Congres 2020

4 jaar na ons vorige congres, organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op 12 mei 2020 opnieuw een congres in Mechelen met als thema "speelpleinwerk is jeugdwerk". 

We brengen schepenen van jeugd, speelpleinverantwoordelijken, beleidsmakers en jongeren samen om antwoorden te formuleren op uitdagingen voor het speelpleinwerk. Op deze pagina zal je geregeld nieuwe info en oproepen zien verschijnen.

Deze sprekers hebben al bevestigd: NYDA – jeugdwerk in Zuid-Afrika, Nuso (NL) – toolkit bestuurlijke vernieuwing, Guy Redig – Professionalisering in het Vlaamse jeugdwerk. Odisee Hogeschool – Verwachtingen van ouders tav jongeren, De Ambrassade – jeugdwerkwerkt!Speelmakers – unieke meerwaarde van jongeren tav het spelen van kinderen, Bruno Smet en schepen Hilde Van der Poorten – de rol van de speelpleinverantwoordelijke.
Over wie gaat het?

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

2015


Aantal animatoren op het speelplein


13000

 

16000

 

16000

 

20000

 

22000

 
23260


Geattesteerde begeleiders

 

58%

 

51%

 

55%

 

56%

 

56%


57% 


Verhouding meisjes/jongens

 

 

60% 

 

63% 

 

67% 

 

62% 

 65% 

 

Vrijwillig of tegen onkostenvergoeding

 

 

 

 

Animator

72%

68,3%

Hoofdanimator

45%

38,4%


Evolutie leeftijd v/d begeleiders

 

 

 

< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

< 17: 27%

17/18: 34%

> 18: 39%

 


< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

 
< 17: 27%

17/18: 31%

> 18: 42%

1


Speelplein is een manier van leven

Attestering

Niet alleen op het speelplein engageren jongeren zich. Velen van hen volgen 50 uur cursus, doen stage en komen naar een evaluatiemoment. Om hun competenties aan te scherpen en hun ervaringen om te zetten in speelplezier voor kinderen op het speelplein. Dat verdient erkenning en daarom reikt de VDS hen met plezier een attest in het jeugdwerk uit. 

In 2018 haalden 6233 jongeren in heel Vlaanderen en Brussel hun attest. Da's 10% meer dan in 2017. Bij 5218 daarvan ging het om een attest animator, bij 816 om het attest hoofdanimator.

De VDS mocht in 2018 zo'n 1132 keer het attest animator uitreiken en 250 keer het attest hoofdanimator.


Beloning of vergoeding?

Jongeren willen graag een cent bijverdienen. Ze hebben een gsm, ze willen muziek downloaden, er zijn de hobby's of om gewoon eens de vrienden te trakteren.

Hoe kijken jongeren naar de (onkosten-)vergoeding die ze krijgen op het speelplein? Is geld de reden waarom ze vrijwilliger zijn?

In onze enquête antwoordden zo'n 500 jongeren op de vraag "Zie jij een onkostenvergoeding als compensatie voor gemaakte kosten (26%), beloning voor een engagement (71%) of als loon naar werk (3%)?"

 


Engageren jongeren zich minder?

 

Op 10 april verschenen artikels in de pers over een groot animatorentekort op de speelpleinen. Onze coördinator Bert Breugelmans, bracht in een artikel in De Morgen duidelijkheid en nuance in het debat. 

Ook dit onderwerp komt aan bod op ons congres.


1000x bedankt!

En of we hen dankbaar zijn!

Absoluut geen evidentie dat jongeren zich elke keer opnieuw "smijten" voor speelpleinwerk. Dat verdient ook appreciatie en erkenning.

De VDS doet dit onder andere door:

 • De dag van de animator.
 • Het uitreiken van (door de Vlaamse overheid erkende) attesten.
 • Een brief naar de ouders van deelnemers van cursussen.
 • Gadgets die de verbondenheid met speelpleinwerk stimuleren.
 • Acties en campagnes om het engagement van de jongeren in de verf te zetten.

Op welke manier zorgen jullie dat het college, ouders, partners... hun appreciatie kunnen tonen?

Laat het weten! 


Discussieer mee

Gebruik één van onze campagnebeelden om de discussie op gang te zetten op jouw speelplein, met jouw schepen of collega's. 


Zij hebben iets te zeggen

Naar aanloop van het congres gingen we, niet alleen met een heleboel jongeren in gesprek, we trokken ook naar straffe mensen die over onze thema's interessante dingen te vertellen hebben.

Silke schreef een masterproef over de motieven van jongeren in het speelplein- en jeugdwerk.

De Ambrassade maakte een folder over Jeugdwerkwerkt, vandaag en in de toekomst.

We hadden een gesprek met Toon Moonen, docent aan de Universiteit Gent. Hij vertelt over de ervaringen en competenties die hij in het speelpleinwerk heeft opgedaan en op vandaag gebruikt in zijn job.

Sven Vanderrusten is verantwoordelijke van speelplein 't Foenske. Hij vertelt ons wat zijn job is en waarom dat het al zo lang en zo graag doet. 

In december verschijnt onze PIT waarin we het hebben over de match tussen het engagement van jongeren en de verwachtingen van speelpleinwerk.

Komende maanden vinden jullie hier nog artikels terug van Guy Redig, de resultaten van een enquête bij speelpleinanimatoren en verhalen over de unieke meerwaarde van speelpleinwerk voor jongeren.


Praktisch

Dinsdag 12 mei 2020

Cultuurcentrum Mechelen

Minderbroedersgang 5, Mechelen

9u30 - 17u

De inschrijfmodule komt binnenkort online.


Onderzoek

Naar aanleiding van het congres deden we een jaar onderzoek met

3 studenten Silke (motieven), Celien (druk) en Danique (rol speelpleinverantwoordelijke) die een thesis of masterproef schrijven.

6 lokaal ondersteuners en een pak vrijwilligers die samen meer dan 500 speelpleinen bezochten.

10 interviews met experten (binnen en buiten het jeugdwerk) die hun advies gaven.

390 animatoren die een enquête invulden.

Talloze gesprekken, vergaderingen, denkoefeningen, filosofische babbels aan de toog en een stapel literatuur die we verwerkt hebben.

Bedankt daarvoor!

 


Een dag in het leven van

De jongeren op het speelplein, wie zijn en vooral wat doen ze...

Je ziet het hier.

Bekijk ook het filmpje van een dag in het leven van een animator op speelplein Takaro in Brussel.


Waarom komen jongeren naar het speelplein?

Ook een bevraging in 2019 bevestigt wat we al wisten: de belangrijkste motieven van jongeren om zich te engageren op het speelplein zijn:

 1. Waarde: menslievende en altruïstische redenen
 2. Begrip: opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
 3. Carrière: relevante vaardigheden opdoen ifv latere job

Uit diezelfde bevraging blijkt dat jongeren die meer doen dan van hen verwacht wordt (extra-role-gedrag), dit doen ifv groei en ontwikkeling van hun identiteit. 

Nu we dit weten, kunnen er op inspelen!


36 keer...

Elke nieuwe speelpleinverantwoordelijke krijgt een bezoek om hen te laten kennismaken met speelpleinwerk en (het aanbod van) de VDS. 

In 2018 waren dat 36 nieuwe mensen met veel energie en goesting maar dus ook 36 mensen die andere oorden hebben opgezocht.

We werken aan een nieuw profiel, een vacature en een nieuwe opleiding voor speelpleinverantwoordelijken. Binnenkort meer!


Jeugdwerk in Europa

De VDS mocht meewerken aan een Europees charter over lokaal jeugdwerk via "Europe goes local".

Op de conferentie in juni 2019 gaven we een workshop geven over "kadervorming". Onze collega-jeugdwerkers uit de andere landen waren onder de indruk. We onthouden:

 • Speelpleinwerk is uniek. In weinig andere landen bestaat iets dergelijks. Veelal is jeugdwerk gekoppeld aan educatie of welzijn.
 • Het attest animator wordt gezien als mooie vorm van erkenning voor het werk van jongeren.
 • Waar in andere landen vooral professionele jeugdwerkers aan de slag gaan, zijn ze onder de indruk dat wij verantwoordelijkheid en kansen geven aan jongeren.

Waarom zetten jongeren zich in?

We vroegen animatoren om filmpjes te maken, alleen of met hun speelpleinvrienden, waaruit blijkt waarom ze zich inzetten en blijven inzetten voor de speelpleinwerking in hun buurt. Het filmpje dat de meeste 👍 op YouTube had,won een feestpakket t.w.v. €450 vanwege het MateriaalMagazijn.


Wat zeggen jongeren zelf?

Deze zomer bevroegen we meer dan 390 jongeren in het kader van ons Congres 2020. 

We peilden naar hun mening over uitdagingen, stress, appreciatie en de rol van de speelpleinverantwoordelijke. Bekijk hier de resultaten van de bevraging. 

Deze resultaten vormen meteen stof tot discussie op het congres.

Een plaats voor jongeren in de visie

In Leuven hebben jongeren een belangrijke plaats op het speelplein en in de speelpleinvisie. We lezen er deze interessante zinnen: 

 • Fouten maken is immers een deel van het leerproces.
 • Animatoren hebben voeling met hun speelplein en kiezen ervoor zelf mee te bouwen aan de identiteit er van.

De volledige tekst kan je hier lezen.

Zelf ook een visie(-tekst)? Stuur maar door naar .


Betrokkenheid aanspreken

Voor iedereen wat wils, heeft dit speelplein gedacht...

Door een variatie aan engagementen aan te bieden, spreken ze verschillende jongeren aan op verschillende interesses.

Elke engagement helpt het speelplein vooruit, elke jongere is een meerwaarde, hoe klein of groot het engagement is.

Van thuis uit, in een werkgroep, door de leefweek of met een eigen project? Alles kan. 

Taken zijn duidelijk en de kans op een succeservaring is groot.

Lees het hier.

Een betere match

De uitdaging voor elk speelplein is het vinden van een match tussen de jongeren en de verwachtingen van het speelplein. 

Wat als... het speelplein een winkel is en Jantje de klant is?

Is onze winkel "hip" genoeg om Jantje te laten binnen te komen? Inforrmeren wat jongeren doen, foto's hoe tof het is...?

Naar wat is Jantje op zoek? Vrienden, een centje bijverdienen, de voldoening om kinderen een leuke tijd te beleven, iets bijleren...?

Welk product kunnen we Jantje verkopen? Een toffe sfeer, 100 lachende kindergezichten, nieuwe vrienden, talenten leren kennen...?

Wat zou er voor zorgen dat Jantje terug komt? Nieuwe uitdagingen, hij mag zelf suggereren wat er in de winkel verkocht wordt, hij mag zelf eens achter de kassa staan?


Snuif de sfeer op!

Bijna 150 speelpleinverantwoordelijken en partners uit de jeugdsector verzamelden op 23 februari 2016 voor het eerste Speelpleincongres uit de geschiedenis en sloten een pact voor sterk speelpleinwerk in de toekomst!