Behouden van animatoren

Ervaren animatoren zijn kostbaar en een meerwaarde op elke speelpleinwerking. Het is dan ook de kunst om die geëngageerde rotten zolang mogelijk aan boord te houden. Zie ze graag, die schatjes!

Werk op drie terreinen:

 • verwachtingen
 • cultuur en sfeer
 • permanente vorming en doorgroeien


Speelpleinorganisatoren leggen de reden waarom jongeren afhaken vooral bij de keuze voor een beter betaalde job of het shopgedrag op vlak van engagementen. Laten we jongeren zelf aan het woord, dan blijken deze redenen helemaal niet de belangrijkste. Net als in de rest van het jeugdwerk is er een grote uitval op 18 jaar. De vrees voor een te hoge studiedruk is de pretbederver. Speelpleinanimatoren die deze kaap passeren, blijven meestal voor een langere tijd plakken.

Goed nieuws dus! 

De voornaamste redenen die jongeren aanhalen waarom ze afhaken zijn interne zaken en dus dingen waar je als speelplein zelf kan aan werken: verschil in visie, te weinig flexibiliteit op vlak van engagement, te weinig waardering, een kink in de relatie tussen organisatie en animator, een gebrek aan sfeerbeheer onder de animatoren… 

Deze pagina wil je op gang helpen om een motiverend animatorenbeleid uit te werken. 


16% van de animatoren blijft 5 jaar of meer actief op het speelplein.

Verwachtingen

De juiste animator op de juiste plaats

Zorg ervoor dat elke animator die op je speelplein rondloopt, weet wat er van hem/haar/hun verwacht wordt. Zo weet iedereen in je animatorenploeg op elk moment in hun speelpleincarrière welke uitdaging ze kunnen aangaan. Dit helpt om de motivatie langer hoog te houden. Geef animatoren de kans om zichzelf te ontplooien op je speelplein. 

Voor nieuwkomers en stagiaires is dit op de meeste speelpleinen goed uitgewerkt in de vorm van een onthaalbeleid en/of stagebegeleiding. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over wat de verwachtingen zijn van het speelplein naar de stagiair toe en wat de stagiair van het speelplein mag verwachten. Zo worden nieuwtjes gestimuleerd om te groeien en zichzelf uit te dagen.

Maar laat dit soort carrièreplanning niet ophouden zodra je een animatorattest hebt. Probeer ook begeleiding te voorzien voor animatoren die hun tweede of derde of tiende zomer op het speelplein staan! Op onze BeterSpelen-pagina over taken en afspraken onder speelpleinanimatoren vind je alle informatie en een hoop (speelplein)voorbeelden. Of leer verder op deze pagina alles over onze Carrièreplanningstool.

 

Daarnaast kun je dit sjabloon gebruiken om zelf te werken aan een taakverdeling tussen verschillende partners op het speelplein: jeugddienst, (hoofd)animatoren, stuurgroep.

Animatoren kloppen lange dagen voor, tijdens én na de werking. Samen uit, vergaderen, eten, materiaal verzamelen, opbouwen... Hoe beter de ouders van je animatoren begrijpen waar zoon- of dochterlief mee bezig is, met wie ze die dingen samen doen, wie er een oogje in 't zeil houdt... hoe meer ze zullen toelaten, begrijpen en in het beste geval jullie jongeren aanmoedigen om nog meer energie in de werking te steken. 


Cultuur en sfeer

Bandversterkers

T-shirts, rugzakken, stickers, op weekend trekken met de ploeg; vormingsmomenten tijdens het jaar, werkmomenten inlassen (samen de speelpleinzomer voorbereiden, het materiaalkot uitmesten of reclameborden beschilderen voor een actie in de gemeente. ), animatorenactiviteiten, facebookgroep...

Bandonderhouders

Verjaardagskalender, werkgroepen opstarten (materiaal, fun, werving van nieuwe animatoren), vriendjesboek; frustratieflapjes; samen met je ploeg op uitstap, op café, naar een fuif, een BBQ-bedanking, spaghetti-etentje op de dag van de animator, bedankingskaartjes, tradities, badges als trofee. Het speelplein van Bornem heeft zelfs een badge ontworpen door grafittikunstenaar Dzia!

Moeten er nog badgekes zijn?

Soms mag het al wat meer zijn, dachten ze in Puurs-Sint-Amands

Daarom gingen ze in de zomer van 2022 aan de start met een volledig nieuw en grondig uitgewerkt waarderingssysteem aan de hand van verschillende badgekes. Vergelijk het met hoe je bij de Scouts bijvoorbeeld ook verschillende badgekes krijgt voor bepaalde vaardigheden die je ontwikkelt. 

De badgekes die je in Puurs-Sint-Amands allemaal kan verdienen zijn: 

 • De Bumba, voor wie het inkleden beheerst
 • De Steunzool, voor wie een echte steunpilaar is voor hun medeanimatoren
 • De Kindervriend, de naam zegt het zelf
 • De Game Master, voor wie de zotste activiteiten verzint
 • Den Bob, voor de klussers in de ploeg
 • Het Ploegbeest, voor wie de sfeer in het team prioriteit #1 is
 • De Speelmotor, voor de drijvende krachten onder het speelaanbod
 • De Dementor, voor wie andere animatoren onder de vleugels neemt en coacht
 • De Wachter, voor zij die de leiding durven en kunnen nemen
 • De Freelancer, voor wie zich buiten de werkingsperiode inzet
 • De Nomaad, voor wie bij alle leeftijdsgroepen (kleuters, lsk, tieners) heeft gestaan

En dan ben je nóg steeds niet uitgespeeld omdat er per badge drie niveaus zijn die je kan bereiken! Je kan je carrière toch niet afsluiten voordat je in minstens enkele categorieën drie sterren hebt behaald?!


Sfeer & fun als bindmiddel

Op onze Pinterest-pagina doe je een heleboel inspiratie op over hoe je met kleine en grotere acties kan werken aan een goede sfeer binnen jouw animatorenploeg.

Werken aan de cultuur in je ploeg


De Cultuurmuur is een interactieve Powerpoint om de cultuur in jouw animatorenploeg te analyseren en beter te begrijpen. De VDS selecteerde 10 aspecten die een cultuur onder animatoren bepalen. Via de juiste vragen ga je op zoek naar oplossingen voor zaken die in de ploeg beter kunnen.

Je kan via deze link de Cultuurmuur ook in postervorm downloaden en gebruiken op je volgende ploegvergadering.


De animatoren een uitgebreid takenpakket aanbieden, gebaseerd op goesting en uitdaging, is dé kern.

permanente vorming en doorgroeien

Carriereplanningstool

Veel speelpleinwerkingen merken dat jonge animatoren na één of twee jaar het speelplein links laten liggen. Door bewust in te zetten op carrièreplanning kan je hieraan werken. De carrièreplanningstool brengt verschillende groeilijnen in kaart en doorgroeikansen die er liggen. 

Ga er zelf mee aan de slag op de volgende stuurgroepvergadering of neem contact op met je lokaal ondersteuner om er samen eens naar te kijken.

Verdere vorming

Naast de reguliere erkende cursussen animator, hoofdanimator en instructeur biedt de VDS ook verdiepingsweekends aan en vorming ter plaatse zodat animatoren en een ploeg kunnen blijven groeien.

Een financiële stimulans

Extra bagage opdoen, nieuwe mensen leren kennen, trots over je werking aan anderen kunnen vertellen... allemaal zaken die motiveren en er bijgevolg voor zorgen dat speelpleinanimatoren langer blijven plakken. Om deelname aan vorming te stimuleren betalen heel wat steden en gemeenten het inschrijvingsgeld of deel ervan terug. Via dit overzicht kom je te weten hoeveel elke gemeente terugbetaalt.

Ben je zelf bezig met het opstellen of aanpassen van zo'n reglement? In deze infofiche geven we tips en een overzicht van verschillende bestaande systemen.

Kadervorming stimuleren

Deze infofiche legt uit hoe je als speelplein ervoor zorgt dat drempels om vorming te volgen verlaagd worden en hoe je animatoren kan stimuleren om op cursus te gaan.


Leesvoer op maat van speelpleinwerk

DNA 5 ‘niet voor het geld, wel voor de leute’

Op onze speelpleinen draaien elke zomer 20.000 animatoren mee. De brochure geeft jou de kaders om je animatoren(ploeg) te leren kennen en in te schatten. Daarnaast komen ook de motivaties van vrijwilligers aan bod, waarop je kan inspelen met wervingsacties en wordt er vertelt over een animatorvriendelijk klimaat dat de beste omkadering kan bieden.

DNA 21 'blijven plakken'

Een speelpleincarrière is niet voor elke animator dezelfde. In deze DNA vind je tips om je animatoren goed te begeleiden op het speelplein of te zorgen dat ze langer geëngageerd blijven. Kortom, een individueel traject voor elk van jouw animatoren. Inzetten op al je animatoren is investeren in de toekomst van je speelpleinwerking!


Behoud van animatoren in cijfers

Wat doen jullie om animatoren langer te houden op het speelplein?

Inzetten op groepsbinding en sfeer onder de animatoren

94,87%

Inspraakmogelijkheden bieden

76,28%

Inzetten op waardering en feedback

76,28%

Denken over nieuwe uitdagingen en carrièreplanning

26,92%

Meer geld geven

12,82%

Niets speciaals, ze blijven tot ze niet meer willen

7,05%

Waarom zou jij stoppen met speelpleinwerk?

Ander interessant leesvoer

Onze visie

hoofdanimator op het speelplein

Deze visietekst geeft een overzicht wat je kan doen om hoofdanimatoren langer bij de werking te betrekken. Lees meer over speelpleinmotors, manieren om aan inspraak te werken en een participatieve cultuur. Volgens de VDS is een hoofdanimator zowel speel- als speelpleinmotor.

animator op het speelplein

Deze visietekst legt de visie van de VDS op animatoren uit. Je leest hoe goesting en betrokkenheid hand in hand gaan. Speelpleinwerk is jeugdwerk en heeft jongeren als doelgroep, zoveel is zeker!


Over het behouden van animatoren

Zorg dat ze blijven plakken. Je hebt het in de hand!

Deze Pit. helpt je een motiverend animatorenbeleiduit te werken. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) selecteerde 10 aspecten die een cultuur onder animatoren bepalen en ontwikkelde daarmee een instrument om de cultuur in jouw animatorenploeg te analyseren en beter te begrijpen. De Cultuurmuur doet je de juiste vragen stellen en werk te maken van een hechte ploeg op niveau van de begeleider, ‘ploegbaas’ en organisatie.   

Download het magazine in PDF. 


Speelpleinwerk is jeugdwerk

De inspiratiebundel 'speelpleinwerk is jeugdwerk' naar aanleiding van het speelpleincongres in 2020 is een verzamelwerk van bijna 100 pagina's boordevol inzichten, indrukken en tips om jongeren aan je speelplein te binden. 

Dé oplossing bestaat helaas niet, maar een jaar van onderzoek en babbels met jongeren leert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk dat tijd nemen, in gesprek gaan met jongeren en hen zelf de vraag te stellen: "Wat is nodig zodat jij je voor onze werking engageert en blijft engageren?", de meeste garantie biedt op succes. 

Op www.speelplein.net/congres2020 vind je alle opnames en verslagen van sessies waaruit je meer inspiratie en inhoud haalt.  


Mee denken, mee beslissen

Animatoren betrekken

Een financiële vergoeding, een tegemoetkoming voor vorming, een leuke sfeer en hechte vriendengroep, een ploegbaas die het begrijpt en animatoren die doen waar ze goed in zijn... ingrediënten voor een goed animatorenbeleid. Onderschat echter het belang niet om animatoren te betrekken bij het beleid. Samen nadenken, inspraak geven en ook effectief beslissen zijn basis! 

Speelpleinvoorbeelden


Rol van de ploegbaas

Een ploegbaas is de formele trekker van een animatorenploeg: hij/zij/die neemt een ploeg animatoren op speeltouw. In de visietekst Rol van de ploegbaas gaan we na welke rollen een ploegbaas kan opnemen en welke invloed de invulling van die rol heeft. Zo ken je de mogelijkheden van een bepaalde rol maar ook de beperkingen. Vanuit een bepaalde stijl kunnen sommige dingen makkelijker, andere dingen moeilijker.

Wie er niet is, kan ook niet blijven plakken

Alles begint uiteraard bij het werven van animatoren. Ook daarover bundelden we alle info en achtergrond.


Zet hen in de bloemetjes!

Een compliment, een geschenkje... De laatste donderdag van juli is uitgeroepen tot Dag van de Animator. Op deze dag wil de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk expliciet aandacht vragen voor de inzet en het enthousiasme van alle speelpleinanimatoren!
speelplein.net/dagvandeanimator 


Procesbegeleiding

kwalitatieve animatorenwerking

In een procesbegeleiding gaat een VDS-ondersteuner met jouw speelplein aan de slag rond het thema ‘kwalitatieve animatorenwerking’. In 8 vergaderingen werk je een volledig animatorenbeleid uit. Afgestemd op jouw werking en op basis van onze expertise.

Meer lezen over procesbegeleiding.

Vorming op maat

voor startende verantwoordelijken & hoofdanimatoren

Jaarlijks organiseert de VDS in januari/februari 4 vormingsdagen voor startende speelpleinverantwoordelijken. Eentje daarvan onder naam 'Coach van je animatorenploeg', waarbij een halve dag rond het behouden van animatoren draait. 

De hoofdanimatorcursus leert hoofdanimatoren in spé de kneepjes van het vak. Een belangrijk onderdeel is het begeleiden, evaluaren en enthousiasmeren van animatoren.

Advies ter plaatse

 • Je hebt het moeilijk om animatoren te behouden en maakt een plan van aanpak.
 • Jullie denken na over extra mogelijkheden om animatoren uit te dagen, te motiveren... 

Een stafmedewerker of een ervaren VDS-vrijwilliger komt graag langs voor een advies ter plaatse. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met voorbeelden en eigen ervaring. Leden krijgen 2 adviezen per jaar gratis! 

Meer lezen over advies ter plaatse.