03 feb 2024

Beleidsnota 2026-2030

Blijven werken aan meer speelkansen én meer groeikansen voor kinderen en jongeren

Een beleidsnota is hét werkinstrument bij uitstek waar we met de VDS onze lijnen uitzetten, onze dienstverlening op afstemmen en strategisch mee vormgeven wie de VDS is en waarvoor we staan. 

Gezien de VDS een Vlaams Erkende jeugdwerkorganisatie is, dienen we om de zoveel jaar onze ambities kenbaar te maken bij de Vlaamse Overheid. Zij verwachten van ons een uitgekiemd plan van aanpak waarmee we aantonen hoe wij onze verschillende doelgroepen gaan ondersteunen én onze missie en visie waar willen maken. 

Maar ook voor onszelf is een beleidsnota een belangrijk moment. Het geeft ons de nodige 'pauzeknop' en reflectietijd om stil te staan waar we staan als organisatie en waar we naartoe willen. Welke zaken vinden we waardevol, welke signalen vingen we de afgelopen jaren op, welke noden zijn er op het werkveld,... 

Met deze pagina nemen we je graag mee in ons verhaal. Je kan hier updates vinden, lezen welke stappen we reeds hebben uitgevoers en welke zaken er nog op de planning staan. 

Van zodra onze beleidsnota is ingedienst, kan je deze hier uiteraard ook op terugvinden.

Een enthousiast beleidsnota-team

Vele handen maken licht werk. We zochten én vonden enthousiaste werknemers en vrijwilligers van de VDS.die samen de 'werkgroep Beleidsnota' vormen. Zij gaan gedurende heel 2024 aan de slag met de verschillende aspecten van de beleidsnota.  

Onder begeleiding van oud-collega Wim van Coaster Consulting doorlopen ze het volledige traject, van het ideale toekomstbeeld voor tot de concrete doelstellingen en indicatoren die daarvoor nodig zijn.


Impactvol werken

We besloten al snel meer te willen inzetten op verschillende niveau's van impact van onze organisaties. 

We willen werk maken van 4 keer externe impact 

 • Impact op het beleid
 • Impact op de brede samenleving
 • Impact op speelpleinwerkingen en vakantiewerkingen
 • Impact op invidivuen

Ook voor ons intern verhaal willen we graag impactvol werken

 • Impact op onze dienstverlening 
 • Impact op onze medewerkers 
 • Impact op onze organisatie in zijn geheel

Plan van aanpak

JANUARI

Comité organisatie

Inhoud van de accordeon

Stafdag

Inhoud van de accordeon

FEBRUARI

Inleiding bestuursorgaan

Inhoud van de accordeon

Lokaal Ondersteuners tweedaagse

Inhoud van de accordeon

Bevraging dienstverlening bij speelpleinverantwoordelijken

Inhoud van de accordeon

Analyses van VDS-verantwoordelijken

Inhoud van de accordeon

MAART

Strategische Dag

Inhoud van de accordeon

Werkgroep Beleidsnota

Inhoud van de accordeon

Algemene Vergadering VDS

Inhoud van de accordeon

Resultaten voortgangsrapport huidige beleidsnota (jaar 2022)

Inhoud van de accordeon

APRIL

Strategische dag

Inhoud van de accordeon

Werkgroep Beleidsnota
Comité Dienstverlening

Inhoud van de accordeon

MEI

Stafdag

Inhoud van de accordeon

Werkgroep Beleidsnota

Inhoud van de accordeon

JUNI

Werkgroep Beleidsnota

Inhoud van de accordeon

Volgende stappen

ZOMERVAKANTIE 

Schrijfdagen

Tijdens de zomervakantie kruipen enkele leden van de werkgroep zich op en beginnen volop te schrijven aan de beleidsnota. Ze zorgen voor sterke bindteksten, de laatste hand aan de strategische en operationele doelstellingen en verzamelen al heel wat acties. 

SEPTEMBER 

Werkgroep Beleidsnota

De agenda is nog in opmaak!

Strategisch weekend

Eind september organiseren we traditioneel gezien een strategisch weekend. Een weekend waar alle staffers én heel wat (beleids)vrijwilligers van de VDS aanwezig zijn. 

Op zondag staat er een hele dag het beleidsplan op de planning. Samen gaan we er nog eens door en organiseren we nog eens een inputmoment. 

Let's talk about money...

Nu de inhoud min of meer op punt staat, moeten we beginnen rekenen. 
Niet alleen een financiële begroting moet gemaakt worden, maar ook naar personeelsinzet moet worden gekeken. 

Vertrekkende vanuit wat we willen doen moeten we nu gaan zien hoe we dat gaan betalen en wie het dan zal uitvoeren. 

OKTOBER

Werkgroep Beleidsnota

De agenda is nog in opmaak!

NOVEMBER

Werkgroep Beleidsnota

De agenda is nog in opmaak! 

DECEMBER

Werkgroep Beleidsnota

De agenda is nog in opmaak!

Algemene Vergadering van de VDS

De Algemene vergadering krijgt de finale versie van de beleidsnota met de bijhorende begroting ter goedkeuring voorgelegd. 

Fingers crossed

Voor 31 december dienen we onze beleidsnota in te dienen bij de Vlaamse Overheid. Vanaf dan is het heel hard duimen! 

Overzicht

Nu al?!

Het lijkt misschien wat gek, in 2024 schrijven aan een plan dat pas start in 2026... Maar dat is zeer bewust. Een toekomstperspectief op de VDS, op speelplein- en vakantiewerk, op spelen tout court,... dat maak je niet alleen. 
We betrekken hiervoor graag zoveel mogelijk mensen met een ruim inspraakproces; bij speelpleinen, partners, onze eigen medewerkers en onze vrijwilligers. 

Daarnaast verwacht de Vlaamse Overheid ook dat we onze nieuwe beleidsnota ten laatste indienen op 31/12/2024. Midden 2025 weten we dan normaal waar we de komende periode onze tanden in mogen zetten. Huidige beleidsnota

Benieuwd wat momenteel onze strategische en operationele doestellingen zijn en welke acties en indicatoren we daaraan koppelen? Onze huidige beleidsnota en beheers-overeenkomst lopen tot en met 2025.


Een sterke missie en visie


Bekijk 
onze waarden, missie en visie zoals goedgekeurd door onze Algemene Vergadering in mei 2023.Meningen, reflecties, input en invloeden...

Een beleidsnota schrijf je samen. Op basis van heel wat cijfers, meningen, inputmomenten,... maken wij een analyse van de noden die er leven en de te behalen doelen voor de toekomst. 

Een beleidsnota staat niet op zichzelf. Er hebben heel wat andere (beleids)trajecten en projecten effect op de VDS en onze dienstverlening. Ook die zaken nemen we allemaal mee als we nadenken over de toekomst. 


Bevraging speelplein- en andere vakantiewerkingen

In februari stuurden we een uitgebreide bevraging richting alle verantwoordelijken. 109 verantwoordelijken en (hoofd)animatoren vulden de bevraging in. Jullie geven aan wat we kunnen verbeteren, best uitbreiden, anders aanpakken, beter niet meer doen...

Bedankt voor deze waardevolle input! Op basis van alle input maken we een grondige analyse. Daarvoor lanceerden we in mei een tweede oproep naar verantwoordelijken. Enkele van hen zullen het volledige rapport doornemen en concluderen vanuit hun bril enkele conclusies.

Zo komen we in september tot de eindconclusies van het rapport.


Zomerindrukken

Tijdens de zomervakantie rijden onze lokale ondersteuners heel Vlaanderen en Brussel rond. Zij verblijden zo alle speelpleinwerkingen met een bezoekje. De sfeer opsnuiven, even meespelen, ad hoc vragen oplossen, een praatje slaan,... en dat met de zon op je snoet en het geluid van spelende kinderen. Toptijden! 

Daarnaast brengen ook alle andere medewerkers speelpleinen een bezoekje. Zo zorgen we ervoor dat de speelpleinrealiteit bij élke medewerker leeft. Van onze financieel directeur tot onze vrijwilligerscoach tot onze administratief medewerker. Iedereen duikt minstens een dagje het speelpleinlandschap in! 

608 werkingen bezoeken, dat brengt heel wat indrukken, visies, ideetjes en leuke verhalen met zich mee. Daarmee gaan we intern aan de slag. We analyseren alles en zoeken naar trends en tendensen. Dat leert ons wat leeft, wat waar leeft, wat werkt en wat minder werkt. 

Uit de zomer van 2023 haalden we deze (zeer beknopte) analyse 

 • Omgaan het veranderend engagement van jongeren en de zoektocht naar voldoende animatoren 
 • Kattekwaad en grensoverschrijdend gedrag; waar ligt de grens?
 • Speelbagage en speelideetjes stimuleren bij (jonge) animatoren 
 • regulitis: het effect van heel wat randvoorwaarden van speelpleinwerk op de tijd om te spelen 
 • Vraag naar goede voorbeelden over alle soorten thema's 
 • Hoe (kader)vorming stimuleren? 
 • ...  

Politiek spel!: Ons memorandum

2024 is het jaar van verkiezingen. Op alle niveaus trekken we naar de stembus. 

We schreven een memorandum (Pit nr 32 - Politiek Spel) waarmee lokale politiekers aan de slag kunnen met belangrijke speelplein- en vakantiewerking thema's. 

We schuiven 7 prioriteiten naar voor 

Daarnaast wezen we op het belang van buitenspelen door het Buitenspeelakkoord.

Een omgevingsanalyse

In auctor ut leo quis elementum. Aenean dignissim lobortis nibh id porttitor. Fusce et nibh nunc. Nunc tristique dictum arcu, ut suscipit ex auctor fringilla. Donec eget suscipit nisi. Aenean cursus semper egestas. Mauris aliquet mi quis tristique sollicitudin. Donec mattis risus lorem, quis luctus enim aliquam vel. Morbi vitae posuere enim. In sit amet justo bibendum, fermentum quam vel, iaculis neque. Morbi vitae enim erat. Vestibulum gravida turpis eu sem ultrices venenatis. Sed a felis imperdiet turpis faucibus venenatis in vel massa. Nulla egestas sagittis turpis et fermentum.


Goe Gespeeld!

In 2008-2009 lanceerden we, samen met heel wat partners, Goe Gespeeld
Al jaren is de VDS voorzitter van het netwerk en zetten we zo het recht op spelen mee op de kaart. 

Goe Gespeeld! wil lokale beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers én ouders versterken om spelen in de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen. We werken aan meer en betere speelruimte voor kinderen en vertrekken daarvoor vanuit de participatie van kinderen. Dit gebeurt samen met de mensen die de grenzen van speelruimte kunnen verleggen.  

Ondertussen is Goe Gespeeld! uitgegroeid tot een niet te miskennen netwerk met heel wat invloed én impact omtrent het recht op spel. 

Met de VDS willen we heel graag dit waardevolle werk blijven uitbouwen. 


Meer en beter buitenspelen, ook ná 2024

In het najaar van 2022 werd een overheidsopdracht bij de Vlaamse Overheid uitgeschreven rond 365 dagen buitenspelen. Wij dienden vol enthousiasme ons kandidatuur in en werden aangesteld om aan de slag te gaan rond 365 dagen buitenspelen. De opdracht loopt tot eind 2024. 

De afgelopen twee jaar 

 • Ondersteunden we organisaties en lokale besturen bij het organiseren van hun Buitenspeeldag
 • Lanceerden we de nieuwe website www.buitenspelen.be 
 • Brachten we een reeks promomateriaal uit dat buitenspelen mee op de kaart zet 
 • zetten we hard in op de IJsjesnorm
 • inspireerden we kinderen en tieners om buiten goe buiten te spelen met nieuwe speelideetjes
 • ... 

Ook na 2024 willen we graag blijven werk maken van meer en beter buitenspelen. We kiezen er, als VDS, dus resoluut voor om dit thema nóg meer in onze beleidsnota naar voor te schuiven. 


De VDS en haar partners

In auctor ut leo quis elementum. Aenean dignissim lobortis nibh id porttitor. Fusce et nibh nunc. Nunc tristique dictum arcu, ut suscipit ex auctor fringilla. Donec eget suscipit nisi. Aenean cursus semper egestas. Mauris aliquet mi quis tristique sollicitudin. Donec mattis risus lorem, quis luctus enim aliquam vel. Morbi vitae posuere enim. In sit amet justo bibendum, fermentum quam vel, iaculis neque. Morbi vitae enim erat. Vestibulum gravida turpis eu sem ultrices venenatis. Sed a felis imperdiet turpis faucibus venenatis in vel massa. Nulla egestas sagittis turpis et fermentum.


Samenwerking is key

In auctor ut leo quis elementum. Aenean dignissim lobortis nibh id porttitor. Fusce et nibh nunc. Nunc tristique dictum arcu, ut suscipit ex auctor fringilla. Donec eget suscipit nisi. Aenean cursus semper egestas. Mauris aliquet mi quis tristique sollicitudin. Donec mattis risus lorem, quis luctus enim aliquam vel. Morbi vitae posuere enim. In sit amet justo bibendum, fermentum quam vel, iaculis neque. Morbi vitae enim erat. Vestibulum gravida turpis eu sem ultrices venenatis. Sed a felis imperdiet turpis faucibus venenatis in vel massa. Nulla egestas sagittis turpis et fermentum.