Maak je prioriteiten kenbaar
Speelpleinwerk is een sterk merk! Tips en trics om te communiceren met politieke partijen en toekomstige schepenen. Jouw prioriteit op hun politieke agenda. Met wie kan je samenwerken?  

Je schepen is verkozen! Tijd om samen te zitten.


Met lokale politici

 • Maak duidelijk wat speelpleinwerk is.
  Veel van hen hebben nog nooit een voet gezet op een speelplein. Je kan het hen niet kwalijk nemen maar je kan er wel voor zorgen dat ze weten waarover ze spreken. In welke fase van kennis zitten jouw nieuwe politici?
  Bv: via een filmpje “een dag op het speelplein ziet er zo uit” (vanuit de blik van kinderen, animatoren, ouders…), een eigen speelpleinvisietekst, nodig hen tijdens de paas- en zomervakantie uit…

  Gebruik ook onze eigen pagina's vol informatie over speelpleinwerk, de troeven van speelpleinwerk of onze kijk op spelen
  Op de pagina 'iets voor jou?' vertaalden we de waarden en de werking van een speelplein naar ouders toe... Misschien helpt dit ook bij politiekers? 

 • Communiceer je prioriteiten(lijstje)
  Zorg ervoor dat elke politieker weet wat jullie prioriteiten zijn en ga met hen het gesprek aan. Zo kunnen jullie prioriteiten nog duidelijker maken, nuanceren en komen jullie ook hun standpunt te weten.  Debattle geeft jullie tips in hun verschillende missies. 

Met partners

Ga in overleg met de jeugd- of vrijetijdsdienst, andere vakantie-initiatieven, jeugdbewegingen, trek naar de jeugdraad… Zorg dat zij jullie prioriteiten kennen, onderschrijven, kracht bijzetten, misschien overnemen… Samen sterk!


Met de rest van de wereld

Hoe meer mensen jullie boodschap kennen, hoe meer kans op slagen. We denken in de eerste plaats aan jullie speelpleinploeg maar ook aan ouders, buren… met andere woorden dé kiezer. Zorg dat er in je gemeente over je prioriteiten en acties gesproken wordt. 
bv. hang affiches op met jullie prioriteiten in het dorp. 

Tools en tips kan je ook terugvinden op onze pagina over "doelgericht communiceren"

Organiseer een Debattle in jouw gemeente!

Debattle is een project dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, op maat van jongeren en in het bijzonder jeugdraden. Debattle informeert (nuttige info), faciliteert (tools) en activeert (Debattleweekend) jeugdraden zodat hun slagkracht vergroot en hun stem een plaats krijgt in de nieuwe beleidsplannen.
Doet jouw speelplein hier aan mee? 

 


via sociale media

Sociale media zijn vandaag niet meer weg te denken. Ze zijn bovendien een krachtig middel om een boodschap duidelijk te maken aan je animatoren, het beleid of aan het brede publiek.

Trek erop uit met je smartphone en breng je prioriteiten op een originele manier in beeld. Geef je lokale bestuur een duidelijk beeld van wat er speelt op jullie werking of in jullie gemeente. 


Een paar tips 

 • Vroeger moest je 7 keer je boodschap herhalen, via sociale media is dat 22 keer. Niet iedereen ziet of leest je post. Dus herhalen, herhalen, herhalen.
 • Ken je (in je ploeg) iemand met autoriteit? Zorg er voor dat hij/zij/die je boodschap mee uitdraagt.
 • Staaf je boodschap met cijfers: "x-% van de kinderen/animatoren/ouders is het met ons eens."
 • Maak je ploeg warm om je bericht te liken en te delen. Zo verspreidt het zich nog meer.
 • Positieve berichten scoren nog steeds beter dan negatieve.
 • Het nieuwe college heeft jullie punt gerealiseerd? Verspreid dit dan ook.
 • ...