Extra zorg en aandacht

Spelen om te spelen... ja! Maar elk speelplein heeft ook een belangrijke zorgfunctie. Niet alleen de kapotte knie moet verzorgd worden. Sommige kinderen en animatoren hebben extra zorg en aandacht nodig omwille van ADHD, een moeilijke thuissituatie, medicatie, een beperking, een huisdier of dierbare die gestorven is, omdat ze geen Nederlands spreken of omdat ze met zichzelf in de knoop zitten... 

Het is belangrijk om hier aandachtig voor te zijn en aandacht aan te schenken als speelpleinwerking. Zorg ervoor dat je animatoren gevormd en ondersteund worden. Werk aan een open speelpleincultuur waarin kinderen zich thuis voelen en animatoren makkelijk aanspreekbaar. Op deze pagina vind je concrete tips.

 

Filter


Hoe nuttig vind je deze pagina?


Niet alle vragen kan je beantwoorden. Dat is ook niet erg. Belangrijk is dat je kind zijn vragen kán stellen, dat het bij jou terechtkan.

Medicatie op het speelplein

Het toedienen van medicatie op het speelplein kan enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders. Meestal gebeurt dat op basis van een algemene medische fiche als het gaat om kinderen die met regelmaat, ook op het speelplein, bepaalde medicatie moeten nemen. Ouders geven zelf deze medicatie mee!

Indien kinderen eenmalig of gedurende enkele dagen medicatie moeten nemen op het speelplein en dit is niet vermeld op de medische fiche (bv. bij een verkoudheid), dan vraagt het speelplein een bijkomende schriftelijke toestemming van de ouders. Meer lezen... 

Speelpleinvoorbeelden

medicijnattest van Speelpleinwerking Wollebos (2017)
medische fiche van speelplein Sjiraf (Hove)


Basis-EHBO in een notendop

Een handige poster

Bij spelen horen butsen, builen en blauwe plekken... natuurlijk! 
Maar soms is er meer aan de hand en dan kan je maar beter voorbereid zijn. 
Een handige A3-poster om uit te printen en op te hangen. Deze poster komt uit Libelle Magazine en is bedoeld voor thuisgebruik, maar is een eenvoudige weergave van de meest precaire basis-EHBO. 

download groot formaat

EHBO-koffer

Je volledige EHBO-koffer met kwaliteitsvolle producten kan je kopen via Materiaalmagazijn. Aanvullingen zijn het hele jaar door verkrijgbaar.

EHBO-APP

Het Rode Kruis ontwikkelde een EHBO-app met gesproken instructies zodat je weet wat je moet doen bij een ongeval. 


Wespenplaag op het speelplein

Op de facebookgroep 'speelpleiners onder elkaar' stellen speelpleinwerkers vragen speelpleinwerkers. Zo ook over het omgaan met een wespenplaag! Lees hier de tips en leer van elkaar.

Hittegolf

Houd het hoofd koel. Zorg voor schaduw, bescherming tegen de zon, laat kinderen voldoende drinken en verspil geen leidingwater. Alle tips op een rijtje!

De insmeertip

< Insmeren doseren doen ze op speelplein De Speelberg op deze manier!

Tekenbeten info & registreren

Alle informatie over tekenbeten kan terugvinden op www.tekenbeten.be.
Print dit stappenplannetje om een teek te verwijderen af en voeg het bij je EHBO-koffer. 


Kinderen die géén Nederlands praten

Dankzij het laagdrempelig karakter vinden nieuwkomers snel de weg naar het speelplein. Als ze nog niet zo lang in het land zijn, zullen ze weinig tot geen Nederlands praten. We zetten enkele praktische tips op een rijtje zodat zij ook kunnen mee genieten én volop spelen.

Kinderen op de vlucht spelen op je werking

Sinds de zomer van 2015 kende Europa een grote toestroom aan vluchtelingen. Daar zijn heel wat gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen bij. In de infofiche 'Speelpleinwerk en vluchtelingen' lees je hoe je drempels voor deze kinderen kan verlagen op je eigen speelplein.

Over toegankelijkheid & inclusie

Ook kinderen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare kinderen en meertalige kinderen hebben nood aan extra aandacht en zorg op het speelplein. Specifiek voor deze doelgroepen ontwikkelden we aparte pagina's onder het thema toegankelijkheid. 


Vermoeden van kindermishandeling?

Er spelen 150.000 verschillende kinderen op het speelplein. Het is realistisch om aan te nemen dat sommige van hen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Kindermishandeling en –verwaarlozing zijn alle situaties waarin een minderjarige slachtoffer is van fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dat kan zowel passief als actief zijn.

Als animator of als speelpleinwerking hiermee omgaan is geen evidente kwestie. Het is belangrijk om rationeel te handelen en vooraf de gevolgen in te schatten van de stappen die je onderneemt. De VDS zet de mogelijkheden op een rijtje op maat van het speelpleinwerk in de infofiche 'kindermishandeling op het speelplein'.


(N)IETS MIS MEE?!

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op basis van 6 criteria kan je inschatten of het gedrag (on)gepast is, van aanvaardbaar tot zwaar grensoverschrijdend gedrag. Het materiaal is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem en bestaat uit:

 • concrete situaties, ook over (sociale) media
 • een wegwijzer bij een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid over seksualiteit
 • basisinformatie over ondersteunende instanties
 • een actieplan over omgaan met een vermoeden, melding of onthulling van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik

Ontlenen kan bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk > 

Op maat van speelpleinwerk

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) is een fenomeen dat in alle sectoren voorkomt waar een gezags- of machtsrelatie speelt. Helaas dus ook in het speelpleinwerk. De infofiche 'grensoverschrijdend gedrag op het speelplein' op maat van speelpleinwerk heeft als doel om speelpleinen hierin te ondersteunen.


Rouwen bij verlies

Soms komen emoties of het gemis naar boven tijdens een speelpleindag. Als een kind wil praten over iemand in de nabije omgeving die ernstig ziek is, gaat sterven of overleden is, maak dan tijd. Jonge kinderen zijn erg gefascineerd door de dood en stellen vaak veel vragen. Niet alle vragen kan je beantwoorden. Dat is ook niet erg. Belangrijk is dat je kind zijn vragen kán stellen, dat het bij jou terechtkan.

Elk kind rouwt op zijn eigen manier. De leeftijd, maar ook het karakter en de omgeving van het kind spelen hierbij een rol. Kinderen bootsen in het rouwen hun omgeving na. Soms beginnen kinderen pas enkele weken of maanden na het verlies te rouwen. Ze schuiven het rouwen voor zich uit totdat ze voelen dat er voldoende veiligheid is. Vaak is dat wanneer er weer wat rust en stabiliteit is.


Elk kind rouwt op zijn eigen manier

Uitingen van rouwen bij kinderen
 • Het uiten van verdriet, woede, schuldgevoel of angst.
 • Slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen, stil en lusteloos zijn.
 • Gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid.
 • Diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
 • Als een kind zich helemaal niet uit, kan dat ook een belangrijk signaal zijn.
 • Vaak uiten kinderen zich spontaan in onverwachte gesprekjes, tijdens het spelen, als ze aan het tekenen zijn...
Kinderen van 2 tot 5 jaar

Bij kinderen van twee tot vijf jaar verschillen de reacties van rouwende kinderen niet echt zoveel van die van hun ouders. Ook zij voelen ongeloof, ontkenning en verdoving. Ze zoeken naar de schuldige, huilen en zijn opstandig. Zij zijn op die leeftijd echter nog niet in staat de dood volledig te begrijpen, namelijk dat dood zijn betekent dat het lichaam niet meer functioneert en dat de dood onomkeerbaar is. Dood is voor hen iets wat niet beweegt en voor eventjes weg is. Het blijvende karakter van dood zijn begrijpen ze nog niet.

Kinderen vanaf 5 jaar

De kinderen van deze leeftijd gaan de dood stilaan begrijpen door het gemis te ervaren. Ze uiten hun verdriet en hun pijn, maar gaan meestal even later door met hun gewone leven, ze spelen en maken plezier. Ze zijn nog niet voortdurend met het verlies bezig, omdat zij dat emotioneel nog niet aankunnen.


Vorming rond omgaan met kinderen die rouwen

 • Hoe kan je omgaan met kinderen en jongeren die rouwen?
 • Hoe kan rouw zich uiten in verschillende levensfasen en wat zijn hun specifieke noden?
 • Wat kan je wel zeggen en doen en wat beter niet?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ondersteunt het thema zeer graag. Zelf zijn we geen expert in rouwbegeleiding, dus vinden we het belangrijk om beroep te kunnen doen op partners, die op maat van speelpleinwerk, de juiste bagage kunnen bieden. Vanuit hun ervaring met rouwende kinderen en jongeren - en hoe dit verlies een impact heeft op hun vrije tijdsbeleving - reikt Missing You vzw handvaten aan. 

Je kan hen ook steeds bellen als je met vragen zit. 

Vaak uiten kinderen zich spontaan in onverwachte gesprekjes, tijdens het spelen, als ze aan het tekenen zijn...

EEN JONGEREN-INFORMATIE NETWERK

1 Oktober 2018 lanceerde De Ambrassade samen met heel wat partners WAT WAT: een platform dat jongeren informeert en toeleidt naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen gaat WAT WAT de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen.


WIEWOE WIEWOE... DAAR IS DE NOODBOX

De Noodbox is een handig invulbare PDF waarmee je op voorhand nadenkt over mogelijke crisissen op het speelplein, aangepast aan jouw specifieke situatie en aangevuld met tips, telnrs... Op dit moment bevat de Noodbox 6 dossiers, waarvan 4 relevant op deze pagina.


Zelfmoord en speelpleinwerk


Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij kinderen en jongeren. Ook op het speelplein worden we er af en toe mee geconfronteerd. ANdante heeft een sterk aanbod en helpt je op weg aan de telefoon

Neem een kijkje op www.zelfmoord1813.be/jeugdwerk
Of aarzel niet om de collega's van CCG ANdante te bellen.

 

Survivalgids

Uitgeverij Abimo heeft een reeks Survivalgidsen. Deze boekjes zijn gericht naar kinderen. Volwassen onderwerpen (adhd, autisme, langdurige ziekte…) worden bevattelijk aan kinderen voorgesteld. Het zijn onderwerpen die hen aanbelangen, waarmee ze geconfronteerd worden en waar ze niet altijd raad mee weten. Eveneens boeiende lectuur voor (hoofd) animatoren die concrete handvaten willen.

ADHD APP

De ADHD APP is gericht op vrijwilligers in het jeugdwerk en vooral bruikbaar op speelpleinwerk. De app biedt gerichte tips en informatie over ADHD die onmiddellijk bruikbaar zijn in de praktijk. De app werd ontwikkeld door Ellen Bruyninckx als bachelorproef binnen de opleiding ergotherapie van de Arteveldehogeschool te Gent.