij zo gepassioneerd is.

Spreker: Ayna Mortelmans, ploegondersteuner.

De VDS in 2022-2025 (2E)

De VDS schrijft aan een nieuwe beleidsnota voor de periode 2022-2025. We horen graag hoe we verder aan de slag moeten met dit en andere thema's.

We geven een eerste blik op de keuzes die gemaakt zijn en verzamelen graag feedback en input.

Spreker: Tine Bergiers, expert spelen en bovenlokale ondersteuning.

5 VDS-producten (2F)

We inspireren je met 5 VDS-producten die jou aan de slag laten gaan met je speelpleinploeg. Het gaat om het evaluatie-instrument, de cultuurmuur, de carrièreplanningstool, de talentkaarten en het nieuwe profiel van de speelpleinverantwoordelijke.

Spreker: Marjan Beullens, expert producten en vorming.

 

14u45: keuzesessies

Open jeugdwerk (3A)

Formaat vertaalde de Europese definitie van "Open Youth Work" naar Vlaanderen en reikt de hand uit om samen te werken.

Maar wat is Open jeugdwerk en wat kan dit voor speelpleinwerk betekenen?

Deze sessie bestaat uit twee delen.

Sprekers: Ken Van Roose, beleidsmedewerker bij Formaat.

Een aantrekkelijk speelpleinbestuur (3B)

Het vinden van vrijwilligers voor het bestuur is voor veel particuliere speelpleinen een serieuze uitdaging. Van het organiseren van activiteiten tot het beheren van de financiën, extra handen zijn vaak meer dan welkom. Met deze toolbox ga je kijken naar wat je al doet en nog kan doen om vrijwilligers te vinden voor en te binden aan je bestuur. Zo heb je na afloop een vernieuwde kijk op je eigen aanpak als bestuur. En staan vrijwilligers te popelen om zich bij jullie aan te sluiten.

NUSO en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk werkten samen aan de training en toolkit. Dit is mogelijk dankzij subsidie van Erasmus+ en Jint.

Sprekers: Lea Van Dongen van Jantje Beton/Nuso en Kobe Swennen van de VDS. 

Spelende kinderen en jongeren - een unieke combinatie (3C)

Jongeren stimuleren het spel van kinderen zoals enkel zij dat kunnen. Anders dan speelvriendjes, anders dan volwassenen. We ontdekken samen hoe ze dat doen en wat de kinderen daar zelf zo geweldig aan vinden. Beter, sterker, zotter? Een sessie met ruimte voor inzichten, erkenning, geloof en nuance. 

Ontdek de unieke meerwaarde die jongeren hebben in het spel van kinderen.

Spreker: Amke Bailleul van De Speelmakers.

De reputatie van speelpleinwerk bij jongeren (3D)

Heeft jouw werking te kampen met het imago van een goedkope opvang voor kansarme kinderen? Lukt het je steeds moeilijker om animatoren te werven? En dat terwijl je een sterke speelpleinvisie hebt opgebouwd met enkele geëngageerde animatoren?

Dan is het de hoogste tijd om een tandje hoger te schakelen als het gaat over communicatie. Hoe zorg je ervoor dat je speelpleinwerking gezien wordt zoals jij wil? Met behulp van welke instrumenten krijg je de reputatie die je nastreeft.

Spreker: Wesley Butstraen van Mediaheer.

Basisbegeleidershouding van jongeren (3E)

Speelpleinwerk probeert de diverse samenleving te weerspiegelen door kinderen met een beperking, in maatschappelijke kwetsbare situaties of met een migratie-achtergrond aan te trekken. Deze mix vraagt een aangepaste begeleidershouding en uit voorgaand onderzoek bleek dat animatoren niet altijd over de geschikte handelingsprincipes beschikken.

Masterstudente Gender & Diversiteit Emma Crepeele ging via vijf focusgroepen met speelpleinverantwoordelijken na hoe zij kijken naar de basisbegeleidershouding van hun animatoren, wat zij verwachten en hoe ze ermee aan de slag gaan. 

Spreker: Emma Crepeele, ploegondersteuner.

Anderstalige nieuwskomers (3F)

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen zet de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vanaf maart 2020 in op het begeleiden van anderstalige nieuwkomers richting het speelpleinwerk in West-Vlaanderen. Dit via een traject van animator in het jeugdwerk. Jongeren volgen een cursus, lopen stage op een speelpleinwerking en behalen zo een erkend attest als animator.

Binnen het project organiseert VDS een inclusieve animatorcursus op maat van deze doelgroep, helpen we de deelnemers bij de zoektocht naar een stageplaats én worden die stageplaatsen ondersteund bij de begeleiding van de stagiairs. Naast de stagespeelpleinen komen ook andere West-Vlaamse speelpleinwerkingen in aanmerking voor gratis advies en ondersteuning op het vlak van anderstaligheid op het speelplein. 

Sam komt vertellen over zijn inzichten voor het speelpleinwerk en het bredere jeugdwerk. 

Het project kadert binnen het Interreg-project AB Réfugiés Social tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Met dank aan de Provincie West-Vlaanderen.

Spreker: Sam Ecker, projectmedewerker.

 

16u: outro + bekendmaking winnaar prijzenpakket (met dank aan het MateriaalMagazijn)


FAQ over het congres

Communicatie op de dag zelf
 • Hoe communiceert de VDS naar de deelnemers?

Op de dag zelf communiceren wij in Zoom. We zetten ook alle praktische zaken en afspraken in ons facebookevent. Zet je dus zeker op "aanwezig".

 • Hoe kunnen wij met de VDS communiceren?

Een vraag of (technisch) probleem op de dag zelf kan je in de chat zetten of bel ons op 015/28.73.90. 

Inhoudelijke vragen
 • Ik kan niet kiezen, wat nu?

Dat snappen we, het is een boeiend programma. Van elke sessie komt er een verslag en we doen ook ons best om alles op te nemen. Na het congres, verspreiden we dit dan naar de deelnemers.

 • Ik ben vergeten voor welke sessie ik ben ingeschreven, wat nu?

Geen probleem, wij hebben alles goed bijgehouden. Je wordt ook automatisch in de "Zoom-kamer" gestoken van de sessie waarvoor je gekozen hebt.

Technische vragen
 • Welk programma wordt er gebruikt?

We gebruiken Zoom. Je downloadt het programma best via www.zoom.us. Dit is niet verplicht, deelnemen lukt ook via de link, maar het programma zorgt wel voor een betere verbinding.

 • Is Zoom wel veilig?

In het begin kwamen er veel opmerkingen over de veiligheid van het programma, maar intussen hebben de mensen van Zoom allerlei extra maatregelen toegepast zodat iedereen veilig en beschermd kan deelnemen online. Ook wij zorgen ervoor dat alles veilig kan verlopen.

 • Mijn geluid werkt niet?

Wanneer je inlogt op Zoom, zal je automatisch op “mute” staan. Wil je iets zeggen, kan dat via de chat of door jezelf te “un-muten”.

 • Wie is wie?

We vragen je om je naam in te stellen in Zoom wanneer je deelneemt aan het congres. We zien graag bij iedereen de naam en voornaam staan waarvan je lid bent. Je doet dit door op je rechtermuis te klikken op de plek waar je naam staat. 

 • Hoe geraak ik in de juiste keuze-sessie?

Voor de keuzesessies delen we je op in “kamers”. Dit gebeurt automatisch op basis van je inschrijving. Je hoeft hier dus zelf niets voor te doen. Zit je toch niet in de juiste kamer? Je kan de kamer zelf verlaten en dan kom je automatisch terug naar het hoofdscherm. Daar zien we jou terug en kan je ons aanspreken om in de juiste kamer te belanden.

 • Hoe zit het met mijn privacy?

Het hele congres en ook de sessies worden opgenomen. Zo kunnen we jou achteraf de verschillende inhouden bezorgen. Wie liever niet in beeld komt, schakelt dus best de camera uit. We gaan er vanuit dat iedereen die in beeld komt, ook mag opgenomen worden.

Financiële vragen
 • Wanneer moet de bestelbon bij de VDS zijn?

Indien er met bestelbon wordt gewerkt voor de factuur, ontvangen we die graag ten laatste tegen de dag van het congres zelf.

 • Ik kan er toch niet bij zijn, wat nu?

Ook al heb je nog niet betaald, we verwachten dat je tijdig annuleert anders wordt je nog steeds gefactureerd volgens onze algemene voorwaarden.

 


Over wie gaat het?

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

2015


Aantal animatoren op het speelplein


13000

 

16000

 

16000

 

20000

 

22000

 
23260


Geattesteerde begeleiders

 

58%

 

51%

 

55%

 

56%

 

56%


57% 


Verhouding meisjes/jongens

 

 

60% 

 

63% 

 

67% 

 

62% 

 65% 

 

Vrijwillig of tegen onkostenvergoeding

 

 

 

 

Animator

72%

68,3%

Hoofdanimator

45%

38,4%


Evolutie leeftijd v/d begeleiders

 

 

 

< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

< 17: 27%

17/18: 34%

> 18: 39%

 


< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

 
< 17: 27%

17/18: 31%

> 18: 42%

1

In de zomer van 2020 voeren we een nieuw onderzoek uit. De resultaten worden gepubliceerd in onze vijfjaarlijkse speelpleinenquête.


Speelplein is een manier van leven

Attestering

Niet alleen op het speelplein engageren jongeren zich. Velen van hen volgen 50 uur cursus en doen stage. Om hun competenties aan te scherpen en hun ervaringen om te zetten in speelplezier voor kinderen op het speelplein. Dat verdient erkenning en daarom reikt de VDS hen met plezier een attest in het jeugdwerk uit. 

In 2019 haalden 6090 jongeren in heel Vlaanderen en Brussel hun attest. Da's 2,3% minder dan in 2018. Bij 5094 daarvan ging het om een attest animator, bij 731 om het attest hoofdanimator.

De VDS mocht in 2019 zo'n 1152 keer het attest animator uitreiken en 202 keer het attest hoofdanimator.


Beloning of vergoeding?

Jongeren willen graag een cent bijverdienen. Ze hebben een gsm, ze willen muziek downloaden, er zijn de hobby's of om gewoon eens de vrienden te trakteren.

Hoe kijken jongeren naar de (onkosten-)vergoeding die ze krijgen op het speelplein? Is geld de reden waarom ze vrijwilliger zijn?

In onze enquête antwoordden zo'n 500 jongeren op de vraag "Zie jij een onkostenvergoeding als compensatie voor gemaakte kosten (26%), beloning voor een engagement (71%) of als loon naar werk (3%)?"

 


Engageren jongeren zich minder?

 

Op 10 april verschenen artikels in de pers over een groot animatorentekort op de speelpleinen. Onze coördinator Bert Breugelmans, bracht in een artikel in De Morgen duidelijkheid en nuance in het debat. 

Ook dit onderwerp komt aan bod op ons congres.


1000x bedankt!

En of we hen dankbaar zijn!

Absoluut geen evidentie dat jongeren zich elke keer opnieuw "smijten" voor speelpleinwerk. Dat verdient ook appreciatie en erkenning.

De VDS doet dit onder andere door:

 • De dag van de animator.
 • Het uitreiken van (door de Vlaamse overheid erkende) attesten.
 • Een brief naar de ouders van deelnemers van cursussen.
 • Gadgets die de verbondenheid met speelpleinwerk stimuleren.
 • Acties en campagnes om het engagement van de jongeren in de verf te zetten.

Op welke manier zorgen jullie dat het college, ouders, partners... hun appreciatie kunnen tonen?

Laat het weten! 


Congres 2020 gaat online

Door de huidige corona-maatregelen schakelden we intussen helemaal om naar een digitaal Congres. We zullen je online inspireren met een waaier aan boeiende sessies. Verwacht je ook aan wat humor, emotie en prijzen.


Praktisch

Dinsdag 29/09/20
Online (Zoom)
9u30 - 16u30

Inschrijven kan tot 23/09/2020 (plaatsen zijn beperkt)
VDS-leden: 40 euro.
Niet-leden: 60 euro.
VDS-medewerkers: gratis.

Volg alle info ook op ons facebookevent.


Breng je collega/college mee

Op dit online-congres zijn ook alle schepenen (van jeugd), diensthoofden, collega's van je vrijetijdsdienst en/of managementteam welkom. We voorzien ook voor hen inspirerende sessies. 

Ze leren er meer over de eigenheid van speelpleinwerk, de meerwaarde van jeugdwerk en jongeren en stelt jullie in staat om samen lokaal beleid te maken.


Trots op het jeugdwerk

Amper coronabesmettingen in de jeugdwerkzomer! Slechts 18 speelpleinwerkingen van de 563 in Vlaanderen en Brussel moesten omwille van een besmetting deels of volledig de deuren een tijdje sluiten. En dat dankzij jullie, de 23.000 jongeren die dit mogelijk maakten, ondersteund door enthousiaste verantwoordelijken die het beste van zichzelf gegeven hebben. 

Bedankt. Trots.

Lees het volledige persbericht.


Onderzoek

Naar aanleiding van het congres deden we een jaar onderzoek met

5 studenten Silke (motieven), Celien (druk), Danique (rol speelpleinverantwoordelijke), Emma (basisbegeleidershouding) en Johanna (etnisch-culturele diversiteit in de animatorenploeg) die een thesis of masterproef schreven.

6 lokaal ondersteuners en een pak vrijwilligers die samen meer dan 500 speelpleinen bezochten. 10 interviews met experten (binnen en buiten het jeugdwerk) die hun advies gaven. 390 animatoren die een enquête invulden.

Talloze gesprekken, vergaderingen, denkoefeningen, filosofische babbels aan de toog en een stapel literatuur die we verwerkt hebben.

Bedankt daarvoor!

 


Waarom komen jongeren naar het speelplein?

Ook een bevraging in 2019 bevestigt wat we al wisten: de belangrijkste motieven van jongeren om zich te engageren op het speelplein zijn:

 1. Waarde: menslievende en altruïstische redenen
 2. Begrip: opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
 3. Carrière: relevante vaardigheden opdoen ifv latere job

Uit diezelfde bevraging blijkt dat jongeren die meer doen dan van hen verwacht wordt (extra-role-gedrag), dit doen ifv groei en ontwikkeling van hun identiteit. 

Nu we dit weten, kunnen er op inspelen!


32 keer...

Elke nieuwe speelpleinverantwoordelijke krijgt een bezoek om hen te laten kennismaken met speelpleinwerk en (het aanbod van) de VDS. 

In 2019 waren dat 32 nieuwe mensen met veel energie en goesting maar dus ook 32 mensen die andere oorden hebben opgezocht.

We werken aan een nieuw profiel, een vacature en een nieuwe opleiding voor speelpleinverantwoordelijken. Binnenkort meer!


zij hebben iets te zeggen

Naar aanloop van het congres gingen we, niet alleen met een heleboel jongeren in gesprek, we trokken ook naar straffe mensen die over onze thema's interessante dingen te vertellen hebben.

We hadden een gesprek met Toon Moonen, docent aan de Universiteit Gent. Hij vertelt over de ervaringen en competenties die hij in het speelpleinwerk heeft opgedaan en op vandaag gebruikt in zijn job.

Sven Vanderrusten is verantwoordelijke van speelplein 't Foenske. Hij vertelt ons wat zijn job is en waarom dat het al zo lang en zo graag doet. 

Kris De Visscher van Demos vzw gaf een sessie over "participatie, identiteit en diversiteit van het jeugdwerk". 

Timmy Boutsen van de Ambrassade vertelde ons over het DNA en de kracht van jeugdwerk.

Professor Guy Redig van de VUB heeft het over de definitie van jeugdwerk, alsook over de waarde van jeugdwerk samen met zijn collega Filip Coussée. Hij schrijft ook nog aan een artikel over professionalisering in het jeugdwerk.

Tumult vzw schreef een visietekst over de kracht van jeugdwerk en nieuwkomers.

Vereniging.nl bracht een brochure uit over het vinden en binden van betrokken vrijwilligers.

In december verscheen onze PIT waarin we het hebben over de match tussen het engagement van jongeren en de verwachtingen van speelpleinwerk.

Mediaraven onderzocht in Apestaatjaren hoe men vrijwilligers kan engageren via sociale media.

CSI Flanders presenteerde op een slotconferentie (04/02/20) de resultaten van hun onderzoek over vrijwilligersmanagement.

Celien schreef een masterproef over de werkdruk bij animatoren en Danique over de rol van speelpleinverantwoordelijken. In de masterproef van Emma gaat het over de basisbegeleidershouding van animatoren. Silke schreef een masterproef over de motieven van jongeren in het speelplein- en jeugdwerk. Johanna over etnisch-culturele diversiteit in animatorenploegen.


Jeugdwerk in Europa

De VDS mocht meewerken aan een Europees charter over lokaal jeugdwerk via "Europe goes local".

Op de conferentie in juni 2019 gaven we een workshop geven over "kadervorming". Onze collega-jeugdwerkers uit de andere landen waren onder de indruk. We onthouden:

 • Speelpleinwerk is uniek. In weinig andere landen bestaat iets dergelijks. Veelal is jeugdwerk gekoppeld aan educatie of welzijn.
 • Het attest animator wordt gezien als mooie vorm van erkenning voor het werk van jongeren.
 • Waar in andere landen vooral professionele jeugdwerkers aan de slag gaan, zijn ze onder de indruk dat wij verantwoordelijkheid en kansen geven aan jongeren.

Discussieer mee

Gebruik één van onze campagnebeelden om de discussie op gang te zetten op jouw speelplein, met jouw schepen of collega's. 


Waarom zetten jongeren zich in?

We vroegen animatoren om filmpjes te maken, alleen of met hun speelpleinvrienden, waaruit blijkt waarom ze zich inzetten en blijven inzetten voor de speelpleinwerking in hun buurt. Het filmpje dat de meeste 👍 op YouTube had,won een feestpakket t.w.v. €450 vanwege het MateriaalMagazijn.


Wat zeggen jongeren zelf?

Deze zomer bevroegen we meer dan 390 jongeren in het kader van ons Congres 2020. 

We peilden naar hun mening over uitdagingen, stress, appreciatie en de rol van de speelpleinverantwoordelijke. Bekijk hier de resultaten van de bevraging. 

Deze resultaten vormen meteen stof tot discussie op het congres.

Een plaats voor jongeren in de visie

In Leuven hebben jongeren een belangrijke plaats op het speelplein en in de speelpleinvisie. We lezen er deze interessante zinnen: 

 • Fouten maken is immers een deel van het leerproces.
 • Animatoren hebben voeling met hun speelplein en kiezen ervoor zelf mee te bouwen aan de identiteit er van.

De volledige tekst kan je hier lezen.

Zelf ook een visie(-tekst)? Stuur maar door naar .


Betrokkenheid aanspreken

Voor iedereen wat wils, heeft dit speelplein gedacht...

Door een variatie aan engagementen aan te bieden, spreken ze verschillende jongeren aan op verschillende interesses.

Elke engagement helpt het speelplein vooruit, elke jongere is een meerwaarde, hoe klein of groot het engagement is.

Van thuis uit, in een werkgroep, door de leefweek of met een eigen project? Alles kan. 

Taken zijn duidelijk en de kans op een succeservaring is groot.

Lees het hier.

Een betere match

De uitdaging voor elk speelplein is het vinden van een match tussen de jongeren en de verwachtingen van het speelplein. 

Wat als... het speelplein een winkel is en Jantje de klant is?

Is onze winkel "hip" genoeg om Jantje te laten binnen te komen? Informeren wat jongeren zullen doen, foto's hoe tof het is...?

Naar wat is Jantje op zoek? Vrienden, een centje bijverdienen, de voldoening om kinderen een leuke tijd te beleven, iets bijleren...?

Welk product kunnen we Jantje verkopen? Een toffe sfeer, 100 lachende kindergezichten, nieuwe vrienden, talenten leren kennen...?

Wat zou er voor zorgen dat Jantje terug komt? Nieuwe uitdagingen, hij mag zelf suggereren wat hij mag doen, hij mag het speelplein organiseren?

Een dag in het leven van...

De jongeren op het speelplein, wie zijn en vooral wat doen ze...

Je ziet het hier.

Bekijk ook het filmpje van een dag in het leven van een animator op speelplein Takaro in Brussel.

Talent gespot

Inspelen op talenten van jongeren, is één van de vele tips die geven om een betere match te vinden tussen speelpleinen en de jongeren. Maar welke talenten?

In de DNA "Co-animator" maakten we een overzicht.


Snuif de sfeer op!

Bijna 150 speelpleinverantwoordelijken en partners uit de jeugdsector verzamelden op 23 februari 2016 voor het eerste Speelpleincongres uit de geschiedenis en sloten een pact voor sterk speelpleinwerk in de toekomst!