Word instructeur

Op een cursus instructeur van de VDS

 • Leer je mensen kennen, maak je plezier en nieuwe vrienden!
 • Staat het begeleiden van vormingen centraal.
 • Ontwikkel je competenties om met groepen en jongeren om te gaan.
 • Leer je voor een groep staan, een groep lezen, methodieken, feedback geven… 
 • Ontdek je hoe je een vormingssessie opbouwt volgens de regels van de kunst.
 • Geven onze ervaren instructeurs de nodige input, afgewisseld met voldoende oefenmomenten.
 • Sta je stil bij je eigen competenties als toekomstige instructeur.

Onze cursussen zijn erkend en worden gecontroleerd door de Vlaamse Overheid.
Na een geslaagde stage ontvang je een erkend attest van instructeur in jeugdwerk.
Het impliceert een aantal vaardigheden, ervaring, kennis en attitudes. 
Het attest is geldig in het héle jeugdwerk en wordt ook erkend en gewaardeerd bij sollicitaties.


Schrijf je in

Je bent 17 jaar op het ogenblik dat de cursus start. Je hebt al een attest animator of kunt 100 uur ervaring in het jeugdwerk aantonen (via een ingevuld portfolio). Schrijf je dan nu in voor een erkende cursus instructeur.


Doorgeven wat je zelf leerde over spelen! #voldoening

Olivier Nuyts


Je werkt mee aan iets bijzonder waardevol! Een plek in je buurt waar kinderen kinderen kunnen zijn, jongeren kinds mogen zijn. Waar iedereen voluit vakantie kan beleven: uitbundig, maar ook ingetogen. Ieder op zijn eigen tempo. Een verhaal van keuze, vrijheid … niet moeten, maar eerder mogen. Waar speelkameraden vrienden worden en herinneringen groeien voor het leven. Waar kansen voor het grijpen liggen voor zij die ze willen nemen. Het hoeft niet, maar het kan. En wie wil mag het eens proberen.

waar en wanneer gaat deze cursus door?

 

Cursusplaats

Formule

Periode

Vrije plaatsen op 15/11

voorjaar 2021

RETIE

Cursus met overnachting

Paasvakantie

11/04/2022 - 16/04/2022

18

           

zomer 2022

IEPER

Cursus met overnachting

Zomervakantie

29/08/2022 - 03/09/2022

22


Wat kost deze cursus?

€180 (alles inbegrepen) - verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding en verzekering inbegrepen. 
Door betaling van het inschrijvingsgeld ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden

Mee aan de helft van de prijs

Vormt het bedrag of de betaling een probleem, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Sinds 2015 heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een eigen solidariteitsfonds waardoor jongeren die recht hebben op 'verhoogde tegemoetkoming' of leefloon mee kunnen aan de helft van de prijs.
Je betaalt €90 in plaats van €180.

Je mutualiteit en gemeente betalen misschien ook een deel

Er zijn ziekenfondsen die een deel van het cursusgeld bijpassen op vertoon van een bewijs van deelname. 
Via dat bewijs, dat je na afloop van de cursus ontvangt, betalen sommige steden en gemeenten een deel of soms zelfs het hele inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' welk bedrag jouw gemeente terugbetaalt. 

In 3 stappen een erkend attest!

Cursus

Je volgt onze cursus die 6 dagen duurt, overnachtingen inbegrepen.

Stage

Je loopt 50 uur stage op een erkende stageplaats. Bij de VDS of een andere erkende kadervormingsorganisatie.

Hoera!

Je ontvangt een erkend attest ‘instructeur in het jeugdwerk’, uitgereikt door de Vlaamse Overheid.

Veelgestelde vragen

Niets zou je mogen tegen houden om mee te gaan!
 • Moeilijkheden om het inschrijfgeld te betalen? 
  We zoeken samen een oplossing.
 • Heb je thuis geen slaapzak? 
  Laat het ons weten en we nemen eentje voor jou mee. 
  Op sommige locaties zijn slaapzakken zelfs overbodig.
 • Neem je deel aan de ramadan tijdens onze cursus? 
  We respecteren dat en houden rekening met je. 
 • Zit je in een rolstoel? 
  We kiezen de locatie die bij je past en geven je het juiste duwtje in de rug!

Laat niets je weerhouden om je in te schrijven voor deze cursus!!
Je kan met al je vragen terecht bij Evelyn via  of 015 28 73 90 

Cursusdocumenten: Praktische brief, Trajectboekje, Bewijs van deelname

Binnenkort op cursus en geen brief met praktische informatie ontvangen? Net op cursus geweest en jouw bewijs van deelname of trajectboekje kwijt. Of ben je misschien op zoek naar de oude trajectboekjes van cursussen voor 1 oktober 2015?

Alle nodige informatie vind je onder onze cursusdocumenten

Wat is het begin- en einduur van mijn cursus instructeur?

De cursus instructeur

 • Weekformule start op de eerste cursusdag om 13.30 uur en eindigt op de laatste cursusdag om 15.00 uur. 
 • Weekendformule starten en eindigen op verschillende uren.

Deze uren worden bevestigd in de praktische brief die je ten laatste twee weken voor de cursus ontvangt.

Opgelet! Deze cursussen zijn erkend door de Vlaamse Overheid en bestaan (verplicht) uit 50 vormingsuren. Je kan niet later aankomen op een cursus of de cursus vroeger verlaten (ook niet voor één uur). Wie niet de volledige cursus meevolgt, ontvangt uiteindelijk geen deelnameattest en kan niet aan de stage beginnen.

Kan je er toch niet de hele tijd bij zijn, schrijf je dan (op tijd) in voor een andere cursus. Check de annuleringsvoorwaarden om (extra) kosten te vermijden. 

Hoe verloopt de stage 'instructeur'?

Voor het erkend attest instructeur verloopt de stage niet op het speelplein maar in een kadervormingsorganisatie, bv. de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. De stage bestaat uit het begeleiden van één volwaardige cursus. De VDS biedt stageplaatsen aan. Wil jij ook cursus geven, neem contact op met de ploegcoach van jouw regio.

Is de verblijfsaccommodatie voor elke cursus hetzelfde?

De VDS probeert haar cursuslocaties geografisch zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor vergroot de kans dat je in jouw buurt een VDS-cursus kan volgen. Dit basisprincipe staat steeds voorop bij het selecteren van cursuslocaties. Daardoor kan het comfort op onze verblijfslocaties verschillen: aantal douches, bedden of eigen veldbedjes... Indien dit voor jou belangrijk is en je zeker wil zijn van bepaalde zaken, mag je ons vooraf zeker contacteren. 

Zit ik in de groep met mijn vriend/vriendin?

Alle deelnemers ingeschreven voor dezelfde cursus vormen een groep. Afhankelijk van de activiteiten wordt deze opgesplitst in kleinere groepjes. Onze instructeurs stellen deze zo samen dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen in contact komt. Daarnaast zijn er vrije momenten waarop je zelf kiest met wie je in een groep zit. Je bepaalt bij het begin van de cursus zelf met wie je op de kamer ligt.

Slapen jongens en meisjes samen?

Op onze cursussen animator slapen jongens en meisjes op aparte kamers. Het is ook niet toegestaan om doorheen de dag elkaars kamers te betreden. Het kan wel zo zijn dat de locatie niet voorzien is van kleine slaapkamers, maar beschikt over slaapzalen. Ook in deze gevallen trachten we jongens en meisjes van elkaar te scheiden.

Op verdiepingsweekends en onze cursussen hoofdanimator en instructeur verwachten wij een zekere verantwoordelijkheid en maturiteit van de deelnemers en bepalen zij zelf met wie ze op de kamer liggen. Mocht dit toch een probleem vormen, gelieve dit dan vooraf door te geven aan de cursusverantwoordelijke.

Wanneer moet ik ten laatste mijn stage doen?

Een traject is afgebakend in de tijd en start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren.

Hoe gaat de VDS om met alcohol op cursus?

De VDS heeft een alcoholbeleid met principes die voor onze volledige organisatie van kracht zijn: 

 • Het is verboden zelf alcohol mee te nemen op cursus. 
 • Voor cursisten jonger dan 16 geldt een algemeen verbod op alcohol.
 • Op sommige cursussen wordt er zelfs helemaal geen alcohol geschonken.

Waar dat wel het geval is krijgen jongeren ouder dan 16 krijgen de kans om binnen een goed gemonitorde omgeving een biertje te consumeren. Dit wordt bewaakt door het gebruik van polsbandjes en drankkaarten. Op geen enkel moment wordt er sterke drank aangeboden. Indien een jongere de grenzen overschrijdt zal hij/zij hierop, op de gepaste wijze, worden over aangesproken.

De VDS ziet het als haar taak om jongeren te beschermen en te sensibiliseren rond het gebruik van alcohol. Voor veel jongeren is op cursus gaan vaak een eerste vrijgeleide en daar moeten ze mee leren omgaan. Onze instructeurs waken er over dat jongeren hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Net zoals ze enkele weken/maanden later ook verantwoordelijkheid zullen opnemen op het speelplein naar de kinderen toe.

Publicatie en privacy van cursisten

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

Is de cursus in elke provincie hetzelfde?

De VDS kiest ervoor om in elke regio met hetzelfde competentieschema en cursusschema te werken. Het kader is met andere woorden hetzelfde, maar regionaal krijgen onze cursusploegen (instructeurs met beide voeten in de speelpleinrealiteit) de vrijheid en ruimte om accenten te leggen, werkvormen te bepalen en flexibel in te spelen op de cursisten. Je leert dus op elke cursus hetzelfde, maar de weg er naartoe kan regionaal verschillen.

Kan ik doorheen de cursus de locatie verlaten?

Neen. Al onze cursussen, met uitzondering van verdiepingsweekends, zijn erkend door de Vlaamse Overheid en strikt gereglementeerd qua inhoud, maar ook qua vormingsuren. (cfr. Criteria voor het toekennen attesten aan jeugdwerkers). 

Wanneer je er voor kiest om de cursus vroegtijdig te verlaten heb je niet voldoende uren vorming om aan je stage te starten en het attest uiteindelijk te behalen. Hou hier rekening mee vooraleer je inschrijft. Zelfs bij het vroegtijdig verlaten van de cursus door ziekte of een overlijden in familie- of intieme kring zijn het aantal vormingsuren niet toereikend. In beide gevallen wordt in samenspraak met de VDS bekeken hoe je alsnog je stage kan starten.

Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

Lees meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens ingeschreven (digitaal of telefonisch) ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin vind je een rekeningnummer om het inschrijvingsgeld te storten. Je inschrijving is pas definitief na betaling (maximum 10 dagen na inschrijving). Het voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via e-mail is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien we de betaling niet tijdig ontvangen, word je inschrijving geschrapt. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail. 2 weken voor de start van de cursus ontvang je op hetzelfde e-mailadres de nodige praktische informatie over de cursus (juiste adres, wat je moet meebrengen...).

Wat als de cursus volzet is?

Wanneer een specifieke cursus volzet is, vermelden we dit duidelijk op onze website en starten we een wachtlijst waarvoor je je kan inschrijven. Van zodra een plekje vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven. De wachtlijst biedt echter geen garantie dat je aan deze cursus ook effectief kan deelnemen. 

Wil je 100% zeker zijn van jouw plaats op een cursus van de VDS?
Schrijf dan in voor een andere cursus die nog niet volzet is.

Kan de VDS jongeren na een cursus ervan weerhouden om de stage aan te vangen?

De VDS moet na de cursus op www.mijnkadervorming.be aangeven of de cursist voldoende kennis, attitudes of vaardigheden bezit om aan de slag te gaan bij een geregistreerd jeugdwerkinitiatief.

Speelpleinwerk is jeugdwerk, voor én door jonge mensen. Elk met zijn talenten en mogelijkheden. De VDS beseft dat je nog veel te leren hebt en zal je op basis van kennis of vaardigheden nooit weerhouden om stage te doen. Bij ernstige feiten of ongepast gedrag tijdens de cursus kan de VDS jongeren wel beletten om het traject verder te zetten.

Waarvoor ben ik verzekerd?

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Ik wil een grote oplage cursusfolders bij bestellen, kan dat?

Wat elke speelpleinverantwoordelijke sowieso krijgt: 
We sturen sowieso naar elke werking een standaard pakket (bv. 20 folders animator) bij de start van elke zomervakantie. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders dat we opsturen zelf te bepalen. Het aantal maakt niet uit en is inbegrepen in je lidmaatschap (bv. 500 folders animator omdat je elke 16-jarige in je gemeente een folder wil opsturen).  

In de loop van het jaar bij bestellen? 
Dat kan, zolang de voorraad strekt.

 • Niet-leden: 
  = 0,10/per folder + verzendingskost
 • VDS-leden:
  Bijstelling tot 250 folders = gratis, wel verzendingskost.
  Bijstelling + 250 folders = 0,10/per folder + verzendingskost
  (bv. 500 extra: eerste 250 gratis - 250 andere x €0,10 + verzending) 

download de cursusfolder

download groot formaat 
of om een papieren exemplaar op te sturen.Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
T 015 28 73 90