Word hoofdanimator

Op een cursus hoofdanimator van de VDS

 • Leer je mensen kennen, maak je plezier en nieuwe vrienden!
 • Ontwikkel je vaardigheden om animatoren te begeleiden en te evalueren.
 • Leer je een gevarieerd speelaanbod uit te werken en te organiseren, samen met je team.
 • Leer je als verantwoordelijke omgaan met bezorgde ouders, moeilijkheden en onverwachte situaties.
 • Sta je stil bij je eigen speelpleinwerking en jezelf als een échte speelpleinfan.
 • Word je begeleid door een team van straffe instructeurs die zelf met beide voeten in het speelpleinwerk staan.

 Aandachtspunt bij inschrijven

Gezien de nieuwe jeugdwerkregels die sinds 1 september 2020 van kracht zijn en waaraan wij ons als erkende cursusorganisatie dienen te houden, hebben wij het aantal inschrijvingen voorlopig beperkt. Afhankelijk van de aanpassingen van de regels door de overheid herbekijken wij het aantal beschikbare cursusplaatsen telkens opnieuw. Wil je jezelf inschrijven voor een cursus die reeds volzet blijkt, schrijf je dan zeker in op de wachtlijst van deze cursus zodat wanneer er meer plaatsen beschikbaar zouden zijn, we jou makkelijk aan deze cursus kunnen toevoegen. Schrijf je daarnaast ook in voor een cursus die nog niet volzet is om toch zeker te zijn van een plekje. 

Bij vragen bel je ons algemene nummer: 015 28 73 90 In de herfstvakantie 2017 zijn wij, Janne & Christof, op hoofdanimatorcursus geweest en in deze vlog krijgen jullie een beeld van wat we daar allemaal gedaan hebben. Het was de max... veel kijkplezier! 


Leren hoe je anderen aan het spelen kan krijgen.

Joke Vanderbiesen


Waar en wanneer gaat deze cursus door?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) organiseert een cursus hoofdanimator verspreid over Vlaanderen in verschillende vakantieperiodes en doorheen het jaar in weekendformules. 

Enkel voor Gentenaren of animatoren van Gentse speelpleinen

In opdracht van de Stad Gent organiseert de VDS voor Gentenaren of animatoren van Gentse speelpleinen een hoofdanimatorcursus op maat. Download de folder of bekijk alle info op de website van de Stad Gent.

Deze cursus wordt door de Gentse jeugddienst VOLLEDIG terug betaald aan Gentse jongeren die aangesloten zijn bij een Gentse jeugdwerking. De voorwaarden van terugbetaling kan je ook terugvingen op de website van de Stad Gent.


Wat kost deze cursus?

€210, verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding en verzekering inbegrepen. 
Vormt het bedrag of de betaling een probleem, dan zoeken we samen naar een oplossing

Via een bewijs van deelname dat je ontvangt op cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van het inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' welk bedrag jouw gemeente terugbetaalt.

Door betaling van het inschrijvingsgeld ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Recht op verhoogde tegemoetkoming of leefloon?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' of leefloon korting krijgen op een cursus animator. Sinds augustus 2016 geldt dit systeem nu ook voor een cursus hoofdanimator. Je betaalt €105 in plaats van €210.

Bevraag je mutualiteit

Er zijn ziekenfondsen die een deel van het cursusgeld bijpassen op vertoon van een bewijs van deelname. Je werkt mee aan iets bijzonder waardevol! Een plek in je buurt waar kinderen kinderen kunnen zijn, jongeren kinds mogen zijn. Waar iedereen voluit vakantie kan beleven: uitbundig, maar ook ingetogen. Ieder op zijn eigen tempo. Een verhaal van keuze, vrijheid … niet moeten, maar eerder mogen. Waar speelkameraden vrienden worden en herinneringen groeien voor het leven. Waar kansen voor het grijpen liggen voor zij die ze willen nemen. Het hoeft niet, maar het kan. En wie wil mag het eens proberen.

Veelgestelde vragen

Niets zou je mogen tegen houden om mee te gaan!
 • Moeilijkheden om het inschrijfgeld te betalen? 
  We zoeken samen een oplossing.
 • Heb je thuis geen slaapzak? 
  Laat het ons weten en we nemen eentje voor jou mee. 
  Op sommige locaties zijn slaapzakken zelfs overbodig.
 • Neem je deel aan de ramadan tijdens onze cursus? 
  We respecteren dat en houden rekening met je. 
 • Zit je in een rolstoel? 
  We kiezen de locatie die bij je past en geven je het juiste duwtje in de rug!

Laat niets je weerhouden om je in te schrijven voor deze wijze week!
Je kan met al je vragen terecht bij Evelyn via  of 015 28 73 90 

Cursusdocumenten: Praktische brief, Trajectboekje, Bewijs van deelname

Binnenkort op cursus en geen brief met praktische informatie ontvangen? Net op cursus geweest en jouw bewijs van deelname of trajectboekje kwijt. Of ben je misschien op zoek naar de oude trajectboekjes van cursussen voor 1 oktober 2015?

Alle nodige informatie vind je onder onze cursusdocumenten

Wat is het begin- en einduur van mijn cursus hoofdanimator?

Alle cursussen hoofdanimator 

 • Weekformule starten op de eerste cursusdag om 13.15 of 13.30 uur en eindigen op de laatste cursusdag om 12.00 of 15.00 uur.
 • Weekendformule starten en eindigen op verschillende uren. 

Het concrete begin- en einduur staat in jouw praktische brief. Deze ontvang je ten laatste twee weken voor de start van de cursus.

Opgelet! Deze cursussen zijn erkend door de Vlaamse Overheid en bestaan (verplicht) uit 50 vormingsuren. Je kan niet later aankomen op een cursus of de cursus vroeger verlaten (ook niet voor één uur). Wie niet de volledige cursus meevolgt, ontvangt uiteindelijk geen deelnameattest en kan niet aan de stage beginnen.

Kan je er toch niet de hele tijd bij zijn, schrijf je dan (op tijd) in voor een andere cursus. Check de annuleringsvoorwaarden om (extra) kosten te vermijden. 

Zit ik in de groep met mijn vriend/vriendin?

Alle deelnemers ingeschreven voor dezelfde cursus vormen een groep. Afhankelijk van de activiteiten wordt deze opgesplitst in kleinere groepjes. Onze instructeurs stellen deze zo samen dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen in contact komt. Daarnaast zijn er vrije momenten waarop je zelf kiest met wie je in een groep zit. Je bepaalt bij het begin van de cursus zelf met wie je op de kamer ligt.

Is de verblijfsaccommodatie voor elke cursus hetzelfde?

De VDS probeert haar cursuslocaties geografisch zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor vergroot de kans dat je in jouw buurt een VDS-cursus kan volgen. Dit basisprincipe staat steeds voorop bij het selecteren van cursuslocaties. Daardoor kan het comfort op onze verblijfslocaties verschillen: aantal douches, bedden of eigen veldbedjes... Indien dit voor jou belangrijk is en je zeker wil zijn van bepaalde zaken, mag je ons vooraf zeker contacteren. 

Slapen jongens en meisjes samen?

Op onze cursussen animator slapen jongens en meisjes op aparte kamers. Het is ook niet toegestaan om doorheen de dag elkaars kamers te betreden. Het kan wel zo zijn dat de locatie niet voorzien is van kleine slaapkamers, maar beschikt over slaapzalen. Ook in deze gevallen trachten we jongens en meisjes van elkaar te scheiden.

Op verdiepingsweekends en onze cursussen hoofdanimator en instructeur verwachten wij een zekere verantwoordelijkheid en maturiteit van de deelnemers en bepalen zij zelf met wie ze op de kamer liggen. Mocht dit toch een probleem vormen, gelieve dit dan vooraf door te geven aan de cursusverantwoordelijke.

Wanneer moet ik ten laatste mijn stage doen?

Een traject is afgebakend in de tijd en start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren.

Hoe gaat de VDS om met alcohol op cursus?

De VDS heeft een alcoholbeleid met principes die voor onze volledige organisatie van kracht zijn: 

 • Het is verboden zelf alcohol mee te nemen op cursus. 
 • Voor cursisten jonger dan 16 geldt een algemeen verbod op alcohol.
 • Op sommige cursussen wordt er zelfs helemaal geen alcohol geschonken.

Waar dat wel het geval is krijgen jongeren ouder dan 16 krijgen de kans om binnen een goed gemonitorde omgeving een biertje te consumeren. Dit wordt bewaakt door het gebruik van polsbandjes en drankkaarten. Op geen enkel moment wordt er sterke drank aangeboden. Indien een jongere de grenzen overschrijdt zal hij/zij hierop, op de gepaste wijze, worden over aangesproken.

De VDS ziet het als haar taak om jongeren te beschermen en te sensibiliseren rond het gebruik van alcohol. Voor veel jongeren is op cursus gaan vaak een eerste vrijgeleide en daar moeten ze mee leren omgaan. Onze instructeurs waken er over dat jongeren hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Net zoals ze enkele weken/maanden later ook verantwoordelijkheid zullen opnemen op het speelplein naar de kinderen toe.

Publicatie en privacy van cursisten

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

Is de cursus in elke provincie hetzelfde?

De VDS kiest ervoor om in elke regio met hetzelfde competentieschema en cursusschema te werken. Het kader is met andere woorden hetzelfde, maar regionaal krijgen onze cursusploegen (instructeurs met beide voeten in de speelpleinrealiteit) de vrijheid en ruimte om accenten te leggen, werkvormen te bepalen en flexibel in te spelen op de cursisten. Je leert dus op elke cursus hetzelfde, maar de weg er naartoe kan regionaal verschillen.

Kan ik doorheen de cursus de locatie verlaten?

Neen. Al onze cursussen, met uitzondering van verdiepingsweekends, zijn erkend door de Vlaamse Overheid en strikt gereglementeerd qua inhoud, maar ook qua vormingsuren. (cfr. Criteria voor het toekennen attesten aan jeugdwerkers). 

Wanneer je er voor kiest om de cursus vroegtijdig te verlaten heb je niet voldoende uren vorming om aan je stage te starten en het attest uiteindelijk te behalen. Hou hier rekening mee vooraleer je inschrijft. Zelfs bij het vroegtijdig verlaten van de cursus door ziekte of een overlijden in familie- of intieme kring zijn het aantal vormingsuren niet toereikend. In beide gevallen wordt in samenspraak met de VDS bekeken hoe je alsnog je stage kan starten.

Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

Lees meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens ingeschreven (digitaal of telefonisch) ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin vind je een rekeningnummer om het inschrijvingsgeld te storten. Je inschrijving is pas definitief na betaling (maximum 10 dagen na inschrijving). Het voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via e-mail is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien we de betaling niet tijdig ontvangen, word je inschrijving geschrapt. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. 2 weken voor de start van de cursus ontvang je op hetzelfde e-mailadres de nodige praktische informatie over de cursus (juiste adres, wat je moet meebrengen...).

Wat als de cursus volzet is?

Wanneer een specifieke cursus volzet is, vermelden we dit duidelijk op onze website en starten we een wachtlijst waarvoor je je kan inschrijven. Van zodra een plekje vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven. De wachtlijst biedt echter geen garantie dat je aan deze cursus ook effectief kan deelnemen. 

Wil je 100% zeker zijn van jouw plaats op een cursus van de VDS?
Schrijf dan in voor een andere cursus die nog niet volzet is.

Kan de VDS jongeren na een cursus ervan weerhouden om de stage aan te vangen?

De VDS moet na de cursus op www.mijnkadervorming.be aangeven of de cursist voldoende kennis, attitudes of vaardigheden bezit om aan de slag te gaan bij een geregistreerd jeugdwerkinitiatief.

Speelpleinwerk is jeugdwerk, voor én door jonge mensen. Elk met zijn talenten en mogelijkheden. De VDS beseft dat je nog veel te leren hebt en zal je op basis van kennis of vaardigheden nooit weerhouden om stage te doen. Bij ernstige feiten of ongepast gedrag tijdens de cursus kan de VDS jongeren wel beletten om het traject verder te zetten.

Waarvoor ben ik verzekerd?

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Ik wil een grote oplage cursusfolders bij bestellen, kan dat?

Wat elke speelpleinverantwoordelijke sowieso krijgt: 
We sturen sowieso naar elke werking een standaard pakket (bv. 20 folders animator) bij de start van elke zomervakantie. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders dat we opsturen zelf te bepalen. Het aantal maakt niet uit en is inbegrepen in je lidmaatschap (bv. 500 folders animator omdat je elke 16-jarige in je gemeente een folder wil opsturen).  

In de loop van het jaar bij bestellen? 
Dat kan, zolang de voorraad strekt.

 • Niet-leden: 
  = 0,10/per folder + verzendingskost
 • VDS-leden:
  Bijstelling tot 250 folders = gratis, wel verzendingskost.
  Bijstelling + 250 folders = 0,10/per folder + verzendingskost
  (bv. 500 extra: eerste 250 gratis - 250 andere x €0,10 + verzending) 

Schrijf je in

Je bent 16 jaar op het ogenblik dat de cursus start. Je hebt al een attest animator of kunt 100 uur ervaring in het jeugdwerk aantonen (via een ingevuld portfolio). Schrijf je dan nu in voor een erkende cursus hoofdanimator.


In 3 stappen een erkend attest!

Cursus

Je volgt onze cursus die 6 dagen duurt, overnachtingen inbegrepen.

Stage

Je loopt 50 uur stage op een erkende stageplaats: een speelpleinwerking of elders in de jeugdwerksector.

De ideale stage is voor VDS nog steeds effectief een week meedraaien als hoofdanimator in al zijn facetten (coach, praktische organisator, voorbeeldspeler, kinderkenner, uithangbord en echte speelplein fan). Op sommige speelpleinen lukt dit echter niet altijd door de grootte of structuur. Verbeterprojecten zijn dan een goed alternatief of een mooie aanvulling! 

Hoera!

Je ontvangt een erkend attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’, uitgereikt door de Vlaamse Overheid.


Bekijk het cursusschema


Op het cursusschema kan je de planning voor de hele week terugvinden. Sommige van onze cursussen hebben een afwijkend cursusshema, de grote lijnen blijven echter dezelfde.


download de cursusfolder

download groot formaat
of om een papieren exemplaar op te sturen.


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
T 015 28 73 90