02 mrt 2018

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk

De jeugdwerksector, het departement Jeugd en minister Gatz staken de koppen bij elkaar. We bundelden alle goeie initiatieven die er voor moeten zorgen dat het jeugdwerk uiteindelijk de superdiverse samenleving zal weerspiegelen en bijdraagt tot sociale cohesie.

De minister stelde dit plan voor op 23 januari, Dag van de Diversiteit. Het plan heeft 4 grote doelen:

1 MEER EN MEER GELIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR ALLE JONGEREN

 

Een groter jeugdwerkaanbod realiseren en zorgen voor meer gelijke mogelijkheden voor alle kinderen en jongeren: hoe kunnen organisaties een meer divers publiek bereiken? Welke kansen kunnen er gecreëerd worden voor een meer evenredige vertegenwoordiging van kinderen, jongeren en hun organisaties in het jeugdwerkveld? Hoe kunnen op sectorniveau de lacunes in het bestaande aanbod opgelost worden?

Jeugdwerk voor Allen als motor

Lokaal zal het netwerk Jeugdwerk voor Allen werkingen ondersteunen in het creëren van meer en meer gelijke mogelijkheden. 

Elke speelpleinwerking kan er terecht met ondersteuningsvragen. Jeudwerk voor Allen geeft gratis vorming en begeleiding.

2 meer sociale integratie

Deze doelstelling zal worden bereikt door meer ontmoeting te faciliteren, over jeugdwerkvormen heen. Zo het jeugdwerk beter de leefwereld kennen van veel verschillende kinderen en jongeren. We werken samen aan meer sociale cohesie in de samenleving.

 

 

 

Deze reportage geeft een voorbeeld van hoe ontmoeting tot meer verbinding kan leiden.


Mijn droom? Binnen 10 jaar is diversiteit in alle jeugdwerkvormen de regel en het gebrek daaraan de uitzondering.

Sven Gatz, Minister van Jeugd tijdens het debat op de Dag van de Diversiteit


3 monitoring en onderzoek

 

 

Om na te gaan dat dit plan geen dode letter blijft, zal uitvoerig onderzocht en opgevolgd worden hoe het staat met de diversiteit in het jeugdwerk.

4 Netwerken, beeldvorming en internationaal

 

We wisselen regelmatig uit met andere jeugdwerkorganisaties over diversiteit en leren van elkaar. We komen ook naar buiten als jeugdwerk en zorgen voor positieve beeldvorming

De Dag van de Diversiteit over het Masterplan diversiteit komt jaarlijks terug om verwezenlijkingen en nieuwe initiatieven in de kijker te zetten.

Internationale samenwerking en vorming wordt meer gepromoot.


Over 10 jaar is vandaag gewoon 'Dag van het Jeugdwerk'

Mohamed Burrie, jeugdwerker bij City Pirates


het hele plan

Het volledige masterplan, compleet met alle doelstellingen, acties en betrokkenen, kan je hier nalezen.


De VDS zet zijn handtekening én zijn schouders onder het plan.


#diversjeugdwerk

De hashtag #diversjeugdwerk werd de wereld ingestuurd.

Volg het op Facebook en Twitter om te zien hoe het masterplan in de praktijk vorm krijgt.

visienota

De VDS was één van de vele partners in het jeugdwerk die mee hebben geschreven aan deze visienota. Ze vormt de basis van het masterplan.

vanuit de VDS

We gaan actief met het plan aan de slag: we zetten onze schouders onder Jeugdwerk voor Allen, we stimuleren onmoeting en uitwisseling, we zetten in op diversiteit in de animatorenploegen, zetten samenwerking op, verkennen actuele diversiteitsthema's en houden onze ogen open voor internationale vorming.