Ouders en het speelplein

Ouders zijn een belangrijke doelgroep voor een speelplein. Ze geven hun "meest kwetsbare goed" af en hebben daarbij allerlei verwachtingen. Elk speelplein zet kinderen centraal en heeft daardoor ook verwachtingen naar ouders. Is er een match?

In 2015 deed de Odisee Hogeschool onderzoek naar ouders en jeugdwerk. Gevolgd door een onderzoek naar jeugdwerk en ouders. De cijfers die we op deze pagina meegeven komen uit die onderzoeken of uit onze eigen speelpleinenquête.

Blijkt dat 87% tevreden is over speelpleinwerk, hoera !

Een pluim voor iedereen die voor en achter de schermen meewerkt aan het speelplein.


Ik zet de positieve feedback van ouders direct op de facebook van de animatoren. Mijn meest gelezen en meest gelikete posts.

Kiezen kinderen zelf?

Kinderen zelf  hebben een grote invloed op het al dan niet deelnemen aan een speelpleinwerking. Tot 63% van de ouders haalt aan dat de eigen kinderen invloed hebben of ze naar het speelplein gaan. 

Omgekeerd geldt dat ook. Als het kind niet (meer) wil komen, dan halen 50% van de ouders aan dat ze hun kind niet langer zullen sturen.

Met andere woorden: Hoe gelukkiger de kinderen, hoe meer ze zullen komen.

Dit is de top 3 van redenen voor deelname aan een speelpleinwerking:

 1. Mijn kind heeft al vrienden in de organisatie 32,5%
 2. Ik  ken deze organisatie al van vroeger 37,7%
 3. Andere familieleden nemen deel 26.8%

Of het speelplein al dan niet gekend is (bij het kind, bij vrienden van het kind, bij de ouders zelf...) speelt dus een belangrijke rol. Schakel dus ook de ouders in om reclame te maken voor je speelplein. 

Factoren die deelname aan het speelplein bevorderen of belemmeren:

• Redenen voor ouders om hun kinderen niet te laten deelnemen

1. Mijn kind wil er zelf niet aan deelnemen 50,5%

2. Mijn kind heeft al genoeg andere vrijetijdsactiviteiten 28,8%

3. Het is niets voor mijn kind 14%

4. Ik vind het belangrijker dat mijn kind tijd doorbrengt met mij/het hele gezin 10,3%

5. Ik heb geen gebrek vertrouwen in begeleiding 8,7%

• Redenen om niet langer deel te nemen aan een speelpleinwerking

1. Mijn kind wil er zelf niet aan deelnemen 48,5%

2. De vrienden van mijn kind stoppen 21,6%

3. Mijn kind heeft al genoeg andere vrijetijdsactiviteiten 18,6%

• Wie had invloed op de beslissing om deel te nemen

1. Mijn kind zelf 63,4%

2. Vrienden van mijn kind 54,3%

3. Ouders zelf 51,7%

• Redenen om uw kind te laten deelnemen

1. Mijn kind heeft al vrienden in de organisatie 32,5%

2. Ik  ken deze organisatie al van vroeger 37,7%

3. Andere familieleden nemen deel 26.8%

 

Meet the parents

 

Odisee Hogeschool onderzocht niet alleen, ze gingen ook met de resultaten aan de slag. Zo ontwikkelden ze een tool en website "Meet the parents". De tool kan je gratis aanvragen via deze link. Meer info over het het werk van Odisee vind je hier.


Hoe kijken ouders naar het speelplein?

Aan de slag!

Hoe kijken ouders naar jullie speelplein? Vraag het hen!

 • Gebruik de toolbox ouderbevraging die enkele UGent-studenten voor ons maakten in 2024. De toolbox focust op de werking in het algemeen, de groepssfeer, de activiteiten, het team, de communicatie, het financiële en organisatorische aspect, eten & drinken.
 • Hang wat foto’s uit van vroeger en nu en prikkel ouders met de vraag « Hoe speelden jullie vroeger ? » Zien jullie veel verschil ? 
 • Hang 4 foto’s uit en laat hen kiezen welke het meest bij je speelplein past (bv: foto van vuile activiteiten of knutselen, van animatoren die pintjes drinken, vriendschap tussen kinderen…).
 • Steek eens de visietekst van jullie speelplein onder de neus van enkele ouders en vraag naar feedback of betrek hen bij het opstellen van de (volgende) visietekst.
 • Zet je animatoren de “ouder-bril” op en wandel met hen doorheen het speelplein. Krijg je een hallo? Zie je een hoofdanimator stressen? Ligt het lokaal overhoop omdat er gespeeld is vandaag of omdat er al dagen niet meer gekuist is? Durf je naar het toilet gaan? Voel je je welkom?
 • En ruimer: welke reputatie heeft jullie speelplein? Praat er over met je animatoren. Hoe willen jullie over komen en hoe komen jullie effectief over? Wat met animatoren die met hun speelpleintrui aan, iemand helpen oversteken versus dronken op straat hangen?
 • De scouts verspreidt hun visie via “De kleine gids”. Een boekje om kennis te maken met Scouts en Gidsen Vlaanderen. De VDS is fan en denkt er over na om iets dergelijks voor speelpleinen te ontwikkelen.

Uit onderzoek

Ouders zien heel wat positieve effecten van speelpleinwerk. Voor 94% is het een zinvolle tijdsbesteding en voor 81% zelfs een belangrijke aanvulling bij de opvoeding van hun kinderen.

Waw !

Een minderheid, maar toch 20%, ervaart speelpleinwerk als opvang. De opvangfunctie van speelpleinwerk is natuurlijk ook realiteit maar we zijn blij te lezen dat ouders andere functies belangrijker vinden.

Ouders zien ook een belangrijke opdracht voor het speelplein weggelegd om plaats te geven aan alle kinderen en hen te laten omgaan met kinderen van diverse achtergronden.


Hebben jullie een match?

Om te weten of er een match is, is het belangrijk om eerst te weten wat jullie ouders precies verwachten. Nadien kan je, met je speelpleinvisie in de hand, aan de slag om te bekijken op welke verwachtingen jullie wel of niet kunnen ingaan.

Verwachtingen vanuit het speelplein

Omgekeerd verwachten speelpleinen ook heel wat van ouders. We denken aan…

 • Op tijd kinderen afzetten en komen ophalen.
 • De regels en afspraken kennen.
 • Eten en drinken meegeven.
 • Naar de slotactiviteit komen.
 • Weten welke kleren ze aanhadden en rug- of zwemzak ze meegegeven hebben.
 • Weten wanneer er uitstappen zijn.
 • Weten wanneer het speelplein gesloten is.
 • Dat ze weten hoe het speelplein in elkaar zit.
 • Dat ze de kleren van de kinderen wassen.
 • Gadgets van het speelplein kopen.
 • Weten hoe de inschrijvingen gebeuren.

Voor iedereen vanzelfsprekend?! Tijd om op onderzoek uit te gaan!

Stap op hen af of nodig hen uit op een vergadering. 

Met deze drie vragen kom je het te weten : 

 1. Stel je bent 1 dag baas van het speelplein, wat zou je doen?
 2. Zeg mij 1 ding dat je heel graag zou willen weten over het speelplein?
 3. Waarom komt jouw kind naar het speelplein?

Verwachtingen vanuit ouders

Ouders geven hun dierbaarste goed in handen van het speelplein en de animatoren. Niet vreemd dan ook dat de top 4 van de verwachtingen gaan over het welbevinden van hun kind. 

Fysieke veiligheid maar zeker ook de emotionele veiligheid is daarbij belangrijk. Ze moeten er vertrouwen in hebben dat hun kind in goede handen is. 

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in :

 • Hun kind wordt warm onthaald en voelt zich thuis.
 • Activiteiten sluiten aan bij de interesses van het kind.
 • Hun kind wordt niet apart behandeld.
 • Discreet en respectvol omgaan met informatie (gegevens of privéleven) over het kind.
 • De verantwoordelijke zal bellen als er iets met hun kind is. (fysiek of emotioneel).

Dit vertaalt zich ook in een aantal verwachtingen ten aanzien van de animatoren. De ideale animator…

 • Houdt rekening met mogelijkheden van kinderen. 
 • Kan leuke activiteiten verzinnen en voorstellen. 
 • Weet hoe met moeilijke situaties om te gaan. 
 • Ziet meteen wanneer een kind er niet bij hoort. 
 • Voelt perfect aan wanneer een kind aandacht nodig heeft.

Tot 80% van de ouders verwacht dan ook dat animatoren een cursus gevolgd hebben. 

 


Van zodra animatoren geslaagd zijn voor hun stage wordt dit in de nieuwsbrief gezet. Zo zien ouders dat er ingezet wordt op vorming

Communicatie

Van en naar ouders

Speelpleinen hebben heel wat informatie te delen en ook ouders hebben heel wat vragen over de werking. Ouders zijn niet als 1 groep te benaderen in communicatie, ga gericht informeren via verschillende kanalen en analyseer welke middelen het beste werken.

Relevante zaken om te communiceren met ouders:

 • Praktisch : uitstappen, zwemmen, verloren voorwerpen, financiën en kortingen…
 • Kindgerelateerd : krijgen ze genoeg water als het warm weer is, wat eten ze vandaag, bij wie kan een kind terecht als het zich niet goed voelt, diversiteit/inclusie, wat heeft mijn kind gedaan vandaag, het is vandaag zijn/haar verjaardag.
 • Inhoudelijk : wie de animatoren zijn, hoe zit het speelsysteem in elkaar, hoe jullie omgaan met de jonge leeftijd van animatoren, regels en afspraken voor de kinderen, hoe jullie omgaan met het open terrein en weglopende kinderen, dat animatoren tijdens het jaar ook samen komen om voor te bereiden, de eigenheid van het speelplein, waarom jullie niet de hele zomer werking houden…

Middelen om te communiceren met ouders: 

 • Off-line : Ouderboekje, nieuwsbrief/krantje per week, huishoudelijk reglement, het ouderbord…
 • Online : facebookpagina of facebookgroepen, via de website…
 • Persoonlijk : een onthaal- of zwaaimoni, een ouderfeest of Openspeelpleindag, ouders « op de koffie »…

Communicatie van ouders

Niet alleen speelpleinen willen ouders informeren, ook ouders hebben heel wat te vertellen aan het speelplein.

89,6% van de ouders vindt het belangrijk om animatoren voldoende op de hoogte te stellen van bijzondere kenmerken van hun kind. Dit kan gaan over eventuele beperkingen maar evenzeer over het is vandaag hun verjaardag, ze zijn wat ziek of hebben slecht geslapen. 

Ze willen deze informatie niet alleen graag delen. Ook hier is vertrouwen belangrijk. Vertrouwen dat er met de informatie aan de slag gegaan wordt maar ook dat de informatie discreet blijft.

Deze zaken helpen om vertrouwen te scheppen:

 • een vast aanspreekpunt.
 • een telefoonnummer waarvan men zeker is dat er iemand oppakt.
 • weten wie de telefoon zal oppakken.
 • foto’s uithangen van de (hoofd-)animatoren.
 • informatie opschrijven in een ouderschriftje.
 • terugkoppeling ‘s avonds hoe de dag verlopen is.

4 concrete voorbeelden

 1. Bij ons hangen er boven de uitgang symbolen van de activiteiten. Kinderen kiezen die uitgang van de activiteit die ze vandaag hebben gedaan. Zo zien ouders direct wat hun kind die dag heeft uitgestoken.

 2. In het ouderboekje legden we uit hoe ons OpenSpeelaanbod in elkaar steekt en wat de visie er achter is. Sindsdien kijken ouders met een nieuwe blik naar animatoren. 

 3. Wij steken structuur in de boodschappen op ons ouderbord zodat het blijft opvallen. Info die altijd uithangt of verandert per week, een aparte kleur per leeftijdsgroep of een aparte kleur voor iets dat iedereen moet gelezen hebben.

 4. We organiseerden jaarlijks een infoavond over ons speelplein maar ouders kwamen niet meer opdagen. Dit jaar werd er een specifiek thema naar voor geschoven (veiligheid, opvang, speelsysteem, privacy…) en kijk hoeveel opkomst daar was.

Betrokkenheid van ouders

« Voor de zomer hadden we de stoel » ergens in de gemeente gezet. (met dank aan 1000 zonnen). Deze wedstrijd bracht heel wat ouders en kinderen op de been. We vroegen ook om objecten mee te brengen gelinkt aan het zomerthema om het op die manier bekend te maken. »

 

In 2015 namen we naar gewoonte een enquête af bij de speelpleinwerkingen in Vlaanderen. Voor de eerste keer stelden we ook een vraag over ouders : Hoe worden ouders bij jullie werking betrokken?

Vaak blijft deze betrokkenheid op het niveau van informeren. Concepten waarbij ouders mee helpen of mee beleid maken zijn bijna onbestaande (minder dan 10%). 

Ouders halen nochtans aan dat ze willen helpen. Helpen bij speciale gelegenheden, meegaan op uitstap of hier en daar wat klusjes doen. Ouders halen aan dat ze niet altijd op de hoogte zijn dat het speelplein hulp kan gebruiken.

We zien kansen.

Deze voorbeelden kwamen we in speelpleinland tegen : vervoer van kinderen bij een daguitstap, wekelijks wassen van de handdoeken, decors ontwerpen, achter de toog op de OpenSpeelpleindag, gocars herstellen, een ouderwerkgroep, hun netwerk inschakelen om sponsering of materiaal in te zamelen…

Daarnaast willen ouders ook hun mening en suggesties kwijt. Persoonlijk bij een vast aanspreekpunt of via een enquête op het einde van de zomer. Belangrijk is om ouders op de hoogte te houden of je wel of niet aan de slag gegaan bent met hun suggesties. Dit maakt duidelijk dat inspraak mogelijk is en schept vertrouwen.

 

« In de enquête gaf een ouder anoniem aan dat de verzamelplaats voor de rugzakken van de kinderen zich in de zon bevond. Met onhygiënische gevolgen voor de boterhammen. De dag erna was er een nieuwe locatie voor de rugzakken en hing er een groot blad bij. Bedankt voor de tip papa of mama, vanaf nu geen warme boterhammen meer »


Wat als...

Waarom is mijn kind zo vuil?

Tjah, wat zeg je daar op als 15-jarige animator?

Een goed idee dus om een aantal van die uitspraken te bespreken met de rest van je animatorenploeg. Zo versterk je hen in hun communicatie en zorg je er ook voor dat iedereen een soortgelijk antwoord geeft.

We hebben er nog een paar...

 • Je bent 15 en je krijgt al zoveel verantwoordelijkheid?
 • Ik mag mijn kind niet komen ophalen wanneer ik wil?
 • Waarom kan Anneke niet bij haar broer in de groep?
 • Jullie weten de activiteiten van volgende week nog niet?
 • In jullie bouwhoek zag ik een zaag liggen, da's toch niet veilig?
 • Waarom kunnen jullie geen uurtje vroeger open doen?

Ook een veelvoorkomende vraag? Laat het ons weten?Ouders van animatoren

Niet alleen ouders van kinderen, maar ook ouders van animatoren zijn een belangrijke doelgroep.

"Mijn zoon is weer niet thuis om te eten..."

"Speelplein is toch alleen maar in de zomer?"

"Ik hoop dat hij daar wat leert kuisen..."

Herkenbaar?

Interessant om te onderzoeken...

 • Welke redenen er leven waarom ze hun zoon/dochter wel of niet naar het speelplein sturen?
 • Welke verwachtingen zij hebben van het speelplein?
 • Waarover zij willen geïnformeerd worden?
 • Waar de kansen liggen als je hen betrokken maakt?

Vanaf 2019 stuurt de VDS ook een brief mee naar de ouders van de cursisten die hun animatorattest hebben behaald. Zo willen we in de verf zetten hoe hard we hun engagement appreciëren en waarderen.

We ontwikkelden ook werkvormen om ouders van animatoren te betrekken.

 

Voorbeelden

Een infobrochure van speelplein Torhout.

Een enquête voor ouders van speelplein Jokkebrok.

Een ouderkrantje van speelplein Bengelberg.

Feedback op de visietekst van speelplein Torhout.

Een brief naar ouders van animatoren zoals in Laarne of Evergem.

Nog meer voorbeelden van communicatie vind je hier.


Of zoals een ouder het zelf zei in de ouderenquête van speelplein Jokkebrok:

happy kids = happy parents

Meer lezen?

De cijfers en resultaten uit het onderzoek die van toepassing zijn op speelpleinwerk vind je terug in onze infofiche, samen met onze aanbevelingen en nog meer tips.

Maar lees ook meer over:

Advies ter plaatse

 • Speelplein door de bril van ouders.
 • Bij het ontwikkelen van een speel(plein)visie op ouders. 
 • Aan de slag met de tool "Meet the parents"
 • ...

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen ...