Congres 2020

4 jaar na ons vorige congres, organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op 12 mei 2020 opnieuw een congres in Mechelen met als thema "speelpleinwerk is jeugdwerk". 

We brengen schepenen van jeugd, speelpleinverantwoordelijken, beleidsmakers en jongeren samen om antwoorden te formuleren op uitdagingen voor het speelpleinwerk. Op deze pagina zal je geregeld nieuwe info en oproepen zien verschijnen.


5 thema's

In 2019 gaan we op zoek naar antwoorden op vijf visievragen. Alle vijf hebben ze betrekking op het eigenaarschap van jongeren in speelpleinwerk. Op het congres stellen we de resultaten voor en geven we tools om concreet aan de slag te gaan.

Help ons en beantwoord de vragen...

Help ons mee een antwoord te formuleren op de uitdagingen voor het speelpleinwerk. Per thema hebben we een aantal vragen naar voor geschoven. Je kan kiezen om 1 vraag, 1 thema of misschien wel alle vragen van alle thema's te beantwoorden. Elk idee, elke ervaring en elk antwoord, is welkom om speelpleinwerkers te inspireren.

Thema 1: Zet in op talent en goesting.

 

Op het speelplein spreken we over animatoren. Sommige daarvan hebben een animatorattest, andere willen of kunnen dit niet behalen. We zien ook  jongeren die een meer afgebakend engagement willen opnemen en niet het volledige takenpakket van een animator. Tijdens de animatorenwerking maar ook in de zomer. Ook zij kunnen een meerwaarde betekenen op het speelplein. Moeten we hen een prominentere plaats geven? Moeten we speelpleinen stimuleren om mee in te zetten op talenten van jongeren ipv het "standaard" takenpakket van een animator?

Thema 2: Een nieuwe rol van de verantwoordelijke

 

Een aantal jaren geleden stelden we een functieprofiel op voor de ideale speelpleinverantwoordelijke. Vragen de huidige trends in speelpleinwerk en in het engagement van jongeren, een nieuw soort verantwoordelijke? Is het tijd voor een nieuw functieprofiel? En wat houdt dat dat in? Moeten we discussie verleggen van professionalisering van jongeren naar professionalisering van de ondersteuning van jongeren? Moeten we beroepskrachten “slim” inzetten en wat verstaan we daar onder?

Thema 3: Verlaag de druk op jongeren.

We merken dat de druk op jongeren stijgt. Ze moeten activiteiten voorbereiden, impulsen geven, opvang begeleiden, kunnen omgaan met diverse kinderen, in team werken....  Wordt er teveel van hen verwacht? Wat kunnen speelpleinen doen om die druk te verlagen? Mogen jongeren nog fouten maken ? Mogen ze nog groeien in hun competenties ? Is hun kerntaak nog steeds speelkansen aanbieden ?

Thema 4: Geef appreciatie en erkenning.

Jongeren doen schitterend werk en zetten zich talloze uren in. Ze krijgen vaak appreciatie vanuit mede-animatoren, hoofdanimatoren en/of de speelpleinverantwoordelijken. Vanuit ouders, de buurt en de maatschappij horen we die signalen minder. Hebben jongeren hier nood aan? Wat kunnen speelpleinen en de VDS doen om de erkenning en appreciatie vanuit die doelgroepen meer tot bij de jongeren te krijgen?

Thema 5: Leg eigenaarschap bij jongeren.

In het buitenland gebeurt “jeugdwerk” meer door professionelen, ze verklaren ons gek dat jongeren bij ons eigenaarschap krijgen. Hebben ze gelijk? Ook hier loert de vraag naar professionalisering om de hoek en wordt jeugdwerk soms geïnstrumentaliseerd om andere doelen te bereiken. Hoe moeten speelpleinen hier mee om gaan? Wil speelpleinwerk nog jeugdwerk zijn? Wat als ze het niet meer willen? Hoe kunnen we beleidsmakers overtuigen van het belang van eigenaarschap?Speelplein is een manier van leven

Over wie gaat het?

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

2015


Aantal animatoren op het speelplein


13000

 

16000

 

16000

 

20000

 

22000

 
23260


Geattesteerde begeleiders

 

58%

 

51%

 

55%

 

56%

 

56%


57% 


Verhouding meisjes/jongens

 

 

60% 

 

63% 

 

67% 

 

62% 

 65% 

 

Vrijwillig of tegen onkostenvergoeding

 

 

 

 

Animator

72%

68,3%

Hoofdanimator

45%

38,4%


Evolutie leeftijd v/d begeleiders

 

 

 

< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

< 17: 27%

17/18: 34%

> 18: 39%

 


< 17: 28%

17/18: 34%

> 18: 39%

 

 
< 17: 27%

17/18: 31%

> 18: 42%

1

Attestering

Niet alleen op het speelplein engageren jongeren zich. Velen van hen volgen 50 uur cursus, doen stage en komen naar een evaluatiemoment. Om hun competenties aan te scherpen en hun ervaringen om te zetten in speelplezier voor kinderen op het speelplein. Dat verdient erkenning en daarom reikt de VDS hen met plezier een attest in het jeugdwerk uit. 

In 2018 haalden 6233 jongeren in heel Vlaanderen en Brussel hun attest. Da's 10% meer dan in 2017. Bij 5218 daarvan ging het om een attest animator, bij 816 om het attest hoofdanimator.

De VDS mocht in 2018 zo'n 1132 keer het attest animator uitreiken en 250 keer het attest hoofdanimator.


Beloning of vergoeding?

Jongeren willen graag een cent bijverdienen. Ze hebben een gsm, ze willen muziek downloaden, er zijn de hobby's of om gewoon eens de vrienden te trakteren.

Hoe kijken jongeren naar de (onkosten-)vergoeding die ze krijgen op het speelplein? Is geld de reden waarom ze vrijwilliger zijn?

In onze enquête antwoordden zo'n 500 jongeren op de vraag "Zie jij een onkostenvergoeding als compensatie voor gemaakte kosten (26%), beloning voor een engagement (71%) of als loon naar werk (3%)?"

 


Engageren jongeren zich minder?

 

Op 10 april verschenen artikels in de pers over een groot animatorentekort op de speelpleinen. Onze coördinator Bert Breugelmans, bracht in een artikel in De Morgen duidelijkheid en nuance in het debat. 

Ook dit onderwerp komt aan bod op ons congres.


1000x bedankt!

En of we hen dankbaar zijn!

Absoluut geen evidentie dat jongeren zich elke keer opnieuw "smijten" voor speelpleinwerk. Dat verdient ook appreciatie en erkenning.

De VDS doet dit onder andere door:

 • De dag van de animator.
 • Het uitreiken van (door de Vlaamse overheid erkende) attesten.
 • Een brief naar de ouders van deelnemers van cursussen.
 • Gadgets die de verbondenheid met speelpleinwerk stimuleren.
 • Acties en campagnes om het engagement van de jongeren in de verf te zetten.

Op welke manier zorgen jullie dat het college, ouders, partners... hun appreciatie kunnen tonen?

Laat het weten!


Discussieer mee

Gebruik één van onze campagnebeelden om de discussie op gang te zetten op jouw speelplein, met jouw schepen of collega's. 


Praktisch

Dinsdag 12 mei 2020

Cultuurcentrum Mechelen

Minderbroedersgang 5, Mechelen

9u30 - 17u

Deze sprekers hebben al bevestigd: NYDA – jeugdwerk in Zuid-Afrika, Nuso (NL) – toolkit bestuurlijke vernieuwing, Guy Redig – Professionalisering in het Vlaamse jeugdwerk. Odisee Hogeschool – Verwachtingen van ouders tav jongeren, De Ambrassade – jeugdwerkwerkt!Speelmakers – unieke meerwaarde van jongeren tav het spelen van kinderen, Bruno Smet en schepen Hilde Van der Poorten – de rol van de speelpleinverantwoordelijke.


Gezocht


We laten voor, tijdens en na het congres jou graag aan het woord. Om je ideeën te delen, te inspireren met jouw ervaringen of om gewoon eens tegen schenen te schoppen. We zoeken speelpleinverantwoordelijken, hoofdanimatoren, animatoren, schepenen, stuurgroepleden, jongeren die...

 • Een blog of opiniestuk willen schrijven.
 • We mogen interviewen (op papier of gefilmd).
 • Een instagram/facebook-verhaal, selfie of sketch met jouw mening of idee.
 • Aan onze fotocampagne willen meewerken.

Laat van jullie horen via

De komende maanden gaan studenten Silke (motieven), Celien (druk) en Danique (rol speelpleinverantwoordelijke) op onderzoek. Ook bij hen kan je terecht.


Waarom komen jongeren naar het speelplein?

Ook een bevraging in 2019 bevestigt wat we al wisten: de belangrijkste motieven van jongeren om zich te engageren op het speelplein zijn:

 1. Waarde: menslievende en altruïstische redenen
 2. Begrip: opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
 3. Carrière: relevante vaardigheden opdoen ifv latere job

Uit diezelfde bevraging blijkt dat jongeren die meer doen dan van hen verwacht wordt (extra-role-gedrag), dit doen ifv groei en ontwikkeling van hun identiteit. 

Nu we dit weten, kunnen er op inspelen!


Een dag in het leven van

De jongeren op het speelplein, wie zijn en vooral wat doen ze...

Je ziet het hier.

Bekijk ook het filmpje van een dag in het leven van een animator op speelplein Takaro in Brussel.

36 keer...

Elke nieuwe speelpleinverantwoordelijke krijgt een bezoek om hen te laten kennismaken met speelpleinwerk en (het aanbod van) de VDS. 

In 2018 waren dat 36 nieuwe mensen met veel energie en goesting maar dus ook 36 mensen die andere oorden hebben opgezocht.

Zijn er acties nodig om hen langer te behouden?


Jeugdwerk in Europa

De VDS mocht meewerken aan een Europees charter over lokaal jeugdwerk via "Europe goes local".

Op de conferentie in juni 2019 gaven we een workshop geven over "kadervorming". Onze collega-jeugdwerkers uit de andere landen waren onder de indruk. We onthouden:

 • Speelpleinwerk is uniek. In weinig andere landen bestaat iets dergelijks. Veelal is jeugdwerk gekoppeld aan educatie of welzijn.
 • Het attest animator wordt gezien als mooie vorm van erkenning voor het werk van jongeren.
 • Waar in andere landen vooral professionele jeugdwerkers aan de slag gaan, zijn ze onder de indruk dat wij verantwoordelijkheid en kansen geven aan jongeren.

Waarom zetten jongeren zich in?

We vroegen animatoren om filmpjes te maken, alleen of met hun speelpleinvrienden, waaruit blijkt waarom ze zich inzetten en blijven inzetten voor de speelpleinwerking in hun buurt. Het filmpje dat op 17 juli (12u) de meeste 👍 op YouTube heeft wint een feestpakket t.w.v. €450 incl. een mobiele geluidsinstallatie, microfoon, stroboscoop, een disco-lichteffect, vlaggetjeslijnen en een stévig gevulde goodiebag vanwege het MateriaalMagazijn.


Snuif de sfeer op!

Bijna 150 speelpleinverantwoordelijken en partners uit de jeugdsector verzamelden op 23 februari 2016 voor het eerste Speelpleincongres uit de geschiedenis en sloten een pact voor sterk speelpleinwerk in de toekomst!