Noodbox voor crisissituaties

 

Als we aan speelplein denken, denken we natuurlijk voornamelijk aan veel lachende kinderen, speelplezier, fun, vriendschap. En gelukkig is dat ook hoe het meestal verloopt.

Toch is het ook niet altijd rozengeur en manenschijn. We wensen het niemand toe, maar het is niet uitgesloten dat er op jouw speelplein op een gegeven moment een crisis kan voorvallen. Een gaslek, brand, een overlijden, ...

Je hebt deze dingen niet in de hand, MAAR JE KAN WEL VOORBEREID ZIJN!


Als je gebouw in lichterlaaie staat, dan is het uiteraard te laat.

Als het even niet loopt zoals je had gehoopt!

Met de aanpasbare noodbox willen we jou een aanzet geven om met het speelplein aan de slag te gaan. Je weet wel, voor als het TOCH ooit zou nodig zijn. Aan de hand van dit document kan je op voorhand al een logisch en rationeel doordacht stappenplan opstellen voor potentiële crisissen. 

Hoe werkt het?

  • Download eerst de algemene informatie die je in je eigen noodbox ook kan toevoegen.
  • Kies daarna de dossiers die je aan je noodbox wil toevoegen. Je kan dit gerust gespreid aanpakken. Je hoeft niet op één avond alle crisissituaties tesamen voorbereid te hebben.
  • Download het dossier (open het dossier op het + teken)
  • Vul het aan naar jouw concrete speelpleinsituatie
  • Sla het dossier op en je bent klaar!
Algemene tips

Hier vind je algemene tips met onder andere nuttige telefoonnummers en adressen.


DOSSIERS

Dossier 1. Locatie onveilig

Iedereen probeert er ongetwijfeld voor te zorgen dat zijn speelpleinlocatie veilig is, zodat iedereen er een fantastische vakantie kan beleven. Maar het is ook niet onrealistisch dat je locatie door overmacht onveilig wordt. Dan denken we aan brandgevaar, instortingsgevaar, explosiegevaar, wateroverlast, een (vermoeden van) gasgeur of vrijkomen van CO2, … Wanneer deze overmachtssituaties voorkomen, moet je heel snel kunnen handelen. 

Een crisisflowchart vertelt je wat te doen als het alarmsignaal op je locatie afgaat.

Dossier 2. Overlijden van een kind of animator

Helaas zijn er weinig dingen die je kan doen om je als speelplein voor te bereiden op het verlies van een dierbaar persoon. Wat je als speelplein wel kan doen is duidelijk communiceren wie het algemene aanspreekpunt is. Zo is de kans groter dat je snel op de hoogte bent van een gebeurtenis.

Dossier 3. Drugs en alcohol

Maak op voorhand duidelijke afspraken omtrent het gebruik van alcohol en drugs op het speelplein. Baseer je hiervoor op de letter van de wet. Zo heb je een sterke stok achter de deur.

Dossier 4. Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend  gedrag is gedrag waarbij iemand grenzen, regels of waarden overschrijdt – of daarmee dreigt – met materiële, lichamelijke of psychische schade voor anderen of zichzelf tot gevolg. De persoon is zich niet per se bewust van de gevolgen en effecten van zijn gedrag. 

Dossier 5. Ongeval op het speelplein

Een ongeval is snel gebeurd. Spelen gaat nu eenmaal met vallen en opstaan, letterlijk. Meestal houden kinderen er slechts een buil of een schram aan over. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen de gevolgen wel eens ernstiger zijn. Als speelplein kan je hier eigenlijk maar twee dingen aan doen: 1. Gebruik je gezond verstand en 2. Zorg dat je verzekerd bent.

Dossier 6. Vermist kindje

Ouders vertrouwen ons hun kind toe tijdens de speelpleinvakanties. Als speelplein gaan we er prat op een toffe dag aan het kind te bezorgen door een fijne, vertrouwde omgeving te creëren. Zo willen we er in de eerste instantie voor zorgen dat kinderen er helemaal niet aan denken om het terrein te verlaten. Soms ontsnappen kinderen wel eens aan onze aandacht en verlaten ze het terrein of de groep.

Dossier 7. Kindermishandeling

Naar schatting maakt 1 op de 8 kinderen een vorm van kindermishandeling mee. Iedere zomerdag spelen er zowat 50.000 kinderen op de speelpleinen in Vlaanderen en Brussel, vaak onder begeleiding van minderjarige animatoren. Het is dus realistisch om aan te nemen dat sommige van hen slachtoffer (geweest) zijn van kindermishandeling of in een verontrustende thuissituatie zitten. 


Ideeën voor nieuwe dossiers?

 

Geef ons een seintje. Stuur een mailtje naar  met als titel 'idee nieuw dossier noodbox'.

Aan de slag

Is je speelplein lid van de VDS dan kan je de noodbox voor crisissituaties gratis downloaden en gebruiken.

STAP 1. Je downloadt de invulbare PDF.

STAP 2. Je past hem aan naar jouw concrete speelpleinsituatie.

STAP 3. Je gaat ermee aan de slag!


Meer lezen...

Onze algemene infofiches bieden je ook houvast tijdens een crisis. Deze zijn nog niet aangepast naar je concrete speelpleinsituatie. Dat doe je via de noodbox.

- Infofiche
'Grensoverschrijdend gedrag'

- Beterspelen-pagina

'Met je speelplein op uitstap'
'Crisiscommunicatie op je werking'

- Infofiche
‘Kindermishandeling binnen speelpleinwerk’

- Infofiches van 1813
'Zelfmoordpreventie in het Jeugdwerk' + app BackUp over zelfmoordgedachtenvorming voor de speelpleinploeg

  • Nadenken over mogelijke noodsituaties op het speelplein, o.a.: onveilige locatie, kind vermist, overlijden of ongeval.
  • Welke preventieve maatregelen kan je nemen?
  • Wat te doen in geval van een crisissituatie? Stappenplan en tips.
  • Hoe zorg je dat je achteraf terug alles op de rails krijgt?
  • Communiceren in een crisissituatie. 

Gedurende 2,5u neemt de VDS, op jouw vraag, de ploeg op sleeptouw rond noodsituaties op het speelplein. 
We bekijken samen je vormingsvraag en werken een vorming uit die aan jullie nood voldoet. 
Voor beginnende animatoren tot ervaren speelbeesten.

Meer lezen ...