Word animator


Aangezien het erg onvoorspelbaar blijft de komende maanden hoe het virus evolueert, heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) besloten om het 'normale" cursusaanbod tot de zomervakantie in de prullenbak te gooien en te kiezen voor een nieuwe coronaproof formule die leidt tot een erkende stage en attest. We kunnen namelijk in deze omstandigheden niet garanderen dat een 'normale' cursus met overnachting in grote groep kan plaatsvinden.

We vinden het onze plicht, hoe moeilijk ook, om een aanbod te voorzien

De kat uit de boom kijken, wachten tot we zeker zijn dat fysieke cursussen weer kunnen, is geen optie. Vanuit ons organisatiedoel, 'meer en betere (speel)kansen voor kinderen en jongeren', vinden we het onze plicht om:

 • ondanks corona zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden om op een veilige manier cursus te volgen, stage te lopen en een erkend attest te behalen. 
 • de opvolging en doorstroom van gevormde jongeren op de lokale speelpleinwerkingen te verzekeren om de (speel)kwaliteit op peil te houden.

Na de krokusvakantie bekijken en communiceren we het aanbod voor de zomervakantie. 

Onze cursussen (hoofd)animator in 2021 gaan gegarandeerd door

Een erkende cursus, stage en attest

De afgelopen weken hebben we in overleg met de Vlaamse overheid en onze eigen vrijwilligers (die de cursussen begeleiden) een nieuw flexibel cursussysteem ontwikkeld. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen die zich inschrijft, los van welke coronamaatregelen dan ook, onze cursus binnen het half jaar kan afronden. En dat iedereen na een erkende, geslaagde stage dus ook een erkend attest behaalt.


Elke fysieke cursus heeft een speels, digitaal alternatief.

We vertrekken namelijk vanuit het idee dat cursussen fysiek mogelijk zijn in kleinere groepen (max. 20 deelnemers en instructoren), maar we voorzien steeds per cursus een speels, digitaal alternatief om onze cursussen te blijven garanderen ook wanneer de overheid strengere maatregelen oplegt of wanneer we het zelf niet veilig genoeg vinden. Je weet al bij inschrijving wat het digitaal alternatief voor jouw cursus inhoudt.

Wanneer de cursus digitaal doorgaat spreiden we de vormingsdagen:

 • om te vermijden dat je op een korte periode 50u aan een scherm gekluisterd bent;
 • omdat we hopen dat het 2e deel alsnog fysiek kan doorgaan. Je weet bij inschrijving al wat het digitaal alternatief voor jouw cursus inhoudt.


+/- 1 maand vooraf definitief duidelijkheid.

Ongeveer 1 maand voor aanvang beslissen we per cursus , afgaande op de dan opgelegde coronamaatregelen door de regering in combinatie met wat de VDS zelf verantwoord en veilig vindt, in welke vorm jouw cursus definitief zal doorgaan: offline of (deels) online.

Waar hou je rekening mee bij inschrijving?
 • Als je inschrijft hou je zowel rekening met het scenario dat de cursus fysiek als digitaal kan doorgaan. Je houdt alle voorgestelde momenten vrij van de cursus, zowel fysiek als digitaal.  
 • Combineren tussen cursussen is geen optie (bv. in geval van het digitale alternatief aansluiten voor deel 2 bij een andere cursus kan dus niet). 
 • Je moet de volledige cursus volgen om recht te hebben op een erkend attest. Het is wettelijk, omwille van de reglementering door de overheid, niet mogelijk om later toe te komen, vroeger door te gaan of de cursus(locatie) tijdelijk te verlaten. Volg je deel 2 op het voorziene tijdstip niet en je wil alsnog een attest halen, dan moet je de volledige cursus opnieuw volgen. Bij ziekte of overmacht zoeken we samen naar een oplossing om de gemiste cursusuren alsnog, uitzonderlijk, in te halen.  
 • Indien jouw cursus georganiseerd wordt met meerdere bubbels van 20 op dezelfde cursuslocatie, dan zal je vooraf in de praktische brief nog gevraagd worden met welke vrienden je graag in één bubbel wil zitten. We houden er rekening mee dat je minstens met één andere vriend in dezelfde bubbel kan deelnemen, maar kunnen niet beloven dat we grote groepen vrienden in eenzelfde bubbel kunnen laten deelnemen om de groepsdynamiek te bewaken. 
 • Tijdens de fysieke cursus staat een vaste ploeg instructoren voor je klaar. Mocht de cursus digitaal doorgaan dan kan het zijn dat de samenstelling van instructoren verandert. De deelnemers ingeschreven per cursus blijven steeds dezelfde.  
De deelnameprijs blijft hetzelfde

De inschrijfprijs voor deze geattesteerde cursus blijft 210 euro. We gaan ervan uit dat de cursus fysiek plaatsvindt zoals dat in 'normale' omstandigheden het geval is, weliswaar in kleinere groepen van max 20 deelnemers en begeleiders wat de cursus per definitie minder rendabel maakt. Daarnaast betekent een digitaal alternatief dat we geen maaltijden voorzien voor deelnemers, maar wel andere kosten maken:

 • cursuslocaties liggen sowieso vast, ook extra locaties i.f.v. een mogelijk fysiek deel 2;
 • we behouden de kleine groepjes cursisten ook digitaal om persoonlijker en meer ervaringsgericht te kunnen werken;
 • we bereiden het digitale luik (dat we hopelijk niet nodig hebben) sowieso helemaal voor;
 • we bezorgen cursisten een postpakket met de nodige documenten en specifiek cursusmateriaal;
 • we 'zenden uit' vanaf studio's die we inrichten per cursus met het nodige, technische materiaal en ondersteuning. 

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' of leefloon korting krijgen op een cursus animator. Zij betalen €105 in plaats van €210.

Via een bewijs van deelname dat je automatisch ontvangt via e-mail na de cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van het inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' welk bedrag jouw gemeente terugbetaalt.

Jouw stage op het speelplein, ook in 2 delen?

In 'normale' omstandigheden volg je een volledige cursus en loop je daarna stage op een speelpleinwerking in je buurt. In het nieuwe cursusaanbod kan het zijn dat de cursus digitaal moet doorgaan en dan zal die bestaan uit 2 delen. Dat betekent dat je al stage loopt op het ogenblik dat je slechts 1 deel cursus hebt gevolgd. En dat deel 2 van de cursus bijgevolg pas na je stage plaatsvindt. Goed nieuws: minister van jeugd Benjamin Dalle heeft bevestigd dat dit uitzonderlijk toegestaan is. Je mag dus na deel 1 van de cursus reeds aan je stage beginnen. Echter om een erkend attest te behalen, moet je steeds de volledige cursus afwerken.

Ohoh, dan heb ik minder bagage om de stage aan te vatten:

Dat klopt, en daarom gaat de VDS vanaf januari aan de slag om lokale speelpleinverantwoordelijken te informeren. Onze speelpleinondersteuners gaan regionaal met hen in overleg om te zien wat dit betekent voor de duur van de stage en zetten hen op weg hoe ze jou als stagiair op een goede manier kunnen ondersteunen. Iedereen begrijpt dat je onmogelijk hetzelfde kan verwachten van iemand die zijn cursus nog maar deels, bovendien digitaal, heeft afgewerkt dan van iemand die een volledige fysieke cursus heeft doorlopen.    


Op een cursus animator van de VDS

 • Leer je mensen kennen, maak je plezier en nieuwe vrienden!
 • Doe je massa’s speelbagage op en leer je activiteiten en speelimpulsen voorbereiden.
 • Ontdek je spelenderwijs wat speelpleinwerk is en hoe je kinderen en tieners op sleeptouw neemt.
 • Werk je aan een speelse, maar verantwoordelijke houding met aandacht voor élk kind.
 • Word je begeleid door een team van straffe instructeurs die zelf met beide voeten in het speelpleinwerk staan.


1 van de leukste weken ooit! #speelplein #newfriends #fun

Lore Gyzels


Waar en wanneer gaat deze cursus door?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) organiseert een cursus animator in élke vakantieperiode, verspreid over Vlaanderen. Onderstaande tabel toont ons nieuwe, coronaproof cursusaanbod. Een overzicht van alle cursussen animator die sowieso zullen doorgaan in de krokus- en paasvakantie los van welke coronamaatregelen dan ook inclusief het digitaal alternatief per cursus.

Inschrijven kan via www.speelplein.net/inschrijven.
De cursussen tijdens de paasvakantie starten sowieso digitaal!
Na de paasvakantie bekijken en communiceren we het aanbod voor de zomervakantie.

Schrijf je in voor het eerste deel (20u) digitaal in de paasvakantie. Er volgt een tweede deel (30u) digitaal of fysiek afhankelijk van de dan geldende maatregelen in andere periode die je ook al vrijhoudt. De exacte begin- en einduren ontvang je +/- 2 weken voor aanvang van de cursus.

 

Je houdt deze 'reserve'-periode ook al vrij in geval de cursus wordt opgesplitst in een eerste (20u - digitaal) en een tweede deel (30u digitaal of fysiek)

 

 

 

PAASVAKANTIE

 

Reserve-periode in de ZOMERVAKANTIE

cursus digitaal West-Vlaanderen
(WVL21AN02)
van 05/04/2021 t.e.m. 08/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ De Warande in
Kortrijk
van 01/07/2021 t.e.m. 04/07/2021

cursus digitaal Vlaams-Brabant

(VBR21AN02)
van 05/04/2021 t.e.m. 08/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@
Wemmel
van 13/07/2021 t.e.m. 16/07/2021

cursus digitaal Antwerpen
(ANT21AN03)
van 5/04/2021 t.e.m. 8/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ Caernhoeve in
Essen
van 12/08/2021 t.e.m. 15/08/2021

Cursus digitaal Oost-Vlaanderen
(OVL21AN02)
van 05/04/2021 tot en met 08/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ OLV Presentatie in
Ledeberg
van 08/07/2021 t.e.m. 11/07/2021

cursus digitaal Antwerpen
(ANT21AN04)
van 5/04/2021 t.e.m. 08/04/2021

PLUS

30u cursus zonder overnachting (of digitaal)
@ Chiro
Lier
van 21/08/2021 t.e.m. 24/08/2021

cursus digitaal Limburg
(LIM21AN01)
van 06/04/2021 t.e.m. 9/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ Kindsheid Jesu in
Hasselt (onder voorbehoud)
van 02/08/2021 t.e.m. 05/08/2021

cursus digitaal Antwerpen
(ANT21AN05)
van 11/04/2021  t.e.m. 16/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ Caernhoeve in
Essen
van 20/08/2021 t.e.m. 23/08/2021

cursus digitaal Antwerpen
(ANT21AN06)
van 11/04/2021 t.e.m. 16/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ Caernhoeve in
Essen
van 24/08/2021 t.e.m. 27/08/2021

cursus digitaal Vlaams-Brabant
(VBR21AN03)
van 12/04/2021 t.e.m. 15/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@
Wemmel
van 13/07/2021 t.e.m. 16/07/2021

cursus digitaal Limburg
(LIM21AN02)
van 12/04/2021 t.e.m. 17/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ Kindsheid Jesu in
Hasselt (onder voorbehoud)
van 09/08/2021 t.e.m. 12/08/2021

cursus digitaal Oost-Vlaanderen
(OVL21AN03)
van 12/04/2021 tot en met 17/04/2021

PLUS

30u cursus met overnachting (of digitaal)
@ OLV Presentatie in
Ledeberg (onder voorbehoud)
van 26/07/2021 t.e.m. 29/07/2021


Enkel voor Gentenaren of animatoren van Gentse speelpleinen

In opdracht van de Stad Gent organiseert de VDS voor Gentenaren of animatoren van Gentse speelpleinen een animatorcursus op maat. Download de folder of bekijk alle info op de website van de Stad Gent. Deze cursus wordt door de Gentse jeugddienst VOLLEDIG terug betaald aan Gentse jongeren die aangesloten zijn bij een Gentse jeugdwerking. De voorwaarden van terugbetaling kan je ook terugvingen op de website van de Stad Gent.


Wat kost deze cursus?

€210, verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding en verzekering inbegrepen. 
Vormt het bedrag of de betaling een probleem, dan zoeken we samen naar een oplossing

Via een bewijs van deelname dat je automatisch ontvangt via e-mail na de cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van het inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' welk bedrag jouw gemeente terugbetaalt.

Door betaling van het inschrijvingsgeld ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Recht op verhoogde tegemoetkoming of leefloon?

Sinds 2015 heeft de VDS een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' of leefloon korting krijgen op een cursus animator. Zij betalen €105 in plaats van €210.

Bevraag je mutualiteit

Er zijn ziekenfondsen die een deel van het cursusgeld bijpassen op vertoon van een bewijs van deelname. Je werkt mee aan iets bijzonder waardevol! Een plek in je buurt waar kinderen kinderen kunnen zijn, jongeren kinds mogen zijn. Waar iedereen voluit vakantie kan beleven: uitbundig, maar ook ingetogen. Ieder op zijn eigen tempo. Een verhaal van keuze, vrijheid … niet moeten, maar eerder mogen. Waar speelkameraden vrienden worden en herinneringen groeien voor het leven. Waar kansen voor het grijpen liggen voor zij die ze willen nemen. Het hoeft niet, maar het kan. En wie wil mag het eens proberen.

Veel gestelde vragen

Niets zou je mogen tegen houden om mee te gaan!
 • Moeilijkheden om het inschrijfgeld te betalen?
  We zoeken samen een oplossing.
 • Heb je thuis geen slaapzak?
  Laat het ons weten en we nemen eentje voor jou mee.
  Op sommige locaties zijn slaapzakken zelfs overbodig.
 • Neem je deel aan de ramadan tijdens onze cursus?
  We respecteren dat en houden rekening met je. 
 • Zit je in een rolstoel?
  We kiezen de locatie die bij je past en geven je het juiste duwtje in de rug!

Laat niets je weerhouden om je in te schrijven voor de week van je leven!
Je kan met al je vragen terecht bij Evelyn via of 015 28 73 90 

Cursusdocumenten: Praktische brief, Trajectboekje, Bewijs van deelname

Binnenkort op cursus en geen brief met praktische informatie ontvangen?
Net op cursus geweest en jouw bewijs van deelname of trajectboekje kwijt?

Alle nodige informatie vind je onder onze cursusdocumenten.

Wat is begin- en einduur van mijn cursus animator?

Alle cursussen animator starten op de eerste cursusdag om 13.30 uur en eindigen op de laatste cursusdag om 12.00 of 15.00 uur. Het concrete einduur staat in jouw praktische brief. Deze ontvang je ten laatste twee weken voor de start van de cursus.

Opgelet! Deze cursussen zijn erkend door de Vlaamse Overheid en bestaan (verplicht) uit 50 vormingsuren. Je kan niet later aankomen op een cursus of de cursus vroeger verlaten (ook niet voor één uur). Wie niet de volledige cursus meevolgt, ontvangt uiteindelijk geen deelnameattest en kan niet aan de stage beginnen.

Kan je er toch niet de hele tijd bij zijn, schrijf je dan (op tijd) in voor een andere cursus. Check de annuleringsvoorwaarden om (extra) kosten te vermijden. 

Zit ik in de groep met mijn vriend/vriendin?

Alle deelnemers ingeschreven voor dezelfde cursus vormen een groep. Afhankelijk van de activiteiten wordt deze opgesplitst in kleinere groepjes. Onze instructeurs stellen deze zo samen dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen in contact komt. Daarnaast zijn er vrije momenten waarop je zelf kiest met wie je in een groep zit. Je bepaalt bij het begin van de cursus zelf met wie je op de kamer ligt.

Is de verblijfsaccommodatie voor elke cursus hetzelfde?

De VDS probeert haar cursuslocaties geografisch zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor vergroot de kans dat je in jouw buurt een VDS-cursus kan volgen. Dit basisprincipe staat steeds voorop bij het selecteren van cursuslocaties. Daardoor kan het comfort op onze verblijfslocaties verschillen: aantal douches, bedden of eigen veldbedjes... Indien dit voor jou belangrijk is en je zeker wil zijn van bepaalde zaken, mag je ons vooraf zeker contacteren. 

Slapen jongens en meisjes samen?

Op onze cursussen animator slapen jongens en meisjes op aparte kamers. Het is ook niet toegestaan om doorheen de dag elkaars kamers te betreden. Het kan wel zo zijn dat de locatie niet voorzien is van kleine slaapkamers, maar beschikt over slaapzalen. Ook in deze gevallen trachten we jongens en meisjes van elkaar te scheiden.

Op verdiepingsweekends en onze cursussen hoofdanimator en instructeur verwachten wij een zekere verantwoordelijkheid en maturiteit van de deelnemers en bepalen zij zelf met wie ze op de kamer liggen. Mocht dit toch een probleem vormen, gelieve dit dan vooraf door te geven aan de cursusverantwoordelijke.

Wanneer moet ik ten laatste mijn stage doen?

Een traject is afgebakend in de tijd en start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren.

Hoe gaat de VDS om met alcohol en drugs op cursus?

Alcohol:

De VDS heeft een alcoholbeleid met principes die voor onze volledige organisatie van kracht zijn: 

 • Het is verboden zelf alcohol mee te nemen op cursus. 
 • Voor cursisten jonger dan 16 geldt een algemeen verbod op alcohol.
 • Op sommige cursussen wordt er zelfs helemaal geen alcohol geschonken.

Waar dat wel het geval is krijgen jongeren ouder dan 16 krijgen de kans om binnen een goed gemonitorde omgeving een biertje te consumeren. Dit wordt bewaakt door het gebruik van polsbandjes en drankkaarten. Op geen enkel moment wordt er sterke drank aangeboden. Indien een jongere de grenzen overschrijdt zal hij/zij hierop, op de gepaste wijze, worden over aangesproken.

De VDS ziet het als haar taak om jongeren te beschermen en te sensibiliseren rond het gebruik van alcohol. Voor veel jongeren is op cursus gaan vaak een eerste vrijgeleide en daar moeten ze mee leren omgaan. Onze instructeurs waken er over dat jongeren hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Net zoals ze enkele weken/maanden later ook verantwoordelijkheid zullen opnemen op het speelplein naar de kinderen toe.

Drugs:
De VDS tolereert geen enkele vorm van drugs.

Bij misbruik: drugs bij hebben (als de begeleiding deze vindt), drugs gebruiken, drugs dealen:

 • Wordt de deelnemer naar huis gestuurd
 • We verwachten echter niet van VDS’ers dat ze koffers doorzoeken van de deelnemers. Als medewerkers drugs vinden, gaat de deelnemer direct naar huis.)
 • De ouders worden ingelicht.
 • Indien de speelpleinverantwoordelijke aanwezig is op het evenement (bijvoorbeeld stuurgroepenweekend), wordt hij/zij ook op de hoogte gebracht. Doe dit in samenspraak met de lokale ondersteuner!
 • In uitzonderlijke gevallen kan een andere keuze gemaakt worden. Er wordt dan steeds met de ploegcoach of de lokaal ondersteuner overlegd.

 

Publicatie en privacy van cursisten

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt steeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

Is de cursus in elke provincie hetzelfde?

De VDS kiest ervoor om in elke regio met hetzelfde competentieschema en cursusschema te werken. Het kader is met andere woorden hetzelfde, maar regionaal krijgen onze cursusploegen (instructeurs met beide voeten in de speelpleinrealiteit) de vrijheid en ruimte om accenten te leggen, werkvormen te bepalen en flexibel in te spelen op de cursisten. Je leert dus op elke cursus hetzelfde, maar de weg er naartoe kan regionaal verschillen.

Kan ik doorheen de cursus de locatie verlaten?

Neen. Al onze cursussen, met uitzondering van verdiepingsweekends, zijn erkend door de Vlaamse Overheid en strikt gereglementeerd qua inhoud, maar ook qua vormingsuren. (cfr. Criteria voor het toekennen attesten aan jeugdwerkers).

Wanneer je er voor kiest om de cursus vroegtijdig te verlaten heb je niet voldoende uren vorming om aan je stage te starten en het attest uiteindelijk te behalen. Hou hier rekening mee vooraleer je inschrijft. Zelfs bij het vroegtijdig verlaten van de cursus door ziekte of een overlijden in familie- of intieme kring zijn het aantal vormingsuren niet toereikend. In beide gevallen wordt in samenspraak met de VDS bekeken hoe je alsnog je stage kan starten.

Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

Lees meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens ingeschreven (digitaal of telefonisch) ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin vind je een rekeningnummer om het inschrijvingsgeld te storten. Je inschrijving is pas definitief na betaling (maximum 10 dagen na inschrijving). Het voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via e-mail is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien we de betaling niet tijdig ontvangen, word je inschrijving geschrapt. We brengen je hiervan op de hoogte via e-mail. 2 weken voor de start van de cursus ontvang je op hetzelfde e-mailadres de nodige praktische informatie over de cursus (juiste adres, wat je moet meebrengen...).

Wat als de cursus volzet is?

Wanneer een specifieke cursus volzet is, vermelden we dit duidelijk op onze website en starten we een wachtlijst waarvoor je je kan inschrijven. Van zodra een plekje vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven. De wachtlijst biedt echter geen garantie dat je aan deze cursus ook effectief kan deelnemen. 

Wil je 100% zeker zijn van jouw plaats op een cursus van de VDS?
Schrijf dan in voor een andere cursus die nog niet volzet is.

Kan de VDS jongeren na een cursus ervan weerhouden om de stage aan te vangen?

De VDS moet na de cursus op www.mijnkadervorming.be aangeven of de cursist voldoende kennis, attitudes of vaardigheden bezit om aan de slag te gaan bij een geregistreerd jeugdwerkinitiatief.

Speelpleinwerk is jeugdwerk, voor én door jonge mensen. Elk met zijn talenten en mogelijkheden. De VDS beseft dat je nog veel te leren hebt en zal je op basis van kennis of vaardigheden nooit weerhouden om stage te doen. Bij ernstige feiten of ongepast gedrag tijdens de cursus kan de VDS jongeren wel beletten om het traject verder te zetten.

Waarvoor ben ik verzekerd?

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Ik wil een grote oplage cursusfolders bijbestellen, kan dat?

Wat elke speelpleinverantwoordelijke sowieso krijgt: 
We sturen sowieso naar elke werking een standaard pakket (bv. 20 folders animator) bij de start van elke zomervakantie. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders dat we opsturen zelf te bepalen. Het aantal maakt niet uit en is inbegrepen in je lidmaatschap (bv. 500 folders animator omdat je elke 16-jarige in je gemeente een folder wil opsturen).  

In de loop van het jaar bij bestellen? 
Dat kan, zolang de voorraad strekt.

 • Niet-leden:
  = 0,10/per folder + verzendingskost
 • VDS-leden:
  Bijstelling tot 250 folders = gratis, wel verzendingskost.
  Bijstelling + 250 folders = 0,10/per folder + verzendingskost
  (bv. 500 extra: eerste 250 gratis - 250 andere x €0,10 + verzending) 

Schrijf je in

Je bent 15 jaar op het ogenblik dat de cursus start. Ga mee op een erkende cursus animator.In 3 stappen een erkend attest!

Cursus

Je volgt onze cursus die 6 dagen duurt, overnachtingen inbegrepen.

Stage

Je loopt 50 uur stage op een erkende stageplaats: een speelpleinwerking of elders in de jeugdwerksector.

Hoera!

Je ontvangt een erkend attest ‘animator in het jeugdwerk’, uitgereikt door de Vlaamse Overheid.


Bekijk het cursusschema


Op het cursusschema kan je de planning voor de hele week terugvinden. Sommige van onze cursussen hebben een afwijkend cursusschema, de grote lijnen blijven echter dezelfde.


Co-animator

Ook jongeren met een verstandelijke beperking kunnen mee op cursus animator en kunnen daarna aan de slag als Co-animator op het speelplein.
Meer lezen  


Cloë vertelt over haar speelplein


Cloë Neirynck (20) uit Tiegem is voor het zesde jaar aan de slag bij de speelpleinwerking in Anzegem.

"Mijn taak als animator start telkens met de voorbereiding 's morgens. Over de middag gaan we met de kinderen eten en daarna komen de kleuters langs. Tijdens de activiteiten zelf loop ik vaak van groepje naar groepje. De ene keer met water, dan weer met zonnecrème. Een must in deze verhitte dagen".


download de cursusfolder

download groot formaat
of om een papieren exemplaar op te sturen.


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
T 015 28 73 90