03 feb 2024

Onze ambities 2026-2030

Laat van je horen - deadline 18 maart

Link naar de bevraging of vul simpelweg hieronder in.

Amai, da's rap!

Onze huidige beleidsnota en beheersovereenkomst loopt tot en met 2025, maar in 2024 starten we met de opmaak van een nieuwe beleidsnota 2026-2030. Is dat niet wat vroeg?

We willen een ruim inspraakproces opzetten bij alle speelplein- en andere vakantiewerkingen, partners en ook onze eigen medewerkers. Bovendien vraagt de Vlaamse overheid dat we de nieuwe beleidsnota ten laatste op 31/12/2024 indienden. Werk aan de winkel dus.

We beseffen dat maatschappelijke tendensen en jeugdwerk snel evolueren. We houden doorheend de beleidsperiode vinger aan de pols en sturen onze ambities bij waar nodig.