Speelpleinwerk, een sterk merk!

Maar hoe krijg je dat uitgelegd?

De methodiek speelpleinwerk is als jeugdwerkvorm uniek in Vlaanderen en de rest van de wereld. Lokaal bestaan er heel wat verschillen in organisatiecultuur bij de ruim 600 verschillende speelpleinwerkingen: verschil in speelsysteem, statuut van animatoren, rechtsvorm, leeftijd van de kinderen... Maar naast die verschillen zijn er ook 5 gemeenschappelijke kenmerken die samen de definitie van speelpleinwerk vormen en ervoor zorgen dat een organisatie zich de term ‘speelpleinwerking’ aangemeten krijgt. 

De lokale verschillen maken het soms erg moeilijk om aan buitenstaanders uit te leggen wat speelpleinwerk nu in feite is en hoe het werkt. Maar anderzijds is het ook een troef (bv. sterk lokaal verankerd, flexibel, op maat) en een deel van onze sterke identiteit. 

Op deze pagina bundelen we alle info die jou en je speelplein kan helpen om externe partners (ouders, gemeentebestuur, buren...) te overtuigen dat speelpleinwerk een sterk merk is, met een duidelijk visie en een eigenheid die zich onderscheidt van andere initiatieven.

Hoe nuttig vind je deze pagina?


Een kind brengt zijn vakantie niet door op het speelplein. Het is veel meer dan dat... we streven ernaar dat elk kind vakantie beleeft op het speelplein.
Het filmpje, op maat van ouders,
schets in notendop alle troeven van speelpleinwerk.
Het filmpje werd gemaakt voor de campagne 'speelplein, iets voor jou!'

Wat is er zo typisch aan speelpleinwerk?

Vakantie? Dan is er speelpleinwerk!

Speelpleinwerk is een vaste waarde in de vakantie
74% van alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel bestaan al meer dan 25 jaar. 
Alle speelpleinwerkingen draaien op volle toeren in de zomervakantie, de topperiode bij uitstek. Daarnaast is bijna de helft van alle werkingen ook tijdens de paasvakantie geopend. Een kleine minderheid van het speelpleinwerk opent ook haar deuren in één of meerdere kleine vakanties zoals de krokus-, herfst- en/of kerstvakantie. Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en geen regelmatige standaardactiviteit.

Spelen om te spelen: spelen is het doel op zich, geen middel

Spelen is het doel op zich, geen middel. 
De basisfunctie van een speelpleinwerking is spelen. 
Spelen om te spelen!

Er hoeft op het speelplein niet gespeeld te worden om iets op te steken. Als dat toch gebeurt, is dat prima maar het moet niet. Het is vakantie! Op het speelplein is spelen geen middel, maar een doel op zich. Het gaat om eigen ‘vrije’ tijd van kinderen die ze zelf en ‘zonder agenda’ vorm kunnen geven. In een samenleving waarbij er van kinderen veel verwacht wordt en de druk alsmaar toeneemt, kan het speelplein tijdens vakanties voor velen een verademing zijn. 

Benieuwd waarom "goe spelen" belangrijk is? Neem eens een kijkje naar de pagina van Goe gespeeld!

Ervaren, gevormde jongeren uit de buurt als begeleiding, die ondersteund worden

Speelpleinwerk is gedragen door jongeren. 
Gemotiveerde jongeren werken het speelaanbod uit en spelen mee met de kinderen. Ze worden ondersteund door oudere hoofdanimatoren en verantwoordelijken. De jongeren kunnen ook een attest behalen in het jeugdwerk door een opleiding te volgen waarbij ze dan hun stage doen op het speelplein. Speelpleinwerk = jeugdwerk. 

Anno 2015 is 73% van de animatoren op het speelplein 17 jaar of ouder. 
Bovendien is 57% van alle animatoren gediplomeerd animator in het jeugdwerk.
Dat betekent dat zij minstens 1 week lang een cursus animator volgde erkend door de Vlaamse Overheid. Lokale werkingen bieden doorheen het jaar extra vorming aan.

Door hun jeugdigheid staan zij ook het dichtst bij de leefwereld van de kinderen en kunnen ze er makkelijker op in spelen.

Daarnaast ligt de eindverantwoordelijkheid van het speelplein in bijna 70% van de lokale speelpleinwerkingen bij een beroepskracht. In de meeste gevallen is dit de gemeentelijke jeugdambtenaar. Hij superviseert de speelpleinwerking, is samen met de hoofdanimatoren het aanspreekpunt voor ouders en stuurt de animatoren op het speelplein en in de voorbereiding ervan aan.

Op particuliere werkingen wordt het bestuur vaak aangevuld met volwassen, oud-animatoren die samen met de jonge garde werk maken van een fijne speelpleinwerking. Ook hier zijn oudere animatoren voor ouders een makkelijk aanspreekpunt en vaak een bekend gezicht.    

Om haar speelfunctie optimaal te kunnen realiseren ziet een speelpleinwerking de uitbouw van haar begeleidersploeg als doel op zich. Een speelpleinwerking investeert daarom veel tijd en energie in het stimuleren van de betrokkenheid, de verbondenheid en de participatie van haar begeleidersploeg. Zo verbeteren ze de speelkansen van duizenden kinderen en worden ze de best mogelijke versie van zichzelf.


Een sterk merk onderscheidt zich van de rest. Het is belangrijk dat je kan uitleggen wat speelpleinwerk zo bijzonder maakt en waarin het verschilt van andere vakantie-initiatieven of jeugdwerkvormen

Wat zijn de troefkaarten van speelpleinwerk?

voor de kinderen

Doen wat thuis niet kan!

Kampen bouwen met paletten, putten maken in het gras, vuurtje stoken, kliederen met verf, elkaar schminken, het petflessenzwembad in, waterraketten afvuren, verkleden, vrije radio met 'de flauwe moppenshow', zandtaartjes in de zandbak, racen op het gocartparcours, dansen, luieren in de handmat, een namiddag strips lezen, een escapegame in elkaar steken voor elkaar, van de zandberg met een omgekeerde tafel... op het speelplein is niets te zot, maar altijd met de nodige portie gezond verstand.   

Animatoren werken een heel jaar lang achter de schermen aan een uitdagend en interessant aanbod voor de kinderen: activiteiten, speelhoeken, speelmateriaal... Ze kiezen hun speelkansen in functie van kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.  

Een speelplein zonder risico's bestaat ook niet. Door ermee net in contact te komen leren kinderen risico's te herkennen en in te schatten. Lees er meer over op onze pagina 'risicovol spelen'

Eerder buurtgericht en vaak kleinschalig

Slechts 19 gemeenten in Vlaanderen en Brussel hebben geen speelpleinwerking. Alle andere hebben één of meerdere speelpleinwerkingen. Regelmatig wordt in grotere gemeenten busvervoer of fietspooling georganiseerd naar het speelplein of pakt de gemeente uit met een aanvullende mobiele speelpleinwerking om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Er is dus altijd een speelpleinwerking in je buurt. Vrienden uit de buurt en van de school kunnen elkaar ontmoeten in de vakantie. 

Speelpleinwerk is eerder kleinschalig waardoor animatoren de kinderen kennen en met hun voornaam aanspreken. De meeste speelpleinwerkingen ontvangen dagelijk tussen de 60 en 150 kinderen. 30% van de lokale speelpleinwerkingen telt dagelijks niet meer dan 60 kinderen.

Veel keuze uit een gevarieerd aanbod, voor ieder wat wils.

Het speelsysteem bepaalt hoe er gespeeld wordt, hoe de tijd ingedeeld wordt en welke mogelijkheden er al dan niet zijn voor kinderen om op de speelkansen in te gaan. Niets is zo moeilijk als het speelsysteem van speelpleinwerkingen te vergelijken, maar we trekken uit onze bevraging de conclusie dat lokale werkingen evolueren meer naar keuze voor kinderen. Kinderen moeten minder vaak verplicht meedoen. Er is vaker de optie voor kinderen om te kiezen uit zowel activiteiten, als spelen met materiaal en terrein.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is blij met de evolutie naar minder verplicht meedoen, want de voorkeur van kinderen is ook de onze: variatie én keuze zijn het uitgangspunt. Vakantie voor kinderen is niet anders dan voor volwassenen. Het staat synoniem voor mogen en niet moeten. Het is kiezen waar jij zin in hebt. Op dat moment ervaar je een écht vakantiegevoel! Als speelpleinen willen dat kinderen op hun werking een écht vakantiegevoel ervaren, dan zijn keuze én variatie noodzakelijk.
Op die manier spelen kinderen niet op een speelplein, maar beleven ze er echt vakantie. 

Dit uitgangspunt bepaalt voor de ons de opdracht van elke speelpleinwerking: 
Een speelpleinwerking creëert een prikkelende omgeving die kinderen uitnodigt om te spelen. Een omgeving waar de aanleidingen om te spelen komen van de interactie tussen de kinderen zelf, de begeleiders, het speelmateriaal en de speelinfrastructuur (zowel binnen als buiten). Een speelpleinwerking probeert (binnen haar mogelijkheden) deze vier elementen en de interactie ertussen verder uit te bouwen, met als doel een werking uit te bouwen met een avontuurlijk en geborgen karakter, gericht op speelplezier en optimale belevingskansen.

Inclusie is geen loze belofte

Het is ondertussen voor 1 op 5 speelpleinwerkingen in Vlaanderen een evidentie geworden om bewust in te zetten op kinderen met een beperking. Ze nemen maatregelen die het voor kinderen met een fysieke en verstandelijke beperking mogelijk maken om deel te nemen (bv. aanbod aanpassen, extra animatoren, opleiding...). Van alle jeugdwerkvormen hebben speelpleinen het grootste bereik naar kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Een vergelijking van de diversiteit in verschillende jeugdwerkonderzoeken toont aan speelpleinwerk van alle jeugdwerkvormen in Vlaanderen er het best in slaagt de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen: van kleuters tot tieners, van kinderen met een handicap tot kinderen in kansarmoede. Ondanks het feit dat er hier nog veel werk op de plank ligt, zijn we daar fier op!  


voor de ouders

Vooraf inschrijven is op de meeste speelpleinen niet nodig

Geen inschrijfstress:
Vooraf inschrijven is op 77% van alle lokale speelpleinwerkingen niet nodig.
Er is altijd plaats. Kinderen kunnen de dag zelf beslissen of ze komen mee spelen. 

Speelpleinen houden hun prijs bewust laag en voorzien sociale maatregelen

We vinden het belangrijk dat élk kind kan deelnemen. 
We vermijden financiële drempels en houden de deelnameprijs bewust laag. 
Zo kost een gemiddeld dagje spelen op een speelplein 5 euro, bijna 6% van alle werkingen zijn zelfs gratis. Vaak is koek, drank en verzekering inbegrepen in de dagprijs.

Het merendeel van de werkingen heeft een vorm van sociale korting om financiële drempels te verkleinen:

 • 44% geeft korting indien meerdere kinderen per gezin
 • 56.8 % geeft een korting op basis van inkomen, vrijetijdspas, OMNIO-statuut of wanneer kinderen via het OCMW aansluiten
 • 10.7% geeft korting indien de kinderen meerdere keren komen naar het speelplein
 • 86% van de werkingen heeft dezelfde prijs voor kinderen uit andere gemeentes

Daarnaast betalen er heel wat ziekenfondsen een deel van het inschrijfgeld terug en is het totaal aftrekbaar van de belastingen via een fiscaal attest. Meer info daarover vind je hier

Geen uniform, maar speelkleren

Er is geen enkel speelplein in Vlaanderen of Brussel waar kinderen verplicht worden om een uniform te dragen op het speelplein. Kinderen worden verwacht in speelkleren. Het kan wel zijn dat je een sjaaltje meekrijgt van het speelplein of een t-shirt. Dit hangt heel fel af van speelplein tot speelplein. 

Geen lidkaarten of langdurige engagementen

Een kind kan tijdens een vakantieperiode elke dag komen, maar is op 78% van alle speelpleinwerkingen even welkom als het slechts 1 dag komt. Nieuwe kinderen worden onthaald en krijgen op de meeste werkingen een rondleiding en extra aandacht.  

Speelpleinwerk vervult een opvangfunctie

Speelpleinwerk draagt lokaal zijn steentje bij aan de vraag naar (voor -en na-)opvang van kinderen tijdens vakantieperiodes. 78% van alle speelpleinwerkingen biedt voor- en/of naopvang aan. De opvang gebeurt meestal door de speelpleinanimatoren zelf, soms in samenwerking met andere organisaties (bv. plaatselijke kinderopvang) en wordt zelden volledige uitbesteed aan externe organisaties. Speelpleinwerk vervult een opvangfunctie, maar is geen kinderopvang.


Ouders zijn een belangrijke doelgroep voor een speelplein. Op zoek naar meer leesplezier over deze doelgroep? Ga dan naar onze pagina "ouders en het speelplein" 


Voor jongeren

Iedereen is welkom

Het speelplein is heel laagdrempelig om in te stappen, je kan dit zonder ervaring en voorkennis. Met een pak “goesting” kan je er in vliegen. Misschien ben je gestimuleerd door je ouders of wil je gewoon zelf ontdekken of het iets voor jou is. 

Je maakt er vrienden

Je hoort er bij. Je leert nieuwe vrienden kennen en dat dichtbij huis. Je breidt je sociaal netwerk uit in je eigen buurt. Sommige van die vrienden blijven voor de rest van je leven plakken. Met heel wat van die vrienden zal je twintig jaar later nog steeds overeen komen en praten over je speelpleinervaringen.

Je leert jezelf beter kennen en kan er jezelf zijn

Je leert jezelf kennen en mag er je uiten zoals jij wil. Je leert je talenten kennen en ontwikkelen. Wie wil, krijgt meer verantwoordelijkheid als peter/meter, hoofdanimator of in de animatorenwerking. Iets wat mooi staat op je cv. Het speelplein is dus een unieke kans om deze talenten te leren kennen! 

Je mag fouten maken

Het speelpleinwerk is een vertrouwde plek waar je – onder begeleiding – fouten mag maken. Het is de ideale plek om te proberen en te experimenteren. Op elk speelplein wordt er heel wat geëvalueerd om het de volgende keer nog net ietsje beter te maken of samen na te denken hoe het de volgende keer anders kan. Jouw idee is hier welkom. Beter nog, je wordt geholpen om jouw idee uit te werken en straffer te maken.

Je inzet wordt erkend en gewaardeerd

Jouw engagement betekent iets. Je inzet wordt erkend door kinderen, de rest van je ploeg, ouders en beleidsmakers. Een glimlach, een schouderklopje en het besef dat je veel kinderen een leuke vakantie bezorgt. Je kan voor jouw inzet (of voor jouw kosten) ook vergoed worden, dit hangt af van speelplein tot speelplein. Je kan een vergoeding krijgen als vrijwilliger, een loon als jobstudent en/of het is misschien mogelijk om onkosten binnen te doen. Er zijn héél wat verschillende manieren van vergoeden. Meer info hierover kan je ook terugvinden op onze pagina vergoedingen op het speelplein.

Je leert spelen op een andere manier

Je leert spelen op een andere manier: vanuit impulsen, in speelhoeken, met gemengde groepen (meisjes/jongens – verschillende leeftijden door elkaar...). Het is een zinvolle manier om een fijne vakantie te beleven.


Voor de gemeente

Je bereikt andere kinderen en jongeren dan het klassieke jeugdwerk

Door de hoge graad van openheid en laagdrempeligheid trekt deze werkvorm vaak andere kinderen én jongeren aan dan het klassieke jeugdwerk. Zo vormt speelpleinwerk een basisvoorziening in de gemeente om aan jeugdwerk te doen. In het vroegere decreet lokaal jeugdbeleid was een gemeente zelfs verplicht om een vorm van vakantieaanbod (bv. speelpleinwerk) te hebben.

De VDS onderschrijft het recht op jeugdwerk. We leggen het eigenaarschap van speelpleinwerk graag bij jongeren. Onze tweede prioritaire doelgroep, naast de kinderen. Investeren in jongeren impliceert rechtstreeks investeren in het speelplein. Jeugdwerk werkt!

 

Een extra aanbod aan (speel)kansen

Speelpleinwerk richt zich op de vakantieperiodes en biedt zo voor kinderen én jongeren een extra aanbod en (speel)kansen, of ze nu deelnemen aan het klassieke jeugdwerk of niet. 

Naast de speel- en opvangfunctie vervult speelpleinwerk nog andere functies

Speelpleinwerk vervult ook andere belangrijke functies: naast een opvangfunctie voor werkende ouders, vervult speelpleinwerk ook een maatschappelijke functie (zorg, doorverwijzen, contacten leggen), een buurtgerichte functie (sociale samenhang)...

Meer info over speelpleinwerk en kinderopvang op deze pagina.

Vandaag is spelen niet overal meer mogelijk

Vandaag is spelen niet overal meer mogelijk. Spelen op straat, spelen op een plein en zelfs spelen in de eigen achtertuin is voor sommige kinderen niet (meer) mogelijk. Kinderen spelen dramatisch minder buiten.

Speelpleinwerk vervult een belangrijke rol.
Het speelplein is voor veel kinderen (en voor ouders) een veilige plek en uitlaatklep om onbezonnen, volop buiten te spelen, vrienden te ontmoeten en gewoon kind te zijn. 

Onze partner "goe gespeeld" ging met een onderzoek van kind en samenleving aan de slag en werkte ook een praktische tool uit om de straat te veroveren. Meer info over spelen in de openbare ruimte, goede voorbeelden en standpunt goe gespeeld kan je terugvinden op hun pagina "openbare speelruimte". 

Wat vertel je aan de bomma?

"Vertelt ne keer, manneke, wat is dat just zo'n pleinspeelwerking?"

Wel bomma... de speelpleinwerking is een plek in de buurt waar kinderen van 3 tot 15 jaar elke dag naartoe kunnen komen in de vakantie en vollenbak kunnen spelen en ravotten. De animatoren, dat zijn jonge gasten vanaf 15 jaar, zorgen voor veel verschillende dingen waaruit de kinderen kunnen kiezen: spelen in de zandbak, kampen bouwen, knutselen, strips lezen, luierikken, voetballen, een bosspel spelen... ge kunt het zo zot niet bedenken. Dikwijls zijn ze daar al lang vooraf mee bezig om alles voor te bereiden en materiaal te verzamelen. In bijna elke gemeente is er een speelpleinwerking en iedereen organiseert dat een beetje op zijn manier... maar wat ze allemaal proberen is élk kind naar huis te sturen met een écht vakantiegevoel.   


Hoe speel je als speelplein je troeven uit?

Hoe zorg je ervoor dat ouders weten wat speelpleinwerk is, dat jullie bestaan en beter nog... er bewust voor kiezen (omdat ze overtuigd zijn!) om hun kinderen naar jouw werking te brengen? 

Herrasbanners in Aalst


Een heldere visietekst, een andere naam en een gloednieuw embleem: 't Speelplein Aalst noemt sinds 2019 Speelplein Kirrebisj. De visie werd bedrukt op Herrasbanners.

Posters in Leuven

In 2019 herschreef Leuven haar speelpleinvisie en liet ze vormgeven in een mooie poster die kan dienst doen als conversatie starter (ook met anderstaligen). In het voorjaar gaan ze langs bij alle partners die ouders doorverwijzen om de visie toe te lichten.

Je speelplein in beeld


Via de link 'doelgericht communiceren' vind je alles om te timmeren aan een sterk speelpleinimago. Je krijgt tips en een beknopte handleiding om je eigen speelpleinverhaal naar verschillende doelgroepen met overtuiging te brengen.


Ouders die kiezen voor speelpleinwerk, kiezen voor een betaalbare, fijne vakantie voor hun kroost.

wat speelpleinwerk dus niet is...

Speelpleinwerk wordt al eens over dezelfde kam geschoren of vergeleken met kinderopvang, jeugdbeweging of (sport)kampen. We willen de verschillen met deze waardevolle initiatieven nog eens expliciet benadrukken. 

Speelpleinwerk is anders dan kinderopvang
 • Kinderopvang vervult in de eerste plaats een opvang– en zorgfunctie, terwijl die voor speelpleinwerk geen doel op zich is, speelpleinwerk gaat voor spelen om te spelen.
 • Kinderopvang werkt met opgeleide beroepskrachten en niet met jongeren die mee beleid maken en inspraak hebben.
 • Een kinderopvang is begrensd ("je moet een plaats hebben") terwijl het speelpleinwerk ernaar streeft om meer open te zijn. Op 77% van de lokale speelpleinwerkingen moet je vooraf niet inschrijven, er is altijd plaats!
 • Kinderopvang is een welzijnsinitiatief en speelpleinwerk is jeugdwerk.
 • Kinderopvang is sterk gereglementeerd vanuit een beleidskader terwijl het gezond (speel)verstand vanuit het jeugdwerkprincipe maatstaf is op een speelpleinwerking. Voor een speelpleinwerking bestaan geen normerende vereisten, enkel de gebruikelijke organisatorische regelgeving (rond vrijwilligerswerk, vzw’s, sabam..)
 • Kinderopvang focust meer op speelkansen vanuit binneninfrastructuur en materiaal, terwijl een speelpleinwerking meer focust op buitenruimte en impulsen vanuit begeleiders.

Bovenstaande punten nemen niet weg dat speelpleinwerk lokaal zijn steentje wil bijdragen aan de vraag naar (voor -en na-)opvang van kinderen tijdens vakantieperiodes. Speelpleinwerk vervult graag een opvangfunctie, maar is geen kinderopvang.

Speelpleinwerk past niet in het rijtje van de klassieke jeugdbeweging
 • Een jeugdbeweging heeft een vaste groep, het hele jaar door. Op een speelpleinwerking zijn er elke dag andere kinderen.
 • Een jeugdbeweging werkt met lidgeld, op een speelplein kan je kiezen wanneer je komt en ook enkel voor die dag betalen.
 • Op de jeugdbeweging wordt je geacht een uniform aan te trekken. Voor speelpleinwerk is dat niet van toepassing.
 • Het hoofddoel van een jeugdbeweging is het groepsgevoel en het engagement dat daarbij hoort. Op een speelplein komen kinderen vrijblijvend, gewoon spelen is het doel. Bijgevolg is voor een speelpleinwerking investeren in speelmateriaal en terrein van groot belang.
 • Speelpleinwerk richt zich op vakantieperiodes, terwijl het klassieke jeugdwerk focust op alle weekends van het jaar buiten de vakanties en een zomerkamp. Vakantie? Op het speelplein! Speelpleinwerk trekt daardoor kinderen en begeleiding aan uit het klassieke jeugdwerk, maar ook een grote groep andere kinderen en jongeren.
 • Jeugdbewegingen hebben een vaste groep begeleiding. Speelpeinwerk heeft vaak een even grote kerngroep maar heeft daarnaast een veelvoud aan animatoren nodig om in de zomer actief te zijn.
Speelpleinwerk is geen (sport)kamp
 • Voor een kamp is vooraf inschrijven nodig, om zo de organisatie te kunnen doen, op een speelpleinwerking kan je op het moment zelf terecht.
 • Op een kamp komen kinderen vaak om iets te leren, om beter te worden in een talent (creatief zijn, sport, toneel, taal..). Op een speelpleinwerking is spelen het doel op zich.
 • Het aanbod op kamp is eenzijdig, vaak themagericht en/of werkt specialiserend. Vaak weet je als kind vooraf wat je hier komt doen en hoe het aanbod er concreet zal uitzien. Op een speelpleinwerking komt een variatie van speelkansen aan bod op maat van elk kind waaruit kinderen een keuze kunnen maken. Voor ieder wat wils. Het aanbod wordt daarom vooraf zelden kenbaar gemaakt. 
 • De prijzen van kampen zijn vaak hoog en vormen daardoor een drempel. Een speelpleinwerking is laagdrempelig.
 • Kamporganisaties werken ook vaak met jongeren als animator, maar deze komen niet altijd uit de eigen buurt of gemeente. Ze worden ook niet altijd betrokken in de opmaak van het aanbod en werken uitvoerend. Speelpleinwerk daarentegen is lokaal sterker verankerd en gedragen door jongeren uit de buurt.  


Bijgevolg is beleid maken over speelpleinwerk niet hetzelfde als beleid maken over sportkampen, kinderopvang, tradioneel jeugdwerk en welzijnsvoorzieningen. Ze vertonen gelijkenissen, maar hebben elk hun eigenheid én meerwaarde.


Het ABC van speelpleinwerk

Op zoek naar een definitie? Op zoek naar de juiste term voor een visietekst? In het ABC van speelpleinwerk vind je de begrippen terug die de VDS hanteert. Van activiteitenaanbod tot zot. 

Meer over speelpleinwerk als jeugdwerk-methodiek


Een algemene uitleg over speelpleinwerk, vind je op speelplein.net/overspeelpleinwerk:

De geschiedenis van het speelplein, de basisdefinitie van speelpleinwerk, cijfermateriaal en de uitdagingen voor de toekomst.


je mag als speelplein best je grenzen stellen en zeggen... dit lukt niet en/of willen we niet.

De eigenheid van je speelplein bewaken is een kunst

Er wordt vanalles van je speelplein verwacht...

Enkele voorbeelden:
 • Om aan de toenemende vraag naar opvang te werken dwingt het gemeentebestuur (bv. via het subsidiereglemen) af om je werkingsperiode uit te breiden of wordt de vraag gesteld om je werkingsperdiode aan te sluiten op de sluitingsperiode van de buitenschoolse kinderopvang.
 • Een organisatie voor kinderen met een beperking vraagt om intensiever te gaan samenwerken. Een verhaal van draaglast en draagkracht. 
 • Je krijgt de opmerking aan de inschrijftafel dat de kinderen straks nog naar een feestje moeten en dat ze vandaag niet vuil mogen worden.
 • De school die haar locatie ter beschikking stelt van het speelplein wil dat in de toekomst enkel nog doen als je ook taalklasjes in de zomer organiseert...
 • Er is een groeiend aanbod aan vrijetijdsinitiatieven. Ouders en kinderen hebben meer keuze. Je zal je straffer moeten profileren. Ga je bv. sneller in op vragen van ouders om het speelplein 's morgens vroeger te openen of 's avonds langen open te blijven in functie van werkuren. 
 • Er worden appelen met peren vergeleken:Het sport- of cultuurkamp wordt begeleid door 2 jobstudenten terwijl op het speelplein 10 vrijwilligers rondlopen.

          Herkenbaar?
          Soms is het balanceren op een slappe koord tussen toegeven
          en op je strepen staan. 


Als speelpleinwerking rekening houden met de mening en behoeften van externe partners is beslist nodig, maar ingaan op verwachtingen die de eigenheid van speelpleinwerk raken niet. Het is een moeilijk evenwicht voor elke werking tussen ‘rekening houden met’ en ‘niet raken aan’. Met de juiste argumenten mag je als speelplein best je grenzen stellen en zeggen... dit lukt niet of willen we niet. Je moet anderzijds ook niet halstarrig vasthouden aan tradities of gewoontes. Zoek vooral de win-win op zonder je eigen kernwaarden als speelplein te verloochenen. 


Speelpleinwerk samengevat in 38 beelden


De VDS ondersteunt je boodschap

Aangezien we als koepel zelf geen organisator van speelpleinwerk zijn en niet beschikken over adresgegevens van kinderen en hun ouders, kijken we in de eerste plaats naar de lokale verantwoordelijken en speelpleinanimatoren om speelpleinwerk lokaal als een sterk merk in de wereld te zetten.

Aanvullend neemt de VDS de taak op zich om breed over speelpleinwerk te communiceren naar de samenleving toe (bv. met campagnes, dag van de animator, persberichten...). Op die manier werken we mee aan het positief imago van speelpleinwerk en begrijpen derden beter wat speelpleinwerk inhoudt. We helpen lokale werkingen ook graag een handje om uit te leggen wat speelpleinwerk precies is: de typische kenmerken en troeven. Dat doen we pro-actief (bv. met deze pagina, poster...) en via reacties op actuele zaken (bv. met opiniestukken...). 

De campagne 'speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven'

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk pikt signalen op rond lokale besparingen en speelpleinwerk. Dat leidt in bepaalde gemeenten tot het verhogen van inschrijfprijzen, het werken met voorinschrijvingen, minder budget voor materiaal, besparing op animatoren en incentives voor animatoren, het optrekken van de prijs voor kinderen uit andere gemeentes…

Bovendien worden deze maatregelen in vele gevallen van bovenaf doorgevoerd vanuit financieel oogpunt zonder bewust stil te staan bij de eigenheid van speelpleinwerk. De VDS erkent dat er bespaard moet worden, maar wil duidelijk maken dat dit op het speelplein kan zonder aan de kern van speelpleinwerk te raken en dat dit best gebeurt in onderling overleg met de speelpleinploeg –en verantwoordelijke(n). De campagne 'Speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven!' werd gelanceerd.


Uitleggen wat speelpleinwerk is met deze poster


In 2014 bezorgde de VDS deze affiche "ik kies voor vakantie, op het speelplein!" aan alle speelpleinwerkingen om op te hangen of te drukken in hun programmabrochure. Ze toont op een eenvoudige manier de typische kenmerken van speelpleinwerk en haar troeven. De VDS wil werkingen motiveren om een positieve dialoog aan te gaan met ouders en beleidsmakers en duidelijk te maken waarvoor jouw speelplein staat én niet staat. Deze 
basistekst speelpleinwerk helpt je de poster te begrijpen en uit te leggen.

Speelpleinen weten waarom: een eigen speelpleinvisie

Verder bouwdend op vorige acties, wilde de VDS in 2015 lokale werkingen het belang van visie-ontwikkeling duidelijk maken en hen versterken in het uitwerken van een eigen speelpleinvisie/missie. Om een gedragen speelaanbod uit te bouwen is weten waarvoor je staat essentieel. Probeer anders maar eens uit te leggen aan ouders, politici, animatoren, buren en kinderen waarom je doet, wat je doet én waarom dat belangrijk is.

Er werd een volledig aanbod ontwikkeld met kant-en-klare visievergadering om lokaal met je speelplein mee aan de slag te gaan, een facebookcampagne met 'Waarom-man', inspirerende filmpjes van andere speelpleinverantwoordelijken die vertellen hoe hun visie tot stand kwam, visieteksten van andere speelpleinen... Je vindt alles op speelplein.net/zelfvisieontwikkelen

Animatoren in de spotlight: onbekend maakt onbemind

Voor ouders (van kinderen en animatoren) is het soms moeilijk inschatten wat animatoren doen op het speelplein. En onbekend, maakt onbemind met soms foute verwachtingen tot gevolg (bv. animatoren zijn geen geschoolde begeleiders of professionele krachten, maar jongeren die zich vaak vrijwillig en belangenloos inzetten).

 • Sinds 2017 zet de VDS deze boodschap bij ouders in de verf door middel van Dag van de Animator

 • Via een filmpje (2017) tonen we letterlijk een dag van een animator. Dat is véél meer dan wat spelen van 9 tot 5. Wij volgden Lissa voor één dag op het speelplein van Bornem. Het filmpje werd ondertussen op YouTube en Facebook al meer dan 22.000 keer bekeken.


Campagne: speelplein, iets voor jou!

In 2021 lanceert de VDS een positieve campagne over speelpleinwerk richting ouders. Vanuit lokale speelpleinverantwoordelijken kwam de vraag naar een positieve campagne over speelpleinwerk. Niet zozeer om meer kinderen te bereiken, maar wel om het imago en de eigenheid, datgene waar speelpleinwerk voor staat en waarin het zich onderscheidt te verduidelijken. De campagne moet speelpleinwerk als methodiek en vrijetijdsoptie bij een breed publiek (vnl. jonge ouders) bekender maken en de unieke voordelen ervan voor kinderen en ouders in de verf zetten. Het doel is dat ouders bewust kiezen voor speelpleinwerk, niet om bv. de gaten in de vakantieplanning op te vullen. 

Alle info op www.speelplein.net/ietsvoorjouJBC is partner van de campagne en biedt binnen de betaalbare collectie ‘Besties’ 
12 speelse T-shirts voor kinderen aan die we zelf ontwierpen. Ze waren beschikbaar in alle JBC-winkels en online. In elk kledingstuk hing een kaartje met daarop basisinformatie over speelpleinwerk en een verwijzing naar deze campagnewebsite. Ze vlogen de deur uit en zijn dus spijtig genoeg uitverkocht.