Doelgericht communiceren

Anno 2023 is het belang van een doordachte externe communicatie groter dan ooit. We leven in een wereld waarbij het soms lijkt dat de vorm en verpakking bijna belangrijker zijn dan de inhoud. Waarin mond-aan-mondreclame zich afspeelt in de Whatsapp-groep van ouders aan de schoolpoort. Waarin potentiële animatoren eerder je Tiktok-account zullen checken dan je website.

Een doordachte externe communicatie is nodig om te tonen wie je bent, wat je doet, waarom je dingen doet zoals je ze doet, waarin je je onderscheidt van andere speelinitiatieven. Het bepaalt je imago, hoe anderen over je spreken, waarom ouders, kinderen en jongeren bewust voor jouw werking kiezen. De manier waarop je communiceert naar en met buren, politici, andere organisaties in de buurt... heeft impact op jullie relatie, verstandhouding en ondersteuning. Nooit eerder was het belang van een straf communicatieplan zo groot, ook voor je speelplein.


Werk maken van communicatie is timmeren aan een sterk imago en een straf speelplein-verhaal dat in één lijn ligt met je speelplein-visie.

Weten wie je bent

Speelpleinvisie, missie & waarden

 • Wie zijn jullie?
 • Waarvoor staat jouw speelplein?
 • Waarom doen jullie de dingen zoals jullie ze doen?
 • Wat vinden jullie belangrijk?
 • Wat betrachten jullie?
 • Hebben we een sterk merk?
  Hoe wordt er over onze werking gepraat? 

Een heldere speelpleinvisie, missie & waarden zijn essentieel om straf te communiceren. Je weet dan exact wat je mensen wil vertellen, welke (kern)boodschap je wil overbrengen, hoe je moet reageren... 

Een eigen speel(plein)visie ontwikkelen

De VDS ontwikkelde een aparte pagina visie ontwikkelen en uitdragen, inlcusief een toolbox 'visie lokaal'

De 'droomoefening' uit DNA 24 (handvaten om te communiceren met externe relaties) is een goede start.

Droomoefening


Definieer de huidige situatie en denk na over hoe de ideale situatie er kan uitzien. Hoe ziet het ideale speelplein er binnen pakweg 5 jaar uit? Wat is er verandert? Waaraan zie je dat?


Wie wil ik bereiken?

Doelgroepen bepalen en opdelen

Breng doelgroepen die je nu reeds bereikt of wil bereiken in kaart. Denk steeds een stap verder en ga op zoek naar subgroepen onder een bepaalde doelgroep. Je zal versteld staan van bepaalde doelgroepen waar je nog nooit aan dacht. Hoe concreter je een doelgroep kunt afbakenen, hoe beter je je pijlen op hen nadien kunt richten.

bv. ouders, maar deze groep kan je nog opdelen:

 • ouders van kinderen die vaak komen
 • ouders van kinderen die nooit komen
 • ouders van kinderen met een beperking
 • ouders van kleuters, middengroep en tieners
 • ouders van onze huidige animatorenploeg
 • ouders van potentiële animatoren
 • ...

Andere doelgroepen:
kinderen, buren, jeugddienst, andere gemeentediensten, andere speelpleinwerkingen en -initiatieven in de buurt, gemeentebestuur, ander jeugdwerk, scholen, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), pers...

Prioritaire doelgroepen bepalen

Je krijgt al snel een uitgebreid lijstje met (sub)doelgroepen. Het is natuurlijk onmogelijk om je pijlen op alle deze mensen te gaan richten. Het is veel staffer om een rangorde vast te leggen. Dat helpt je om af te bakenen, afhankelijk van de tijd, goesting en algemeen doel van de werking, naar wie je wel en niet zult communiceren. 

Prioritaire doelgroepen kunnen jaarlijks wisselen. Ze hoeven niet vast te liggen voor de komende jaren.  

Afstand en invloed in kaart brengen


Elke prioritaire doelgroep positioneer je volgens 2 criteria: afstand en invloed. Vervolgens kan je per doelgroep acties bedenken die:

 • negatieve invloeden verminderen /positieve invloeden doen stijgen
 • afstand tot de doelgroep kleiner maken 

Hiermee breng je meteen in beeld waaraan je kan werken.


foto's op deze pagina | Studionunu

Wij huren een professionele fotograaf in om de Aalsterse speelpleinen in beeld te brengen.

Waaraan kan je werken?

Het doel van elk communicatieactie is om een communicatieprobleem op te lossen of te verbeteren. Er is een probleem als de huidige situatie niet overeenkomt met de gewenste situatie. Je weet nu wat je wil en kan vertellen. Je weet op wie je je pijlen zult richten. Dan is de volgende stap nagaan hoe je je communicatie naar deze doelgroepen kunt verbeteren en vernieuwen. 

Toolkit ‘speelpleinwebsites’

In 2014 onderzocht VDS aan de hand van een toolkit 67 speelpleinwebsites. Elke website werd onderworpen aan criteria die ouders en toekomstige animatoren belangrijk achten. Conclusie: veel speelpleinwebsites laten kansen liggen (persbericht). Hoe is het met jouw website gesteld? Doe de test!


Wie bereik je op welke manier(en)?

Een open brief op sociale media, een brief per post, ga je persoonlijk langs, organiseer je een infomoment, een kraampje op de kerstmarkt, een OpenSpeelpleinDag (overzicht ideeën), verander je iets aan je website... Er bestaan 1001 manier om je boodschap over te brengen. Belangrijk is dat je het juiste medium voor de juiste doelgroep kiest. De manier waarop je de boodschap brengt moet aansluiten op de doelgroep. Je kernboodschap moet helder zijn. Een combinatie van verschillende communicatiemiddelen (= communicatiemix) is nog steeds het meest effectief.
Imec publiceert elk jaar een rapport over trends bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen. Het laatste rapport datteert van 2021.
Die geven een beeld van het mediabezit en -gebruik van Vlaanderen.
Mediaraven filterde de cijfers wat betreft jongeren en digitale media.

bv. wervingscampagne naar 15-jarigen

Stel jezelf minstens de volgende vragen:

Waar vinden we 15-jarigen?

 • Online op Snapchat en Instagram. 
 • In onze gemeente hebben we 2 middelbare scholen
 • Enkele typische plekjes waar we ze kunnen vinden (bv. skatepark)
 • Ze zitten  in andere organisaties en jeugdbewegingen 
 • Onze oudste groep op het speelplein
 • ...

Hoe communiceren we met 15-jarigen?

 • Jongerentaal gebruiken
 • Meer beelden dan tekst
 • Iets verassend > wil dit tonen aan mijn vrienden...
 • Aanspreken op sociaal, ideëel en persoonlijk motief
 • Kort en krachtig
 • ...

Voorbeelden van speelpleincommunicatie naar...

ouders (animatoren)

De VDS lanceerde in 2016 10 fiches die aantonen hoe je ouders bij je werking kan betrekken. 

nieuwe animatoren

De VDS vernieuwde in 2014 haar communicatie naar potentiële animatoren met nieuwe folders en een filmpje dat toont wat jongeren mogen verwachten als ze bij de VDS een cursus animator in het jeugdwerk volgen.

Elk jaar sturen veel speelpleinverantwoordelijken onze folders op naar alle 15-jarigen in de gemeente om hen aante moedigen als animator aan de slag te gaan en een cursus te volgen. Het filmpje wordt gedeeld of wordt gebruikt tijdens een infomoment voor geïnteresseerden. 

Op www.speelplein.net/werven vind je tal van speelpleinvoorbeelden (filmpjes, folders, affiches...)


Speelplein Kirrebisj aan het woord


Een plan van aanpak

Heb je een grondige analyse van de bestaande situatie gemaakt en een duidelijke omschrijving van de gewenste situatie?
Heb je klare kijk op je prioritaire doelgroepen en weet je waaraan je kan werken?
Schrijf al deze info neer in een algemeen strategisch communicatieplan of een projectmatig communicatieplan.
Een strategisch communicatieplan ≠ projectmatig communicatieplan

Strategisch communicatieplan

Een strategisch communicatieplan bevat het overzicht van alle acties die de organisatie onderneemt om de organisatiedoelen te bereiken. 

 • Speelplein Wesp (Wetteren) schreef in 2010 een beleidsnota met een volledig hoofdstuk 'verbeteren van onze interne en externe communicatie.' (p.17 - 19)  

 • De VDS schreef een strategisch communicatieplan (versie 2015 // versie 2020) + bijhorende praktische communicatiegids. Die vat alle afspraken, richtlijnen en beleidskeuzes rond vnl. externe communicatie samen voor alle medewerkers van onze organisatie.

Projectmatig communicatieplan

Een projectmatig communicatieplan is het gestructureerde overzicht van de communicatieacties van één project of actie.


Marketing gaat over welk verhaal je vertelt, niet over wat je doet. Perceptie zegt het al...

Wat is het effect van onze communicatie?

Communiceren is 1 ding, maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk: Heeft onze communicatie gewerkt?

Meten is weten

Daarvoor vergelijk je de huidige situatie met de oude situatie. Daarbij stel je de vraag of de verandering die je gemaakt hebt, er voor gezorgd heeft dat het doel dat je voor ogen had, ook daadwerkelijk bereikt is.

 • Sommige zaken vragen tijdHet resultaat van je communicatieacties is niet meteen duidelijk. 
  bv. imago, perceptie, houding...
 • Andere doelstellingen kan je wel eenvoudig meten.
  bv. aanwezigheden op het speelplein en events, respons op enquêtes, statistieken op sociale media, van je digitale nieuwsbrief (via Mailchimp), van je website (via Google Analytics)...

Nuttige links

Mediaraven biedt vormingen aan over communicatiebeleid en diverse communicatiemiddelen op maat van het jeugdwerk.


Het belang van een eigen huisstijl

Een huisstijl onderstreept de kernwaarden en de identiteit van een speelplein (schema). Een huisstijl bestaat uit 5 elementen: het woordmerk (bv. slogan), beeldmerk (bv. foto's en logo), typografie, kleur en kenmerkende vormen. Het is niet te onderschatten hoe een huisstijl het imago van een speelpleinwerking mee bepaalt.

Voorbeelden

 • Speelplein Kontich pakte in 2017 uit met een nieuwe huisstijl. Die werd doorgetrokken in het programmaboekje, het bord met 'wie is wie' aan de inkom, de website en T-shirts. Verrassend, jong, fris, avontuurlijk... kortom helemaal speelplein. Omwille van interne communicatie en slechte overdracht ging deze huisstijl helaas verloren. Ondertussen heeft speelplein Kontich een nieuwe look & feel, eentje zonder 'cultural appropriation' deze keer, met een toekan als uithangbord en een geslaagde slogan: 'Speelplein Kontich, waar je voor een leuke zomer naar toekan'.  Op www.pinterest.com/speelidee vind je bijna 200 speelpleinlogo's ter inspiratie.

 • De VDS heeft sinds 2012 een huisstijlhandboek (versie 2012 / versie 2021) met interne richtlijnen en afspraken. De huisstijl is niet statisch, maar evolueert mee met de tijd. 

Sociale media op het speelplein

Sociale media op het speelplein, een no-go of een meerwaarde? De tijd van brieven sturen naar alle 15-jarigen in je gemeente, van gedrukte flyers of van een goede, betrouwbare website is zeker niet voorbij.

Echter is het arsenaal aan kanalen waarop je kinderen, jongeren en ouders kan aanspreken (en zij jou) enorm toegenomen met de komst van sociale media. Iets met bomen en een bos. Ons magazine Pit hielp jou in oktober 2021 door de bomen het bos te zien. 


Crisis-communicatie

Een klacht, een ongeval of incident. We wensen het speelpleinen niet toe, maar helaas, het gebeurt! Op de 'beter spelen'-pagina rond crisiscommunicatie overlopen we de stappen bij interventies en vind je een overzicht van wie je wanneer bij de VDS kan bereiken.

Media-aandacht voor je plein

In de infofiche media-aandacht voor je speelplein kom je te weten hoe je positief in beeld kan komen met je werken. Wanneer maak je een mediamove? Wie nodig je uit? Hoe schrijf je een persberichten? Hoe nodig je pers uit en hoe bereid je jezelf voor op het interview?

 

Advies ter plaatse

 • We maken samen een grondige analyse ifv een communicatieplan.
 • Je kan hulp gebruiken bij het schrijven van een persbericht?
 • Je wil een campagne uitwerken naar ouders, (nieuwe) animatoren... en je wil je ideeën en acties aftoetsen.

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring.
Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen over advies ter plaatse.


Hoe communiceren speelpleinwerkingen anno 2022?


Sinds 1985 schotelt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) om de vijf jaar alle speelpleinen in Vlaanderen en Brussel een uitgebreide vragenlijst voor. Deze laat ons toe om het speelpleinwerk in kaart te brengen en om evoluties in het speelpleingebeuren op te sporen. Het is een bron van informatie die we gebruiken om ons beleid, aanbod en dienstverlening af te stemmen op de noden van het werkveld. Met een jaar uitstel, omwille van corona, hielden we opnieuw een bevraging eind 2021. De resultaten, een rapport van 115 pagina's lang, zijn er. Vanuit zijn functie, coördinator communicatie, vroegen we collega Bert om zijn analyse te delen bij de resultaten van de vragen omtrent externe communicatie


Nog vragen?

Vragen over je speelpleincommunicatie of op zoek naar ondersteuning?
Neem contact op met onze verantwoordelijke communicatie, .