03 aug 2017

Als kinderen geen Nederlands praten

Dankzij het laagdrempelig karakter van speelpleinwerk vinden ook nieuwkomers in het land er hun weg naartoe. Als ze nog niet zo lang in het land zijn, zullen ze weinig tot geen Nederlands praten. We geven een paar praktische tips zodat zij ook kunnen meegenieten van de speelkansen die je speelplein te bieden heeft.


Visualiseer

Naast visualisering die op het hele speelplein te vinden is, kan het nuttig zijn om ook met een meer persoonlijke vorm van visulisering te werken met de kinderen die nog geen Nederlands spreken. Met behulp van foto's en pictogrammen kan je hen duidelijk maken wat er staat te gebeuren, hen bekrachtigen of berispen...

Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van ons Wijsboekje. Download het op je gsm of vraag een gratis papieren exemplaar aan. Stuur hiervoor een mailtje naar Yana.


vertaal

Het kan handig zijn om af en toe een essentieel woord te vertalen. Hiervoor moet je eerst weten welke taal het kind spreekt. Deze talenposter kan je al op weg helpen. Vraag aan een ouder wat de moedertaal is. Er bestaan ook apps die talen herkennen.

Ook voor de vertaling zelf, kan je gebruik maken van apps. Google Translate (site | Android | iOS) is gebruiksvriendelijk. Maar enkel bruikbaar voor woorden (geen zinnen). Je gebruikt ook best Engels als bron- en doeltaal. Andere apps: Refuchat, Refugee Phrasebook Interactive.


spelen zonder taal

Stel je maar eens voor dat je helemaal alleen gedropt wordt in China en daar –toevallig- op een speelpleinwerking terechtkomt. Je kijkt rond: een animatie gaat beginnen, er speelt muziek, je ziet kleuren, bewegingen… Wat lokt dat bij jou uit? Ook al begrijp je geen beetje taal of wat al die Chinezen willen zeggen, toch slaag je erin om mee te spelen, na te doen, in te gaan op impulsen.

Niet-taalgebonden interactie is interactie die geen kennis van een gemeenschappelijke taal vereist. Dit omvat alles wat je kan zien, voelen, beleven, horen, proeven, ruiken zonder woorden of zonder kennis van een taal, op verschillende manieren:

 • Afstand: is iemand ver weg of dicht bij?
 • Lichaamshouding: stoer en sterk, klein, groot, dominant of ondergeschikt
 • Gezichtsuitdrukking: oogcontact, mimiek…
 • Beweging: stilstaan of voortdurend bewegen
 • Kleur: felgekleurd, zwart-wit of eentonig?
 • Stemgebruik: luid of stil praten, zingen, roepen, fluisteren…
 • Kledij: felgekleurd, netjes, slordig…
 • Gebaren of bewegingen: groot of klein, snel of traag bewegen
 • Voorwerpen gebruiken
 • Muziek: vrolijk, rustig, dansbaar of net niet?

Je hebt geen taal nodig om dit soort impulsen te begrijpen. Op het speelplein zijn er heel wat niet-taalgebonden interactiekansen te vinden: 

Jezelf of kinderen verkleden, schminken, samen dansen, een moddergevecht houden, een slappe-lach-ketting, iets of iemand nadoen, voetballen, zandbak spelen, op de trampoline, kleuren, tekenen, op gocarts rijden, gekke gezichten trekken, waterpistolengevecht doen, bloemen plukken, action painting, maskers, pruiken, decors, muziek, dansen, bewegen en lopen… 


communicatie met ouders

Om er zeker van te zijn dat belangrijke boodschappen ook bij ouders raken, kan je beroep doen op sociale tolken en vertalers. Zij kunnen

 • ter plaatse een gesprek tolken
 • telefoontolken voor een korter gesprek
 • documenten vertalen

Alle praktische info (aanvraagprocedure, prijs...) vind je op www.sociaaltolkenenvertalen.be

Al een beetje Nederlands

Op onze Taalspelerpagina vind je tips en tools om in een meertalige context van het Nederlands een fijne speeltaal te maken.


Pictogrammen

Je vind een uitgebreide database aan pictogrammen bij Sclera en in de Pictoselector. Met dit programmaatje kan je ook zelf pictogrammen maken.