Toegankelijkheid op het speelplein

'INCLUSIE' VERSUS 'TOEGANKELIJKHEID'

De VDS streeft naar toegankelijk speelpleinwerk. Elk speelplein moet bewust bezig zijn met zijn toegankelijkheid en streven naar het betrekken van zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. Een toegankelijk speelplein vertrekt vanuit hun behoeften.

Zowel ‘inclusieve’ als ‘toegankelijke’ speelpleinen zijn correcte termen en duiden op het bewust omgaan met het thema ‘diversiteit’. 


Terwijl inclusie een aanpassing van het huidige aanbod inhoudt in functie van een specifieke groep, is toegankelijkheid een algemeen begrip. Het is niet enkel gericht op het ’drempelvrij‘ maken voor bijzondere doelgroepen, maar komt iedereen ten goede. Toegankelijkheid gaat over het kwalitatief versterken van het ganse speelplein!


--------

"HEY DINGSKEN" OF "GIJ DAAR" ZIJN NIET DE MEEST AANGENAME MANIEREN OM AANGESPROKEN TE WORDEN!

#komenspelen

Speelpleinwerk is er voor alle kinderen. Lukt dat ook in de praktijk? Werken aan toegankelijkheid is werken aan houding van animatoren, afspraken en regels, je speelaanbod aanpassen, terrein, visualisatie, communicatie, speelmateriaal…

Ga aan de slag met deze poster 'Komen spelen'20 tips om drempels voor alle kinderen te verlagen.


Analyseer je toegankelijkheid

In ons evaluatie-instrument  voegden we een luikje toe om stil te staan bij de openheid van je werking. Sta stil bij wat je al goed doet en welke kansen je nog wil aanpakken.

Meer lezen ...


7 B's

Als je wil nadenken over jullie toegankelijkheid, kan je ook vertrekken vanuit deze zeven B's:

 1. bruikbaar
 2. bekend
 3. bereikbaar
 4. betaalbaar
 5. betrouwbaar
 6. beschikbaar
 7. begrijpbaar

Deze poster illustreert deze begrippen met beeld en tekst.

Doen wat je belooft en je netjes aan de afspraken houden: het is de basis van elke vertrouwensband.

MASTERPLAN DIVERSITEIT VAN START

4 speerpunten

De jeugdwerksector, het departement Jeugd en minister Gatz staken de koppen bij elkaar. We bundelden alle goeie initiatieven die er voor moeten zorgen dat het jeugdwerk uiteindelijk de superdiverse samenleving zal weerspiegelen en bijdraagt tot sociale cohesie. De minister stelde dit plan voor op 23 januari 2018, Dag van de Diversiteit. Het plan heeft 4 grote doelen:

 • meer en meer gelijke mogelijkheden voor alle jongeren
 • meer sociale integratie
 • monitoring en onderzoek
 • netwerken, beeldvorming en internationaal

Meer lezen ...


Studiedag Toegankelijk Jeugdwerk

Als afronding van het project toegankelijk speelpleinwerk in West-Vlaanderen organiseerde de VDS, samen met Uit De Marge en dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen op 12 oktober 2017 een studiedag. Tal van workshops en vormingen inspireerden de deelnemers in het omgaan met en het toeleiden van kinderen en jongeren die in kansarmoede leven.

Hand-outs van de workshops

Werken aan toegankelijkheid betekent niet dat je je enkel richt op het ’drempelvrij‘ maken voor bijzondere doelgroepen, maar op structurele verbeteringen die iedereen ten goede komen.