Extra zorg en aandacht

Spelen om te spelen... ja! Maar elk speelplein heeft ook een belangrijke zorgfunctie. Niet alleen de kapotte knie moet verzorgd worden: sommige kinderen en animatoren hebben extra zorg en aandacht nodig omwille van ADHD, een moeilijke thuissituatie, medicatie, een beperking, een huisdier of dierbare die gestorven is, omdat ze geen Nederlands spreken of omdat ze met zichzelf in de knoop zitten... 

Het is belangrijk om hier oog voor te hebben en er aandacht aan te schenken als speelpleinwerking. Zorg ervoor dat je animatoren gevormd en ondersteund worden. Werk aan een open speelpleincultuur waarin kinderen zich thuis voelen en animatoren makkelijk aanspreekbaar.

Op deze pagina vind je concrete tips.

 


Niet alle vragen kan je beantwoorden. Dat is ook niet erg. Belangrijk is dat je kind zijn vragen kán stellen, dat het bij jou terechtkan.

Medicatie op het speelplein

Het toedienen van medicatie op het speelplein kan enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders. Meestal gebeurt dat op basis van een algemene medische fiche als het gaat om kinderen die met regelmaat, ook op het speelplein, bepaalde medicatie moeten nemen. Ouders geven zelf deze medicatie mee!

Indien kinderen eenmalig of gedurende enkele dagen medicatie moeten nemen op het speelplein en dit is niet vermeld op de medische fiche (bv. bij een verkoudheid), dan vraagt het speelplein een bijkomende schriftelijke toestemming van de ouders. 

Lees hierover meer in onze infofiche: Medicatie op het speelplein.

Speelpleinvoorbeelden

medicijnattest van Speelpleinwerking Wollebos (2017)
medische fiche van speelplein Sjiraf (Hove)


Basis-EHBO in een notendop

Een handige poster

Bij spelen horen butsen, builen en blauwe plekken... natuurlijk! 
Maar soms is er meer aan de hand en dan kan je maar beter voorbereid zijn. 
Een handige A3-poster om uit te printen en op te hangen. Deze poster komt uit Libelle Magazine en is bedoeld voor thuisgebruik, maar is een eenvoudige weergave van de meest precaire basis-EHBO. 

download groot formaat

EHBO-koffer

Je volledige EHBO-koffer met kwaliteitsvolle producten kan je kopen via Materiaalmagazijn. Aanvullingen zijn het hele jaar door verkrijgbaar.

EHBO-APP

Het Rode Kruis ontwikkelde een EHBO-app met gesproken instructies zodat je weet wat je moet doen bij een ongeval. 


Wespenplaag op het speelplein

We spendeerden een volledige pagina aan het omgaan met wespen op je speelplein

Hittegolf

Houd het hoofd koel. Zorg voor schaduw, bescherming tegen de zon, laat kinderen voldoende drinken en verspil geen leidingwater. Alle tips op een rijtje!

De insmeertip

Insmeren doseren doen ze op speelplein De Speelberg op deze manier!

Tekenbeten info & registreren

Alle informatie over tekenbeten kan terugvinden op www.tekenbeten.be.
Print dit stappenplannetje om een teek te verwijderen af en voeg het bij je EHBO-koffer. 

Jodiumpillen

Speelpleinen die dat wensen kunnen jodiumpillen bewaren op het speelplein. Die dienen om je te beschermen in het geval van een nucleaire ramp waarbij radioactief jodium vrijkomt.

Hier lees je er alles over


Kinderen die géén Nederlands praten

Dankzij het laagdrempelig karakter vinden nieuwkomers snel de weg naar het speelplein. Als ze nog niet zo lang in het land zijn, zullen ze weinig tot geen Nederlands praten. We zetten enkele praktische tips op een rijtje zodat zij ook kunnen mee genieten én volop spelen.

Kinderen op de vlucht spelen op je werking

Sinds de zomer van 2015 kende Europa een grote toestroom aan vluchtelingen. Daar zijn heel wat gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen bij. In de infofiche 'Speelpleinwerk en vluchtelingen' lees je hoe je drempels voor deze kinderen kan verlagen op je eigen speelplein.

Over toegankelijkheid & inclusie

Ook kinderen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare kinderen en meertalige kinderen hebben nood aan extra aandacht en zorg op het speelplein. Specifiek voor deze doelgroepen ontwikkelden we aparte pagina's onder het thema toegankelijkheid. 


Luizen op het speelplein

Kinderen met luizen kunnen in principe naar het speelplein komen. Als ouders weigeren verantwoordelijkheid te nemen om ze te bestrijden, kan men wel vragen om het kind thuis te houden. 

Aanpak van ouders

 • Verwittig het speelplein wanneer het kind luizen heeft.
 • Behandel direct de kinderen en eventueel ander besmette huisgenoten.
 • Breng een bewijs mee naar het speelplein, bv. het aankoopbonnetje van het luizenproduct of de luizenkam.

Aanpak door de opvang

 • Creëer een open houding in verband met luizen. Praat reeds bij de inschrijving hierover met de ouders.
 • Het speelplein kan kinderen controleren op luizen als er een duidelijk beleid is waarvan de ouders op de hoogte zijn.
 • Breng de ouders van alle kinderen op de hoogte zodra er luizen zijn gesignaleerd. Zo kunnen zij ook alert zijn op symptomen bij hun kind.
 • Als men luizen opmerkt, moeten de ouders hun kind niet direct komen halen. Meld het bij het ophalen van het kind.
 • Vraag aan de ouders van besmette kinderen een bewijs van de start van een behandeling, bv. het aankoopbonnetje van het luizenproduct of de luizenkam.
 • Vermijd gemeenschappelijk gebruik van mutsen, sjaals, borstels of kammen, verkleedmateriaal...
 • Hang jassen en sjaals niet te dicht bij elkaar.

Een speelse folder voor kinderen en hun ouders met alle nodige informatie over luizen: wat is een luis, hoe krijg je luizen, hoe kan je ze voorkomen en wat zijn de beste manier om ze op te sporen en te bestrijden.
Deze modelbrief (in het Nederlands / Arabisch) wordt gebruikt in scholen en kan je als speelplein gebruiken om eigen communicatie op te baseren. 


Rouwen bij verlies

Soms komen emoties of het gemis naar boven tijdens een speelpleindag. Als een kind wil praten over iemand in de nabije omgeving die ernstig ziek is, gaat sterven of overleden is, maak dan tijd. Jonge kinderen zijn erg gefascineerd door de dood en stellen vaak veel vragen. Niet alle vragen kan je beantwoorden. Dat is ook niet erg. Belangrijk is dat je kind zijn vragen kán stellen, dat het bij jou terechtkan.

Elk kind rouwt op zijn eigen manier. De leeftijd, maar ook het karakter en de omgeving van het kind spelen hierbij een rol. Kinderen bootsen in het rouwen hun omgeving na. Soms beginnen kinderen pas enkele weken of maanden na het verlies te rouwen. Ze schuiven het rouwen voor zich uit totdat ze voelen dat er voldoende veiligheid is. Vaak is dat wanneer er weer wat rust en stabiliteit is.


Elk kind rouwt op zijn eigen manier

Uitingen van rouwen bij kinderen
 • Het uiten van verdriet, woede, schuldgevoel of angst.
 • Slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen, stil en lusteloos zijn.
 • Gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid.
 • Diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
 • Als een kind zich helemaal niet uit, kan dat ook een belangrijk signaal zijn.
 • Vaak uiten kinderen zich spontaan in onverwachte gesprekjes, tijdens het spelen, als ze aan het tekenen zijn...
Kinderen van 2 tot 5 jaar

Bij kinderen van twee tot vijf jaar verschillen de reacties van rouwende kinderen niet echt zoveel van die van hun ouders. Ook zij voelen ongeloof, ontkenning en verdoving. Ze zoeken naar de schuldige, huilen en zijn opstandig. Zij zijn op die leeftijd echter nog niet in staat de dood volledig te begrijpen, namelijk dat dood zijn betekent dat het lichaam niet meer functioneert en dat de dood onomkeerbaar is. Dood is voor hen iets wat niet beweegt en voor eventjes weg is. Het blijvende karakter van dood zijn begrijpen ze nog niet.

Kinderen vanaf 5 jaar

De kinderen van deze leeftijd gaan de dood stilaan begrijpen door het gemis te ervaren. Ze uiten hun verdriet en hun pijn, maar gaan meestal even later door met hun gewone leven, ze spelen en maken plezier. Ze zijn nog niet voortdurend met het verlies bezig, omdat zij dat emotioneel nog niet aankunnen.


Vorming rond omgaan met kinderen die rouwen

 • Hoe kan je omgaan met kinderen en jongeren die rouwen?
 • Hoe kan rouw zich uiten in verschillende levensfasen en wat zijn hun specifieke noden?
 • Wat kan je wel zeggen en doen en wat beter niet?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ondersteunt het thema zeer graag. Zelf zijn we geen expert in rouwbegeleiding, dus vinden we het belangrijk om beroep te kunnen doen op partners, die op maat van speelpleinwerk, de juiste bagage kunnen bieden. Vanuit hun ervaring met rouwende kinderen en jongeren - en hoe dit verlies een impact heeft op hun vrije tijdsbeleving - reikt Missing You vzw handvaten aan. 

Je kan hen ook steeds bellen als je met vragen zit. 

Vaak uiten kinderen zich spontaan in onverwachte gesprekjes, tijdens het spelen, als ze aan het tekenen zijn...

Mentaal sterk, da's jeugdwerk!

Aan de hand van stripverhalen schetst deze brochure een aantal situaties waar elke jeugdwerking vroeg of laat mee te maken kan krijgen. Per verhaal krijg je een heleboel tips over hoe je best met zo’n situaties om kunt gaan.

Download de brochure

Download de poster


EEN JONGEREN-INFORMATIE NETWERK

1 Oktober 2018 lanceerde De Ambrassade samen met heel wat partners WAT WAT: een platform dat jongeren informeert en toeleidt naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen gaat WAT WAT de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen.

WIEWOE WIEWOE... DAAR IS DE NOODBOX

De Noodbox is een handig invulbare PDF waarmee je op voorhand nadenkt over mogelijke crisissen op het speelplein, aangepast aan jouw specifieke situatie en aangevuld met tips, telnrs... Op dit moment bevat de Noodbox 6 dossiers, waarvan 3 relevant op deze pagina. Enkel voor leden beschikbaar.


Zelfmoord en speelpleinwerk

Deze infofiches ter preventie helpen je op weg wanneer je in aanraking komt met het thema zelfmoord in je jeugdwerkorganisatie.

Dit kan op verschillende manieren: een jongere spreekt je aan over zijn of haar zelfmoordgedachten, je merkt dat één van je deelnemers of mede begeleiders zich niet goed voelt en je maakt je zorgen, iemand uit je groep ondernam een zelfmoordpoging, op kamp wordt je onverwacht geconfronteerd met een deelnemer die aan zelfmoord denkt, één van je medebegeleiders stapt uit het leven, …

Meer lezen: 
www.zelfmoord1813.be/jeugdwerk
Of aarzel niet om de collega's van CCG ANdante te bellen.

De BackUp app bevat verschillende tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. Ook als je er wilt zijn voor iemand anders kun je met BackUp aan de slag.

 

Brochure Autisme op het speelplein

Het Raster maakte deze brochure vol praktische tips om beter om te gaan met kinderen met autisme op het speelplein.

ADHD APP

De ADHD APP is gericht op vrijwilligers in het jeugdwerk en vooral bruikbaar op speelpleinwerk. De app biedt gerichte tips en informatie over ADHD die onmiddellijk bruikbaar zijn in de praktijk. De app werd ontwikkeld door Ellen Bruyninckx als bachelorproef binnen de opleiding ergotherapie van de Arteveldehogeschool te Gent.