Ontwikkel en verspreid je visie

 • Wie zijn jullie?
 • Waarvoor staat jouw speelplein?
 • Waarom doen jullie de dingen zoals jullie ze doen?
 • Wat vinden jullie belangrijk?
 • Wat betrachten jullie?
 • Hebben we een sterk merk? 
 • Hoe wordt er over onze werking gepraat? 

Weten wie je bent. Een heldere speelpleinvisie, missie & waarden zijn essentieel om straf te communiceren. Je weet dan exact wat je mensen wil vertellen, welke (kern)boodschap je wil overbrengen, hoe je moet reageren... 

Weten waarvoor je staat is essentieel om een kwalitatief speelaanbod uit te bouwen. Probeer anders maar eens uit te leggen aan ouders, politici, (nieuwe) animatoren, buren en kinderen waarom je doet wat je doet en waarom dat belangrijk is. Door de toenemende druk van besparingen, de vraag naar extra kinderopvang, pedagogisering van spelen, verwachtingen van ouders rond begeleiders en veiligheid... is het meer dan ooit belangrijk dat iedereen de eigenheid van deze unieke jeugdwerkvorm kent en uitdraagt!

Een sterke, eigen speelpleinvisie maakt dat verhaal nog straffer! 
Speelpleinwerkingen met een visie staan in de praktijk sterker.

Filter


Hoe nuttig vind je deze pagina?


OP ONZE WEBSITE EN IN ALLE BOEKJES STAAT: ‘SPEELPLEIN BOEMERANG IS EEN GEMEENTELIJK JEUGDWERKINITIATIEF EN IS IN DE EERSTE PLAATS EEN LEUK VRIJETIJDSINITIATIEF VOOR KINDEREN.

Gunther Melis, jeugdconsulent gemeente Nijlen


Een kant-en-klare visievergadering

Een kant-en-klare visievergadering met handleiding om samen met je animatorenploeg door te worstelen. Hiermee ontwikkel je een eerste aanzet naar een eigen, gedragen speelpleinvisie op papier. Geen visie hebben is moeilijker!

 • Je nodigt de hele speelpleinploeg uit voor een vergadermoment of doordenkdag...
 • Je opent, quasi zonder voorbereiding, onze interactieve PowerPoint-presentie
 • Je kiest uit de thema's: speelkansen, speelpleinploeg, externe relaties of toegankelijkheid. Je beslist zelf waar je het over hebt en hoelang
 • Je gaat aan de slag met de volledig voorbereide werkvormen en verzamelt de reacties
 • De speelpleinverantwoordelijke en/of de stuurgroep van je speelplein schrijven op basis daarvan een eerste versie neer op papier bepalen

Je werking berust op 6 pijlers


DNA 15 'The S-files'
 legt het schema in detail uit.


Sta je soms met je mond vol tanden?

Visie nodig? Doe de test!

Het is 17u, de speelpleindag is voorbij. Het was een fijne namiddag: volle bak speelplezier!
Een ouder stapt op een animator af: "Onze Jeroen vertelt net dat hij heel de middag strips heeft gelezen. Betaal ik daar €5 voor?"

Heb jij en de rest van je team een eenduidig antwoord op onderstaande vragen? 


Speelpleinen met een eigen visie

In de 5-jaarlijkse speelpleinenquête (2015) vroegen we verantwoordelijken of het speelplein een visietekst heeft. 60% van de werkingen heeft er geen. 
In de enquête van 2021 vergroot het aandeel van werkingen met een visietekst naar 43% en is bijkomend 25% van plan om een visie op papier te zetten en actief uit te dragen. 

Nee en niet van plan om één te schrijven

15,2%

Nee, maar van plan om één te schrijven 

16,5%

Nog nooit overwogen om één te schrijven 

28,7%

Ja ergens wel maar niemand kent deze

20,1%

Ja en deze is intern en extern gekend 

19,5%

Visieteksten van speelpleinen

De meeste speelpleinwerkingen schrijven hun eigen visie uit. 


Brochure "Hier staan we voor!"

In deze DNA vind je alles over het hoe en waarom van visie op je speelpleinwerking. We zetten je op weg met de juiste achtergrond, actieve werkvormen, tips rond het schrijven van een visietekst en het maken van heel wat leuke visie-producten. 

Leden downloaden de digitale versie gratis.

Onze visie op spelen en speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op spelen. Zo denken wij over spelen en over spelen op een speelplein.


Speelpleinverantwoordelijken aan het woord

Deze speelpleinverantwoordelijken vertellen je:

 • wat het hebben van een eigen speelpleinvisie hen al heeft opgeleverd
 • hoe ze erin geslaagd zijn die op papier te zetten
 • op welke manieren ze hun visie zoveel mogelijk samen met de ploeg uitdragen.

1. Speelplein Boemerang Nijlen


"De uitgebreide jaarwerking met de animatoren vinden we enorm belangrijk en moet zeker behouden blijven in de toekomst. Het is expliciet opgenomen in de visietekst waardoor het gemeentebestuur het engagement aangaat om geld en personeel vrij te maken."

(Gunther Melis, jeugdconsulent Speelplein Boemerang, Nijlen)

2. Speelplein 't Hemelrijk Zottegem


"We hebben ons speelplein grondig geobserveerd, animatoren en de schepen van jeugd betrokken tot we een soort ruwbouwtekst hadden. Die hebben we tientallen keren herbekeken en herschreven tot de definitieve versie overbleef. Een doordacht proces!"

(Lien De Schryver & Vinni De Smaele, jeugdprogrammatoren Speelplein 't Hemelrijk, Zottegem)

3. Speelplein Wesp Wetteren


"We zorgen dat animatoren de visie van onze werking kennen. Die geven we mondeling door of via de maandelijkse nieuwsbrief. We organiseren vorming die aansluit bij wat we belangrijk vinden, bv. de inclusiegedachte. Externen zoals ouders of politici tonen we wie we zijn, bv. door foto's op facebook, een openspeelpleindag met receptie, onze website..."

(Jente De Temmerman, voorzitter Speelplein Wesp, Wetteren)


Besparingen, toenemende vraag naar kinderopvang, pedagogisering van spelen, verwachtingen van ouders rond begeleiders en veiligheid... Speelpleinwerkingen met een visie staan in de praktijk sterker.

Ga het gesprek aan met ouders

De VDS wil elke speelpleinwerking motiveren om:

 • Een positieve dialoog aan te gaan met ouders:
  "waarom kiezen ze voor speelplein?"
 • Te zeggen waar jouw speelplein voor staat én niet voor staat.

Je kan wachten tot ouders je aanspreken, maar je kan ouders ook zelf aanspreken! De volgende werkvormen kunnen daarbij helpen.

Hang de poster op: 'ik kies voor het speelplein'

De VDS verspreidde in 2014 een affiche "ik kies voor vakantie, op het speelplein!" die speelpleinwerkingen kunnen ophangen en ouders op een eenvoudige manier informeren over de meerwaarde en eigenheid van speelpleinwerk. 

Duid één van de hoofdanimatoren bij de start en het einde van het speelplein aan als "ambassadeur". Hij/zij doet babbeltjes met ouders over de poster en stelt gerichte vragen:

 • Herkennen jullie de elementen die op de poster staan?
 • Waarom kiezen jullie voor het speelplein?
 • Wat heeft jullie overtuigd?
 • Welke elementen kende je minder goed?
 • Waar kunnen we meer uitleg bij geven?

Dit kan je doen terwijl ouders wachten om hun kinderen in te schrijven, of op het moment voor het speelplein stopt en er al heel wat mensen voor de poort staan. Je zult het merken: door laagdrempelige babbeltjes met ouders kom je vast en zeker meer te weten dan enkel ’t antwoord op deze vragen!

Hang de poster op bij de inschrijfstand van je speelplein, maar ook op andere plaatsen waar ouders (met hun kinderen) komen: bv. de bibliotheek, het OCMW...  Leg er een brochure bij die ouders uitgebreider informeert over jullie werking (eventueel ook in andere talen). 

Maak een babbelhoek of ouderterras

Organiseer een babbelhoek voor ouders. Geef de poster of elementen uit je eigen visie een centrale, zichtbare plek. Denk aan zeteltjes, een tapijtje, koekjes met koffie. Luister naar hun mening over de poster of jullie visie en knoop het gesprek aan. Je kan de richtvragen gebruiken die bij 'hand de poster op' stonden. Zo’n babbelhoek kan een toffe wekelijkse gewoonte worden: zo zie je door de vakantie heen heel wat verschillende mensen.

Pak uit met een oudercampagne

Splits de inhoud van de poster over de hele zomer. Met een ‘oudercampagne’ in verschillende delen sta je stil bij de sterktes van het speelpleinwerk. De ene week draait bvb om speelkansen, dan kan je in de verf zetten wat er op het speelplein allemaal te doen is. De andere week kan gaan om animatoren: je vertelt aan ouders hoe de ploeg in elkaar zit, wie er animator is en wat het speelplein voor hen betekent… Door de thema’s van de poster stuk voor stuk in de spotlights te zetten, creëer je voor ouders doorheen de hele zomer een duidelijk beeld.

Betrek je gemeentebestuur

Nodig hen uit voor een gesprek, een bezoek aan de werking, vraag hen mee rond de vergadertafel, maak kennis... Betrek lokale politici bij je speelpleinwerking en leg uit wie jullie zijn, wat jullie doen en waarom jullie dan wat jullie doen... 

De gelegenheid bij uitstek om kennis te maken, jullie visie over te brengen en plannen kenbaar te maken zijn natuurlijk de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Net zoals bij de verkiezingen van 2018, besteedt de VDS een apart luik op zijn website aan de lokale verkiezingen. Voor de verkiezingen van 2024 zorgen we nog voor een update van deze pagina. 


Over doelgericht communiceren

De VDS bundelde alle inhoud over doelgericht communiceren op www.speelplein.net/communiceren.


"Een kind moet niet vuil zijn na het spelen, maar moet het wel mogen!"

Het speelplein is een plaats waar je vuil mag worden, het hoort nu eenmaal bij spelen. Wéten dat het niet erg is wanneer je vuil thuiskomt, geeft een groter gevoel van vrijheid en bijgevolg meer kans op intens speelplezier… viertijd! Speelkleren zijn noodzakelijk om vrij en onbezorgd te kunnen spelen als kind.

Vuil mogen worden is plezant en een beetje zand tussen de tanden kan zeker geen kwaad, wel integendeel. Daardoor komen kinderen in aanraking met bacteriën en versterken ze hun immuunsysteem. Vuil worden is dus zelfs wetenschappelijk verantwoord! Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk kind of elke animator in de modder moet spelen. Ze moeten het wel mogen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk raadt lokale speelpleinen aan om naar een mooi evenwicht te zoeken zodat iedereen zich goed voelt binnen het speelaanbod. 

Meer lezen ...


COMFORTABEL EN INTENS SPELEN

Een Pit. gewijd aan comfort? Moeten we nu overal op het speelplein kussentjes leggen en mogen we nooit meer in bomen klimmen? Druist dat niet in tegen de VDS-visie over avontuurlijk en goe spelen? Absoluut niet, integendeel zelfs. Via deze Pit. willen we net aantonen hoe belangrijk het is om in de toekomst te blijven inzetten op een avontuurlijk speelaanbod. Want comfortabel en intens spelen gaan hand in hand. Nadenken over comfort zorgt net voor méér uitdaging en avontuur op het speelplein.